ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.367
5
49.367
1
ΝΑΙ
16/11/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
8.367
8.667
9.633
0
8.367
9.633
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
41.031
1
49.331
2
ΝΑΙ
22/06/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.331
7.433
8.967
7.967
0
0
8.3
0
ΠΙΛΑΤΟΥ-ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ
ΘΩΜΑΪΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
32.312
3
48.546
3
ΝΑΙ
18/04/1997
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
8.067
7.909
4.3
7.9
3.097
7.4
8.833
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
41.797
4
ΝΑΙ
11/05/1988
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
3.966
3.657
8.2
8.233
3.633
0
3.217
8.833
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
41.699
5
ΝΑΙ
28/07/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
7.633
9.633
5.496
8.48
8.833
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
41.04
6
ΝΑΙ
30/07/1993
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
8.5
7.873
8.833
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
40.295
7
ΝΑΙ
12/05/1989
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.167
6.967
5.891
3.137
8.8
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
40
8
ΝΑΙ
16/09/1993
7.7
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
39.842
9
ΝΑΙ
25/11/1988
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
1.726
1.783
2.091
2.423
0
1.783
2.24
3.4
2.914
3.094
3.26
3.06
8.833
ΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.5
4
39.7
10
ΝΑΙ
24/10/1985
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
8.8
8.967
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
ΤΣΕΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
39.069
11
ΝΑΙ
21/11/1994
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
8
8.7
8.069
8.8
ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
38.958
12
ΝΑΙ
19/05/1993
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
7.357
6.934
8.833
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.431
2
38.692
13
ΝΑΙ
24/03/1988
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
1.029
4.96
1.943
5.109
2.754
6.32
2.994
3.186
3.531
2.994
1.267
ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
38.643
14
ΝΑΙ
30/09/1988
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
3.383
0
0
0
0
2.857
3.163
3.24
7.767
8.833
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
38.547
15
ΝΑΙ
14/12/1987
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.709
0
0
0
0
0
0
8.733
0
9.2
3.071
0
8.833
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
38.137
16
ΝΑΙ
14/11/1988
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
1.691
4.274
0.743
2.971
2.069
0
3.246
2.674
3.569
3.171
8.7
ΜΟΝΑΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
37.619
17
ΝΑΙ
31/03/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.697
8.033
5.811
4.077
8.833
ΤΣΙΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
37.348
18
ΝΑΙ
28/07/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.167
3
5.133
3.614
0
8.833
ΚΑΦΕΖΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
37.24
19
ΝΑΙ
12/11/1991
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.133
5.51
6.13
8.7
ΠΑΣΣΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
37.093
20
ΝΑΙ
21/11/2000
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
5.817
8.933
2.286
7.967
8.833
ΑΖΗ ΑΖΙΣΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
36.575
21
ΝΑΙ
04/11/1993
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
8.967
0
4.567
3.637
3.271
8.833
ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
36.213
22
ΝΑΙ
15/07/1994
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
3.006
0
9.633
3.706
8.167
8.833
ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
36.12
23
ΝΑΙ
25/11/1988
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
4.941
5.38
7.604
6.904
8.833
ΡΑΚΟΒΑΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
36.116
24
ΝΑΙ
11/05/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
0
6.354
3.486
8.433
1.829
2.057
0
1.189
8.7
ΖΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
35.809
25
ΝΑΙ
22/06/1992
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.167
6.099
3.91
8.833
ΤΖΑΝΑΚΟΥ
ΑΝΘΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
35.549
26
ΝΑΙ
09/07/1995
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
5.533
8.067
4.524
5.284
8.7
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
35.5
27
ΝΑΙ
16/07/1991
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.467
2.66
3.37
3.67
8.7
ΣΤΑΜΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
35.297
28
ΝΑΙ
12/11/1991
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
9.167
8.73
8.833
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
35.163
29
ΝΑΙ
17/04/1989
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
2.137
0.686
3.109
2.789
7.867
0
3.749
3.24
8.833
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
34.86
30
ΝΑΙ
30/07/1990
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
0
0
7.633
8.033
5.63
3.72
8.7
ΤΣΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
34.575
31
ΝΑΙ
12/07/1991
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.5
2.6
8
6.542
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
34.517
32
ΝΑΙ
26/10/1987
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
9.4
0
0
3.817
0
0
0
7.867
0
3.754
0
8.833
ΚΑΛΟΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
34.468
33
ΝΑΙ
24/03/1988
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.886
1.829
4.891
3.749
2.377
3.433
2.56
2.977
8.8
ΦΡΑΓΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
34.268
34
ΝΑΙ
29/07/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
8
7.057
5.944
8.833
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
33.86
35
ΝΑΙ
23/03/1988
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.423
7.547
3.36
2.16
3.78
1.757
8.833
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
33.399
36
ΝΑΙ
20/07/1988
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
8
3.497
0
2.386
7.9
8.633
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
33.367
37
ΝΑΙ
19/07/1996
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
6.533
8.367
8.833
ΣΑΜΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
33.222
38
ΝΑΙ
15/07/1988
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
7.6
1.714
4.103
1.383
0
1.314
0
4
2.629
8.833
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
32.626
39
ΝΑΙ
19/07/1995
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.549
7.507
0
5.133
2.743
2.994
8.7
ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
32.493
40
ΝΑΙ
13/11/1992
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.2
3.93
4.03
8.833
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
32.437
41
ΝΑΙ
18/03/1994
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
4.22
3.55
8.833
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
32.4
42
ΝΑΙ
09/11/1988
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.167
8.367
9.633
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.959
43
ΝΑΙ
28/07/1993
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.075
0
2.969
3.317
3.177
6.354
ΑΒΕΛΛΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.815
44
ΝΑΙ
30/07/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7.633
9.2
1.86
4.617
6.505
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.502
45
ΝΑΙ
24/03/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.144
1.44
3.554
0
3.8
0
1.051
2.56
2.286
8.667
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.341
6
31.341
46
ΝΑΙ
20/07/1988
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.874
3.28
4.275
3.726
0
0
6.262
5.798
2.434
2.526
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.236
47
ΝΑΙ
15/07/1988
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0.983
0
6.349
1.611
1.691
2.011
2.537
3.803
1.783
8.833
ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.016
48
ΝΑΙ
21/11/1994
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
4.2
5.333
5.633
0
6.483
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
31.009
49
ΝΑΙ
27/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
3.646
3.806
3.051
1.863
2.754
2.551
2.934
1.429
5.9
ΚΑΤΣΑΠΑΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
30.984
50
ΝΑΙ
09/11/1988
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
2.834
0
5.84
1.486
2.766
1.257
0
1.931
0
3.634
1.849
7.844
ΓΚΙΟΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
30.979
51
ΝΑΙ
24/07/1995
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.477
7.633
2.32
5.7
4.894
2.954
ΜΑΚΕΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
30.816
52
ΝΑΙ
16/11/1995
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.5
0
4.633
3.131
3.217
3.334
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
30.242
53
ΝΑΙ
20/07/1988
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
7.9
3.723
8.3
8.833
ΛΑΓΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
28.507
54
ΝΑΙ
09/11/1988
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
5.011
8
0
3.269
8.833
ΜΑΝΤΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
28.394
55
ΝΑΙ
29/07/1988
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
0
0
0
2.389
2.103
7.9
3.317
0
8.8
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
28.365
56
ΝΑΙ
09/11/1988
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
6.229
2.4
2.877
3.229
2.786
8.833
ΣΠΥΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
27.309
57
ΝΑΙ
17/07/1997
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.267
3.086
1.623
5.467
ΧΟΡΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
26.346
58
ΝΑΙ
20/11/1995
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
2.931
9.3
7.614
ΤΑΜΒΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
26.211
59
ΝΑΙ
20/07/1988
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
3.634
3.006
0
0
2.983
3.04
3.143
0
3.206
ΣΠΕΤΣΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
26.205
60
ΝΑΙ
16/07/2001
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.829
9.633
4.509
2.126
3.109
ΠΙΣΣΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
26.194
61
ΝΑΙ
16/04/1992
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0.743
2.937
2.894
2.72
8.833
ΖΙΚΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
25.501
62
ΝΑΙ
13/11/1992
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
3.269
0
0
2.974
3.191
8.833
ΔΟΥΜΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
25.291
63
ΝΑΙ
16/04/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.633
0
3.111
3.203
3.343
ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
24.997
64
ΝΑΙ
24/07/1995
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
2.994
1.143
4.324
3.19
6.279
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
24.539
65
ΝΑΙ
21/07/1997
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.739
8.233
0
0
0
0
8.567
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
24.133
66
ΝΑΙ
29/07/1996
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.333
7.933
0
ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
24
67
ΝΑΙ
03/04/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7
8
0
ΚΙΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
23.43
68
ΝΑΙ
27/11/1990
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.2
2.51
3.92
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
23.266
69
ΝΑΙ
09/12/1992
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.267
7.951
0
0
3.206
2.457
3.386
ΛΑΙΝΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
23.003
70
ΝΑΙ
24/07/1990
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
3.166
0
9.2
2.251
2.26
3.554
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.826
71
ΝΑΙ
24/03/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.429
3.531
2.457
1.76
0
2.809
2.726
3.554
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.732
72
ΝΑΙ
18/10/2001
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.933
5.366
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.667
73
ΝΑΙ
19/11/1993
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.367
2.76
3.54
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.48
74
ΝΑΙ
20/11/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
1.509
3.229
6.304
5.644
5.12
ΜΑΚΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.309
75
ΝΑΙ
15/07/1988
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
4.846
2.366
1.897
3.406
0
2.869
0
2.663
0
2.629
ΛΩΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.206
76
ΝΑΙ
29/07/1997
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.566
4.143
4.606
3.577
3.891
ΚΟΝΤΟΕ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.104
77
ΝΑΙ
25/11/1988
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.091
3.371
3.066
2.211
3.209
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
22.067
78
ΝΑΙ
21/12/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.3
8.833
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
21.977
79
ΝΑΙ
28/07/1989
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
6.5
2.503
8.3
3.566
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
21.779
80
ΝΑΙ
19/07/2001
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
5.846
7.867
0
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
21.624
81
ΝΑΙ
21/07/1997
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.718
7.471
0
2.811
3.623
0
0
ΣΑΪΝΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
21.533
82
ΝΑΙ
15/10/1996
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
7.467
ΒΡΕΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
21.3
83
ΝΑΙ
21/07/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.149
0
0
0
0
0
0
0
5.199
3.24
3.37
3.343
ΣΕΛΗΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
20.582
84
ΝΑΙ
30/10/1997
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.9
0
0
1.349
2.8
0
ΣΙΑΛΜΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
20.042
85
ΝΑΙ
30/09/1988
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0.423
0
0
0
0
0
2.583
0
2.389
2.377
3.237
ΠΑΓΑΝΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.564
86
ΝΑΙ
14/10/1998
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
7.9
8.467
ΛΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.413
87
ΝΑΙ
12/11/1998
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
7.767
8.467
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.401
88
ΝΑΙ
01/12/1987
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
2.514
5.301
4.286
0
0
0
1.509
0
1.574
0
2.434
ΣΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.372
89
ΝΑΙ
18/07/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.906
7.867
8.6
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.193
90
ΝΑΙ
27/07/1994
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
0
4.72
0
0
3.643
2.831
3.566
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.098
91
ΝΑΙ
05/12/1988
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
9.133
8.833
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19.07
92
ΝΑΙ
12/11/1998
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
9.2
3.6
3.95
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
19
93
ΝΑΙ
20/07/1988
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.314
3.029
1.76
4.194
0
0
0
1.2
1.657
3.023
ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.707
94
ΝΑΙ
11/05/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
5.207
8.667
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.667
95
ΝΑΙ
05/04/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.767
0
0
1.977
0
2.123
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.542
96
ΝΑΙ
16/11/1995
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
7.033
3
3.626
2.86
0
ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.536
97
ΝΑΙ
11/05/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.857
0
0
3.233
7.7
0
0
0
0
0
3.443
0
0
ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.433
98
ΝΑΙ
31/03/1999
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
0
0
ΜΥΤΑΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.412
99
ΝΑΙ
30/09/1994
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
3.28
4.309
3.89
0
ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.291
100
ΝΑΙ
31/03/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
0.971
3.486
2.514
0
1.886
3.451
3.069
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.288
101
ΝΑΙ
09/11/1988
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.286
0
0
1.966
3.589
0
1.109
0.823
1.166
5.133
0.217
0
0
ΝΙΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.218
102
ΝΑΙ
19/11/1993
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
8.267
3.051
2.946
0
ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.185
103
ΝΑΙ
09/12/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0
0
3.703
3.44
7.5
1.633
0
0
0
0
0
ΕΞΑΠΗΧΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.109
104
ΝΑΙ
08/12/1989
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
6.467
0
0
0
0
2.114
1.394
0
ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18.075
105
ΝΑΙ
20/07/1988
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
3.933
2.137
0
0
0
1.234
2.92
2.39
0
2.911
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
18
106
ΝΑΙ
19/11/1993
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.633
ΠΑΛΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.943
107
ΝΑΙ
24/07/1990
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
3.22
2.729
3.294
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.829
108
ΝΑΙ
18/10/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.167
0
3.429
ΠΛΑΙΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.736
109
ΝΑΙ
23/03/1988
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
5.633
0
0
0
2.331
0
0.88
0.491
0
ΓΚΙΒΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.495
110
ΝΑΙ
21/03/1991
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
6.5
0
1.966
3.263
ΝΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.391
111
ΝΑΙ
03/04/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
6.833
8.867
ΤΡΙΒΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.311
112
ΝΑΙ
15/07/1988
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
8.8
0
0
0
2.933
0
0
0
0
0
0
1.006
2.743
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.134
113
ΝΑΙ
18/11/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
5.606
5.286
3.134
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.127
114
ΝΑΙ
19/11/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
6.666
6.064
2.477
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.109
115
ΝΑΙ
27/11/1997
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
3.957
2.609
1.714
2.909
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17.067
116
ΝΑΙ
24/07/1990
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.067
0
0
ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
17
117
ΝΑΙ
30/07/1991
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.634
3.69
1.509
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.905
118
ΝΑΙ
28/07/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
7.867
8.467
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.871
119
ΝΑΙ
19/03/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
0
0
0
7.867
3.497
0
0.64
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.833
120
ΝΑΙ
09/05/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
9.167
0
0
ΡΙΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.776
121
ΝΑΙ
19/11/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.5
0
0
0.743
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.725
122
ΝΑΙ
09/11/1989
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
7.283
4.11
3.32
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.62
123
ΝΑΙ
01/12/1987
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
2.514
8.36
0
0
2.523
0
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.484
124
ΝΑΙ
20/07/1992
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
0
0.663
1.954
5.133
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.467
125
ΝΑΙ
20/03/1998
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.6
ΜΠΑΚΑΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.359
126
ΝΑΙ
11/05/1988
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
6.633
4.88
0
2.16
0
0
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΚΑΙΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16.253
127
ΝΑΙ
15/07/1988
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
4.829
5.071
0.709
0
2.446
0
0
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
16
128
ΝΑΙ
09/11/1999
8.05
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
15.891
129
ΝΑΙ
16/07/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
2.023
0
7.9
2.834
ΒΑΡΟΥΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
15.815
130
ΝΑΙ
28/11/1988
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
2.271
1.429
2.286
ΓΚΑΡΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
15.669
131
ΝΑΙ
22/03/1988
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.96
1.497
2.377
2.206
1.954
2.697
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
15.567
132
ΝΑΙ
09/11/1994
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.167
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.988
133
ΝΑΙ
24/03/1988
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
4.367
0
0
0
7.067
0
0
0
0
1.737
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.749
134
ΝΑΙ
12/04/1995
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
2.554
0
3.294
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.718
135
ΝΑΙ
21/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
2.736
0
3.149
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.517
136
ΝΑΙ
31/03/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0.96
1.086
0
2.446
0
0
0
3.314
0
3.191
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.469
137
ΝΑΙ
29/07/1997
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.606
4.834
2.651
2.377
ΓΙΑΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.323
138
ΝΑΙ
21/07/1989
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
0
0
0
2.103
3.143
1.917
3.274
ΒΡΑΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.234
139
ΝΑΙ
31/07/1989
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
0
0
0
0
1.406
3.089
1.806
2.883
ΜΙΓΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
14.204
140
ΝΑΙ
20/03/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
7.655
4.499
0
ΧΥΜΑ
ΔΑΦΝΗ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
13.543
141
ΝΑΙ
24/02/1988
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
4.767
0
1.543
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
13.309
142
ΝΑΙ
09/03/2000
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.2
3.149
3.686
ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
13.166
143
ΝΑΙ
20/07/1988
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
2.823
1.691
2.857
0
1.326
1.063
2.549
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
13.1
144
ΝΑΙ
17/07/1997
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
5.133
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.95
145
ΝΑΙ
16/11/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.36
1.623
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.367
146
ΝΑΙ
17/12/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
6.6
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.316
147
ΝΑΙ
16/12/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.716
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.309
148
ΝΑΙ
14/11/1988
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
2.891
2.4
0
1.783
0.914
2.251
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.291
149
ΝΑΙ
09/12/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0.926
0
0
ΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
12.211
150
ΝΑΙ
21/07/1989
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
1.729
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
11.433
151
ΝΑΙ
28/07/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
11.42
152
ΝΑΙ
02/11/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.994
0
1.666
ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
11.138
153
ΝΑΙ
09/11/1988
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
1.68
3.291
0
0
0
0.667
0
0
0
0
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.915
154
ΝΑΙ
09/05/1990
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.618
155
ΝΑΙ
30/07/1993
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.851
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΑΘΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.583
156
ΝΑΙ
09/11/1988
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
4.583
0.617
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.581
157
ΝΑΙ
03/12/1988
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
5.067
0
0
3.126
0
0
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.577
158
ΝΑΙ
20/07/1992
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
8.6
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.567
159
ΝΑΙ
20/03/1998
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
3.8
0
0
0
ΜΑΜΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.453
160
ΝΑΙ
15/07/1988
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
1.223
0
0
0
6.533
0
0
ΜΑΝΤΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.317
161
ΝΑΙ
17/04/1989
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
3.117
3.04
2.389
ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.298
162
ΝΑΙ
04/11/1999
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.131
ΤΣΙΡΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
10.2
163
ΝΑΙ
15/07/1988
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.996
164
ΝΑΙ
02/08/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.017
0
2.286
ΣΚΟΥΤΕΛΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.909
165
ΝΑΙ
29/07/1997
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
1.309
0
0
ΜΕΝΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.7
166
ΝΑΙ
30/07/1990
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΥΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.517
167
ΝΑΙ
15/09/1997
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
1.563
1.529
3.169
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.426
168
ΝΑΙ
23/07/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.926
3.5
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
9.4
169
ΝΑΙ
24/02/1988
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.971
170
ΝΑΙ
12/11/1992
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
1.563
0
0
2.894
ΖΟΥΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.9
171
ΝΑΙ
15/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
ΜΕΡΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.783
172
ΝΑΙ
28/07/1993
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
5.629
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.567
173
ΝΑΙ
19/07/1999
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΟΡΚΟΤΣΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.567
174
ΝΑΙ
19/10/2001
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΔΡΥΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.526
175
ΝΑΙ
26/07/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
3.143
2.149
1.771
0
0
0
0
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.409
176
ΝΑΙ
21/07/1997
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
6.9
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.311
177
ΝΑΙ
19/07/2001
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.966
3.631
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.167
178
ΝΑΙ
18/04/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.167
179
ΝΑΙ
03/11/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΑΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.091
180
ΝΑΙ
08/11/1989
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
0
2.823
0.366
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.05
181
ΝΑΙ
15/10/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
2.44
3.8
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
8.04
182
ΝΑΙ
18/05/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.84
2.71
0
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.989
183
ΝΑΙ
12/12/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
2.811
0
ΚΥΡΙΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.967
184
ΝΑΙ
20/03/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.933
185
ΝΑΙ
15/10/1996
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
ΒΛΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.933
186
ΝΑΙ
19/07/1999
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.846
187
ΝΑΙ
22/07/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
2.48
1.28
0.789
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.733
188
ΝΑΙ
12/07/1991
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΦΙΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.733
189
ΝΑΙ
12/11/1991
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.629
190
ΝΑΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
2.983
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΡΟΒΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.614
191
ΝΑΙ
19/03/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
0
2.089
3.543
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.188
192
ΝΑΙ
15/07/1988
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
4.833
1.28
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΤΣΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7.063
193
ΝΑΙ
16/03/1990
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
1.029
0
3.2
0.8
0
1.154
0
0
0
0
ΤΣΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
7
194
ΝΑΙ
24/07/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.954
195
ΝΑΙ
25/11/1988
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
2.537
0
2.771
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.911
196
ΝΑΙ
17/04/1989
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.833
197
ΝΑΙ
15/07/1981
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
ΛΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.68
198
ΝΑΙ
24/07/1990
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
0.983
1.577
1.509
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.566
199
ΝΑΙ
09/11/1988
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.566
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.523
200
ΝΑΙ
16/04/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.689
3.6
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.5
201
ΝΑΙ
14/03/2002
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
0
0
0
ΞΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.417
202
ΝΑΙ
19/07/1996
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
3.326
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.377
203
ΝΑΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.137
0
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.283
204
ΝΑΙ
21/07/1989
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΚΟΡΛΟΚΩΣΤΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
6.231
205
ΝΑΙ
08/04/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
3.443
ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.943
206
ΝΑΙ
17/04/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.623
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡA
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.886
207
ΝΑΙ
09/11/1988
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
2.526
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.622
208
ΝΑΙ
19/11/1993
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.622
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.611
209
ΝΑΙ
31/07/1990
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.669
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.567
210
ΝΑΙ
18/07/2000
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
0
0
0
ΖΟΥΜΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.53
211
ΝΑΙ
28/07/1989
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.443
212
ΝΑΙ
05/04/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
3.294
ΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.43
213
ΝΑΙ
15/07/1988
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.851
0
1.967
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.383
214
ΝΑΙ
13/07/1994
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.371
215
ΝΑΙ
22/03/1988
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
2.171
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.143
216
ΝΑΙ
30/07/1993
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
5.097
217
ΝΑΙ
22/07/1988
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.589
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.931
218
ΝΑΙ
08/11/1989
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.931
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.929
219
ΝΑΙ
13/07/2000
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
0
2.671
ΓΚΑΤΖΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.926
220
ΝΑΙ
25/07/1988
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
3.234
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.846
221
ΝΑΙ
08/11/1988
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.783
0
2.56
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.834
222
ΝΑΙ
08/12/1989
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.686
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.726
223
ΝΑΙ
23/11/1992
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
0.983
1.62
ΜΠΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.686
224
ΝΑΙ
16/02/1989
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.686
225
ΝΑΙ
30/07/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
1.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.663
226
ΝΑΙ
17/07/1997
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
0
0
0
0
0
ΛΑΟΥΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.651
227
ΝΑΙ
05/04/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
2.731
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.651
228
ΝΑΙ
16/11/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.423
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.58
229
ΝΑΙ
26/07/1988
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.56
230
ΝΑΙ
09/05/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
2.869
0
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.549
231
ΝΑΙ
28/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.629
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.537
232
ΝΑΙ
15/07/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.517
233
ΝΑΙ
20/07/1988
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
ΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.48
234
ΝΑΙ
08/11/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.469
235
ΝΑΙ
28/11/1988
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.463
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.457
236
ΝΑΙ
08/11/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.646
0
0
ΤΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.4
237
ΝΑΙ
13/11/1992
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
1.143
0
0
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.267
238
ΝΑΙ
09/11/2000
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.263
239
ΝΑΙ
30/10/1987
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
2.514
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.263
240
ΝΑΙ
08/11/1988
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
1.303
0
1.783
0
0
0
0
ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
4.114
241
ΝΑΙ
30/09/1988
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.989
242
ΝΑΙ
16/03/1990
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.989
243
ΝΑΙ
29/07/1997
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
2.823
ΤΖΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.943
244
ΝΑΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.663
0
0
0
0
0
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.863
245
ΝΑΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
3.086
0
0
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.771
246
ΝΑΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0.754
0
ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.714
247
ΝΑΙ
12/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.703
248
ΝΑΙ
24/07/1990
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΩΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.646
249
ΝΑΙ
18/11/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.603
250
ΝΑΙ
03/11/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
2.38
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.549
251
ΝΑΙ
20/07/1992
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.549
ΡΕΣΒΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.467
252
ΝΑΙ
20/04/2004
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.463
253
ΝΑΙ
08/04/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
1.68
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.437
254
ΝΑΙ
23/07/1999
9.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
2.111
ΣΑΜΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.383
255
ΝΑΙ
15/07/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.354
256
ΝΑΙ
15/07/1988
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
0
0
0
1.234
0
0.72
0
0
0
0
0
0
ΓΟΛΕΜΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.349
257
ΝΑΙ
08/11/1989
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
0
0
0.983
ΤΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.333
258
ΝΑΙ
15/11/1989
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΙΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.326
259
ΝΑΙ
25/11/1988
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
2.114
0
0
0
0
ΣΕΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.314
260
ΝΑΙ
20/07/1988
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.314
261
ΝΑΙ
18/04/1997
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
ΤΟΥΛΟΥΜΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.257
262
ΝΑΙ
22/07/1998
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.189
263
ΝΑΙ
09/11/1988
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
1.497
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.171
264
ΝΑΙ
04/11/1993
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
ΓΙΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.167
265
ΝΑΙ
09/11/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.143
266
ΝΑΙ
09/12/1992
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.129
267
ΝΑΙ
20/03/2002
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.12
268
ΝΑΙ
12/11/1991
9.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.109
269
ΝΑΙ
11/11/1988
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
0
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.103
270
ΝΑΙ
10/11/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.02
0.22
0
ΜΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΔ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.097
271
ΝΑΙ
09/11/1988
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.077
272
ΝΑΙ
31/03/1999
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
0
0
0
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.046
273
ΝΑΙ
30/11/2002
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
ΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.017
274
ΝΑΙ
16/03/1988
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0
0
0
ΡΟΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3.017
275
ΝΑΙ
07/04/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
2.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
3
276
ΝΑΙ
30/07/1993
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
ΜΠΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.994
277
ΝΑΙ
09/11/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.949
278
ΝΑΙ
20/11/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.903
279
ΝΑΙ
16/03/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΑΪΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΡΩΦΙΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.72
280
ΝΑΙ
15/07/1988
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.683
281
ΝΑΙ
07/03/1997
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.674
282
ΝΑΙ
09/11/1988
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.663
283
ΝΑΙ
25/11/1988
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.863
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.649
284
ΝΑΙ
19/07/1996
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.571
285
ΝΑΙ
09/11/1988
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
ΣΑΓΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.491
286
ΝΑΙ
15/07/1988
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.48
287
ΝΑΙ
17/02/1988
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
0
ΑΓΑΘΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.469
288
ΝΑΙ
03/04/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΡΟΥΛΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.457
289
ΝΑΙ
22/06/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.4
290
ΝΑΙ
27/11/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.36
291
ΝΑΙ
18/07/2000
8.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΣΩΤΗΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.352
292
ΝΑΙ
31/03/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.343
293
ΝΑΙ
08/11/1996
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.32
294
ΝΑΙ
08/11/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΔΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.32
295
ΝΑΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.834
0
ΤΡΙΧΟΛΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.263
296
ΝΑΙ
15/07/1988
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
1.143
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΝΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.171
297
ΝΑΙ
16/07/1991
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.171
298
ΝΑΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.16
299
ΝΑΙ
31/07/1990
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.091
300
ΝΑΙ
28/11/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
2.023
301
ΝΑΙ
25/11/1988
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.977
302
ΝΑΙ
19/11/1993
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.897
303
ΝΑΙ
30/07/1993
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΠΑΛΜΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.84
304
ΝΑΙ
11/10/2002
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.749
305
ΝΑΙ
30/10/1997
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.737
306
ΝΑΙ
04/11/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.646
307
ΝΑΙ
09/05/1990
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.643
308
ΝΑΙ
29/07/1996
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.643
ΧΑΛΚΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.634
309
ΝΑΙ
28/07/1993
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.846
0
ΠΡΟΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.629
310
ΝΑΙ
09/12/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.629
ΣΤΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.611
311
ΝΑΙ
23/07/1999
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.6
312
ΝΑΙ
09/11/1988
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.6
313
ΝΑΙ
22/05/1995
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.566
314
ΝΑΙ
08/11/1988
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.52
315
ΝΑΙ
20/07/1992
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΝΤΟΥΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.497
316
ΝΑΙ
27/07/1994
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.474
317
ΝΑΙ
18/11/1996
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.463
318
ΝΑΙ
31/03/1989
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
0
0
ΤΟΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.44
319
ΝΑΙ
28/11/1988
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.429
320
ΝΑΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
ΧΑΣΑΠΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΩ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.426
321
ΝΑΙ
16/07/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.426
0
ΚΑΟΥΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.303
322
ΝΑΙ
16/07/2001
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.291
323
ΝΑΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΣΕΡΡΗ-ΤΣΑΜΗΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.266
324
ΝΑΙ
14/03/2002
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.129
0
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.257
325
ΝΑΙ
20/11/1995
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
ΥΔΡΑΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.223
326
ΝΑΙ
23/12/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.2
327
ΝΑΙ
29/07/1988
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.2
328
ΝΑΙ
12/11/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.086
329
ΝΑΙ
09/11/1988
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
1.074
330
ΝΑΙ
04/11/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.971
331
ΝΑΙ
28/07/1993
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
ΛΑΠΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.96
332
ΝΑΙ
23/06/1989
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.96
333
ΝΑΙ
30/07/1991
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.96
334
ΝΑΙ
05/04/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.926
335
ΝΑΙ
09/11/1988
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
ΚΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.88
336
ΝΑΙ
13/07/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
ΜΑΝΑΒΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.846
337
ΝΑΙ
24/07/1990
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΚΥΡΑΤΣΩ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.803
338
ΝΑΙ
15/10/1996
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.803
0
0
0
0
0
0
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.777
339
ΝΑΙ
23/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.48
0
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.742
340
ΝΑΙ
10/11/1995
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.742
0
0
0
0
0
ΤΖΙΑΦΕΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.72
341
ΝΑΙ
21/07/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
ΔΑΜΑΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.709
342
ΝΑΙ
20/03/1998
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.651
343
ΝΑΙ
09/05/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΓΓΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.606
344
ΝΑΙ
09/11/1988
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
ΞΥΠΟΛΙΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.594
345
ΝΑΙ
27/11/1997
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
ΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.583
346
ΝΑΙ
19/11/2002
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.571
347
ΝΑΙ
18/05/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.5
348
ΝΑΙ
11/12/1992
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.457
349
ΝΑΙ
16/03/1990
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.411
350
ΝΑΙ
15/07/1988
8.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.366
351
ΝΑΙ
10/11/2004
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.354
352
ΝΑΙ
31/10/2002
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.309
353
ΝΑΙ
15/12/1998
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.24
354
ΝΑΙ
21/07/1989
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΑΙΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.229
355
ΝΑΙ
08/12/1989
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
ΖΟΛΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
-
0
0.137
356
ΝΑΙ
27/07/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0