Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
AΣΕΠ 1998-1999
AΣΕΠ 2000-2001
AΣΕΠ 2002-2003
AΣΕΠ 2004-2005
AΣΕΠ 2006-2007
1
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
205.067
15/03/1977
0
196.667
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2
ΤΟΥΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
63.467
25/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
8.333
8.6
7.967
8.233
0
0
8.833
8.733
8.9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
40.78
19/06/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
9.267
5.28
0
0
8.967
8.433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
32.638
10/11/1987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
1.563
3.467
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5
ΚΑΚΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
27.439
01/10/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
4.331
3.411
0
1.966
6.077
8.933
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
ΣΥΡΙΓΓΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
27.413
02/02/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.603
5.414
2.903
1.669
2.309
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
7
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
27.24
02/03/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.709
2.091
2.571
2.274
2.994
4.386
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.901
09/03/1987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.709
0.56
0
2.606
2.949
1.097
0
1.097
8.733
8.933
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9
ΤΕΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.869
15/07/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
6.423
2.949
3.017
3.891
9.126
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10
ΜΠΡΟΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.798
18/09/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.983
3.509
0
0
1.291
4.654
3.251
9.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11
ΠΕΤΡΟΤΣΑΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.764
04/11/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
1.589
0.423
2.583
2.926
2.4
2.994
4.283
8.767
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12
ΡΟΥΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.68
02/04/1985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
0
0
0
0
0
0
0
5.589
6.714
3.166
3.166
4.194
2.491
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.633
12/03/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.367
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.227
03/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
3.68
3.931
0
2.423
2.811
2.4
8.467
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15
ΛΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
26.141
11/03/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
4.457
2.697
2.514
4.703
8.867
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
ΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.994
26/01/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.286
2.286
3.04
4.717
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.956
23/04/1986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
7.216
2.126
0
1.794
0
2.171
3.711
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18
ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.933
24/07/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.633
0
0
0
0
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.681
19/06/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
3.257
1.429
1.829
2.057
2.034
2.629
4.303
7.767
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.578
14/10/1986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
1.28
1.806
1.737
0.983
0.503
4.103
8.467
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
21
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.391
15/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
2.286
2.789
7.635
9.167
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
22
ΛΟΥΒΕΡΔΗ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.299
02/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.909
3.84
2.469
1.6
1.531
8.933
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
ΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.067
26/06/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
1.92
2.034
1.189
4.383
3.851
8.467
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.06
16/11/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
3.051
7.6
0
4.743
0.8
0
0
8.5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25
ΤΣΑΚΑΝΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΒΥΡΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.726
20/10/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.906
1.737
8.183
3.8
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.648
21/07/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
2.766
3.246
8.833
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.559
20/07/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
3.737
2.309
2.491
1.794
4.517
8.933
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.514
14/02/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
3.68
3.337
3.303
2.423
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
29
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.441
23/04/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
3.406
3.566
2.88
2.96
1.657
7.767
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.318
02/04/1985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
2.971
1.166
2.023
0
0
1.291
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
31
ΜΠΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.284
31/10/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
1.829
2.274
7.206
1.68
2.8
7.867
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ