Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
AΣΕΠ 1998-1999
AΣΕΠ 2000-2001
AΣΕΠ 2002-2003
AΣΕΠ 2004-2005
AΣΕΠ 2006-2007
1
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.838
27/01/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
5.234
4.4
9.2
3.406
8.6
6.489
6.845
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2
ΚΟΥΤΕ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.574
30/10/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.223
6.851
0
9.667
9.133
7.671
9.067
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
3
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
57.104
27/11/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.131
9.5
3.24
8.3
6.8
6.433
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
4
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.921
17/10/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
9.2
9.033
9.133
8.4
9.067
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
5
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.479
30/09/1996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
6.942
9.6
3.729
8.633
8.4
7.636
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
6
ΚΟΚΚΟΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
56.023
09/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
7.044
9.6
8.367
9.067
8.4
0.967
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
7
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
54.855
10/03/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
9.467
3.22
8.3
8.469
9.067
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
8
ΤΣΑΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
54.607
14/04/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
6.587
9.633
3.069
7.867
5.592
7.259
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
53.27
17/10/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
5.869
9.633
3.331
8.333
7.605
6.913
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10
ΒΗΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
51.85
28/11/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.6
2.726
8.667
8.4
9.124
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΡΓΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
50.125
29/04/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.863
9.633
3.129
8.633
6.8
0.167
7.767
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12
ΟΡΝΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
49.894
05/10/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.292
1.189
0
3.617
7.867
8.4
3.463
8.867
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13
ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
48.05
23/11/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
9.2
3.889
8.3
8.4
7.133
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
47.895
07/05/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.983
9.633
3.471
8.633
8.433
3.274
8.467
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
45.254
26/03/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
4.633
9.633
8.467
8.2
0
9.067
3.277
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16
ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
44.6
09/06/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.133
8.4
9.067
8.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
43.3
09/03/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
9.133
8.4
9.067
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18
ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.841
13/05/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
5.314
3.726
9.633
3.303
8.633
3.009
2.851
3.286
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
42.718
02/04/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.6
8.367
9.133
8.4
9.067
3.157
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20
ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
41.243
21/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.106
0
2.274
9.2
3.523
8.3
6.16
0
3.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
39.848
26/11/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
9.133
8.4
9.067
7.965
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22
ΒΑΧΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.707
07/05/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
9.067
9.133
8.4
9.067
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
38.531
18/05/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
9.133
8.367
9.067
8.144
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
36.205
10/03/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.167
3.626
7.767
3.126
0.32
7.767
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25
ΒΙΒΙΛΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
32.855
12/10/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
9.703
3.731
7.198
3.871
3.763
3.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26
ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
31.47
19/10/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
8.3
8.4
9.067
1.943
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27
ΒΑΙΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
28.931
04/04/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
0
0
8.433
8.933
8.867
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
25.96
21/04/2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
8.4
9.192
6.336
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΝΑΙ
25.164
02/12/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
3.423
7.767
8.4
3.817
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ