ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΛΑΠΠΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
27.936
1
ΝΑΙ
29/01/1986
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
1.84
0.503
3.466
9.3
9.033
ΤΖΩΡΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
26.462
2
ΝΑΙ
08/09/1987
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
2.857
3.42
2.777
4.027
8.867
ΤΣΙΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
22.978
3
ΝΑΙ
23/01/1987
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.103
0
0
0
0
0
2.751
8.933
8.733
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
20.539
4
ΝΑΙ
22/06/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
2.149
2.114
6.767
8.767
ΓΕΔΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
19.413
5
ΝΑΙ
23/05/1990
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
1.92
0.823
8.667
0.537
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΔHΜΗΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
17.9
6
ΝΑΙ
27/01/1988
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.733
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
16.835
7
ΝΑΙ
02/09/1991
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0.217
0
6.7
8.867
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
16.367
8
ΝΑΙ
27/02/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.633
ΑΛΕΥΡΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
15.168
9
ΝΑΙ
14/11/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
7.733
1.257
2.223
3.463
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
14.833
10
ΝΑΙ
02/02/1987
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
7.8
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
11.916
11
ΝΑΙ
18/05/1995
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
0
0
0
0
0
0
2.783
0
7.5
ΤΡΙΚΙΩΝΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
11.826
12
ΝΑΙ
19/11/1991
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
2.22
6.749
0
0
ΨΕΥΔΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
-
0
10.536
13
ΝΑΙ
18/05/1988
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
1.68
0.823
0
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
10.425
14
ΝΑΙ
01/06/1989
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0.183
0
0
7.933
ΧΑΣΚΙΟΙΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
9.954
15
ΝΑΙ
07/11/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.709
0
2.651
0
0
0
0
2.629
0
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
9.531
16
ΝΑΙ
23/12/1987
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
5.52
1.029
0.96
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
8.186
17
ΝΑΙ
13/10/1989
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
0
0
0
0
0
3.511
1.28
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
8.167
18
ΝΑΙ
07/11/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
0
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
7.9
19
ΝΑΙ
28/02/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
6.94
20
ΝΑΙ
12/02/1987
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
0
0
0
2.974
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
5.457
21
ΝΑΙ
04/01/1988
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
0
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
5.063
22
ΝΑΙ
05/09/1989
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.063
0
0
ΠΑΙΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
4.08
23
ΝΑΙ
21/12/1988
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
0
0
0
0
0
0
ΙΣΑΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
3.514
24
ΝΑΙ
07/05/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
2.257
ΦΛΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
3.157
25
ΝΑΙ
10/04/1989
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
3.066
ΔΕΣΚΑΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.943
26
ΝΑΙ
28/05/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.057
27
ΝΑΙ
20/06/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΣΒΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.046
28
ΝΑΙ
10/06/1992
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.654
29
ΝΑΙ
24/10/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.654
ΣΤΕΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
1.623
30
ΝΑΙ
01/11/1985
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
-
0
1.109
31
ΝΑΙ
20/10/1987
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0.423
0
0
ΦΙΛΙΝΤΑΣ
ΑΓΑΘΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
-
0
0.857
32
ΝΑΙ
07/12/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.594
33
ΝΑΙ
06/02/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
-
0
0.571
34
ΝΑΙ
22/10/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.434
35
ΝΑΙ
11/11/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
ΠΑΠΑΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.32
36
ΝΑΙ
09/11/2000
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
47.367
37
ΟΧΙ
23/09/1993
5.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.5
9.5
3.4
9.2
8.733
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
39.551
38
ΟΧΙ
01/11/1985
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
1.851
7.933
9.167
8.967
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
38.726
39
ΟΧΙ
25/06/1999
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
8.467
9.6
8.633
8.5
2.12
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
38.58
40
ΟΧΙ
22/09/1986
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
5.52
3.897
2.789
9.6
2.374
3.203
6.9
ΓΚΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
37.701
41
ΟΧΙ
14/12/1983
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.798
8.642
9.185
8.733
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
31.7
42
ΟΧΙ
04/07/1988
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
4.206
8.619
9.136
8.733
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
30.343
43
ΟΧΙ
14/05/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.833
2.72
2.47
2.42
6.9
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
29.671
44
ΟΧΙ
23/09/1982
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
7.5
0
3.154
7.867
1.54
1.34
3.47
0
ΙΑΤΡΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
27.373
45
ΟΧΙ
16/09/1983
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
9.133
9
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
27.192
46
ΟΧΙ
24/10/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.933
8.933
9
ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
27
47
ΟΧΙ
22/06/1990
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
8.567
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
26.635
48
ΟΧΙ
15/06/2001
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.733
9.033
8.6
ΤΣΕΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
25.308
49
ΟΧΙ
13/09/1988
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.411
2.934
8.7
8.633
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
23.953
50
ΟΧΙ
16/06/1988
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
2.16
2.331
0
2.546
0.926
8.733
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
23.548
51
ΟΧΙ
04/10/1989
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.714
9.067
8.767
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
23.098
52
ΟΧΙ
10/12/1985
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
1.851
1.783
0
0
0
5.166
0
0
7.967
1.189
0
0
0
1.303
ΖΕΡΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
22.937
53
ΟΧΙ
25/09/1985
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
2.594
9.2
8.8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
20.804
54
ΟΧΙ
12/10/1989
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
2.877
7.667
8.351
ΑΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
20.548
55
ΟΧΙ
01/04/1994
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0.969
8.7
8.033
ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
18.48
56
ΟΧΙ
25/09/1981
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
6.291
9.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΡΙΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΡΙΚ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
17.508
57
ΟΧΙ
10/05/1988
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
7.9
4.633
0
2.374
0
0
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
-
0
15.385
58
ΟΧΙ
14/12/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
2.217
1.657
0
7.933
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
13.684
59
ΟΧΙ
15/05/1990
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
7.97
2.423
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
13.596
60
ΟΧΙ
13/10/1988
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
4.433
0
3.249
1.76
1.64
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
13.38
61
ΟΧΙ
23/09/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
3.737
0.869
6.9
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
-
0
12.999
62
ΟΧΙ
13/11/1997
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
0
1.44
8.633
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
12.137
63
ΟΧΙ
07/12/1995
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.566
0
0
8.4
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
11.889
64
ΟΧΙ
20/12/1989
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.5
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
11.602
65
ΟΧΙ
08/02/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
11.374
66
ΟΧΙ
02/11/1989
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.089
3.177
0
1.68
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
10.471
67
ΟΧΙ
07/04/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
2.671
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
8.833
68
ΟΧΙ
20/09/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
7.817
69
ΟΧΙ
11/07/1988
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.8
0
0
0
2.514
ΜΑΡΝΕΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
7.434
70
ΟΧΙ
19/03/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.863
0
0
2.966
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
7.317
71
ΟΧΙ
27/02/1996
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
3.306
0
0
0
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
7.143
72
ΟΧΙ
08/03/1991
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
3.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΟΛΑΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
6.789
73
ΟΧΙ
04/04/1985
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.783
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
5.377
74
ΟΧΙ
14/11/1989
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
2.269
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
-
0
4.672
75
ΟΧΙ
13/11/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.827
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
4.034
76
ΟΧΙ
02/07/1992
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
4.02
77
ΟΧΙ
24/06/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.18
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
3.833
78
ΟΧΙ
04/03/1992
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
0
0
0
0
0
ΙΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
3.726
79
ΟΧΙ
16/07/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
3.283
80
ΟΧΙ
03/03/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
ΜΠΟΜΠΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
3.074
81
ΟΧΙ
26/05/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
3.051
82
ΟΧΙ
18/09/1991
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
0
0
ΣΚΡΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.994
83
ΟΧΙ
24/06/1988
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.906
84
ΟΧΙ
31/03/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.906
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.88
85
ΟΧΙ
14/05/1992
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
2.714
86
ΟΧΙ
19/11/1992
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
-
0
2.514
87
ΟΧΙ
24/04/2002
9.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
2.309
88
ΟΧΙ
03/05/1988
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΛΙΑΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
2.194
89
ΟΧΙ
01/07/1983
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.954
90
ΟΧΙ
25/02/2005
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.943
91
ΟΧΙ
28/02/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.84
92
ΟΧΙ
08/06/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.646
93
ΟΧΙ
01/02/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.589
94
ΟΧΙ
22/03/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.474
95
ΟΧΙ
30/04/1987
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
1.314
0
0
ΟΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
1.417
96
ΟΧΙ
29/06/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.48
ΜΠΛΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
1.28
97
ΟΧΙ
14/09/1987
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
-
0
0.96
98
ΟΧΙ
17/07/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΝΤΑΜΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.891
99
ΟΧΙ
08/03/1999
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.891
100
ΟΧΙ
09/01/2002
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
ΤΟΥΝΤΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
0.88
101
ΟΧΙ
24/09/1986
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
ΤΙΓΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
-
0
0.594
102
ΟΧΙ
11/04/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.48
103
ΟΧΙ
30/09/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ
ΗΛΙΑΔΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-
0
0.48
104
ΟΧΙ
09/07/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
-
0
0.48
105
ΟΧΙ
07/10/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48