ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
40.712
2
56.946
1
ΝΑΙ
04/10/1990
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.793
8.667
5.733
9.633
3.386
8.3
7.933
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.079
3
52.112
2
ΝΑΙ
07/10/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.412
9.667
9.533
9.133
7.9
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.985
4
52.051
3
ΝΑΙ
20/09/1982
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
3.474
3.977
9.633
9.467
9.133
7.933
ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.862
5
51.895
4
ΝΑΙ
09/12/1996
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
8.833
5.733
9.633
3.629
9.133
7.9
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.033
6
51.067
5
ΝΑΙ
05/07/1991
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.5
0
9.633
8.467
9.133
7.9
ΝΑΣΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
33.682
8
50.749
6
ΝΑΙ
02/06/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
6.715
9.667
8.467
9.133
7.933
ΜΑΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
41.596
1
50.73
7
ΝΑΙ
06/03/1987
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
5.086
1.256
0
0
8.7
5.7
9.2
8.467
9.133
0
ΧΟΡΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
33.068
10
50.101
8
ΝΑΙ
29/04/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
6.801
9.6
8.467
9.133
7.9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
31.14
12
48.207
9
ΝΑΙ
28/02/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
5.24
9.167
8.467
9.133
7.933
ΚΑΒΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
30.255
14
47.289
10
ΝΑΙ
31/10/1997
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
3.189
9.633
9.633
9.133
7.9
ΡΕΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
45.764
11
ΝΑΙ
04/11/1985
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.251
0
6.284
9.6
8.467
9.133
7.029
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
33.312
9
45.64
12
ΝΑΙ
27/03/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
6.712
9.167
8.467
9.133
3.194
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
30.733
13
45.422
13
ΝΑΙ
16/09/1999
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
4.567
9.2
8.467
9.1
5.589
ΚΑΚΟΥΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
45.313
14
ΝΑΙ
05/10/1999
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
6.972
9.633
3.274
9.133
7.9
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.005
7
43.138
15
ΝΑΙ
01/07/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
7.105
9.6
8.467
9.133
0
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
31.436
11
40.57
16
ΝΑΙ
26/06/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.203
9.633
8.467
9.133
0
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
40.301
17
ΝΑΙ
05/07/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.401
9.5
8.367
9.1
7.933
ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
37.962
18
ΝΑΙ
16/04/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
9.167
8.367
9.133
3.529
ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
34.683
19
ΝΑΙ
26/11/1990
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
8.067
3.583
8.3
6.8
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
32.998
20
ΝΑΙ
10/05/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
7.867
3.431
9.133
7.933
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
26.251
21
ΝΑΙ
22/11/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
9.6
3.217
0
7.933
ΝΤΖΙΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
21.31
22
ΝΑΙ
30/05/1994
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
8.367
9.1
2.951
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
19.822
23
ΝΑΙ
20/09/1991
5.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
4.833
9.133
5.467
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
18.418
24
ΝΑΙ
15/09/1999
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351
8.3
6.767
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
17.166
25
ΝΑΙ
17/09/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.6
0
0
1.166
0
0
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
17.016
26
ΝΑΙ
17/06/1988
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
8.833
4.679
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
14.267
27
ΝΑΙ
14/10/1987
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.9
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
10.732
28
ΝΑΙ
10/09/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
7.767
0
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
9.302
29
ΝΑΙ
27/06/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
2.469
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
6.1
30
ΝΑΙ
11/05/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
0
3.123
ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.383
31
ΝΑΙ
30/11/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.303
32
ΝΑΙ
17/04/1991
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
0.171
33
ΝΑΙ
08/02/1996
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
53.856
15
62.99
34
ΟΧΙ
20/09/1988
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
4.267
8.433
9.2
4.023
9.6
9.633
9.133
0
ΓΚΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.52
17
52.587
35
ΟΧΙ
10/03/2000
5.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
7.287
9.633
9.633
9.133
7.933
ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
39.409
16
49.696
36
ΟΧΙ
30/09/1993
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
4.331
3.611
6.268
4.857
9.2
8.467
9.133
1.154
ΚΙΩΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
32.267
18
49.38
37
ΟΧΙ
03/10/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
5.733
9.2
8.367
9.133
7.98
ΧΑΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
43.468
38
ΟΧΙ
15/05/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
3.634
9.633
8.467
9.133
7.8
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
42.686
39
ΟΧΙ
08/09/1996
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
8.2
8.5
7.493
0
3.069
9.133
5.433
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
41.933
40
ΟΧΙ
20/02/1992
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
9.6
9.7
9.133
7.8
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
30.429
19
41.42
41
ΟΧΙ
18/10/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
7.767
4.6
9.667
3.729
8.2
2.791
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
41.033
42
ΟΧΙ
05/10/1999
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
5.5
9.6
0
9.1
7.9
ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
39.243
43
ΟΧΙ
16/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.263
3.337
9.2
3.443
9.1
7.9
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
34.93
44
ΟΧΙ
23/02/1999
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.985
9.5
2.511
9.133
7.8
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
34.428
45
ΟΧΙ
08/03/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.167
3.594
9.133
7.9
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
33.811
46
ΟΧΙ
31/10/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0.629
8.233
3.186
9.133
7.933
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
31.82
47
ΟΧΙ
07/09/1999
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
9.167
3.354
9.133
7.8
ΠΛΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
28.65
48
ΟΧΙ
16/09/1998
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
9.667
3.217
9.133
2.066
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
28.502
49
ΟΧΙ
30/05/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
9.2
3.831
7.867
5.467
ΠΑΝΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
27.042
50
ΟΧΙ
06/06/2001
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
9.6
2.76
9.133
2.52
ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
26.767
51
ΟΧΙ
18/04/1991
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.833
8.933
ΤΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
26.573
52
ΟΧΙ
19/09/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.323
3.574
9.033
7.9
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
21.251
53
ΟΧΙ
03/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.994
9.1
8.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
20.67
54
ΟΧΙ
23/02/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
9.2
2.954
0
5.167
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
20.463
55
ΟΧΙ
21/05/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363
9.133
7.967
ΜΑΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
20.411
56
ΟΧΙ
26/03/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.477
9.133
7.8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
17.965
57
ΟΧΙ
02/10/2001
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.3
6.459
ΜΙΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
17.845
58
ΟΧΙ
01/07/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.2
6.439
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
16.506
59
ΟΧΙ
27/07/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.257
3.314
8.3
0.64
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
13.64
60
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.2
2.38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
13.551
61
ΟΧΙ
28/06/1999
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
7.9
2.989
0
0
ΚΑΜΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
10.507
62
ΟΧΙ
16/06/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
7.867
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
9.142
63
ΟΧΙ
04/11/1998
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
2.209
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
8.086
64
ΟΧΙ
10/07/1989
5.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
0
0
2.6
ΦΕΪΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
7.085
65
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.085
0
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
6.411
66
ΟΧΙ
01/07/2003
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.6
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
6.34
67
ΟΧΙ
20/02/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
3.183
ΓΟΥΤΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
6.32
68
ΟΧΙ
19/09/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
3.366
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
6.103
69
ΟΧΙ
08/07/1997
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
3.171
ΓΚΕΚΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
5.591
70
ΟΧΙ
13/02/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.591
ΛΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
5.337
71
ΟΧΙ
25/08/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
2.183
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
4.037
72
ΟΧΙ
05/02/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.511
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.294
73
ΟΧΙ
13/11/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.206
74
ΟΧΙ
12/11/2002
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
ΝΤΟΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.189
75
ΟΧΙ
20/06/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.154
76
ΟΧΙ
14/09/1999
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
2.354
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
3.009
77
ΟΧΙ
28/09/1994
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
ΜΑΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.98
78
ΟΧΙ
02/11/2004
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.691
79
ΟΧΙ
21/05/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.689
80
ΟΧΙ
17/02/2004
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
ΤΣΩΚΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.683
81
ΟΧΙ
29/09/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
0
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.68
82
ΟΧΙ
29/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΓΡΙΔΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.66
83
ΟΧΙ
06/10/2004
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.62
84
ΟΧΙ
12/06/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.389
85
ΟΧΙ
22/09/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
ΣΕΦΕΡ
ΑΛΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
2.36
86
ΟΧΙ
08/01/1996
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
1.9
87
ΟΧΙ
19/04/1989
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΚΟΚΟΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
1.897
88
ΟΧΙ
07/03/2000
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.051
ΔΡΟΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
1.62
89
ΟΧΙ
20/04/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
0
1.12
90
ΟΧΙ
12/09/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12