ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
45.328
1
62.394
1
ΝΑΙ
30/03/1992
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
7.696
8.2
7.459
9.6
9.767
9.133
7.933
ΡΑΠΤΗ - ΚΑΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
41.709
4
58.775
2
ΝΑΙ
07/07/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.7
7.209
9.5
9.067
9.133
7.933
ΚΟΛΥΡΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.471
5
57.504
3
ΝΑΙ
06/02/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.5
5.837
9.6
8.467
9.133
7.9
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.535
9
55.569
4
ΝΑΙ
09/03/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
5.629
7.733
5
9.5
3.24
9.133
7.9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.633
7
55.3
5
ΝΑΙ
23/11/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.5
5
9.6
8.467
7.767
7.9
ΠΕΡΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.233
8
54.933
6
ΝΑΙ
24/06/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.833
5
9.5
8.5
7.767
7.933
ΝΙΝΙΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
42.085
3
53.707
7
ΝΑΙ
17/01/1990
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
0
0
0
3.933
0
9.067
7.209
9.6
3.443
9.133
2.489
ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.666
11
51.699
8
ΝΑΙ
10/07/1996
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
7.495
9.6
8.604
9.1
7.933
ΠΟΤΟΚΑ
ΦΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
42.408
2
51.441
9
ΝΑΙ
15/10/1990
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.167
6.941
9.6
8.967
9.033
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.293
6
49.427
10
ΝΑΙ
28/04/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
8.133
6.227
9.6
8.467
9.133
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.1
14
49.033
11
ΝΑΙ
17/12/1991
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
6.633
9.167
8.467
9.133
7.8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.307
10
47.44
12
ΝΑΙ
17/02/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.04
8.933
5.667
9.6
9.067
9.133
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
33.387
13
45.153
13
ΝΑΙ
11/07/1994
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.187
9.633
8.367
9.1
2.667
ΜΗΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.11
12
43.876
14
ΝΑΙ
30/03/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
4.503
7.833
5.7
9.633
3.149
9.133
0.633
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
41.929
15
ΝΑΙ
03/05/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
4.6
9.167
8.5
9.133
3.329
ΜΠΟΥΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
38.174
16
ΝΑΙ
28/06/1988
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
9.633
9.733
9.133
7.8
ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.643
17
ΝΑΙ
18/10/1991
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
7.9
8.367
9.133
7.9
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
29.76
18
ΝΑΙ
23/05/1989
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
9.067
0
8.667
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
ΚΟΚΟΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
28.674
19
ΝΑΙ
02/11/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
9.767
9.133
7.9
ΠΑΠΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
27.4
20
ΝΑΙ
22/03/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.474
0
2.594
0
2.503
9.1
7.9
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
26.902
21
ΝΑΙ
09/12/1997
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
9.767
9.133
7.933
ΠΑΥΛΕΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
23.045
22
ΝΑΙ
30/09/2002
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.011
9.133
7.9
ΤΟΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
19.863
23
ΝΑΙ
03/02/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
4.214
3.037
2.729
2.283
ΛΑΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
17.545
24
ΝΑΙ
15/03/1989
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
9.133
6.8
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
15.128
25
ΝΑΙ
03/07/1987
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.586
ΣΠΙΘΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
9.66
26
ΝΑΙ
21/11/1991
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.051
8.129
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΡΑΣΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
8.903
27
ΝΑΙ
16/02/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
0
2.483
ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
6.311
28
ΝΑΙ
08/06/1989
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0.823
0
0
2.551
ΙΑΚΩΒΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
4.229
29
ΝΑΙ
17/02/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.84
0
0.88
0
0
0
0
ΜΕΡΜΙΓΚΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.991
30
ΝΑΙ
13/12/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
2.471
ΛΑΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.054
31
ΝΑΙ
01/04/2005
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.054
ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.029
32
ΝΑΙ
20/03/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
2.777
ΧΕΙΛΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.88
33
ΝΑΙ
28/05/1990
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
ΣΤΙΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.646
34
ΝΑΙ
19/10/2004
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.429
35
ΝΑΙ
03/04/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
ΣΑΡΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.274
36
ΝΑΙ
02/06/1992
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.229
37
ΝΑΙ
05/05/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.137
38
ΝΑΙ
10/07/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΜΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
43.645
15
60.678
39
ΟΧΙ
08/03/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.491
8.626
7.494
9.167
9.867
9.133
7.9
ΚΟΛΥΒΑΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΜΕΛΕΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.701
18
57.768
40
ΟΧΙ
22/06/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
8.867
7.334
9.467
8.467
9.133
7.933
ΖΕΜΠΙΛΑ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
40.733
17
57.6
41
ΟΧΙ
08/01/1974
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.733
5.733
9.6
8.467
9.067
7.8
ΧΡΗΣΤΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.684
20
55.751
42
ΟΧΙ
30/05/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
1.131
8.367
9.133
6.887
7.9
3.986
9.133
7.933
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38.148
21
55.181
43
ΟΧΙ
04/03/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.71
0
8.5
5.871
9.6
8.467
9.133
7.9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
38
22
55
44
ΟΧΙ
21/06/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.067
8.5
0
9.6
9.667
9.1
7.9
ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.691
23
52.851
45
ΟΧΙ
06/06/1995
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
7.767
8.733
5
9.467
3.091
7.867
7.292
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.396
27
51.43
46
ΟΧΙ
04/06/1991
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.38
8.4
4.4
9.633
4.583
9.133
7.9
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.059
28
51.192
47
ΟΧΙ
07/06/1990
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.367
4.286
9.633
3.24
9.133
8
ΓΚΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.901
29
50.801
48
ΟΧΙ
16/10/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
6.934
9.5
8.1
9.1
7.8
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.139
34
50.172
49
ΟΧΙ
12/06/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.906
9.6
8.5
9.133
7.9
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.2
33
50.133
50
ΟΧΙ
19/04/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
5.7
9.6
8.5
9.133
7.8
ΛΙΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
33.006
35
49.645
51
ΟΧΙ
02/06/1992
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
6.806
9.633
8.367
9.133
7.506
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.491
32
49.291
52
ΟΧΙ
31/05/1989
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
6.758
9.633
8.367
9.067
6.733
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.013
25
49.18
53
ΟΧΙ
14/11/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.267
5.733
9.633
3.08
7.867
6.3
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.054
40
48.088
54
ΟΧΙ
11/06/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
8.5
5.7
9.6
3.354
9.133
7.9
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.933
36
48.035
55
ΟΧΙ
04/05/1998
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
7.733
0
9.633
8.333
7.867
7.235
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΣΥΡΜΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.872
37
47.406
56
ΟΧΙ
01/07/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.943
7.296
9.167
8.467
9.1
5.433
ΜΕΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
30.924
41
46.824
57
ΟΧΙ
16/09/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.424
9.633
8.367
9.1
6.8
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.333
39
46.608
58
ΟΧΙ
05/10/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
4.4
9.633
8.467
9.133
6.141
ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
30.191
42
46.057
59
ΟΧΙ
26/10/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9
9.633
4.057
9.133
6.733
ΧΑΡΤΑΜΠΑ
ΑΣΑΝΙΩ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
45.821
60
ΟΧΙ
09/10/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
4.354
8.2
8.467
9.067
7.8
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.144
24
45.011
61
ΟΧΙ
15/01/1980
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.133
7.115
9.167
3.329
7.867
0
ΚΟΥΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.537
31
43.984
62
ΟΧΙ
30/03/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.737
9.633
8.467
7.867
2.58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
43.733
63
ΟΧΙ
22/11/1989
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
6.656
9.6
3.477
9.067
6.767
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
41.306
16
43.589
64
ΟΧΙ
03/10/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.767
9.1
7.139
9.367
0
2.283
0
ΙΟΡΔΑΜΛΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
43.039
65
ΟΧΙ
06/07/1990
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
5.629
9.167
2.697
9.133
7.247
ΚΕΓΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.597
30
42.697
66
ΟΧΙ
16/02/1999
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
6.564
9.633
8.467
9.1
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
42.389
67
ΟΧΙ
09/10/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.05
9.633
3.423
7.867
6.416
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
42.164
68
ΟΧΙ
07/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.997
9.133
6.8
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΙΜΗΛΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
42.056
69
ΟΧΙ
07/02/1990
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.116
9.667
3.44
7.867
5.467
ΨΑΡΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
39.617
70
ΟΧΙ
19/09/1988
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
5
9.5
3.217
7.023
5.777
ΧΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
39.441
71
ΟΧΙ
03/02/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
7.8
5.376
9.133
3.271
7.5
2.886
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.433
19
39.433
72
ΟΧΙ
27/06/1994
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.3
9.1
5.7
9.467
3.2
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
37.933
73
ΟΧΙ
19/10/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
5
9.133
2.897
7.867
5.103
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
37.711
74
ΟΧΙ
16/10/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
4.381
0
0
9.167
8.5
9.1
3.297
ΠΑΤΟΥΝΑ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
37.505
75
ΟΧΙ
07/12/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.116
9.633
3.429
7.867
0.96
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
36.951
76
ΟΧΙ
09/12/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.069
9.6
3.626
6.933
3.657
ΜΠΙΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
36.062
77
ΟΧΙ
05/10/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.233
6.129
9.133
7.9
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.958
78
ΟΧΙ
30/06/1995
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
5.709
9.167
2.983
7.867
3.1
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.671
79
ΟΧΙ
29/03/1990
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
4.343
7.9
3.477
8.37
2.849
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.664
80
ΟΧΙ
30/11/1992
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
7.4
0
4.633
8.233
3.233
7.867
2.354
ΠΑΠΑΦΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.341
81
ΟΧΙ
24/06/1999
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
7.394
9.6
3.983
7.767
2.963
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.139
82
ΟΧΙ
24/02/1994
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.549
9.6
4.371
9.133
7.486
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
35.067
83
ΟΧΙ
21/09/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
5.46
8.267
3.54
7.867
5.133
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
34.909
26
34.909
84
ΟΧΙ
16/10/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
9
8.433
9.4
7.218
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
34.376
85
ΟΧΙ
31/10/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.018
9.5
3.397
9.133
7.328
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
33.254
86
ΟΧΙ
26/04/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
6.804
8.233
3.569
7.149
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
33.128
87
ΟΧΙ
21/11/1991
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.6
3.134
9.133
6.36
ΚΑΡΚΑΖΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.787
38
32.787
88
ΟΧΙ
17/06/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.333
6.82
9.667
0
0
0
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
32.782
89
ΟΧΙ
26/06/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.217
8.2
3.531
7.767
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
32.726
90
ΟΧΙ
23/11/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.743
0
2.434
8.233
3.503
7.912
4.449
ΖΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
32.362
91
ΟΧΙ
13/01/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.231
0.983
5.914
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
32.352
92
ΟΧΙ
11/07/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.6
3.329
9.033
5.857
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
32.049
93
ΟΧΙ
14/10/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.783
9
3.266
9
5
ΤΖΗΜΑΝΤΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
31.18
94
ΟΧΙ
05/04/1996
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.297
0
3.074
7.9
8.5
3.217
3.191
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
30.379
95
ΟΧΙ
18/10/1993
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
8.2
3.4
7.023
2.923
ΛΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
30.309
96
ΟΧΙ
05/03/1998
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.067
2.76
8.9
5.682
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
29.8
97
ΟΧΙ
19/11/1990
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.446
7.867
3.354
9.133
5
ΤΖΟΥΤΣΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
28.553
98
ΟΧΙ
25/01/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
9.2
2.82
9.1
0
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
28.209
99
ΟΧΙ
04/03/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.396
0
0
9.2
3.329
7.867
1.417
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
28.1
100
ΟΧΙ
18/10/1990
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
7.867
0
9.133
7.933
ΜΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
27.799
101
ΟΧΙ
02/11/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.633
3.317
7.767
2.549
ΣΙΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
27.754
102
ΟΧΙ
15/06/1989
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.554
8
3.291
2.946
2.863
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
26.991
103
ΟΧΙ
03/11/1989
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
4.633
7.9
2.9
7.867
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
26.498
104
ΟΧΙ
30/09/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
1.166
0
0
1.371
0
5.776
8.233
3.163
2.72
0
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
25.845
105
ΟΧΙ
15/10/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
9.167
3.226
7.767
2.051
ΓΚΟΥΜΠΑΝΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
25.5
106
ΟΧΙ
19/10/2000
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
7.9
ΓΕΡΟΤΟΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
24.698
107
ΟΧΙ
01/09/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
5.913
9.2
1.949
2.503
0
ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
23.964
108
ΟΧΙ
25/10/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
8.233
0
2.486
3.397
2.614
0
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
23.905
109
ΟΧΙ
31/10/1991
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.867
4.237
6.967
2.629
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
23.903
110
ΟΧΙ
10/04/1990
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.211
4.271
4.503
8.137
2.78
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
23.778
111
ΟΧΙ
04/04/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
3.26
7.867
3.451
ΓΚΩΓΚΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
23.012
112
ΟΧΙ
02/10/1995
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
2.64
9.6
0
7.767
0
ΓΙΑΓΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
22.172
113
ΟΧΙ
14/11/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
7.9
2.797
4.995
5.223
ΧΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
21.919
114
ΟΧΙ
13/12/1990
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
3.051
7.9
3.034
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
21.915
115
ΟΧΙ
21/11/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
8
2.023
7.767
0.834
ΑΜΙΡΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
21.083
116
ΟΧΙ
04/04/1990
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
7.867
3.183
6.933
0
ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
20.867
117
ΟΧΙ
24/11/1992
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
6.8
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
20.845
118
ΟΧΙ
06/11/1997
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.031
7.867
3.28
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
20.431
119
ΟΧΙ
13/12/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
3.223
7.9
3.403
3.106
0
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
20.049
120
ΟΧΙ
10/11/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.911
3.24
7.08
4.531
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
19.777
121
ΟΧΙ
07/11/1996
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.48
2.711
0
7.733
1.986
ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
19.311
122
ΟΧΙ
12/02/1993
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
5.053
3.043
7.867
0
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
19.271
123
ΟΧΙ
19/06/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
0
2.309
8
2.514
0
2.78
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
18.625
124
ΟΧΙ
10/12/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.233
3.44
2.717
2.817
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
18.351
125
ΟΧΙ
28/02/1991
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.651
2.626
7.533
2.82
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
17.36
126
ΟΧΙ
16/03/1999
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.217
3.074
0
0.333
0
7.767
2.94
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
17.07
127
ΟΧΙ
19/10/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
3.223
7.767
3.046
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.926
128
ΟΧΙ
21/11/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.314
3.451
2.129
2.703
0
3.306
ΡΟΣΕΝΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.917
129
ΟΧΙ
15/06/1989
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.9
3.32
2.497
0
ΜΙΧΩΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.722
130
ΟΧΙ
02/07/1991
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.885
1.674
2.58
2.623
ΨΑΘΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.651
131
ΟΧΙ
09/07/2001
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
7.9
0.4
7.3
0
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.457
132
ΟΧΙ
10/05/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
1.326
2.706
7.7
1.537
ΠΡΑΤΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.454
133
ΟΧΙ
17/06/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
7.9
2.971
2.394
0
ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.281
134
ΟΧΙ
14/09/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
7.867
2.743
0
2.529
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
16.153
135
ΟΧΙ
26/06/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
4.667
0
2.32
0
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
16.119
136
ΟΧΙ
13/09/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
4.467
3.566
7.767
0
ΒΥΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
15.998
137
ΟΧΙ
10/09/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.594
3.18
7.767
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
15.82
138
ΟΧΙ
22/10/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
8
3.18
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
15.49
139
ΟΧΙ
18/09/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
5.051
6.367
2.943
ΒΟΥΖΟΥΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
14.663
140
ΟΧΙ
03/07/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
4.251
3.829
3.411
2.623
ΤΣΕΤΣΙΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
14.4
141
ΟΧΙ
29/06/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
2.8
0
7.767
0
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
13.568
142
ΟΧΙ
20/02/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
8.233
3.254
0
0
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
13.394
143
ΟΧΙ
11/06/1990
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
7.9
2.374
0
0
ΤΣΑΜΠΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
13.1
144
ΟΧΙ
08/06/1989
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
3.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
12.823
145
ΟΧΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.7
1.737
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
12.551
146
ΟΧΙ
30/03/1991
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.597
3.877
3.229
2.843
ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
12.029
147
ΟΧΙ
08/07/1992
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
6.5
2.534
0
0
ΓΕΩΡΓΙΛΕ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
11.466
148
ΟΧΙ
23/06/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.857
4
2.871
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
11.459
149
ΟΧΙ
18/04/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
8.933
ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
11.352
150
ΟΧΙ
13/06/1991
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
7.767
0
0
0
0
0
2.546
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
11.152
151
ΟΧΙ
06/05/1992
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.767
0
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
11.1
152
ΟΧΙ
24/10/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
4.009
3.763
ΖΩΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
10.85
153
ΟΧΙ
24/10/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.7
1.55
3.294
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
10.551
154
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.577
1.971
2.877
ΑΦΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
9.923
155
ΟΧΙ
04/04/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.926
2.817
0
2.889
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
9.067
156
ΟΧΙ
12/11/1990
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
8.171
157
ΟΧΙ
18/05/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.234
2.994
0
1.406
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
7.657
158
ΟΧΙ
03/09/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
2.934
0
2.711
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
7.323
159
ΟΧΙ
27/02/2001
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
3
0
2.883
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
7.077
160
ΟΧΙ
05/04/1995
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0.72
1.371
0
2.757
ΠΟΜΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
6.951
161
ΟΧΙ
10/09/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
2.986
0
2.643
ΔΡΑΚΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
6.833
162
ΟΧΙ
11/10/1999
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
6.591
163
ΟΧΙ
07/07/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0.891
3.097
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
6.177
164
ΟΧΙ
07/12/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
3.291
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
5.983
165
ΟΧΙ
07/07/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
3.089
0
2.346
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
5.686
166
ΟΧΙ
11/12/2002
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.346
0
ΛΑΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
5.58
167
ΟΧΙ
12/11/2002
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
0
3.583
ΦΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛHΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
5.506
168
ΟΧΙ
08/11/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.969
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
5.23
169
ΟΧΙ
11/07/1997
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
0
3.014
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
5.151
170
ΟΧΙ
13/05/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
1.84
ΧΑΡΑΜΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
4.843
171
ΟΧΙ
22/10/2004
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
2.971
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
4.823
172
ΟΧΙ
18/09/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.583
0
0
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
4.731
173
ΟΧΙ
03/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
4.031
174
ΟΧΙ
03/06/2003
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.911
1.12
0
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.877
175
ΟΧΙ
30/05/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.983
2.3
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.817
176
ΟΧΙ
25/06/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
1.314
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.794
177
ΟΧΙ
29/01/1992
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.563
178
ΟΧΙ
13/10/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.774
0
0
ΦΟΥΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.334
179
ΟΧΙ
31/10/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.546
0
0
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.314
180
ΟΧΙ
14/12/1988
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.206
181
ΟΧΙ
21/09/2000
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.206
182
ΟΧΙ
14/11/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.194
183
ΟΧΙ
03/05/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
0
ΔΟΚΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.043
184
ΟΧΙ
17/10/2000
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.043
185
ΟΧΙ
19/05/2004
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
3.014
186
ΟΧΙ
21/04/2004
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014
ΚΑΜΠΟΛΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.94
187
ΟΧΙ
19/05/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΒΟΖΑΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.894
188
ΟΧΙ
27/02/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.889
189
ΟΧΙ
25/11/1994
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.823
190
ΟΧΙ
10/04/1997
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
0
0
ΚΟΤΖΙΑ
ΜΑΤΘΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.783
191
ΟΧΙ
25/05/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
ΚΟΥΜΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.731
192
ΟΧΙ
09/06/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
2.703
193
ΟΧΙ
30/11/1993
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.6
194
ΟΧΙ
09/11/1989
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΓΑΤΣΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.514
195
ΟΧΙ
21/04/2004
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.506
196
ΟΧΙ
02/11/1995
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.471
197
ΟΧΙ
11/05/2004
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.471
ΜΠΕΞΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.463
198
ΟΧΙ
06/07/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
ΓΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.394
199
ΟΧΙ
02/03/1993
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
0
0
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.38
200
ΟΧΙ
22/11/2002
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΜΠΕΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
2.297
201
ΟΧΙ
09/09/2003
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
ΚΟΥΡΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.829
202
ΟΧΙ
18/04/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.806
203
ΟΧΙ
18/10/2000
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0.823
ΜΠΑΜΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.669
204
ΟΧΙ
30/11/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
0
0
0
0
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.509
205
ΟΧΙ
26/04/2004
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.029
ΓΚΑΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.437
206
ΟΧΙ
01/07/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.303
207
ΟΧΙ
19/04/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΛΙΒΑΝΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.269
208
ΟΧΙ
27/01/2004
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.246
209
ΟΧΙ
26/08/1991
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.72
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.211
210
ΟΧΙ
16/09/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.166
211
ΟΧΙ
14/06/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.64
ΔΗΜΖΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.097
212
ΟΧΙ
21/06/2004
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.549
ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.097
213
ΟΧΙ
08/03/2005
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΡΟΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
1.094
214
ΟΧΙ
20/10/2004
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.094
ΔΕΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.914
215
ΟΧΙ
11/10/2001
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΡΕΤΑΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.914
216
ΟΧΙ
20/10/2004
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΤΣΙΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.88
217
ΟΧΙ
03/04/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
ΓΑΒΑΛΑ
ΑΡΕΤΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.834
218
ΟΧΙ
15/12/2004
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.571
219
ΟΧΙ
16/01/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.571
220
ΟΧΙ
11/11/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΠΡΙΦΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.549
221
ΟΧΙ
06/02/2003
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΜΑΝΙΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.389
222
ΟΧΙ
11/04/2005
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΦΑΣΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.354
223
ΟΧΙ
08/04/2005
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
-
0
0.3
224
ΟΧΙ
09/10/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.229
225
ΟΧΙ
07/04/2005
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.217
226
ΟΧΙ
07/12/1990
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
-
0
0.103
227
ΟΧΙ
11/04/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
0