ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΗΤΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
18.628
1
ΝΑΙ
29/10/1996
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.394
7.433
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΦΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
17.512
2
ΝΑΙ
19/04/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
8.367
0
0
0
1.646
0
0
0
ΓΚΑΡΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
16.309
3
ΝΑΙ
03/12/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
1.509
5.2
ΚΑΖΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
15.433
4
ΝΑΙ
19/11/1992
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΟΥΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12.643
5
ΝΑΙ
11/10/1995
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
3.043
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΑΤΤΑΡΝΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12.533
6
ΝΑΙ
17/12/1982
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
6.767
0
0
0
0
0
ΑΣΜΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12.092
7
ΝΑΙ
28/07/2003
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.326
7.767
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12.067
8
ΝΑΙ
19/10/1988
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
3.467
3.289
3.003
0
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.969
9
ΝΑΙ
06/03/1998
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
9.5
0
0
0
ΣΑΚΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.733
10
ΝΑΙ
09/04/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
0
9.3
0
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.243
11
ΝΑΙ
10/07/1985
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
7.22
3.554
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
9.5
12
ΝΑΙ
31/07/1981
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
8.967
13
ΝΑΙ
09/12/1987
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΑΡΗ
ΑΡΕΤΗ-ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
8.867
14
ΝΑΙ
20/03/1996
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
0
0
0
0
0.733
0
ΜΠΟΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
8.751
15
ΝΑΙ
05/11/1986
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
1.051
0
0
ΤΡΙΓΩΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
7.802
16
ΝΑΙ
24/11/1999
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.219
0
0
0.583
0
0
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
6.571
17
ΝΑΙ
11/10/1995
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0.869
3.554
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
3.863
18
ΝΑΙ
16/04/1997
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
3.029
19
ΝΑΙ
28/03/2000
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.617
1.749
ΣΚΟΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
2.949
20
ΝΑΙ
15/03/1982
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
2.817
21
ΝΑΙ
23/05/1985
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
0
0
ΒΛΑΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.829
22
ΝΑΙ
03/07/1993
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
0
ΝΤΕΛΚΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.6
23
ΝΑΙ
22/03/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0.389
1.051
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.823
24
ΝΑΙ
23/07/2003
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0.64
ΛΕΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
29.937
25
ΟΧΙ
17/10/1983
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.55
0
2.194
0
0
2.36
8.533
9.3
ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
29.237
26
ΟΧΙ
07/07/1983
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
3.2
3.634
5.017
3.109
3.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
25.082
27
ΟΧΙ
07/11/1981
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
5.543
8.133
2.606
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
24.304
28
ΟΧΙ
12/12/1978
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
0
0
0
0
0
0
0
0
5.871
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
22.067
29
ΟΧΙ
11/11/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
3.3
0
0
0
9.633
0
0
0
ΝΑΟΥΜ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
19.04
30
ΟΧΙ
12/07/1975
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
2.112
3.472
2.128
0
2.768
3.84
4.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΠΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
18.355
31
ΟΧΙ
08/02/1982
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
3.566
0
0
0
3.063
0
3.26
0
0
ΒΑΡΑΚΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
17.7
32
ΟΧΙ
30/07/1991
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.137
1.909
0
2.971
0
0
3.106
0
1.577
ΔΑΒΡΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
16.767
33
ΟΧΙ
30/04/1982
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
16.528
34
ΟΧΙ
05/06/1986
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.752
3.632
4.416
5.728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
13.832
35
ΟΧΙ
27/04/1983
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
2.576
2.752
4.856
1.392
0.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12.103
36
ΟΧΙ
15/12/1989
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
1.733
0
1.303
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
12
37
ΟΧΙ
10/07/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.944
1.616
4.48
4.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.337
38
ΟΧΙ
31/07/1989
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.44
3.2
3.96
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.327
39
ΟΧΙ
30/06/1997
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
4.684
4.386
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
11.224
40
ΟΧΙ
28/03/2001
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.724
0
2.5
0
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
10.497
41
ΟΧΙ
24/06/1992
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
0
1.997
0
0
ΜΠΑΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
10.268
42
ΟΧΙ
28/03/1995
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
7.033
2
0
0
0
0
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
10.048
43
ΟΧΙ
07/03/1983
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.616
4.432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
9.463
44
ΟΧΙ
28/03/1995
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
0
2.263
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
9.133
45
ΟΧΙ
18/07/2000
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΜΠΟΛΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
8.833
46
ΟΧΙ
12/09/2002
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
8.283
47
ΟΧΙ
12/04/2000
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.006
3.277
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
7.689
48
ΟΧΙ
30/03/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.506
0.457
1.726
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
7.233
49
ΟΧΙ
22/03/1988
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
5.549
50
ΟΧΙ
10/07/2000
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.914
1.634
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
4.821
51
ΟΧΙ
01/04/1987
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
3.667
0
0
0
ΡΕΒΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
4.629
52
ΟΧΙ
02/07/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.977
2.103
ΣΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
4.194
53
ΟΧΙ
13/08/1985
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
3.5
54
ΟΧΙ
26/03/1991
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΠΙΤΙΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
2.914
55
ΟΧΙ
13/12/1978
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
1.611
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
2.286
56
ΟΧΙ
05/05/1992
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.806
57
ΟΧΙ
15/12/1989
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0.069
0.491
0.549
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.486
58
ΟΧΙ
23/03/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.463
59
ΟΧΙ
08/11/1994
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.006
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.417
60
ΟΧΙ
18/07/1991
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
1.189
61
ΟΧΙ
18/03/1999
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.594
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.617
62
ΟΧΙ
09/12/1987
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
ΓΡΙΛΛΑΡΙ
ΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.423
63
ΟΧΙ
06/10/1984
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.411
64
ΟΧΙ
22/04/2003
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.389
65
ΟΧΙ
27/07/2005
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.137
66
ΟΧΙ
16/09/2004
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΠΑΤΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-
0
0.08
67
ΟΧΙ
02/02/1984
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
0