ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2005 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.899
1
ΝΑΙ
23/11/1993
6.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
9.133
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.067
2
ΝΑΙ
21/11/1995
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
ΖΑΛΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-
0
0.64
3
ΝΑΙ
30/10/1995
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
24.331
4
ΟΧΙ
21/11/1995
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.998
0.833
8.367
9.133
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.999
5
ΟΧΙ
17/03/1987
6.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
8.2
3.023
8.633
ΔΡΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.933
6
ΟΧΙ
29/02/1996
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
9.6
0
0
ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.936
7
ΟΧΙ
28/04/1997
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.943
3.269
2.194
0
0
9.033
ΤΟΣΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.5
8
ΟΧΙ
12/03/1992
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.898
9
ΟΧΙ
27/03/1995
5.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
6.551
2.48
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.467
10
ΟΧΙ
05/11/1999
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
0
9.033
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΕΡ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
15.714
11
ΟΧΙ
23/07/1992
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
8.777
1.743
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΠΟΡΤΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.051
12
ΟΧΙ
29/11/2000
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
2.463
3.186
7.5
ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.377
13
ΟΧΙ
12/11/1993
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.777
0
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.313
14
ΟΧΙ
20/10/1998
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.433
0
0
0
0
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
11.789
15
ΟΧΙ
08/12/2000
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
9.1
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
11.111
16
ΟΧΙ
20/07/1994
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.511
8.6
ΚΑΛΟΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.931
17
ΟΧΙ
21/03/1994
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
8.633
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.311
18
ΟΧΙ
29/02/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.711
8.6
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
ΚΑΡΜΕΝ
ΝΙΙΚΟ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.644
19
ΟΧΙ
30/06/1991
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
8.467
0
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.133
20
ΟΧΙ
04/04/1990
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΛΑΡΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.381
21
ΟΧΙ
15/10/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
6.467
ΜΑΥΡΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.367
22
ΟΧΙ
28/04/1997
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
-
0
8.334
23
ΟΧΙ
30/10/1995
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
2.834
0
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.048
24
ΟΧΙ
31/10/2001
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
ΡΕΜΠΑΠΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.967
25
ΟΧΙ
27/07/1987
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
ΖΑΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.367
26
ΟΧΙ
15/10/1999
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.357
27
ΟΧΙ
16/06/1982
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
3.106
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.567
28
ΟΧΙ
01/11/1996
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.567
0
0
0
0
0
ΣΙΑΛΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.543
29
ΟΧΙ
19/03/2003
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.833
30
ΟΧΙ
20/07/1995
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.833
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.823
31
ΟΧΙ
20/07/2001
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.8
32
ΟΧΙ
07/11/1995
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
ΦΛΟΥΔΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.629
33
ΟΧΙ
20/03/1997
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.594
34
ΟΧΙ
23/11/1993
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΣΑΜΨΩΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.571
35
ΟΧΙ
27/11/1992
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΔΕΛΗΔΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.069
36
ΟΧΙ
03/10/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069