ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
80.1
1
98
1
ΝΑΙ
26/02/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.467
9.5
0
8.367
7.9
8.967
8.967
9.6
9.9
8.767
9.133
ΚΟΤΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.033
657
93.378
2
ΝΑΙ
21/09/1989
7.27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.833
2
81.733
3
ΝΑΙ
26/02/1993
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.8
8.867
8.9
8.9
9.5
9.9
8.767
9.133
ΓΡΗΓΚΟΡΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.851
3
80.751
4
ΝΑΙ
22/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
4.251
5.667
7.933
8.967
8.9
9.667
9.9
8.8
9.1
ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.794
4
77.261
5
ΝΑΙ
20/09/1995
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
9.1
8.9
9.1
8.933
9.6
9.767
9.3
9.167
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕAΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.752
5
76.652
6
ΝΑΙ
21/12/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
5.133
0
0
0
0
0
0
3.086
0
7.933
8.933
8.967
9.6
9.867
8.767
9.133
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.533
6
72.433
7
ΝΑΙ
19/10/1994
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
8.967
8.767
8.9
0
8.767
9.9
8.767
9.133
ΧΑΤΖΟΥΔΗ
ΘΕΑΝΩ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.695
10
68.295
8
ΝΑΙ
23/03/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
4.8
6.091
6.057
6.749
7.6
8.967
8.3
7.7
8.9
ΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.328
12
67.228
9
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
3.737
2.617
3.657
2.971
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.588
13
65.488
10
ΝΑΙ
23/09/1988
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
3.3
1.417
2.937
7.733
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΙΑΤΕΡΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.125
14
65.025
11
ΝΑΙ
31/12/1993
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.291
8.8
0
0
6.933
8.9
9.7
9.6
8.3
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.667
15
64.6
12
ΝΑΙ
31/10/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
8.9
8.9
9.6
9.9
8.767
9.167
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.329
7
62.895
13
ΝΑΙ
26/06/1991
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
6.418
2.011
2.869
3.589
2.754
3.634
8.495
7.9
8.3
1.291
0
8.567
ΝΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΜΕΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.967
9
62.567
14
ΝΑΙ
04/04/1990
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.8
8.167
9
8.467
9.667
9.6
0
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.831
17
61.731
15
ΝΑΙ
09/11/1988
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
3.097
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΘΕΙΑΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΙΚΤΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.553
18
61.453
16
ΝΑΙ
07/09/1989
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΜΠΕΚΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.2
19
61.1
17
ΝΑΙ
09/05/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.733
21
59.633
18
ΝΑΙ
30/07/1990
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
7.833
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.533
22
59.433
19
ΝΑΙ
26/07/1989
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.133
23
59.033
20
ΝΑΙ
12/07/1989
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
6.567
7.1
9.367
9.633
9.6
8.3
ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.616
11
58.616
21
ΝΑΙ
26/08/1992
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
7.7
7.167
5.377
5.841
8.9
8.3
4.269
8
0
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.363
16
58.396
22
ΝΑΙ
10/12/1986
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.4
9.067
0
0
1.2
0
3.5
0
0
2.606
2.057
1.669
8.3
3.031
5.433
8.6
ΜΠΑΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.6
24
57.4
23
ΝΑΙ
09/04/1993
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
8.9
8.867
9.6
9.767
8.667
9.133
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.425
25
57.325
24
ΝΑΙ
08/07/1994
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
3.291
0
0
0
8.933
9.633
9.9
8.767
9.133
ΣΟΥΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΞΕΝΟΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.3
26
57.2
25
ΝΑΙ
11/12/1989
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.067
28
56.967
26
ΝΑΙ
23/08/1991
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΒΙΔΙΑΚΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.033
29
56.933
27
ΝΑΙ
15/12/1994
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
5.767
8.3
9.4
9.533
9.6
8.3
ΚΥΒΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.967
30
56.867
28
ΝΑΙ
06/08/1996
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
5.767
8.067
9.4
9.667
9.6
8.3
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.867
31
56.767
29
ΝΑΙ
17/05/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
5.3
0
0
0
7.033
9.367
9.633
9.6
8.3
ΤΑΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.7
32
56.6
30
ΝΑΙ
12/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.633
33
56.533
31
ΝΑΙ
08/11/1989
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.404
34
56.304
32
ΝΑΙ
25/10/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
9.567
7.733
9.2
8.91
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.4
35
56.267
33
ΝΑΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
5.767
8.267
9.267
9.7
9.6
8.267
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.367
36
56.267
34
ΝΑΙ
26/07/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΡΕΝΤΖΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.367
37
56.267
35
ΝΑΙ
11/03/1992
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.6
0
0
0
0
0
0
6.633
8.767
9.7
9.6
8.3
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.267
38
56.167
36
ΝΑΙ
12/05/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
7.167
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΤΑΝΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.167
39
56.067
37
ΝΑΙ
09/04/1993
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.167
40
56.067
38
ΝΑΙ
08/05/1996
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.033
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.044
65
55.811
39
ΝΑΙ
24/07/1996
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
6.7
0
0
9.233
8.7
9.633
9.6
9.167
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.9
42
55.8
40
ΝΑΙ
22/09/1989
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.867
43
55.767
41
ΝΑΙ
03/03/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.433
51
55.577
42
ΝΑΙ
19/03/1995
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.967
9.6
9.9
8.977
9.167
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.533
45
55.5
43
ΝΑΙ
05/10/1990
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.533
46
55.5
44
ΝΑΙ
14/11/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.586
44
55.486
45
ΝΑΙ
10/10/1991
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
2.653
8
5.367
8.733
9.667
9.6
8.3
ΠΛΑΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.433
49
55.4
46
ΝΑΙ
30/05/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.967
9.633
9.867
8.8
9.167
ΜΑΛΛΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.467
48
55.4
47
ΝΑΙ
27/03/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.9
9.633
10
8.8
9.133
ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.433
50
55.4
48
ΝΑΙ
25/04/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.967
9.633
9.867
8.8
9.167
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.467
47
55.367
49
ΝΑΙ
10/02/1990
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.4
52
55.367
50
ΝΑΙ
03/11/1993
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.4
53
55.367
51
ΝΑΙ
03/11/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΡΑΦΑΙΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.4
54
55.367
52
ΝΑΙ
19/03/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.367
55
55.3
53
ΝΑΙ
04/11/1996
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.967
9.6
9.9
8.767
9.167
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.3
58
55.267
54
ΝΑΙ
20/07/1994
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.967
9.633
9.767
8.8
9.167
ΒΟΥΤΥΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.333
56
55.233
55
ΝΑΙ
19/09/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.267
60
55.233
56
ΝΑΙ
12/11/1998
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.967
9.633
9.7
8.8
9.167
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.3
57
55.2
57
ΝΑΙ
08/07/1994
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.933
9.6
9.9
8.767
9.133
ΓΚΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.267
59
55.167
58
ΝΑΙ
12/05/1993
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.133
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΕΡΟΥΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.17
61
55.07
59
ΝΑΙ
08/05/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
0
8.267
8.167
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΩΣΤΑΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.1
64
55.067
60
ΝΑΙ
03/09/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.933
9.633
9.7
8.8
9.167
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.155
62
55.055
61
ΝΑΙ
29/03/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
0
6.767
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.133
63
54.933
62
ΝΑΙ
05/10/1990
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.867
9.6
9.767
8.667
9.133
ΜΑΡΤΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.001
66
54.901
63
ΝΑΙ
08/11/1989
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.263
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
0
5.467
8.9
9.7
9.6
8.3
ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.953
67
54.853
64
ΝΑΙ
05/09/1991
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
7.098
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.894
68
54.761
65
ΝΑΙ
18/04/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
0
8.067
0
6.867
8.9
9.667
9.6
8.267
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.8
69
54.7
66
ΝΑΙ
22/09/1989
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
0
0
4.867
0
0
0
0
0
0
0
1.6
6.567
8.9
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.767
70
54.667
67
ΝΑΙ
26/06/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.267
9.667
9.6
8.3
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.767
71
54.667
68
ΝΑΙ
12/07/1989
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
0
0
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.615
72
54.515
69
ΝΑΙ
05/07/1990
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.79
3.326
0
0
0
7.033
8.767
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΛΑΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.603
73
54.503
70
ΝΑΙ
29/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
0
0
5.767
8.2
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΑΤΣΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.596
75
54.496
71
ΝΑΙ
13/07/1989
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.594
8
54.461
72
ΝΑΙ
27/03/1991
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
5.667
7.933
8.967
8
9.733
9.9
0.867
0
ΓΚΑΤΖΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.558
76
54.458
73
ΝΑΙ
07/01/1991
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
8.067
0
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
ΚΟΛΥΜΠΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.467
80
54.433
74
ΝΑΙ
23/03/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9
9.7
9.9
8.8
9.167
ΑΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.525
77
54.425
75
ΝΑΙ
30/05/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.433
81
54.4
76
ΝΑΙ
20/07/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9
9.6
9.9
8.8
9.167
ΜΑΤΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.484
78
54.384
77
ΝΑΙ
21/04/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.714
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.483
79
54.383
78
ΝΑΙ
22/07/1992
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
9.2
0
0
0
0
0
6.933
8.9
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.6
74
54.3
79
ΝΑΙ
25/09/1996
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
8.967
9.6
9.767
8.667
9.033
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.3
82
54.267
80
ΝΑΙ
18/07/1990
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8
9.633
9.7
8.8
9.167
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.2
83
54.1
81
ΝΑΙ
20/12/1989
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
6.9
1.2
8.9
9.7
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.199
84
54.099
82
ΝΑΙ
19/04/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.167
85
54.067
83
ΝΑΙ
08/11/1989
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΚΑΗΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.133
86
54.033
84
ΝΑΙ
05/07/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
8.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.1
87
54
85
ΝΑΙ
06/11/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
8.867
8.7
9.667
9.6
8.3
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.1
88
54
86
ΝΑΙ
12/11/1996
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36
90
53.933
87
ΝΑΙ
02/04/1991
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
7.533
9.633
9.867
8.8
9.133
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
36.024
89
53.924
88
ΝΑΙ
06/07/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
2.057
0
0
0
6.633
8.7
9.7
9.6
8.3
ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.933
91
53.833
89
ΝΑΙ
30/05/1989
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.867
93
53.767
90
ΝΑΙ
25/10/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
7.833
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.858
94
53.758
91
ΝΑΙ
28/06/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
7.7
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.765
95
53.665
92
ΝΑΙ
11/03/1992
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.789
3.291
3.531
0
0
0
6.978
8.8
9.667
9.6
8.3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.633
97
53.6
93
ΝΑΙ
05/09/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
6.867
9.633
9.867
8.8
9.167
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.659
96
53.559
94
ΝΑΙ
29/03/1989
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.3
108
53.467
95
ΝΑΙ
22/07/1992
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.967
6.867
8.8
5.733
9.6
8.567
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.567
98
53.467
96
ΝΑΙ
26/07/1995
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.367
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.5
100
53.433
97
ΝΑΙ
05/10/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
0
0
6.833
9.6
9.9
8.767
9.167
ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.467
101
53.433
98
ΝΑΙ
08/02/1994
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
9
9.667
9.767
8.8
9.167
ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.532
99
53.399
99
ΝΑΙ
31/07/1989
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.267
ΠΛΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.45
102
53.35
100
ΝΑΙ
06/04/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
2.983
0
0
0
6.633
8.767
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.406
104
53.306
101
ΝΑΙ
23/09/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.039
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.4
105
53.3
102
ΝΑΙ
23/09/1992
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
7.333
9.4
9.667
9.6
8.3
ΦΑΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.388
106
53.288
103
ΝΑΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
0
5.767
8.233
9.4
9.633
9.6
8.3
ΦΟΥΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.333
107
53.233
104
ΝΑΙ
08/07/1994
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.267
109
53.167
105
ΝΑΙ
19/10/1994
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΛΤΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.233
110
53.133
106
ΝΑΙ
18/11/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΚΑΡΠΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.214
111
53.114
107
ΝΑΙ
03/11/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
7.233
7.967
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΔΟΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.206
112
53.106
108
ΝΑΙ
06/11/1991
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
7.957
0
0
5.5
8.767
9.633
9.6
8.3
ΑΖΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.167
113
53.067
109
ΝΑΙ
23/09/1992
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΟΥΡΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.167
114
53.067
110
ΝΑΙ
18/11/1993
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.167
115
53.067
111
ΝΑΙ
13/12/1995
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΡΙΜΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.133
116
53.033
112
ΝΑΙ
22/07/1992
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.133
117
53.033
113
ΝΑΙ
03/10/1993
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΚΑΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.112
118
53.012
114
ΝΑΙ
05/09/1990
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΧΡΥΣΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.1
119
53
115
ΝΑΙ
04/11/1992
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΖΩΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.033
124
53
116
ΝΑΙ
03/11/1993
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
6.567
9.633
9.867
8.8
9.167
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.1
120
53
117
ΝΑΙ
27/11/1995
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.067
121
52.967
118
ΝΑΙ
16/11/1994
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.057
122
52.957
119
ΝΑΙ
01/07/1993
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
6.867
9.7
8.89
9.6
8.3
ΚΑΤΣΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.051
123
52.951
120
ΝΑΙ
12/05/1989
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.714
0
5.133
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.974
131
52.941
121
ΝΑΙ
08/05/1996
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
8.933
8.933
9.633
3.174
8.8
9.167
ΛΙΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΡΗΓΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.967
132
52.933
122
ΝΑΙ
05/07/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
6.533
9.633
9.867
8.8
9.167
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.033
125
52.933
123
ΝΑΙ
25/04/1994
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.2
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35.019
126
52.919
124
ΝΑΙ
26/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
5.3
0
0
0
7.067
9.467
9.7
9.6
8.3
ΔΑΡΔΑΛΕΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35
127
52.9
125
ΝΑΙ
20/07/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΑΤΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35
129
52.9
126
ΝΑΙ
20/11/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΡΙΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.967
133
52.867
127
ΝΑΙ
20/11/1992
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35
128
52.867
128
ΝΑΙ
15/12/1994
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.233
9.4
9.667
9.6
8.267
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.967
134
52.867
129
ΝΑΙ
20/11/1997
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΟΥΔΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.933
135
52.833
130
ΝΑΙ
30/06/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.933
137
52.833
131
ΝΑΙ
13/05/1996
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.233
9.367
9.633
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.933
136
52.8
132
ΝΑΙ
03/10/1993
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.3
9.433
9.667
9.6
8.267
ΤΣΑΚΟΥΜΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.9
138
52.8
133
ΝΑΙ
24/07/1997
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.867
140
52.767
134
ΝΑΙ
30/06/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.867
141
52.767
135
ΝΑΙ
21/12/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΟΥΤΣΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.867
143
52.767
136
ΝΑΙ
16/04/1997
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.996
130
52.763
137
ΝΑΙ
08/11/1989
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
0
0
3.063
0
0
0
0
0
0
0
6.3
8.9
9.7
9.6
8.167
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
144
52.733
138
ΝΑΙ
26/02/1993
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
145
52.733
139
ΝΑΙ
20/07/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΟΚΟΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.833
146
52.733
140
ΝΑΙ
08/05/1996
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΚΟΤΙΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.827
147
52.727
141
ΝΑΙ
05/09/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
7.967
9.2
8.993
9.6
8.3
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.8
148
52.7
142
ΝΑΙ
08/11/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.3
9.4
9.633
9.6
8.3
ΠΟΡΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.8
149
52.7
143
ΝΑΙ
05/10/1990
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
6.867
8.8
9.633
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.8
150
52.7
144
ΝΑΙ
02/12/1997
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΑΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.767
151
52.667
145
ΝΑΙ
17/03/1993
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΡΓΥΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.767
152
52.667
146
ΝΑΙ
07/07/1995
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.867
142
52.667
147
ΝΑΙ
30/10/1995
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
6.633
9.6
9.767
8.667
9.133
ΚΑΠΑΚΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.733
153
52.633
148
ΝΑΙ
27/09/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.733
154
52.633
149
ΝΑΙ
03/03/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.9
9.7
9.6
8.3
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.7
155
52.6
150
ΝΑΙ
19/04/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
7.767
9.433
9.7
9.6
8.3
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.633
157
52.533
151
ΝΑΙ
09/11/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.633
158
52.533
152
ΝΑΙ
14/11/1990
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.631
159
52.531
153
ΝΑΙ
09/11/1990
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΒΛΑΣΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.607
160
52.507
154
ΝΑΙ
05/09/1991
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.273
8.2
9.433
9.7
9.6
8.3
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.576
161
52.476
155
ΝΑΙ
26/07/1989
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.567
162
52.467
156
ΝΑΙ
05/07/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.267
9.267
9.7
9.6
8.3
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.567
164
52.467
157
ΝΑΙ
11/09/1995
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.867
9.6
8.3
9.6
8.3
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.564
165
52.464
158
ΝΑΙ
19/04/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.533
166
52.433
159
ΝΑΙ
25/10/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΩ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.567
163
52.433
160
ΝΑΙ
26/02/1993
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.3
9.367
9.667
9.6
8.267
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.495
167
52.395
161
ΝΑΙ
21/06/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.467
168
52.367
162
ΝΑΙ
29/03/1989
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.667
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.433
169
52.333
163
ΝΑΙ
17/12/1990
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.8
9.667
9.6
8.3
ΣΥΡΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.433
170
52.333
164
ΝΑΙ
25/04/1991
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
0
0
0
0
0
6.633
8.8
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.413
171
52.313
165
ΝΑΙ
18/04/1989
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.41
172
52.31
166
ΝΑΙ
29/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.343
0
0
0
0
6.567
8.8
9.7
9.6
8.3
ΤΕΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.391
174
52.291
167
ΝΑΙ
12/07/1989
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.4
173
52.267
168
ΝΑΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.267
9.4
9.7
9.6
8.267
ΤΣΑΒΔΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.357
175
52.257
169
ΝΑΙ
19/04/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.3
176
52.2
170
ΝΑΙ
08/07/1988
5.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
ΗΛΙΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.3
177
52.2
171
ΝΑΙ
28/06/1989
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.267
178
52.167
172
ΝΑΙ
12/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.233
179
52.133
173
ΝΑΙ
19/04/1989
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.233
180
52.133
174
ΝΑΙ
21/07/1993
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΕΡΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.233
181
52.133
175
ΝΑΙ
15/12/1994
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.222
182
52.122
176
ΝΑΙ
07/09/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.2
184
52.1
177
ΝΑΙ
05/07/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΟΥΣΕΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.195
185
52.095
178
ΝΑΙ
22/09/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.167
186
52.067
179
ΝΑΙ
06/04/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
8.233
9.4
9.633
9.6
8.3
ΝΟΥΣΙΑ
ΑΓΑΠΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.151
188
52.051
180
ΝΑΙ
23/01/1992
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.818
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.133
189
52.033
181
ΝΑΙ
01/03/1991
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.8
9.7
9.6
8.3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.167
187
52.033
182
ΝΑΙ
20/07/1994
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
8.233
9.367
9.667
9.6
8.267
ΚΑΝΤΟΥΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.129
190
52.029
183
ΝΑΙ
26/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0.091
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.118
191
52.018
184
ΝΑΙ
16/08/1989
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.67
156
52.013
185
ΝΑΙ
24/07/1991
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.708
8.733
8
9.6
0.629
8.21
9.133
ΒΑΦΙΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.107
192
52.007
186
ΝΑΙ
22/09/1989
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
6.6
8.8
9.667
9.6
8.3
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.1
193
52
187
ΝΑΙ
19/04/1989
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΖΙΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.1
194
52
188
ΝΑΙ
14/10/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
6.633
8.8
9.7
9.6
8.3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΙΛΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.097
195
51.997
189
ΝΑΙ
20/11/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
3.131
2.914
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.095
196
51.995
190
ΝΑΙ
12/11/1990
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
7.9
0
0
0
5.267
8.667
9.633
9.6
8.3
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
197
51.967
191
ΝΑΙ
12/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
0
8.9
9.633
9.9
8.8
9.1
ΝΤΟΥΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.067
198
51.967
192
ΝΑΙ
03/10/1991
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
6.633
8.767
9.667
9.6
8.3
ΔΡΙΜΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
199
51.933
193
ΝΑΙ
22/09/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
201
51.933
194
ΝΑΙ
28/11/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34
203
51.9
195
ΝΑΙ
29/03/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
200
51.9
196
ΝΑΙ
28/03/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
8.3
9.367
9.7
9.6
8.267
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34
204
51.9
197
ΝΑΙ
31/12/1992
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
6.633
8.8
9.667
9.6
8.3
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.033
202
51.9
198
ΝΑΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
6.633
8.9
9.7
9.6
8.267
ΓΚΟΥΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34
205
51.9
199
ΝΑΙ
08/05/1996
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.967
206
51.867
200
ΝΑΙ
13/07/1988
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.167
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΚΟΥΡΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΛΚΙΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
431
51.867
201
ΝΑΙ
18/07/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
9.133
ΤΑΤΑΡΚΙΩΤΗ
ΕΥΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.967
207
51.867
202
ΝΑΙ
24/07/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΛΠΑΚΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.067
20
51.867
203
ΝΑΙ
25/09/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
8.967
8.933
9.667
9.9
8.8
0
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.955
208
51.855
204
ΝΑΙ
05/07/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.555
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΠΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.933
209
51.833
205
ΝΑΙ
03/07/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.933
210
51.833
206
ΝΑΙ
19/03/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
6.633
8.733
9.667
9.6
8.3
ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.9
211
51.8
207
ΝΑΙ
07/01/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΑΙΛΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.9
212
51.8
208
ΝΑΙ
01/03/1995
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.887
213
51.787
209
ΝΑΙ
18/11/1994
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.487
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33
710
51.767
210
ΝΑΙ
03/03/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.267
9.7
9.6
9.167
ΣΕΡΙΦΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.863
215
51.763
211
ΝΑΙ
12/05/1989
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
3.314
0
0.663
1.886
0
8.7
9.633
9.6
8.3
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.886
214
51.752
212
ΝΑΙ
08/11/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.267
ΚΟΤΣΩΝΗ-ΚΟΥΤΣΕΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΑΛΗΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.85
216
51.75
213
ΝΑΙ
05/07/1990
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
5.167
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΤΑΤΣΙΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.767
219
51.667
214
ΝΑΙ
20/11/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
6.567
8.7
9.633
9.6
8.3
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.751
220
51.651
215
ΝΑΙ
26/07/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.733
221
51.633
216
ΝΑΙ
28/05/1989
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
7.733
9.4
9.633
9.6
8.3
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.733
222
51.633
217
ΝΑΙ
20/12/1990
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
8.2
9.367
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΚΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.7
223
51.6
218
ΝΑΙ
18/04/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
7.7
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΕΡΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.667
224
51.567
219
ΝΑΙ
19/04/1989
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.65
225
51.55
220
ΝΑΙ
22/12/1995
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.633
226
51.533
221
ΝΑΙ
20/11/1992
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
6.167
8.8
9.7
9.6
8.3
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.615
227
51.515
222
ΝΑΙ
12/05/1989
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.282
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.57
228
51.47
223
ΝΑΙ
16/04/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΒΑΣΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.533
230
51.433
224
ΝΑΙ
12/07/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.533
9.367
9.633
9.6
8.3
ΚΑΖΑΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.487
232
51.387
225
ΝΑΙ
01/06/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
5.767
8.067
9.4
9.533
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
233
51.367
226
ΝΑΙ
28/06/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
234
51.367
227
ΝΑΙ
26/07/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
235
51.367
228
ΝΑΙ
05/10/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΙΔΗΡΑ
ΑΣΗΜΩ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
236
51.367
229
ΝΑΙ
03/09/1993
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
6.633
9.6
8.267
9.6
8.3
ΜΑΤΖΙΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
237
51.367
230
ΝΑΙ
03/11/1993
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΡΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
238
51.367
231
ΝΑΙ
22/12/1995
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.933
9.633
9.9
8.767
9.133
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
239
51.367
232
ΝΑΙ
08/05/1996
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
0
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΕΚΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
240
51.367
233
ΝΑΙ
04/07/1997
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΙΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.467
241
51.367
234
ΝΑΙ
09/09/1997
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΛΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.461
242
51.361
235
ΝΑΙ
14/01/1991
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.161
0
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.443
243
51.343
236
ΝΑΙ
25/10/1989
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
578
51.34
237
ΝΑΙ
01/03/1996
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.64
ΤΣΕΡΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.433
244
51.333
238
ΝΑΙ
30/07/1991
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
8.2
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΡΑΝΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
34.892
139
51.325
239
ΝΑΙ
05/04/1996
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
8.033
8.3
9.167
2.325
7.867
8.567
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.4
245
51.3
240
ΝΑΙ
15/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.7
9.633
9.6
8.3
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.374
247
51.274
241
ΝΑΙ
01/03/1995
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.041
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.367
248
51.267
242
ΝΑΙ
25/10/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.733
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΙΟΥΝΤΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.367
249
51.267
243
ΝΑΙ
05/07/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.367
250
51.267
244
ΝΑΙ
03/03/1991
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
0
0
0
0
0
0
0
5.467
8.767
9.667
9.6
8.3
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.4
246
51.267
245
ΝΑΙ
20/07/1994
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.267
0
8.067
9.367
9.7
9.6
8.267
ΣΚΗΠΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.349
251
51.249
246
ΝΑΙ
25/10/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.015
6.6
8.033
8.3
9.6
8.3
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.343
252
51.243
247
ΝΑΙ
03/09/1993
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11
8.267
9.267
9.7
9.6
8.3
ΚΛΙΓΓΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.333
253
51.233
248
ΝΑΙ
18/07/1990
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.467
9.7
9.6
8.3
ΦΙΚΑΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.3
254
51.2
249
ΝΑΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.433
9.7
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.3
255
51.2
250
ΝΑΙ
08/11/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.3
256
51.2
251
ΝΑΙ
06/11/1991
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.3
257
51.2
252
ΝΑΙ
06/09/1995
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.293
258
51.193
253
ΝΑΙ
09/02/1994
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.927
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΣΟΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.277
259
51.177
254
ΝΑΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.877
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-
0
51.167
255
ΝΑΙ
25/06/1989
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.7
9.6
8.3
ΛΙΓΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
261
51.167
256
ΝΑΙ
03/03/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.4
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
264
51.167
257
ΝΑΙ
06/04/1994
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
8.2
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
266
51.167
258
ΝΑΙ
05/12/1995
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.6
9.667
9.6
8.3
ΠΑΝΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
267
51.133
259
ΝΑΙ
27/06/1987
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΕΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
268
51.133
260
ΝΑΙ
10/04/1989
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
269
51.133
261
ΝΑΙ
19/04/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
270
51.133
262
ΝΑΙ
12/05/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
271
51.133
263
ΝΑΙ
13/07/1989
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
272
51.133
264
ΝΑΙ
13/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
273
51.133
265
ΝΑΙ
13/07/1989
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΔΙΗΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
274
51.133
266
ΝΑΙ
13/07/1989
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
275
51.133
267
ΝΑΙ
26/07/1989
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
276
51.133
268
ΝΑΙ
26/07/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
277
51.133
269
ΝΑΙ
07/09/1989
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΓΙΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
278
51.133
270
ΝΑΙ
07/09/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
279
51.133
271
ΝΑΙ
22/09/1989
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
280
51.133
272
ΝΑΙ
27/10/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
260
51.133
273
ΝΑΙ
08/11/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΡΑΓΓΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
281
51.133
274
ΝΑΙ
06/03/1990
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΕΛΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
282
51.133
275
ΝΑΙ
18/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΕΤΡΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
283
51.133
276
ΝΑΙ
05/10/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
262
51.133
277
ΝΑΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΝΤΑΛΛΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
284
51.133
278
ΝΑΙ
03/07/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΒΕΤΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
285
51.133
279
ΝΑΙ
23/01/1992
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΚΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
286
51.133
280
ΝΑΙ
27/05/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΒΛΑΧΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
287
51.133
281
ΝΑΙ
22/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
288
51.133
282
ΝΑΙ
16/10/1992
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΟΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
263
51.133
283
ΝΑΙ
04/11/1992
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
289
51.133
284
ΝΑΙ
04/11/1992
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΟΡΤΑΝΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
290
51.133
285
ΝΑΙ
03/10/1993
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΡΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
291
51.133
286
ΝΑΙ
03/10/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
292
51.133
287
ΝΑΙ
03/11/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
293
51.133
288
ΝΑΙ
01/12/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
294
51.133
289
ΝΑΙ
19/03/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΗΤΡΙΤΖΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.267
265
51.133
290
ΝΑΙ
12/04/1995
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.433
9.667
9.6
8.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
295
51.133
291
ΝΑΙ
06/09/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΛΥΧΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
296
51.133
292
ΝΑΙ
22/12/1995
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΡΟΥΒΑΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
297
51.133
293
ΝΑΙ
08/05/1996
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
298
51.133
294
ΝΑΙ
24/07/1996
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΧΑΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
299
51.133
295
ΝΑΙ
09/09/1996
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
300
51.133
296
ΝΑΙ
09/09/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΛΙΑΧΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
301
51.133
297
ΝΑΙ
22/11/1996
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
302
51.133
298
ΝΑΙ
02/12/1996
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
303
51.133
299
ΝΑΙ
20/11/1997
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΑΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.233
304
51.133
300
ΝΑΙ
18/12/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΕΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
305
51.1
301
ΝΑΙ
13/06/1989
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΑΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
306
51.1
302
ΝΑΙ
14/06/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
307
51.1
303
ΝΑΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
309
51.1
304
ΝΑΙ
13/07/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
310
51.1
305
ΝΑΙ
22/09/1989
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
311
51.1
306
ΝΑΙ
08/11/1989
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.4
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
312
51.1
307
ΝΑΙ
05/07/1990
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
314
51.1
308
ΝΑΙ
05/09/1990
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΔΟΣΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
315
51.1
309
ΝΑΙ
21/07/1993
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.3
ΜΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
316
51.1
310
ΝΑΙ
20/07/1994
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
317
51.1
311
ΝΑΙ
18/03/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
8.3
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
318
51.1
312
ΝΑΙ
25/09/1996
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.7
9.6
8.3
ΣΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
320
51.067
313
ΝΑΙ
30/01/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΛΙΓΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
321
51.067
314
ΝΑΙ
08/02/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
322
51.067
315
ΝΑΙ
12/04/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
323
51.067
316
ΝΑΙ
17/05/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
324
51.067
317
ΝΑΙ
30/05/1989
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
325
51.067
318
ΝΑΙ
30/05/1989
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
326
51.067
319
ΝΑΙ
06/06/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
327
51.067
320
ΝΑΙ
13/06/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
328
51.067
321
ΝΑΙ
27/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ
ΝΙΚΩΝ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
329
51.067
322
ΝΑΙ
13/07/1989
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΧΤΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
330
51.067
323
ΝΑΙ
13/07/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
331
51.067
324
ΝΑΙ
26/07/1989
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΖΟΥΡΖΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
332
51.067
325
ΝΑΙ
26/07/1989
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
333
51.067
326
ΝΑΙ
26/07/1989
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
334
51.067
327
ΝΑΙ
26/07/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΠΟΤΑΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
335
51.067
328
ΝΑΙ
26/07/1989
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΜΟΣΧΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
336
51.067
329
ΝΑΙ
16/08/1989
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
337
51.067
330
ΝΑΙ
07/09/1989
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
338
51.067
331
ΝΑΙ
07/09/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
339
51.067
332
ΝΑΙ
07/09/1989
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΓΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
340
51.067
333
ΝΑΙ
22/09/1989
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΡΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
341
51.067
334
ΝΑΙ
22/09/1989
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
342
51.067
335
ΝΑΙ
22/09/1989
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
343
51.067
336
ΝΑΙ
27/09/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
344
51.067
337
ΝΑΙ
25/10/1989
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
345
51.067
338
ΝΑΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.433
9.7
9.6
8.3
ΖΗΣΙΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
346
51.067
339
ΝΑΙ
08/11/1989
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
347
51.067
340
ΝΑΙ
08/11/1989
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΟΤΣΙΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
348
51.067
341
ΝΑΙ
08/11/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
349
51.067
342
ΝΑΙ
08/11/1989
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
350
51.067
343
ΝΑΙ
08/11/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
351
51.067
344
ΝΑΙ
08/11/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΣΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
352
51.067
345
ΝΑΙ
08/11/1989
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
353
51.067
346
ΝΑΙ
27/12/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΦΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
354
51.067
347
ΝΑΙ
29/12/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
356
51.067
348
ΝΑΙ
10/02/1990
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΝΤΖΙΩΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
357
51.067
349
ΝΑΙ
19/02/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΛΕΑΝΔ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
358
51.067
350
ΝΑΙ
05/03/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
359
51.067
351
ΝΑΙ
13/03/1990
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΔΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
360
51.067
352
ΝΑΙ
05/07/1990
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
361
51.067
353
ΝΑΙ
18/07/1990
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
313
51.067
354
ΝΑΙ
18/07/1990
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.267
ΠΑΝΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
362
51.067
355
ΝΑΙ
18/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΡΑΤΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
363
51.067
356
ΝΑΙ
05/09/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
364
51.067
357
ΝΑΙ
05/09/1990
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΘΕΡΜΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
365
51.067
358
ΝΑΙ
05/10/1990
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
366
51.067
359
ΝΑΙ
29/01/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΠΑΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
367
51.067
360
ΝΑΙ
18/11/1992
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΤΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
368
51.067
361
ΝΑΙ
26/02/1993
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
369
51.067
362
ΝΑΙ
12/05/1993
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
370
51.067
363
ΝΑΙ
21/07/1993
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
371
51.067
364
ΝΑΙ
22/07/1993
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΜΠΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
372
51.067
365
ΝΑΙ
19/10/1994
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
373
51.067
366
ΝΑΙ
16/11/1994
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΡΥΦΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
374
51.067
367
ΝΑΙ
13/12/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝIOΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
375
51.067
368
ΝΑΙ
15/12/1994
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΤΡΥΜΠΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
376
51.067
369
ΝΑΙ
01/03/1995
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΟΥΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
377
51.067
370
ΝΑΙ
24/05/1995
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΙΟΝΤΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
378
51.067
371
ΝΑΙ
06/09/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
379
51.067
372
ΝΑΙ
26/09/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
380
51.067
373
ΝΑΙ
14/11/1995
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΟΥΠΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
381
51.067
374
ΝΑΙ
08/05/1996
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
382
51.067
375
ΝΑΙ
24/07/1996
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΛΕΩΠΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
383
51.067
376
ΝΑΙ
09/09/1997
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.433
9.667
9.6
8.3
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
385
51.033
377
ΝΑΙ
06/12/1988
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
386
51.033
378
ΝΑΙ
11/01/1989
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
387
51.033
379
ΝΑΙ
01/02/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
388
51.033
380
ΝΑΙ
22/02/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΛΛΙΚΑΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
389
51.033
381
ΝΑΙ
20/03/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
390
51.033
382
ΝΑΙ
19/04/1989
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΚΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
498
51.033
383
ΝΑΙ
19/04/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
392
51.033
384
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
393
51.033
385
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΘΗΝΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
391
51.033
386
ΝΑΙ
19/04/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
394
51.033
387
ΝΑΙ
19/04/1989
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
395
51.033
388
ΝΑΙ
19/04/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
396
51.033
389
ΝΑΙ
19/04/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
397
51.033
390
ΝΑΙ
19/04/1989
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΥΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
398
51.033
391
ΝΑΙ
11/05/1989
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
399
51.033
392
ΝΑΙ
12/05/1989
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΕΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
400
51.033
393
ΝΑΙ
12/05/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
401
51.033
394
ΝΑΙ
31/05/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
402
51.033
395
ΝΑΙ
26/06/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΝΙΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
404
51.033
396
ΝΑΙ
26/06/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΣΟΥΛΤΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
405
51.033
397
ΝΑΙ
27/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
406
51.033
398
ΝΑΙ
28/06/1989
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
407
51.033
399
ΝΑΙ
12/07/1989
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΑΡΑΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
408
51.033
400
ΝΑΙ
12/07/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
409
51.033
401
ΝΑΙ
13/07/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
410
51.033
402
ΝΑΙ
26/07/1989
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
411
51.033
403
ΝΑΙ
26/07/1989
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
412
51.033
404
ΝΑΙ
26/07/1989
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΟΥΤΣΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
413
51.033
405
ΝΑΙ
26/07/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
414
51.033
406
ΝΑΙ
26/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΙΤΑ
ΔΟΜΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
415
51.033
407
ΝΑΙ
26/07/1989
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
416
51.033
408
ΝΑΙ
22/09/1989
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
417
51.033
409
ΝΑΙ
27/09/1989
9.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
418
51.033
410
ΝΑΙ
25/10/1989
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
419
51.033
411
ΝΑΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
420
51.033
412
ΝΑΙ
25/10/1989
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
421
51.033
413
ΝΑΙ
08/11/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΠΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
422
51.033
414
ΝΑΙ
10/02/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
355
51.033
415
ΝΑΙ
10/02/1990
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.267
ΚΑΝΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
423
51.033
416
ΝΑΙ
04/04/1990
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
424
51.033
417
ΝΑΙ
02/07/1990
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
425
51.033
418
ΝΑΙ
05/07/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
426
51.033
419
ΝΑΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
427
51.033
420
ΝΑΙ
18/07/1990
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΕΡΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
428
51.033
421
ΝΑΙ
18/07/1990
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
429
51.033
422
ΝΑΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
8.3
9.367
9.733
9.6
8.3
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
430
51.033
423
ΝΑΙ
18/07/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΖΙΩΝΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
432
51.033
424
ΝΑΙ
31/10/1990
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
433
51.033
425
ΝΑΙ
11/06/1991
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
434
51.033
426
ΝΑΙ
24/07/1991
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΖΑΡΑΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
435
51.033
427
ΝΑΙ
06/11/1991
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
436
51.033
428
ΝΑΙ
23/01/1992
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
437
51.033
429
ΝΑΙ
23/01/1992
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
438
51.033
430
ΝΑΙ
03/03/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΤΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
439
51.033
431
ΝΑΙ
27/05/1992
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΟΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
440
51.033
432
ΝΑΙ
22/07/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
441
51.033
433
ΝΑΙ
26/08/1992
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
442
51.033
434
ΝΑΙ
26/08/1992
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
443
51.033
435
ΝΑΙ
16/09/1992
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
444
51.033
436
ΝΑΙ
23/09/1992
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
445
51.033
437
ΝΑΙ
23/09/1992
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
446
51.033
438
ΝΑΙ
23/09/1992
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
447
51.033
439
ΝΑΙ
04/11/1992
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
448
51.033
440
ΝΑΙ
20/11/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
449
51.033
441
ΝΑΙ
26/02/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
450
51.033
442
ΝΑΙ
17/03/1993
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
451
51.033
443
ΝΑΙ
17/03/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
8.233
9.467
9.7
9.6
8.3
ΠΝΑΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
452
51.033
444
ΝΑΙ
09/04/1993
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
453
51.033
445
ΝΑΙ
26/04/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
454
51.033
446
ΝΑΙ
30/06/1993
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΒΛΑΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
455
51.033
447
ΝΑΙ
30/06/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΣΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
456
51.033
448
ΝΑΙ
21/07/1993
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
457
51.033
449
ΝΑΙ
03/11/1993
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΡΙΜΕΡΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
458
51.033
450
ΝΑΙ
03/11/1993
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΑΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
459
51.033
451
ΝΑΙ
03/11/1993
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
460
51.033
452
ΝΑΙ
03/11/1993
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΤΕΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
461
51.033
453
ΝΑΙ
23/03/1994
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
462
51.033
454
ΝΑΙ
23/03/1994
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΖΗΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
463
51.033
455
ΝΑΙ
06/04/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΛΩΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
464
51.033
456
ΝΑΙ
08/07/1994
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΑΝΑΦΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
465
51.033
457
ΝΑΙ
20/07/1994
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΪΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
466
51.033
458
ΝΑΙ
20/07/1994
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
467
51.033
459
ΝΑΙ
20/07/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΣΙΠΕΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
468
51.033
460
ΝΑΙ
20/07/1994
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΔΑΙΚΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
469
51.033
461
ΝΑΙ
20/07/1994
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
470
51.033
462
ΝΑΙ
19/10/1994
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
471
51.033
463
ΝΑΙ
19/10/1994
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΦΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
472
51.033
464
ΝΑΙ
07/11/1994
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
473
51.033
465
ΝΑΙ
16/11/1994
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
474
51.033
466
ΝΑΙ
16/11/1994
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
475
51.033
467
ΝΑΙ
01/03/1995
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΤΕΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
476
51.033
468
ΝΑΙ
20/07/1995
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΘΩΜΑΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
477
51.033
469
ΝΑΙ
24/10/1995
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
478
51.033
470
ΝΑΙ
20/12/1995
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΒΟΥΤΣΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
479
51.033
471
ΝΑΙ
22/12/1995
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
480
51.033
472
ΝΑΙ
08/05/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
481
51.033
473
ΝΑΙ
08/05/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.633
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
482
51.033
474
ΝΑΙ
24/07/1996
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΤΑΣΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
483
51.033
475
ΝΑΙ
24/07/1996
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
484
51.033
476
ΝΑΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
485
51.033
477
ΝΑΙ
04/11/1996
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
486
51.033
478
ΝΑΙ
12/11/1996
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
487
51.033
479
ΝΑΙ
15/11/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΕΡΕΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
488
51.033
480
ΝΑΙ
29/11/1996
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΒΟΓΔΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΑΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
491
51.033
481
ΝΑΙ
24/07/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.2
9.467
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
492
51.033
482
ΝΑΙ
09/09/1997
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΑΙΤΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
493
51.033
483
ΝΑΙ
20/11/1997
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.7
9.6
8.3
ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.167
384
51.033
484
ΝΑΙ
02/12/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.7
9.6
8.267
ΖΕΖΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
494
51.033
485
ΝΑΙ
02/12/1997
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΠΑΤΣΙΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.133
495
51.033
486
ΝΑΙ
07/05/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΗΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.783
218
51.023
487
ΝΑΙ
21/05/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.5
9.2
8.85
8.073
9.167
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
497
51
488
ΝΑΙ
27/06/1987
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
499
51
489
ΝΑΙ
19/04/1989
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
500
51
490
ΝΑΙ
12/05/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
501
51
491
ΝΑΙ
13/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
502
51
492
ΝΑΙ
12/07/1989
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
503
51
493
ΝΑΙ
12/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
504
51
494
ΝΑΙ
13/07/1989
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΣΑΡΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
505
51
495
ΝΑΙ
26/07/1989
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
506
51
496
ΝΑΙ
26/07/1989
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΕΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
507
51
497
ΝΑΙ
26/07/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
508
51
498
ΝΑΙ
26/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
509
51
499
ΝΑΙ
07/09/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
510
51
500
ΝΑΙ
07/09/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΤΣΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
511
51
501
ΝΑΙ
22/09/1989
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΑΤΖΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
512
51
502
ΝΑΙ
27/09/1989
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
513
51
503
ΝΑΙ
25/10/1989
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
514
51
504
ΝΑΙ
25/10/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΘΡΗΣΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
515
51
505
ΝΑΙ
25/10/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
516
51
506
ΝΑΙ
25/10/1989
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
517
51
507
ΝΑΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
518
51
508
ΝΑΙ
25/10/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
519
51
509
ΝΑΙ
27/10/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
520
51
510
ΝΑΙ
01/11/1989
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΑΛΕΤΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
521
51
511
ΝΑΙ
08/11/1989
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
522
51
512
ΝΑΙ
08/11/1989
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
523
51
513
ΝΑΙ
08/11/1989
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
524
51
514
ΝΑΙ
08/11/1989
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΑΠΑΤΖΙΟΜΑΛΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
525
51
515
ΝΑΙ
28/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
527
51
516
ΝΑΙ
04/04/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
528
51
517
ΝΑΙ
04/04/1990
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
529
51
518
ΝΑΙ
05/07/1990
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.4
9.633
9.6
8.3
ΣΤΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
530
51
519
ΝΑΙ
18/07/1990
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΕΜΕΛΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
531
51
520
ΝΑΙ
18/07/1990
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
8.3
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΠΕΤΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
532
51
521
ΝΑΙ
18/07/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΤΖΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
533
51
522
ΝΑΙ
18/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΛΟΥΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
534
51
523
ΝΑΙ
18/07/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΨΑΡΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
535
51
524
ΝΑΙ
05/09/1990
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
536
51
525
ΝΑΙ
05/10/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΛΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
537
51
526
ΝΑΙ
26/10/1990
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΡΑΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
538
51
527
ΝΑΙ
31/10/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
539
51
528
ΝΑΙ
07/01/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
540
51
529
ΝΑΙ
07/01/1991
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
541
51
530
ΝΑΙ
06/03/1991
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΡΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
542
51
531
ΝΑΙ
25/04/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΚΕΚΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
543
51
532
ΝΑΙ
16/05/1991
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
544
51
533
ΝΑΙ
12/06/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΛΑΓΚΟΥ
ΤΡΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
545
51
534
ΝΑΙ
03/07/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΡΙΖΟΥΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
546
51
535
ΝΑΙ
20/11/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΤΖΕΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
547
51
536
ΝΑΙ
10/06/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
548
51
537
ΝΑΙ
22/07/1992
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
549
51
538
ΝΑΙ
16/10/1992
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΓΕΩΡΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
550
51
539
ΝΑΙ
20/11/1992
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΧΑΡΜΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
551
51
540
ΝΑΙ
20/11/1992
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΠΑΝΔΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
552
51
541
ΝΑΙ
26/02/1993
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
553
51
542
ΝΑΙ
17/03/1993
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΤΕΛΛΑ
ΤΡΥΓΩΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
554
51
543
ΝΑΙ
17/03/1993
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
555
51
544
ΝΑΙ
05/04/1993
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
556
51
545
ΝΑΙ
09/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΧΗΝΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
557
51
546
ΝΑΙ
30/06/1993
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
559
51
547
ΝΑΙ
30/06/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΟΤΣΙΡΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
561
51
548
ΝΑΙ
18/11/1993
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΜΠΙΣΚΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
562
51
549
ΝΑΙ
18/11/1993
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
563
51
550
ΝΑΙ
18/11/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
565
51
551
ΝΑΙ
08/07/1994
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
566
51
552
ΝΑΙ
11/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
567
51
553
ΝΑΙ
20/07/1994
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
568
51
554
ΝΑΙ
20/07/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΕΛΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
569
51
555
ΝΑΙ
16/11/1994
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
570
51
556
ΝΑΙ
16/11/1994
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
571
51
557
ΝΑΙ
01/03/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΔΙΛΙΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
572
51
558
ΝΑΙ
19/03/1995
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
573
51
559
ΝΑΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.3
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
574
51
560
ΝΑΙ
05/10/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
575
51
561
ΝΑΙ
02/11/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
576
51
562
ΝΑΙ
14/11/1995
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
577
51
563
ΝΑΙ
02/12/1995
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
579
51
564
ΝΑΙ
18/03/1996
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΥΡΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
580
51
565
ΝΑΙ
08/05/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
581
51
566
ΝΑΙ
24/07/1996
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
582
51
567
ΝΑΙ
09/09/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
583
51
568
ΝΑΙ
25/09/1996
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
584
51
569
ΝΑΙ
04/11/1996
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.7
9.6
8.3
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
585
51
570
ΝΑΙ
09/09/1997
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
586
51
571
ΝΑΙ
02/12/1997
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.433
9.667
9.6
8.3
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
587
51
572
ΝΑΙ
02/12/1997
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
589
50.967
573
ΝΑΙ
18/04/1989
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
590
50.967
574
ΝΑΙ
19/04/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
591
50.967
575
ΝΑΙ
12/05/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
592
50.967
576
ΝΑΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
593
50.967
577
ΝΑΙ
26/06/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.2
308
50.967
578
ΝΑΙ
12/07/1989
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.467
9.7
9.6
8.167
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
594
50.967
579
ΝΑΙ
12/07/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΖΑΡΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
595
50.967
580
ΝΑΙ
26/07/1989
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
596
50.967
581
ΝΑΙ
26/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
597
50.967
582
ΝΑΙ
26/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΕΡΤΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
598
50.967
583
ΝΑΙ
26/07/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
599
50.967
584
ΝΑΙ
07/09/1989
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
600
50.967
585
ΝΑΙ
04/10/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
601
50.967
586
ΝΑΙ
08/11/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΑΡΓΕΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
602
50.967
587
ΝΑΙ
08/11/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΡΑΓΓΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
603
50.967
588
ΝΑΙ
28/02/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΝΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
526
50.967
589
ΝΑΙ
28/03/1990
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.667
9.6
8.267
ΚΑΡΤΣΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
604
50.967
590
ΝΑΙ
28/03/1990
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
6.567
8.767
9.667
9.6
8.3
ΛΑΠΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΙΟΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
605
50.967
591
ΝΑΙ
04/04/1990
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.633
9.6
8.3
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
606
50.967
592
ΝΑΙ
05/07/1990
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
607
50.967
593
ΝΑΙ
05/07/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΜΑΚΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
608
50.967
594
ΝΑΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
609
50.967
595
ΝΑΙ
23/10/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
610
50.967
596
ΝΑΙ
07/01/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
611
50.967
597
ΝΑΙ
06/03/1991
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΠΛΑΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
612
50.967
598
ΝΑΙ
03/07/1991
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
613
50.967
599
ΝΑΙ
24/07/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
614
50.967
600
ΝΑΙ
05/09/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
615
50.967
601
ΝΑΙ
14/10/1991
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΣΑΚΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
616
50.967
602
ΝΑΙ
03/03/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΤΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
617
50.967
603
ΝΑΙ
09/04/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
618
50.967
604
ΝΑΙ
27/05/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.367
9.7
9.6
8.3
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
619
50.967
605
ΝΑΙ
27/05/1992
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.233
9.433
9.7
9.6
8.3
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
620
50.967
606
ΝΑΙ
10/06/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
621
50.967
607
ΝΑΙ
16/10/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
622
50.967
608
ΝΑΙ
04/12/1992
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.367
9.667
9.6
8.3
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
623
50.967
609
ΝΑΙ
09/06/1993
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.067
624
50.967
610
ΝΑΙ
09/06/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.267
9.4
9.633
9.6
8.3
ΝΤΑΝΤΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
33.1
558
50.967
611
ΝΑΙ
30/06/1993
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0