ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
147.812
1
ΝΑΙ
10/10/1985
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
9.133
9.533
9.2
9.2
0
9.7
8.7
0
8.7
8.833
8.8
9.3
9.6
8.733
9.633
8.467
9.133
7.5
ΖΩΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
32.407
2
ΝΑΙ
23/06/1997
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.646
8.967
7.833
2.93
2.051
3.98
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
32.361
3
ΝΑΙ
22/11/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
8
7.867
5.806
3.82
0
ΛΕΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
28.771
4
ΝΑΙ
29/06/1999
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
7.688
9.2
3.183
0
0
ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
28.467
5
ΝΑΙ
10/11/1998
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.5
5
9.167
0
0
0
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
22.027
6
ΝΑΙ
02/02/2000
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
1.89
5.8
4.14
7.5
ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
21.767
7
ΝΑΙ
24/03/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
2.56
0
0
7.867
7.706
ΜΠΟΥΡΛΗ
ΧΡΥΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
20.291
8
ΝΑΙ
20/02/2003
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
9.133
7.774
ΚΑΤΣΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
20.074
9
ΝΑΙ
26/04/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
3.347
9.1
7.467
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
20.037
10
ΝΑΙ
25/02/2003
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.391
2.046
9.133
7.467
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
19.837
11
ΝΑΙ
15/11/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
9.133
7.718
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
19.534
12
ΝΑΙ
12/07/1985
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.9
0
0
0
0
0
0
2.634
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΑΥ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
19.235
13
ΝΑΙ
31/10/1994
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.291
2.72
7.867
0
1.326
3.031
ΓΙΑΜΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΦΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
19.03
14
ΝΑΙ
15/03/1985
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.691
2.617
2.743
0
2.857
0
7.338
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
18.845
15
ΝΑΙ
17/12/2001
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
9.1
6.733
ΨΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
18.419
16
ΝΑΙ
28/05/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
9.133
6.8
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
17.733
17
ΝΑΙ
02/10/2002
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.933
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
16.979
18
ΝΑΙ
13/12/2001
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
9.1
5.433
ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
16.77
19
ΝΑΙ
27/01/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
9.1
5.467
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
16.293
20
ΝΑΙ
31/10/2003
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
9.133
5.277
ΜΑΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
16.162
21
ΝΑΙ
09/02/2000
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
9.1
5.033
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
14.335
22
ΝΑΙ
19/04/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
0
9.167
3.054
0
0
ΓΑΡΓΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
12.884
23
ΝΑΙ
12/09/2000
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
7.867
4.857
ΦΥΤΙΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
12.381
24
ΝΑΙ
16/01/2001
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
9.067
2.057
ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
12.223
25
ΝΑΙ
13/12/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
9.1
1.751
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
12.142
26
ΝΑΙ
22/06/1990
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.873
8.2
3.069
ΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
11.622
27
ΝΑΙ
30/06/1995
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
3.566
1.223
0
1.3
0
0
0
ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
11.466
28
ΝΑΙ
30/06/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
8.9
0
ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
11.172
29
ΝΑΙ
31/10/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
2.606
ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
11.027
30
ΝΑΙ
25/05/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
7.767
2.963
ΓΚΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
10.769
31
ΝΑΙ
30/05/2001
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
8.3
1.531
ΚΟΡΟΔΗΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
10.377
32
ΝΑΙ
14/03/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
8.2
0
ΡΟΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
10.211
33
ΝΑΙ
19/05/2003
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
8.2
0.846
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
9.801
34
ΝΑΙ
12/01/2000
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
8.567
0
ΓΙΟΝΤΖΗΣ
ΒΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
9.799
35
ΝΑΙ
15/01/2002
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
8.633
0
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
9.363
36
ΝΑΙ
14/09/2000
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.163
8.2
0
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
9.133
37
ΝΑΙ
16/09/2002
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
8.552
38
ΝΑΙ
22/02/2000
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
7.867
0
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
8.132
39
ΝΑΙ
27/01/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
7.767
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
7.7
40
ΝΑΙ
07/02/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
4.7
41
ΝΑΙ
15/12/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
ΜΑΣΤΟΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
4.429
42
ΝΑΙ
24/05/2002
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
3.766
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
3.24
43
ΝΑΙ
29/02/2000
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
ΣΙΜΟΝΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΛΕΡ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
2.963
44
ΝΑΙ
27/06/2000
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
0
ΤΣΕΛΕΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
2.926
45
ΝΑΙ
28/06/2004
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.783
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΩΝ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
2.709
46
ΝΑΙ
07/02/2003
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0.526
ΚΥΛΙΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
2.7
47
ΝΑΙ
12/12/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
2.331
48
ΝΑΙ
28/06/2001
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0.869
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
2.163
49
ΝΑΙ
22/01/1977
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.163
0
0
ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.966
50
ΝΑΙ
16/01/2004
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.463
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.949
51
ΝΑΙ
20/11/2003
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.894
52
ΝΑΙ
10/03/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.894
ΜΙΣΙΡΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.211
53
ΝΑΙ
28/01/2004
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΤΕΛΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.051
54
ΝΑΙ
25/02/2003
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.029
55
ΝΑΙ
09/04/2003
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.526
ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
1.006
56
ΝΑΙ
20/10/2003
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.914
57
ΝΑΙ
24/02/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.389
ΤΑΦΙΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.72
58
ΝΑΙ
07/02/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.686
59
ΝΑΙ
01/03/2004
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.571
60
ΝΑΙ
25/02/2003
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.526
61
ΝΑΙ
21/05/2005
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.503
62
ΝΑΙ
16/12/2002
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
0.457
ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.503
63
ΝΑΙ
13/02/2004
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.503
64
ΝΑΙ
18/11/2004
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.491
65
ΝΑΙ
21/10/2003
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
ΚΑΨΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.48
66
ΝΑΙ
04/07/2002
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΑΝΤΩΝΑΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.389
67
ΝΑΙ
20/10/2003
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0.183
ΤΕΡΠΙΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.251
68
ΝΑΙ
09/02/2004
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΣΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.229
69
ΝΑΙ
21/04/2004
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.171
70
ΝΑΙ
07/02/2003
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
0
0.137
71
ΝΑΙ
19/05/2003
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
36.096
1
36.096
72
ΟΧΙ
23/09/1983
5.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
8.367
8.933
2.891
9.5
2.971
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
33.9
2
33.9
73
ΟΧΙ
19/12/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
7.3
8.467
7.867
2.6
0
0
0
ΧΡΥΣΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
33.461
74
ΟΧΙ
08/09/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
5.509
8.467
7.867
0
0
9.333
0
ΠΑΝΤΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
31.401
75
ΟΧΙ
05/10/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
6.667
5.044
8
3.186
3.171
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
29.9
76
ΟΧΙ
27/07/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.686
6.389
4.697
2.606
0
3.26
4.269
3.994
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
28.948
77
ΟΧΙ
15/03/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
7.567
6.015
9.2
0
0
2.474
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
27.628
78
ΟΧΙ
22/09/1998
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
6.851
9.2
0
0
3.143
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
27.44
79
ΟΧΙ
07/02/2001
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.967
8.833
5.84
0
0
ΤΡΕΒΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
27.243
80
ΟΧΙ
13/11/1997
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
7.733
2.71
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
26.963
81
ΟΧΙ
10/06/1999
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.137
2.889
3.42
2.606
2.911
ΦΑΦΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
26.667
82
ΟΧΙ
04/03/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3.486
6.524
7.657
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
26.362
83
ΟΧΙ
12/11/1990
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.571
8.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
25.6
84
ΟΧΙ
20/10/1997
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
5.6
7.367
5
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
24.029
85
ΟΧΙ
03/06/1999
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.888
0.937
3.337
ΜΠΑΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
22.068
86
ΟΧΙ
18/07/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
2.857
8.9
2.977
0
0
ΧΑΛΙΑΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
21.49
87
ΟΧΙ
28/06/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
0
5.167
6.8
6.14
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
21.251
88
ΟΧΙ
18/03/1994
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
5.637
3.177
5.718
2.529
0.423
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
20.4
89
ΟΧΙ
27/06/1997
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
4.667
8.233
0
0
0
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
19.61
90
ΟΧΙ
05/02/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
4.667
9.6
3.103
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
18.212
91
ΟΧΙ
31/03/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.05
8.9
2.811
0
1.451
ΜΗΝΟΓΛΟΥ
ΜΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
18.107
92
ΟΧΙ
22/02/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.78
3.14
8.187
0
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
18.067
93
ΟΧΙ
24/11/1999
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
17.926
94
ΟΧΙ
06/06/1978
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
2.503
5.531
3.154
0
0
0
2.863
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
17.777
95
ΟΧΙ
14/01/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.9
3.614
0
3.211
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
16.581
96
ΟΧΙ
07/09/2000
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.133
3.22
3.61
0
ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
16.543
97
ΟΧΙ
19/09/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
9.5
3.366
1.951
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
16.033
98
ΟΧΙ
07/10/1996
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.5
0
0
0
0
0
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ17.09
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
-
0
15.126
99
ΟΧΙ
10/09/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
9.6
2.886
0
0
ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
15.006
100
ΟΧΙ
01/10/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.539
8.467
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
14.286
101
ΟΧΙ
28/03/2002
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.329
0
3.057
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
14.039
102
ΟΧΙ
03/04/2001
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.863
0.54
5.59
4.16
0.697
ΛΟΥΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
13.903
103
ΟΧΙ
26/01/1998
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
0
4.81
3.76
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
11.551
104
ΟΧΙ
21/09/2001
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
3.446
2.271
2.606
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
9.912
105
ΟΧΙ
17/05/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.246
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
9.126
106
ΟΧΙ
20/07/1977
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
4.286
4.12
0.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
8.227
107
ΟΧΙ
30/10/1979
5.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
3.56
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
7.967
108
ΟΧΙ
06/05/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
7.733
109
ΟΧΙ
17/12/1998
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΡΕΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
7.567
110
ΟΧΙ
16/09/1987
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
0
0
ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
4.891
111
ΟΧΙ
02/06/1989
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
1.714
0
0
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
4.526
112
ΟΧΙ
27/01/2000
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
1.463
0
0
0
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
4.237
113
ΟΧΙ
06/07/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
4.183
114
ΟΧΙ
28/03/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.183
0
0
0
0
0
0
ΤΟΜΠΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
4.137
115
ΟΧΙ
20/09/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
3.474
116
ΟΧΙ
11/09/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.354
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
2.857
117
ΟΧΙ
14/09/1995
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
ΑΖΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
2.609
118
ΟΧΙ
08/03/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.609
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
2.571
119
ΟΧΙ
27/09/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.691
120
ΟΧΙ
25/04/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.526
0.571
ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.554
121
ΟΧΙ
17/02/2000
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.417
122
ΟΧΙ
27/11/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.234
123
ΟΧΙ
23/05/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.251
0.457
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.12
124
ΟΧΙ
09/07/2003
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.594
ΚΛΕΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.006
125
ΟΧΙ
27/05/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.274
0
0
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
1.006
126
ΟΧΙ
11/12/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΚΕΛΑΪΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.571
127
ΟΧΙ
22/10/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.549
128
ΟΧΙ
07/09/2000
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΒΑΡΟΥΧΑΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.549
129
ΟΧΙ
30/09/2003
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΖΙΑΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.549
130
ΟΧΙ
07/03/2005
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.48
131
ΟΧΙ
07/02/2001
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΝΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.389
132
ΟΧΙ
08/10/2003
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.354
133
ΟΧΙ
03/02/2003
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
ΤΖΑΦΑΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.297
134
ΟΧΙ
01/11/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.229
135
ΟΧΙ
30/05/2001
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
ΣΤΑΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.08
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
0
0.217
136
ΟΧΙ
04/02/2002
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217