ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
44.967
1
63.8
1
ΝΑΙ
09/03/1999
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.2
9
8.9
9.267
9.4
9.433
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
40.816
2
49.35
2
ΝΑΙ
02/12/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.463
8.967
8.3
9.633
8.453
8.533
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
46.4
3
ΝΑΙ
14/10/1994
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9.867
9.1
9.433
ΤΑΖΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
41.548
4
ΝΑΙ
22/05/1984
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
6.111
9.6
2.617
9.033
5.82
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΜΑΡΘΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
39.466
5
ΝΑΙ
23/01/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
8.9
9.533
9.133
9.533
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
38.032
6
ΝΑΙ
14/12/1994
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
3.314
8.167
0
0
0
9.5
5.74
8.437
2.6
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ
ΠΑΟΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
37.26
7
ΝΑΙ
01/02/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
9.5
8
9.2
8.8
ΠΙΚΡΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
36.36
8
ΝΑΙ
09/06/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9
9.9
0
8.693
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
31.371
9
ΝΑΙ
08/11/1991
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.437
9.267
9.133
9.533
ΤΖΙΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
30.134
3
30.134
10
ΝΑΙ
28/02/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
1.44
0
0
0
0.4
3.223
5.567
7.9
3.171
0
0
ΣΟΥΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΚΤΟΡΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
28.405
11
ΝΑΙ
25/09/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
3.577
0
0
0
0
9.633
0
9.1
3.409
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
26.828
12
ΝΑΙ
09/04/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.828
9.667
0
9.133
3.2
ΔΡΑΓΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
26.343
13
ΝΑΙ
01/09/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.183
3.76
8.2
3.59
0
3.61
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
24.847
14
ΝΑΙ
15/06/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
9.633
2.757
1.99
2.9
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ
ΜΥΡΤΩ ΛΥΣΑΝΔ
ΦΡΑΓΚ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
23.691
15
ΝΑΙ
18/11/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4.6
8
3.057
0
0
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
23.243
16
ΝΑΙ
19/06/1996
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.633
1.871
1.54
5.765
ΣΑΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
22.023
17
ΝΑΙ
19/05/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
1.95
5.1
1.4
6.14
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
19.234
18
ΝΑΙ
17/01/1986
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
3.64
8.227
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
18.254
19
ΝΑΙ
01/11/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
2.537
8.527
1.49
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
16.767
20
ΝΑΙ
13/11/1996
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
8.067
0.8
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
16.219
21
ΝΑΙ
25/11/1997
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.663
6.804
2.751
ΣΠΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
14.553
22
ΝΑΙ
13/10/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.73
2.04
2.26
5.763
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
12.51
23
ΝΑΙ
20/06/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.066
2.882
3.306
0.928
5.329
ΚΥΡΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
11.979
24
ΝΑΙ
27/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
9.133
0
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.91
25
ΝΑΙ
30/11/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
2.48
2.56
ΠΙΤΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.526
26
ΝΑΙ
18/06/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
0
0
3.08
2.36
ΤΣΑΜΑΝΤΑ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
6.177
27
ΝΑΙ
24/01/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
4.317
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
5.561
28
ΝΑΙ
16/06/2000
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
0
2.79
ΔΑΛΑΪΝΑ
ΖΩΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
5.16
29
ΝΑΙ
08/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.63
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
4.619
30
ΝΑΙ
07/10/1994
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.52
31
ΝΑΙ
16/10/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
0
3.04
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.31
32
ΝΑΙ
26/01/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
3.18
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
3.597
33
ΝΑΙ
21/06/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
2.82
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
3.33
34
ΝΑΙ
23/06/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
1.32
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3
35
ΝΑΙ
16/12/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.53
36
ΝΑΙ
08/05/2000
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
2.33
ΚΑΜΠΟΥΡΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
0.1
37
ΝΑΙ
18/09/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
37.972
38
ΟΧΙ
02/03/1984
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.6
6.5
1.906
9.267
8.967
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.67
5
34.97
39
ΟΧΙ
16/11/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.869
0.994
0.64
2.869
7.28
5.767
9.5
4.18
2.3
0
ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
34.555
4
34.555
40
ΟΧΙ
01/10/1996
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.533
3.394
0
4.533
9.633
3.394
0
0
ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
30.4
41
ΟΧΙ
13/06/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.767
9.033
8.8
ΚΟΥΜΟΥΤΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
24.128
42
ΟΧΙ
18/11/1983
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
8.7
6.973
2.16
2.251
0
3.7
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
22.672
43
ΟΧΙ
06/12/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
8.269
1.94
9.367
0
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
20.271
44
ΟΧΙ
29/06/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
9.1
6.676
0
3.511
0
0
ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
19.967
45
ΟΧΙ
12/02/1985
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.133
8.833
ΣΑΡΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
19.1
46
ΟΧΙ
05/03/1991
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.967
ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
16.677
47
ΟΧΙ
06/11/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
5.667
0
1.22
0.89
0
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
15.51
48
ΟΧΙ
18/10/1995
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.58
3.94
3.91
ΚΑΣΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
14.356
49
ΟΧΙ
13/06/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
5.396
3.97
ΑΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
14.317
50
ΟΧΙ
08/09/1988
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.867
0
0
2.05
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
13.894
51
ΟΧΙ
27/10/2001
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736
4.493
6.666
ΒΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
13.389
52
ΟΧΙ
10/09/1998
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
4.274
2.54
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
12.813
53
ΟΧΙ
12/11/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
4.74
3.42
2.87
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΑΙΝΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
12.547
54
ΟΧΙ
22/02/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
6.737
3.04
ΘΕΟΦΙΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
12.33
55
ΟΧΙ
10/11/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
5.189
3.02
1.23
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
12.2
56
ΟΧΙ
26/10/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.82
3.6
2.56
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΑΝΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.691
57
ΟΧΙ
05/07/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.971
0
1.54
1.04
2.86
ΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
11.589
58
ΟΧΙ
08/10/1981
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
2.57
3.53
1.98
2.8
ΤΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
11.38
59
ΟΧΙ
07/03/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.51
3
3.36
ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
11.331
60
ΟΧΙ
18/06/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
4.751
2.92
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
11.29
61
ΟΧΙ
18/11/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.89
3.74
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
11.04
62
ΟΧΙ
19/02/1993
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.9
2.06
3.18
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.814
63
ΟΧΙ
18/06/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
2.49
3.93
3.06
ΡΗΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
10.64
64
ΟΧΙ
13/06/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.59
3.49
2.8
ΝΙΑΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
10.58
65
ΟΧΙ
23/01/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.25
3.53
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
10.4
66
ΟΧΙ
12/10/1993
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.27
2.83
2.73
ΣΑΚΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
9.8
67
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.71
2.8
ΤΖΕΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
9.663
68
ΟΧΙ
12/05/1992
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.27
1.22
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.633
69
ΟΧΙ
21/06/1999
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
9.53
70
ΟΧΙ
15/07/1986
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.97
3.39
ΚΙΟΤΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.94
71
ΟΧΙ
14/05/1991
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.64
0.2
3.99
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.933
72
ΟΧΙ
22/01/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
8.55
73
ΟΧΙ
27/01/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.92
2.77
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.28
74
ΟΧΙ
28/02/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
2.92
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
8.23
75
ΟΧΙ
23/06/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
1.38
2.3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
8.14
76
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.48
2.42
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
7.966
77
ΟΧΙ
24/05/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
4.386
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
7.95
78
ΟΧΙ
16/01/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.74
2.75
ΚΟΥΜΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.8
79
ΟΧΙ
30/03/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
4
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
7.686
80
ΟΧΙ
31/10/1990
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
2.47
0
2.85
ΜΠΟΥΡΝΟΥ
ΠΑΓΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.68
81
ΟΧΙ
08/11/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.78
3.18
0
ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.586
82
ΟΧΙ
04/04/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
3.06
0
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
7.497
83
ΟΧΙ
14/10/1994
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767
0
0
0
0
0
0
2.73
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.45
84
ΟΧΙ
14/09/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.57
2.93
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.44
85
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.42
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.4
86
ΟΧΙ
05/11/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
0
2.17
2.9
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.32
87
ΟΧΙ
27/01/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.48
1.8
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.32
88
ΟΧΙ
16/02/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.86
ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.196
89
ΟΧΙ
06/09/1984
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.777
0.229
5.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
7.14
90
ΟΧΙ
18/09/1989
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.38
1.83
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
7.12
91
ΟΧΙ
17/01/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.75
1.89
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.02
92
ΟΧΙ
10/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.31
ΣΤΟΛΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.93
93
ΟΧΙ
23/09/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.64
0.99
ΒΑΡΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
6.76
94
ΟΧΙ
11/04/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
0
2.74
ΓΩΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.75
95
ΟΧΙ
03/04/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
2.68
ΜΠΟΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
6.529
96
ΟΧΙ
07/05/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
5.249
ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
6.4
97
ΟΧΙ
12/11/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
3.16
ΤΖΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
6.19
98
ΟΧΙ
03/03/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.15
ΒΙΚΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
5.74
99
ΟΧΙ
04/06/1981
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.44
ΖΕΡΒΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
5.66
100
ΟΧΙ
17/10/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.8
ΜΠΟΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
5.611
101
ΟΧΙ
24/10/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
2.194
0
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
5.38
102
ΟΧΙ
04/07/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.77
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
5.31
103
ΟΧΙ
07/06/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
3
0
ΣΤΡΕΚΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
5.28
104
ΟΧΙ
22/06/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
0
2.834
0
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
5.17
105
ΟΧΙ
14/01/1997
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
2.42
ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
5.14
106
ΟΧΙ
13/06/1991
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.98
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.91
107
ΟΧΙ
01/11/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0.42
2.47
ΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.89
108
ΟΧΙ
17/01/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.39
0
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.86
109
ΟΧΙ
09/10/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
1.97
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
4.5
110
ΟΧΙ
23/02/2000
8.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.9
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
4.41
111
ΟΧΙ
28/01/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
1.42
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.36
112
ΟΧΙ
23/01/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
1.28
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
4.3
113
ΟΧΙ
21/06/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.18
1.82
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
4.21
114
ΟΧΙ
17/04/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0
3.76
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
4.14
115
ΟΧΙ
17/01/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.68
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.96
116
ΟΧΙ
18/12/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΣΠΑΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
3.92
117
ΟΧΙ
22/06/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.04
0
0
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.9
118
ΟΧΙ
17/06/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
0
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.84
119
ΟΧΙ
04/07/1990
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.7
120
ΟΧΙ
10/01/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
1.68
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.62
121
ΟΧΙ
07/06/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
1.9
ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.58
122
ΟΧΙ
13/05/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
0
0
ΔΑΧΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.35
123
ΟΧΙ
23/06/1999
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.32
1.03
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.27
124
ΟΧΙ
03/07/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
0
ΦΙΣΤΕ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
3.117
125
ΟΧΙ
22/01/2004
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
3.11
126
ΟΧΙ
27/03/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
2.13
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.98
127
ΟΧΙ
15/12/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΚΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
2.68
128
ΟΧΙ
20/10/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
2.24
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
2.56
129
ΟΧΙ
12/09/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΒΑΓΓΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
2.55
130
ΟΧΙ
20/06/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.534
131
ΟΧΙ
19/06/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
0
0
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.47
132
ΟΧΙ
19/11/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.4
133
ΟΧΙ
30/06/1988
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.82
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
2.286
134
ΟΧΙ
07/06/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.297
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΓΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
2.031
135
ΟΧΙ
13/11/1998
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0.9
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.98
136
ΟΧΙ
31/10/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.971
137
ΟΧΙ
31/01/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.971
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
1.93
138
ΟΧΙ
10/10/2003
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.326
139
ΟΧΙ
27/01/2005
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
ΠΡΕΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.2
140
ΟΧΙ
20/10/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
0
1.029
141
ΟΧΙ
28/02/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.9
142
ΟΧΙ
10/10/2002
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.81
143
ΟΧΙ
05/04/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
0.76
144
ΟΧΙ
13/11/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
0.6
145
ΟΧΙ
19/01/2001
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
0
ΤΣΙΑΧΡΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
0
0.58
146
ΟΧΙ
26/11/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
0
0.22
147
ΟΧΙ
22/10/2004
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22