Α/Α
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΥΠΟΧΡ.
ΠΑΛΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
1
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΣΑΝΙΚΙΩΤΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
,754
,754
0
7786
6,44
06/12/1985
2
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΒΑΛΑΧΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
7785
5
01/01/1980
3
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
5,981
5,981
0
7784
5
01/01/1980
4
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΘΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
9,2
9,2
0
7783
6,7
05/12/1980
5
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ18.14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
11,367
11,367
0
7782
6,63
13/09/1988
6
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΑ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
4,2
4,2
0
7779
6,61
22/03/1988
7
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
8,2
8,2
0
7778
6,3
26/11/1981
8
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
9,633
9,633
0
7791
5,87
18/03/1986
9
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΓΙΑΛΑΜΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
7781
6,1
24/06/1988
10
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΜΑΝΤΕΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
7780
5,8
30/10/1984
11
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
4,567
4,567
0
7776
6,14
03/04/1986
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΨΑΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8,143
9,5
17,643
0
17,643
6,7
09/09/2002
2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΥΦΑΝΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
45,875
9,133
55,008
0
55,008
7,43
13/10/1987
3
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΡΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΦΙΛΑΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
44,363
9,133
53,496
0
53,496
6,34
19/01/1989
4
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΘΕΜΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
43,59
8,2
51,79
0
51,79
5,74
21/04/1989
5
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23,467
19,2
42,667
0
42,667
7,16
28/02/1992
6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΟΥΣΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
32,605
9,667
42,272
0
42,272
7,4
07/03/1989
7
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30,974
9,033
40,007
0
40,007
5,5
21/02/1984
8
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30,147
9,6
39,747
0
39,747
6,82
15/06/1998
9
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38,867
0
38,867
0
38,867
6,2
09/09/1988
10
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΕΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30,073
8,767
38,84
0
38,84
5,7
12/06/1986
11
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
38,5
0
38,5
0
38,5
6,74
13/10/1989
12
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΩΣΤΗ ΖΕΡΔΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
33,639
2,786
36,425
0
36,425
6
04/11/1984
13
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
23,9
8,933
32,833
0
32,833
7,4
02/10/1980
14
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
18,2
9,167
27,367
0
27,367
5,87
04/12/1989
15
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΟΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΡΡΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24,266
0
24,266
0
24,266
5,97
11/12/1990
16
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16,746
7,06
23,806
0
23,806
5,83
19/02/1987
17
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15,433
7,9
23,333
0
23,333
6,3
02/04/1997
18
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22,029
0
22,029
0
22,029
7,9
20/03/1985
19
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20,617
,823
21,44
0
21,44
5,96
16/05/1989
20
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΞΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.15
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11,566
9,2
20,766
0
20,766
5,7
31/03/1988
21
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20,7
0
20,7
0
20,7
6
15/04/1986
22
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΑΖΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11,903
8,767
20,67
0
20,67
6,1
16/12/1986
23
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10,167
8,233
18,4
0
18,4
7,2
07/05/1990
24
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16
0
16
0
16
6,78
24/11/1987
25
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΡΙΓΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15,733
0
15,733
0
15,733
6,51
02/09/1986
26
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15,733
0
15,733
0
15,733
7,52
02/02/1987
27
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12,984
2,617
15,601
0
15,601
6,1
28/11/1990
28
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΖΩΡΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7,29
6,84
14,13
0
14,13
7,06
08/09/1987
29
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΡΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6,6
6,713
13,313
0
13,313
6,51
01/06/1987
30
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΒΟΓΔΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12,367
0
12,367
0
12,367
7,11
18/10/1988
31
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΛΕΥΡΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
9,39
2,223
11,613
0
11,613
7,18
14/11/1990
32
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΝΙΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8,257
0
10,537
0
10,537
5,71
28/11/1988
33
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΕΔΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
7,467
1,92
9,387
0
9,387
6,88
23/05/1990
34
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΙΓΑΝΟΥ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
6,767
2,534
9,301
0
9,301
7,7
17/09/1982
35
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8,167
0
8,167
0
8,167
6,33
07/11/1989
36
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
8,033
0
8,033
0
8,033
6,35
18/05/1988
37
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΛΑΠΠΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
5,64
,503
6,143
0
6,143
6,28
29/01/1986
38
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΡΙΚΙΩΝΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2,857
2,22
5,077
0
5,077
7,15
19/11/1991
39
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4,767
0
4,767
0
4,767
6,84
31/01/1991
40
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΙΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4,1
0
4,1
0
4,1
7,15
21/12/1988
41
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
4,046
4,046
0
4,046
7,19
21/12/1987
42
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
3,966
0
3,966
0
3,966
7,38
12/02/1987
43
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
,743
2,149
2,892
0
2,892
6,81
22/06/1990
44
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΨΑΡΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2,857
0
2,857
0
2,857
6,92
29/10/1987
45
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2,267
,091
2,358
0
2,358
6,35
01/06/1989
46
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2,067
0
2,067
0
2,067
7,54
04/01/1988
47
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΝΤΟΥΡΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1,633
0
1,633
0
1,633
5,9
18/05/1995
48
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΤΕΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1,623
0
1,623
0
1,623
7,15
01/11/1985
49
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
1,033
,217
1,25
0
1,25
5,65
02/09/1991
50
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
0
0
,91
,91
6,2
03/07/1980
51
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
0
,514
,514
0
,514
6,28
16/04/1991
52
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
36,067
16,4
52,467
0
52,467
5,84
07/07/1989
53
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16,164
19,2
35,364
0
35,364
6,14
22/09/1986
54
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
9,871
19,2
29,071
0
29,071
7,06
25/06/1999
55
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19,475
9,2
28,675
0
28,675
6,58
02/06/2003
56
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΝΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17,666
9,6
27,266
0
27,266
6,4
10/03/1998
57
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17,399
9,5
26,899
0
26,899
6,1
28/06/1999
58
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
KONTZAMANH
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16,533
9,5
26,033
0
26,033
5,2
23/09/1993
59
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23,32
1,54
24,86
0
24,86
6
23/09/1982
60
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
21,322
0
21,322
0
21,322
5,8
10/12/1985
61
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19,533
0
19,533
0
19,533
6,2
24/09/1992
62
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΤΣΙΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19,433
0
19,433
0
19,433
6,44
10/04/1986
63
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΟΤΟΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
9,434
9,633
19,067
0
19,067
7,4
11/12/1995
64
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17,169
,16
17,329
0
17,329
5,69
30/04/1987
65
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΑΡΙΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΡΙΚ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16,721
0
16,721
0
16,721
6,78
10/05/1988
66
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΨΑΣΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
6,7
9,133
15,833
0
15,833
6,4
30/10/1997
67
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΛΕΤΣΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13,433
0
13,433
0
13,433
6,63
21/03/1988
68
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13,3
0
13,3
0
13,3
6,19
15/05/1990
69
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11,364
0
11,364
0
11,364
6,63
16/06/1988
70
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΑΝΔΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
11,267
0
11,267
0
11,267
6,74
28/09/1989
71
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΕΛΠ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
8,185
1,143
9,328
0
9,328
6,2
20/03/1996
72
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΒΛΑΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
7,967
0
7,967
0
7,967
6,09
21/06/1990
73
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΓΟΡΟΥ
ΡΟΔΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
7,77
0
7,77
0
7,77
6,11
27/05/1988
74
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
7,767
0
7,767
0
7,767
6,13
10/02/1986
75
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
4
3,306
7,306
0
7,306
6,3
27/02/1996
76
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΑΣΚΙΟΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
6,933
0
6,933
0
6,933
6,66
07/11/1990
77
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
6,866
0
6,866
0
6,866
6,27
13/10/1988
78
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΙΑΤΡΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
6,6
0
6,6
0
6,6
6,2
16/09/1983
79
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,429
3,089
6,518
0
6,518
6,77
02/11/1989
80
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΓΝ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,08
4,22
6,3
0
6,3
6
20/06/1991
81
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
6,26
6,26
6,4
19/10/1992
82
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,577
2,217
5,794
0
5,794
6,4
14/12/1998
83
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
5,3
0
5,3
0
5,3
7,64
11/07/1988
84
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,006
4,206
5,212
0
5,212
6,41
04/07/1988
85
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΕΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,629
2,411
5,04
0
5,04
7,13
13/09/1988
86
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,977
,789
4,766
0
4,766
6,45
08/01/1990
87
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
4,57
4,57
6,1
17/06/1997
88
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΡΝΕΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,606
1,863
4,469
0
4,469
5,8
19/03/1997
89
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΕΣΣΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,267
0
2,267
,94
4,147
6,4
17/06/1998
90
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,833
0
3,833
0
3,833
6,49
04/03/1992
91
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,171
1,566
3,737
0
3,737
7,12
12/10/1995
92
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,286
0
2,286
1,32
3,606
7,3
09/06/1998
93
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,811
2,423
3,234
0
3,234
6,13
13/06/1989
94
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,109
0
3,109
0
3,109
5,92
14/11/1989
95
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,731
,366
3,097
0
3,097
5,91
28/01/1987
96
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΛΑΜΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,051
0
3,051
0
3,051
5,83
18/09/1991
97
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΟΜΠΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
3,033
0
3,033
0
3,033
6,2
26/05/1994
98
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
3
3
0
3
7,85
16/10/1989
99
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
2,84
2,84
0
2,84
6,8
24/06/1994
100
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΣΚΡΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,833
0
2,833
0
2,833
5,79
24/06/1988
101
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,697
0
2,697
0
2,697
6,3
23/09/1998
102
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,567
0
2,567
0
2,567
6,24
14/05/1992
103
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΙΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,467
0
2,467
0
2,467
6,7
23/01/1987
104
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΖΕΡΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,343
0
2,343
0
2,343
5,9
25/09/1985
105
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,331
0
2,331
0
2,331
6,7
21/01/1999
106
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,267
0
2,267
0
2,267
7,04
03/05/1988
107
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΜΠΛΙΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
2,194
0
2,194
0
2,194
6,2
01/07/1983
108
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΕΧΛΗΒΑΝΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.30
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
2,19
2,19
6,3
17/09/1993
109
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,966
0
1,966
0
1,966
6,2
28/02/1996
110
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
1,88
1,88
7,94
21/01/1992
111
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΠΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,84
0
1,84
0
1,84
6,4
08/06/1999
112
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΕΣΚΙΝΗ
ΒΕΡΓΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
1,76
1,76
0
1,76
6,5
06/03/1997
113
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΦΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,6
0
1,6
0
1,6
7,7
02/07/1993
114
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΚΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
1,6
1,6
6,4
22/11/1996
115
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,417
0
1,417
0
1,417
6,77
22/06/1990
116
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
1,4
0
1,4
0
1,4
6,7
26/02/1998
117
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
1,326
1,326
0
1,326
6,9
24/10/2000
118
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
1,269
1,269
0
1,269
7,2
04/07/2001
119
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
1,04
1,04
5,82
06/06/1988
120
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,96
0
,96
0
,96
5,9
17/07/1997
121
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,869
0
,869
0
,869
6,7
06/06/1996
122
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΤΟΥΝΤΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,823
0
,823
0
,823
6,97
24/09/1986
123
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
,354
,354
0
,354
6,3
09/01/2002
124
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,233
0
,233
0
,233
7,4
07/07/1995
125
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΔΗΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
,217
0
,217
0
,217
5,41
25/05/1991