Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
AΣΕΠ 1998-1999
AΣΕΠ 2000-2001
AΣΕΠ 2002-2003
AΣΕΠ 2004-2005
AΣΕΠ 2006-2007
AΣΕΠ 2008-2009
1
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
27.082
11/12/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
1.691
1.143
1.143
0
2.68
9.7
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
2
ΥΦΑΝΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.419
07/07/1995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0.903
1.669
3.146
9.4
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.325
11/03/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
2.011
0
1.92
2.914
2.857
2.56
3.709
8.108
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
4
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.311
14/11/1997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.451
3.317
9.433
9.967
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.3
30/09/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.467
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.147
30/05/1986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.131
0.937
3.174
9.069
9.967
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7
ΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.107
20/10/1989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
4.351
3.317
0.914
0
1.497
3.66
9.967
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
25.006
10/10/1991
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.2
9.533
9.267
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9
ΠΟΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.937
19/10/1988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
1.429
3.171
9.433
9.967
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.933
12/03/1986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
4.017
2.434
0.549
1.223
2.543
3.797
3.537
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.905
18/04/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
1.703
3.166
8.447
9.967
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.766
21/07/2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
3.969
9.533
9.267
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13
ΤΣΙΑΓΓΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.441
19/10/1992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
2.831
9.433
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14
ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.312
15/10/1993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
0
0
0
0
0
0
2.891
2.606
10
8.392
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15
ΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.191
20/11/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
3.006
5.006
4.709
0.926
0
0
2.137
3.637
3.846
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.187
20/07/2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.337
2.857
3.646
3.12
8.267
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.123
19/07/2002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.2
3.017
2.377
3.46
0.967
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
24.112
05/10/1999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.469
8.933
9.333
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.957
11/12/1990
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.109
0
2.274
1.986
1.234
2.549
3.291
3.137
3.629
3.469
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20
ΔΑΒΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.945
03/11/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
1.806
2.903
1.691
1.166
0.503
0.389
8.933
3.583
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.831
20/12/2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.846
0
3.417
8.88
9.933
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.776
25/08/1998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0.549
2.583
2.697
3.611
3.097
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.647
20/05/1994
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0.731
1.12
2.526
8.933
9.433
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24
ΜΠΙΜΠΙΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
ΝΑΙ
23.558
21/11/2003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.617
0.96
2.931
8.833
9.359
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ