ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΝΤΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
50.467
1
ΝΑΙ
31/10/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39
1
48.26
2
ΝΑΙ
30/06/1987
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.26
ΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
45.229
3
ΝΑΙ
16/10/1996
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.4
7.567
8
2.95
3.54
9.233
6.733
ΚΑΠΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
35.533
4
ΝΑΙ
18/11/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
0
0
9.5
4.396
9.133
9.167
ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
30.113
5
ΝΑΙ
19/01/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
5.067
3.06
3
9.1
9.167
ΤΣΑΦΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
26.718
6
ΝΑΙ
12/07/2001
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
5.054
9.43
9.213
ΚΑΡΑΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
26.257
7
ΝΑΙ
28/01/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.193
8.89
9.173
ΣΑΦΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
26.101
8
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
6.791
7.77
9.04
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
26.053
9
ΝΑΙ
12/07/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
4.59
9.3
9.123
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.933
10
ΝΑΙ
30/09/1988
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.833
0
0
9.167
ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ
ΥΒΟΝΑ
ΧΕΝΡΙ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.896
11
ΝΑΙ
29/11/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.686
9.6
2.58
3.99
3.85
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.767
12
ΝΑΙ
10/12/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
9.233
9.167
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΙΕΤΑ
ΑΘΩΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.127
13
ΝΑΙ
03/05/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.25
9.044
8.833
ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.031
14
ΝΑΙ
14/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
5.401
8.413
9.167
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
25.012
15
ΝΑΙ
19/11/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
4.479
9.2
8.833
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
24.363
16
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.04
4.89
5.66
7.673
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
24.353
17
ΝΑΙ
13/07/2000
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
5.62
6.64
9.133
ΞΑΝΘΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
24.096
18
ΝΑΙ
05/04/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
5.863
9.091
8.833
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΛΕΙΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
23.898
19
ΝΑΙ
12/07/2002
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.92
7.201
8.727
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
23.593
20
ΝΑΙ
29/11/2002
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
5.584
6.309
9.18
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
23.401
21
ΝΑΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.829
4.04
8.513
8.585
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
22.732
22
ΝΑΙ
05/07/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.397
7.261
9.103
ΣΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
22.127
23
ΝΑΙ
13/12/1991
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.8
6.1
9.167
ΒΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.75
24
ΝΑΙ
07/07/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.3
8.11
8.9
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.57
25
ΝΑΙ
09/04/2002
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
9.233
9.167
ΓΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.392
26
ΝΑΙ
26/10/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.85
5.299
9.283
ΣΚΟΡΛΕΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.388
27
ΝΑΙ
22/11/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
5.904
4.58
8.933
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.307
28
ΝΑΙ
08/07/2000
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.38
5.22
9.167
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.301
29
ΝΑΙ
19/08/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.42
6.534
9.147
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.203
30
ΝΑΙ
17/07/2001
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.47
5.123
9.16
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
21.04
31
ΝΑΙ
17/01/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
5.39
4.1
9.2
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
20.881
32
ΝΑΙ
30/10/2000
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.06
6.514
9.307
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
20.777
33
ΝΑΙ
28/11/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
3.83
5.65
9.247
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
20.24
34
ΝΑΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.72
5.71
9.05
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
20.197
35
ΝΑΙ
14/07/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.93
4.09
9.227
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
20.055
36
ΝΑΙ
13/07/1998
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.944
6.944
9.167
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
19.703
37
ΝΑΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.02
2.6
3.6
8.723
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
18.839
38
ΝΑΙ
18/07/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.946
8.803
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
18.8
39
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
3.23
5.803
4.08
3.38
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
18.167
40
ΝΑΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.867
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
17.85
41
ΝΑΙ
14/07/1999
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
4.49
3.82
7.98
ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
17.8
42
ΝΑΙ
30/06/2004
9.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.967
ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
17.7
43
ΝΑΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.5
ΤΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
17.473
44
ΝΑΙ
12/11/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.58
3.9
7.773
ΔΡΟΣΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.989
45
ΝΑΙ
01/07/1977
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.42
4.433
8.867
ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.963
46
ΝΑΙ
14/07/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.514
3.87
3.98
5.17
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.79
47
ΝΑΙ
26/10/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
6.017
6.853
ΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.594
48
ΝΑΙ
01/11/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.094
7.867
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.52
49
ΝΑΙ
05/12/2000
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.18
3.64
7.02
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.5
50
ΝΑΙ
11/11/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.833
ΤΣΙΟΥΚΑΝΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.153
51
ΝΑΙ
30/09/2001
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.58
8.933
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.974
52
ΝΑΙ
12/11/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.84
4.21
5.114
ΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.853
53
ΝΑΙ
30/06/1971
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.71
4.2
5.023
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.829
54
ΝΑΙ
26/11/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.56
4.08
5.359
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.81
55
ΝΑΙ
27/06/1996
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.33
5.23
3.95
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.227
56
ΝΑΙ
14/10/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.08
8.887
ΛΙΒΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.186
57
ΝΑΙ
12/07/1999
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.74
2.62
6.006
ΚΟΤΣΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
15.06
58
ΝΑΙ
17/07/2001
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.613
2.88
8.567
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.979
59
ΝΑΙ
24/10/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
4.49
4.03
5.159
ΓΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.97
60
ΝΑΙ
24/10/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.9
7.33
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.581
61
ΝΑΙ
10/12/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.091
0
0
3.88
3.79
2.34
ΓΚΡΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.507
62
ΝΑΙ
27/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.511
1.996
2.46
8.54
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.437
63
ΝΑΙ
19/11/2001
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.01
3.31
5.477
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.107
64
ΝΑΙ
11/11/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.006
3.66
3.99
3.84
ΙΓΓΛΕΣΗ-ΡΑΜΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.86
65
ΝΑΙ
30/06/1979
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.7
4.01
3.21
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.779
66
ΝΑΙ
12/07/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
0.14
5.476
5.473
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.773
67
ΝΑΙ
12/07/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
5.324
3.699
2.48
ΜΟΥΚΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.52
68
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.57
3.89
4.16
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.48
69
ΝΑΙ
19/11/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.46
3.36
3.02
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.37
70
ΝΑΙ
17/07/2001
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.02
4.08
4.05
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.32
71
ΝΑΙ
30/09/1988
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
4
3.86
4.12
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.23
72
ΝΑΙ
03/05/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.11
3.43
2.64
ΚΩΔΟΥΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.121
73
ΝΑΙ
30/06/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.154
0
1.566
0
2.71
3.84
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13.05
74
ΝΑΙ
12/11/2001
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.52
4.11
3.86
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
13
75
ΝΑΙ
09/04/2002
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.92
4.06
3.96
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.99
76
ΝΑΙ
27/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
3.86
4.06
4
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.861
77
ΝΑΙ
29/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
4.15
4.171
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.81
78
ΝΑΙ
30/08/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.51
3.58
3.81
ΜΗΛΙΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.79
79
ΝΑΙ
17/07/2001
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.49
3.98
3.83
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.727
80
ΝΑΙ
07/07/1998
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
2.34
4.1
4.07
ΛΙΑΓΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΠΟΛΥΒ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.59
81
ΝΑΙ
19/11/2001
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.91
3.94
3.88
ΔΙΠΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.546
82
ΝΑΙ
26/10/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
3.95
5.156
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.494
83
ΝΑΙ
10/12/1999
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.27
6.034
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.494
84
ΝΑΙ
28/02/2002
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.66
5.544
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.464
85
ΝΑΙ
08/12/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.697
8.767
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.353
86
ΝΑΙ
09/04/2002
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
4.483
3.73
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.16
87
ΝΑΙ
17/07/2001
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.62
3.74
3.78
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.134
88
ΝΑΙ
07/07/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.12
5.214
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.13
89
ΝΑΙ
05/07/2000
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.21
3.22
2.81
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.11
90
ΝΑΙ
11/10/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
3.29
4.07
4.08
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.03
91
ΝΑΙ
01/04/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.05
3.96
ΚΕΡΚΕΖΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.03
92
ΝΑΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.98
4.04
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
ΣΩΖΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.9
93
ΝΑΙ
12/07/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.86
4.03
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.88
94
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.18
3.89
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.86
95
ΝΑΙ
26/10/2000
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.91
3.94
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.85
96
ΝΑΙ
30/06/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.6
2.7
3.91
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.8
97
ΝΑΙ
26/02/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.82
3.68
3.8
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.79
98
ΝΑΙ
17/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.93
3.92
ΔΑΦΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.76
99
ΝΑΙ
05/07/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.83
3.96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.52
100
ΝΑΙ
24/10/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.47
3.6
3.45
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.47
101
ΝΑΙ
29/11/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.79
3.72
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.395
102
ΝΑΙ
28/11/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.761
7.633
ΚΡΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.323
103
ΝΑΙ
02/07/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.26
5.143
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.29
104
ΝΑΙ
28/11/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.41
4.01
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.269
105
ΝΑΙ
23/10/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.959
1.21
0
4.1
ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.23
106
ΝΑΙ
15/04/2002
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.5
3.72
1.97
ΣΚΟΥΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.17
107
ΝΑΙ
04/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
4.02
4.04
ΛΥΤΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.15
108
ΝΑΙ
10/12/1999
8.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.86
3.81
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.09
109
ΝΑΙ
19/11/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.03
3.85
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.09
110
ΝΑΙ
27/02/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.3
4
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.027
111
ΝΑΙ
30/09/1996
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.71
3.997
ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.97
112
ΝΑΙ
31/10/1997
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.81
3.62
ΓΚΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.92
113
ΝΑΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.19
4.09
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.903
114
ΝΑΙ
17/10/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.733
1.99
ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.9
115
ΝΑΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.05
4
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.84
116
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.16
4.04
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.829
117
ΝΑΙ
12/07/2002
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.73
4.439
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.71
118
ΝΑΙ
29/11/2002
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3.66
3.52
ΣΑΕΡ
ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΑΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.6
119
ΝΑΙ
04/07/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.85
3.82
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.59
120
ΝΑΙ
25/09/1995
9.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.49
3.16
3.76
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.5
121
ΝΑΙ
17/07/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.98
3.9
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.481
122
ΝΑΙ
02/07/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.711
0
4.03
ΒΕΝΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.48
123
ΝΑΙ
30/09/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.94
4
ΓΑΓΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.427
124
ΝΑΙ
31/10/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.207
3.77
2.45
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.42
125
ΝΑΙ
05/07/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.06
3.15
ΔΑΪΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.4
126
ΝΑΙ
03/07/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.76
3.35
ΓΚΟΓΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.39
127
ΝΑΙ
14/03/2003
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
3.81
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.279
128
ΝΑΙ
01/12/1998
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.171
0
0
2.47
2.7
2.48
ΣΔΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.15
129
ΝΑΙ
06/07/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.46
3.81
ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.1
130
ΝΑΙ
20/09/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
2.64
ΒΙΔΑΛΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.04
131
ΝΑΙ
05/07/2002
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.72
4.02
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.016
132
ΝΑΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.58
4.866
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.97
133
ΝΑΙ
03/12/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.73
2.7
3.72
ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.93
134
ΝΑΙ
19/12/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.81
3.5
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.92
135
ΝΑΙ
10/12/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
2.72
ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.92
136
ΝΑΙ
14/09/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.49
3.93
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.87
137
ΝΑΙ
30/06/1985
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.96
2.22
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.87
138
ΝΑΙ
26/11/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.71
3.42
ΒΡΕΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.86
139
ΝΑΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.8
2.77
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.84
140
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.73
3.75
ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.839
141
ΝΑΙ
13/09/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.54
4.779
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.786
142
ΝΑΙ
30/10/1991
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
0
3.8
3.3
ΚΟΥΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.72
143
ΝΑΙ
14/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.28
3.76
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.576
144
ΝΑΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.006
2.36
3.33
0
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.47
145
ΝΑΙ
23/10/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.91
0
3.64
ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.41
146
ΝΑΙ
30/06/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.76
3.79
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.35
147
ΝΑΙ
10/11/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.07
3.46
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.29
148
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
2.62
4
ΤΖΙΒΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.21
149
ΝΑΙ
06/07/1999
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.73
3
2.06
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.15
150
ΝΑΙ
16/07/1993
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.68
3.96
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.04
151
ΝΑΙ
28/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.59
2.85
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.02
152
ΝΑΙ
12/07/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.27
3.17
ΣΚΙΤΖΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9
153
ΝΑΙ
21/07/2004
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.99
154
ΝΑΙ
19/01/2000
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.65
3.85
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.933
155
ΝΑΙ
30/06/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
6.503
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.89
156
ΝΑΙ
17/07/2001
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.95
3.61
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.86
157
ΝΑΙ
15/11/1998
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.48
3.03
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.84
158
ΝΑΙ
14/03/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.46
3.36
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.82
159
ΝΑΙ
24/10/2002
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.38
0
3.88
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.76
160
ΝΑΙ
05/07/2000
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.66
2.62
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.63
161
ΝΑΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
3.87
3.51
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.52
162
ΝΑΙ
28/11/2003
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
3.55
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.49
163
ΝΑΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
4.1
3.75
ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.487
164
ΝΑΙ
12/07/2002
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.01
4.837
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.45
165
ΝΑΙ
18/12/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.75
3.8
ΝΙΣΥΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.44
166
ΝΑΙ
26/06/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
3.97
3.87
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.333
167
ΝΑΙ
10/07/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.247
168
ΝΑΙ
29/10/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
4.507
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.24
169
ΝΑΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.64
3.88
ΤΣΩΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.11
170
ΝΑΙ
30/09/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
3.76
3.77
ΔΙΨΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.064
171
ΝΑΙ
07/07/2001
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.514
1.85
2.04
ΣΙΩΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΖΕΡΒΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.06
172
ΝΑΙ
05/12/2000
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.7
2.68
ΜΠΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.03
173
ΝΑΙ
22/07/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.01
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.98
174
ΝΑΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
4.05
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.97
175
ΝΑΙ
22/07/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.99
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.96
176
ΝΑΙ
30/06/1998
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.86
ΚΟΣΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.96
177
ΝΑΙ
08/07/2002
9.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
5.709
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.86
178
ΝΑΙ
25/05/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.9
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.84
179
ΝΑΙ
13/07/2000
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.9
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.84
180
ΝΑΙ
05/07/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.88
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.83
181
ΝΑΙ
01/03/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.86
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.79
182
ΝΑΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.94
ΚΩΛΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.78
183
ΝΑΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.79
2.59
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.77
184
ΝΑΙ
10/12/1999
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.78
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.73
185
ΝΑΙ
13/09/1984
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.93
0
ΚΑΝΝΑΒΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΟΡΕΣΤΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.703
186
ΝΑΙ
09/12/2002
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.663
2.44
ΜΑΝΟΥΡΗ
ΛΕΥΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.66
187
ΝΑΙ
10/09/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.75
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.66
188
ΝΑΙ
10/07/2003
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
3.59
3.1
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.61
189
ΝΑΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.78
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.6
190
ΝΑΙ
02/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.9
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.59
191
ΝΑΙ
12/07/2002
9.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.95
ΤΖΟΥΜΠΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.58
192
ΝΑΙ
22/07/2003
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.62
ΦΑΛΚΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.54
193
ΝΑΙ
18/12/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.96
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.52
194
ΝΑΙ
14/04/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.68
ΧΑΡΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.454
195
ΝΑΙ
19/11/2001
9.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.274
ΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.45
196
ΝΑΙ
31/12/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.7
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.36
197
ΝΑΙ
07/07/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.47
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.34
198
ΝΑΙ
25/10/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.35
ΖΜΠΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.31
199
ΝΑΙ
28/11/2003
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.46
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.29
200
ΝΑΙ
30/06/2004
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
4.03
ΝΑΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.26
201
ΝΑΙ
30/11/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3.1
2.38
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.19
202
ΝΑΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.06
1.9
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.19
203
ΝΑΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.52
ΚΑΖΑΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.15
204
ΝΑΙ
18/12/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.66
ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.06
205
ΝΑΙ
02/07/2004
9.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.3
ΘΛΙΒΕΡΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.04
206
ΝΑΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.26
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.01
207
ΝΑΙ
28/11/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
3.24
3.46
ΜΟΣΧΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.983
208
ΝΑΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
2.46
2.32
ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.98
209
ΝΑΙ
05/04/2001
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.72
ΑΒΡΑΑΜ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.88
210
ΝΑΙ
29/11/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.14
ΛΙΛΛΗ
ΜΟΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.849
211
ΝΑΙ
02/03/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
4.929
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.84
212
ΝΑΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.47
ΛΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.83
213
ΝΑΙ
10/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.49
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.79
214
ΝΑΙ
20/11/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.63
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.78
215
ΝΑΙ
10/12/1999
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
0.48
1.9
0
0
ΡΑΔΙΤΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.73
216
ΝΑΙ
02/07/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.23
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.68
217
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.52
ΛΙΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.64
218
ΝΑΙ
29/11/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.4
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.61
219
ΝΑΙ
02/07/2004
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.21
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.53
220
ΝΑΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.88
3.17
ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.52
221
ΝΑΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.18
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.52
222
ΝΑΙ
06/07/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.47
ΖΑΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.5
223
ΝΑΙ
16/01/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.88
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.49
224
ΝΑΙ
16/10/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.08
0
0
2.85
ΜΑΡΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.48
225
ΝΑΙ
31/03/2004
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.18
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.469
226
ΝΑΙ
11/07/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
2.03
1.45
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.42
227
ΝΑΙ
28/11/2003
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.18
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.403
228
ΝΑΙ
24/10/2002
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
4.463
ΣΕΪΤΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.39
229
ΝΑΙ
09/04/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.1
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.39
230
ΝΑΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.15
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.39
231
ΝΑΙ
02/07/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.75
ΔΡΥΜΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.33
232
ΝΑΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.54
ΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.32
233
ΝΑΙ
05/07/1996
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.27
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΧΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.263
234
ΝΑΙ
21/10/1985
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.326
0
3.48
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.231
235
ΝΑΙ
10/07/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.42
2.28
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.2
236
ΝΑΙ
19/07/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.54
ΚΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.11
237
ΝΑΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.87
ΕΦΕΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.1
238
ΝΑΙ
30/06/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
2.95
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.08
239
ΝΑΙ
07/03/2003
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.64
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.06
240
ΝΑΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.38
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.05
241
ΝΑΙ
30/11/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.47
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.02
242
ΝΑΙ
07/07/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.41
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.994
243
ΝΑΙ
17/07/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.274
0
1.7
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.91
244
ΝΑΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.37
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.88
245
ΝΑΙ
30/11/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.35
ΚΑΤΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.86
246
ΝΑΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.29
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.52
247
ΝΑΙ
25/10/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.82
2.46
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.48
248
ΝΑΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.88
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.46
249
ΝΑΙ
10/11/2003
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.85
ΜΠΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.431
250
ΝΑΙ
08/03/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.431
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.41
251
ΝΑΙ
20/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2.54
2.51
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.37
252
ΝΑΙ
20/01/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.88
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.36
253
ΝΑΙ
31/03/2004
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.66
ΚΑΓΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.35
254
ΝΑΙ
02/07/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.83
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.32
255
ΝΑΙ
02/07/2004
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
2.78
ΡΑΝΤΕΒΑ -ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΓΚΕΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.28
256
ΝΑΙ
10/11/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.6
ΤΣΑΜΑΚΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.26
257
ΝΑΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
1.49
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.24
258
ΝΑΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
3.41
ΠΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.2
259
ΝΑΙ
07/07/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.92
1.98
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.183
260
ΝΑΙ
12/10/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
1.886
0
0
0
0.68
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.09
261
ΝΑΙ
20/01/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.14
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.01
262
ΝΑΙ
18/12/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
1.14
ΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.98
263
ΝΑΙ
17/03/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.86
1.86
ΠΕΡΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.94
264
ΝΑΙ
20/08/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.42
ΚΟΤΣΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.901
265
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
2.81
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.66
266
ΝΑΙ
19/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.96
ΓΟΥΣΕΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.54
267
ΝΑΙ
27/10/1999
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
2.17
ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.49
268
ΝΑΙ
13/12/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.95
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.44
269
ΝΑΙ
23/10/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.21
1.93
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.36
270
ΝΑΙ
30/06/2004
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
1.73
ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.32
271
ΝΑΙ
09/10/2001
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.44
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.3
272
ΝΑΙ
29/11/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.32
1.7
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.3
273
ΝΑΙ
01/12/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.1
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.25
274
ΝΑΙ
08/07/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.28
0.5
ΠΟΥΛΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.216
275
ΝΑΙ
01/07/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.686
2.41
0
0
0
ΓΚΕΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.1
276
ΝΑΙ
12/11/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
1.56
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.011
277
ΝΑΙ
25/05/1998
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.01
278
ΝΑΙ
05/11/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.67
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4
279
ΝΑΙ
28/02/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
1.86
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.98
280
ΝΑΙ
30/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
ΤΖΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.95
281
ΝΑΙ
06/07/2001
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.59
1.16
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.92
282
ΝΑΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
1.7
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.78
283
ΝΑΙ
28/11/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.77
284
ΝΑΙ
09/07/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.82
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.66
285
ΝΑΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.62
286
ΝΑΙ
18/12/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.79
ΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.62
287
ΝΑΙ
01/12/2004
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.59
288
ΝΑΙ
01/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.98
ΞΕΝΟΥ-ΞΕΝΑΚΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.5
289
ΝΑΙ
20/07/2005
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΝΤΟΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.354
290
ΝΑΙ
11/07/2001
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.354
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.33
291
ΝΑΙ
22/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
3.19
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.29
292
ΝΑΙ
18/12/2003
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
2.82
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.28
293
ΝΑΙ
28/11/2003
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
0
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.2
294
ΝΑΙ
01/12/2004
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
2.54
ΚΑΜΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.05
295
ΝΑΙ
20/09/2000
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
2.29
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.04
296
ΝΑΙ
14/09/2001
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
0
ΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.03
297
ΝΑΙ
22/05/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
0
0
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.01
298
ΝΑΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
1.02
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.96
299
ΝΑΙ
11/11/2004
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2
ΑΓΑΘΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.93
300
ΝΑΙ
24/06/2004
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΣΤΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.923
301
ΝΑΙ
01/06/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.923
ΤΣΕΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.92
302
ΝΑΙ
08/12/1998
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΤΖΙΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.92
303
ΝΑΙ
05/07/2000
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΠΑΤΤΑ
ΛΗΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.92
304
ΝΑΙ
30/11/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0.1
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.92
305
ΝΑΙ
18/06/2004
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.916
306
ΝΑΙ
25/10/2004
9.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.916
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΩΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.88
307
ΝΑΙ
26/02/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
2.5
ΛΑΟΥΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.84
308
ΝΑΙ
30/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
0
0
0
ΕΡΜΕΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.83
309
ΝΑΙ
02/07/2004
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.77
310
ΝΑΙ
16/11/2004
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.75
311
ΝΑΙ
28/11/2003
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.63
312
ΝΑΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
0
ΠΟΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.59
313
ΝΑΙ
27/10/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
1.3
ΚΩΒΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.54
314
ΝΑΙ
02/07/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0
1.99
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.51
315
ΝΑΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.39
0
2.12
ΧΡΑΝΙΩΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.48
316
ΝΑΙ
29/10/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.37
317
ΝΑΙ
14/03/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.32
318
ΝΑΙ
15/11/2000
9.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.3
319
ΝΑΙ
28/01/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.3
320
ΝΑΙ
01/12/2004
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.26
321
ΝΑΙ
29/11/2002
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.23
322
ΝΑΙ
01/03/2004
9.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.23
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.22
323
ΝΑΙ
22/03/2005
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.12
324
ΝΑΙ
01/12/2004
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΔΟΥΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.12
325
ΝΑΙ
01/12/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.11
326
ΝΑΙ
22/03/2005
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.06
327
ΝΑΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
1.88
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.85
328
ΝΑΙ
05/07/1996
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΜΟΡΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.8
329
ΝΑΙ
09/04/2002
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
ΣΑΡΑΠΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.749
330
ΝΑΙ
01/12/2004
9.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΔΡΟΣΙΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.737
331
ΝΑΙ
01/07/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.72
332
ΝΑΙ
06/07/2005
8.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.68
333
ΝΑΙ
06/07/2005
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.66
334
ΝΑΙ
22/10/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.6
335
ΝΑΙ
10/03/2005
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.49
336
ΝΑΙ
14/11/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
0
0
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.44
337
ΝΑΙ
20/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΝΤΟΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.406
338
ΝΑΙ
09/04/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.4
339
ΝΑΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΤΣΑΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.37
340
ΝΑΙ
19/11/2001
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.32
341
ΝΑΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
0
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.31
342
ΝΑΙ
06/07/2005
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.23
343
ΝΑΙ
30/09/1989
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.19
344
ΝΑΙ
12/06/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
ΜΗΛΙΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.16
345
ΝΑΙ
22/03/2005
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.15
346
ΝΑΙ
25/10/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.09
347
ΝΑΙ
26/11/1997
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.08
348
ΝΑΙ
28/11/2003
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
MIXA
XPIΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.96
349
ΝΑΙ
30/06/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.89
350
ΝΑΙ
05/12/2000
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.87
351
ΝΑΙ
10/11/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.87
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΚΛΗΜΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.72
352
ΝΑΙ
08/12/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΜΠΑΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.72
353
ΝΑΙ
16/11/2004
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΛΙΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.64
354
ΝΑΙ
30/06/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.54
355
ΝΑΙ
02/07/2004
9.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.48
356
ΝΑΙ
27/02/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.48
357
ΝΑΙ
02/07/2004
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.44
358
ΝΑΙ
02/07/2004
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
ΖΑΧΑΡΗ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.38
359
ΝΑΙ
11/10/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.3
360
ΝΑΙ
05/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.22
361
ΝΑΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
0.12
362
ΝΑΙ
12/07/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12