ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
35.831
1
ΝΑΙ
28/07/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
7.867
9.633
1.931
9.133
0
ΡΑΦΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
33.867
2
ΝΑΙ
26/07/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
8.4
0
9.167
0
9.133
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
20.974
3
ΝΑΙ
22/02/1984
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.04
8.367
0
0
0
9.133
0
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
5.897
4
ΝΑΙ
23/07/1992
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
3.351
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
5.731
5
ΝΑΙ
20/07/1993
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
5.479
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.46
6
ΝΑΙ
09/11/1990
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.14
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.454
7
ΝΑΙ
20/12/2000
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.334
ΠΟΥΛΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.331
8
ΝΑΙ
16/07/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0.56
0
1.36
2.36
ΛΑΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.24
9
ΝΑΙ
20/07/1995
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.84
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
3.917
10
ΝΑΙ
15/11/1996
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.82
ΒΑΪΡΑΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
2.56
11
ΝΑΙ
29/10/1992
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0.96
ΦΑΚΥΡΟΥΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
2.55
12
ΝΑΙ
24/11/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.93
ΡΑΜΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.897
13
ΝΑΙ
16/07/1993
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.783
14
ΝΑΙ
28/03/2003
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.31
15
ΝΑΙ
07/07/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
0
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.143
16
ΝΑΙ
23/03/1990
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0.183
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.097
17
ΝΑΙ
18/10/1995
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.48
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.617
18
ΝΑΙ
20/07/1999
8.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΖΒΕΖΝΤΑΝΟΒΙΤΣ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΒΛΑΣΤΙΜΗΡ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.514
19
ΝΑΙ
25/02/1987
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.32
20
ΝΑΙ
13/11/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.229
21
ΝΑΙ
13/11/1990
9.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
0.091
22
ΝΑΙ
26/10/1989
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
32.736
23
ΟΧΙ
23/02/1981
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
8.533
9.2
2.137
0
1.966
4.567
4.047
ΜΠΑΝΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
31.762
24
ΟΧΙ
14/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
0
0
4.903
0
0
0
3.646
5.131
4.869
0
0
9.133
0
ΠΟΛΥΜΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
29.468
25
ΟΧΙ
01/07/1994
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
7.358
0.869
3.274
9.1
0
ΚΩΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
28.224
26
ΟΧΙ
12/04/1995
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0.994
0
3.269
0
3.234
3.214
9.133
5.133
ΜΠΑΝΤΙΟΥΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
27.851
27
ΟΧΙ
04/10/1999
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
9.667
5.566
9.133
0
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
22.958
28
ΟΧΙ
20/11/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.361
8.046
0
2.52
1.98
0
ΛΟΓΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
22.484
29
ΟΧΙ
09/07/1985
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
4.767
0
0
1.917
7.5
0
ΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
18.033
30
ΟΧΙ
12/07/1984
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
9.6
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
16.166
31
ΟΧΙ
11/01/1975
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2.926
1.669
2.08
3.046
0
2.446
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
13.411
32
ΟΧΙ
07/04/2003
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
1.624
8.667
ΠΑΠΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
12.718
33
ΟΧΙ
12/04/1995
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
9.667
0
0
0
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
10.9
34
ΟΧΙ
21/11/2001
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.8
3.93
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
10.24
35
ΟΧΙ
26/10/1995
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0.96
3.32
1.097
1.96
ΠΕΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΡΥΠ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
9.907
36
ΟΧΙ
06/04/1990
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
0
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
9.226
37
ΟΧΙ
04/03/1983
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.166
2.6
2.44
2.7
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
8.59
38
ΟΧΙ
01/07/1983
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
1.62
3.77
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
8.519
39
ΟΧΙ
07/04/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
3.65
0
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
7.7
40
ΟΧΙ
25/06/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.88
ΠΑΠΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
7.13
41
ΟΧΙ
07/11/1979
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.56
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
6.9
42
ΟΧΙ
15/07/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.8
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
6.897
43
ΟΧΙ
22/07/1993
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
3.3
0.297
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
6.59
44
ΟΧΙ
19/06/1982
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.71
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
6.243
45
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.763
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.87
46
ΟΧΙ
21/07/2003
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.29
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
5.72
47
ΟΧΙ
21/07/1988
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
3.04
ΣΦΕΤΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
5.076
48
ΟΧΙ
05/03/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.076
ΕΒΡΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΡΦΕΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
4.083
49
ΟΧΙ
28/05/1980
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0.446
0
0
1.76
0.14
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
-
0
4.023
50
ΟΧΙ
08/12/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.623
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
3.893
51
ΟΧΙ
01/04/1991
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
3.886
52
ΟΧΙ
12/11/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
2.171
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
2.543
53
ΟΧΙ
19/03/2003
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
ΠΛΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
2.38
54
ΟΧΙ
01/04/2005
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΛΑΠΑΚΗΣ
ΤΖΕΜΠΕΝ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
2.29
55
ΟΧΙ
24/01/2003
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
1.62
ΚΙΤΣΑΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.914
56
ΟΧΙ
30/03/1999
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
1.234
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.874
57
ΟΧΙ
03/12/2003
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΠΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.68
58
ΟΧΙ
20/11/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.599
59
ΟΧΙ
15/11/1999
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.599
ΧΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.537
60
ΟΧΙ
01/07/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.537
ΤΕΡΖΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.53
61
ΟΧΙ
16/07/2004
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.18
62
ΟΧΙ
29/03/2005
8.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
1.097
63
ΟΧΙ
12/07/2002
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1.051
64
ΟΧΙ
31/12/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
1
65
ΟΧΙ
23/07/1986
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ΜΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
0.834
66
ΟΧΙ
03/08/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.709
67
ΟΧΙ
22/11/2002
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
0.411
68
ΟΧΙ
17/04/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΜΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.4
69
ΟΧΙ
29/03/2005
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
-
0
0.297
70
ΟΧΙ
02/04/2004
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ-ΜΕΜΜΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
-
0
0.274
71
ΟΧΙ
20/05/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
-
0
0.206
72
ΟΧΙ
08/12/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206