ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΗΤΡΕΝΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
40.833
1
40.833
1
ΝΑΙ
15/11/1988
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.1
5.733
9.167
8.467
0
0
ΘΩΔΗ
ΣΟΦΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
40.806
2
40.806
2
ΝΑΙ
15/12/1981
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
10.287
8.967
9.267
1.771
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΑΡΑ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
31.851
3
ΝΑΙ
10/11/1988
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
7.867
0
ΣΗΦΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
6.263
4
ΝΑΙ
13/11/1991
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
3.886
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΖΩΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
0.503
5
ΝΑΙ
09/11/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
ΣΑΦΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
30.968
6
ΟΧΙ
12/12/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.6
2.974
7.5
2.86
ΦΟΥΦΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
20.393
7
ΟΧΙ
06/10/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
9.167
0
3.26
0
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
1.869
8
ΟΧΙ
14/02/1984
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.869
ΚΑΝΑΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
0
1.783
9
ΟΧΙ
19/04/1989
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0