Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

 • ΠΕ02
 • ΠΕ03
 • ΠΕ04.01
 • ΠΕ04.02
 • ΠΕ04.04
 • ΠΕ04.05
 • ΠΕ06
 • ΠΕ08
 • ΠΕ09
 • ΠΕ11
 • ΠΕ12.04
 • ΠΕ12.05
 • ΠΕ14.04
 • ΠΕ16.01
 • ΤΕ16
 • ΠΕ17.02
 • ΠΕ17.03
 • ΠΕ17.06
 • ΠΕ18.18
 • ΠΕ18.23
 • ΠΕ18.28
 • ΠΕ18.31
 • ΠΕ18.41
 • ΠΕ18.44
 • ΠΕ19 - ΠΕ20
 • ΠΕ32
 • ΠΕ60
 • ΠΕ70

 • ΕΙΔΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ