ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΡΟΜΠΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
60.592
1
72.84
1
ΝΑΙ
14/10/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.833
8.4
9.133
7.526
9.633
8.467
9.133
3.114
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
50.935
2
65.369
2
ΝΑΙ
20/05/1994
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.757
8.967
8.411
9.2
5.7
0
9.9
9.033
5.4
ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΥ ΚΑΚΟΝΙΚΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
50.883
3
62.523
3
ΝΑΙ
21/04/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.2
9.167
7.55
9.6
8.333
9.1
2.54
ΤΑΣΣΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
43.917
5
58.517
4
ΝΑΙ
23/04/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.533
8.367
5.767
9.633
3.217
9.133
5.467
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
42.791
6
50.657
5
ΝΑΙ
18/10/1988
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
0
0
0
0
0
8.767
6.189
4.731
2.537
7.9
8.467
7.867
0
ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
37.772
7
50.166
6
ΝΑΙ
14/10/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.233
3.006
9.6
9.7
9.133
3.26
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
37.42
8
46.553
7
ΝΑΙ
04/04/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.3
8.167
8.167
1.051
0
2.569
9.133
0
ΜΙΣΙΑΚΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
44.633
4
44.633
8
ΝΑΙ
12/04/1989
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.3
8.867
9.267
7.167
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΙΤΣΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
30.133
9
37.833
9
ΝΑΙ
02/04/1998
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.5
5.7
7.867
0
7.7
0
ΣΙΩΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
30.273
10
ΝΑΙ
03/07/1989
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.223
0
0
0
7.867
3.317
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
22.208
11
ΝΑΙ
24/07/1985
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
8.503
10.5
0.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΝΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
6.834
12
ΝΑΙ
09/04/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.611
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
2.751
13
ΝΑΙ
03/04/1990
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.751
ΣΦΥΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
55.785
11
63.975
14
ΟΧΙ
11/09/1992
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
9.067
8.6
9.2
7.355
9.633
8.467
7.333
0.857
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
58.133
10
58.133
15
ΟΧΙ
20/05/1981
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
10.833
9.433
9.633
9.333
9.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
38.068
16
ΟΧΙ
14/10/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.8
4.96
4.874
0
0
2.9
9.133
0
ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
33.606
17
ΟΧΙ
05/10/1995
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.067
6.18
0
0
6.833
3.326
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
28.913
18
ΟΧΙ
19/10/1988
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.834
0
0
0
0
8.3
8.093
4.686
0
0
0
0
0
ΖΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
22.709
19
ΟΧΙ
12/05/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
3.026
7.7
3.283
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
19.011
20
ΟΧΙ
14/10/1998
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
4.6
4.467
2.411
0
0
ΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
18.835
21
ΟΧΙ
19/04/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.04
7.7
0
0
0
0.229
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
14.56
22
ΟΧΙ
30/10/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
2.463
0
0
2.897
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
11.654
23
ΟΧΙ
01/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
2.251
3.306
0
3.183
ΣΟΥΡΒΑΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
11.358
24
ΟΧΙ
26/09/1990
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
3.531
0.56
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
10.929
25
ΟΧΙ
20/11/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
4.389
4.151
0.549
0.251
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
10.814
26
ΟΧΙ
06/12/1983
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
3.966
0
0
0
2.963
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
10.224
27
ΟΧΙ
26/10/1998
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
7.767
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
9.989
28
ΟΧΙ
07/05/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
0.663
3.266
0
2.791
ΚΡΑΣΤΑΝΑ ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.5
29
ΟΧΙ
20/05/1994
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.374
30
ΟΧΙ
02/07/1988
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
1.051
0
0
0
2.883
ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.349
31
ΟΧΙ
18/05/1993
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
1.769
0
3.246
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
5.643
32
ΟΧΙ
02/11/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.003
2.64
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
5.491
33
ΟΧΙ
03/02/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.909
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
3.8
34
ΟΧΙ
22/10/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.411
2.84
0
0
ΨΑΡΑΔΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
3.309
35
ΟΧΙ
21/05/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
ΞΑΝΘΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
3.12
36
ΟΧΙ
14/10/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
1.051
0.526
ΚΟΥΡΟΥΔΗ
ΛΥΔΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
2.92
37
ΟΧΙ
30/04/2004
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
0
ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
2.871
38
ΟΧΙ
22/10/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
2.657
39
ΟΧΙ
15/11/1989
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
1.029
40
ΟΧΙ
07/12/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΤΟΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.983
41
ΟΧΙ
26/10/2000
8.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0.64
ΔΑΡΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.903
42
ΟΧΙ
06/09/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
ΠΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.617
43
ΟΧΙ
10/12/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.594
44
ΟΧΙ
14/03/2002
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594