ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
31.482
8
48.241
1
ΝΑΙ
08/05/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
3.749
9.6
9.767
9.133
7.626
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
46.451
2
ΝΑΙ
09/11/1990
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.404
3.314
9.633
8.467
9.133
7.5
ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
43.715
1
43.715
3
ΝΑΙ
21/05/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.833
7.115
9.633
9.7
0
0
ΤΣΙΑΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
42.3
4
ΝΑΙ
19/11/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.114
6.672
9.6
3.68
7.733
7.5
ΚΟΛΙΑΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
41.752
5
ΝΑΙ
03/02/2000
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.114
6.572
9.6
3.266
7.767
7.433
ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
32.858
5
40.772
6
ΝΑΙ
02/11/1988
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.743
8.167
7.249
9.371
3.329
7.914
0
ΓΟΥΒΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
40.115
7
ΝΑΙ
11/05/1998
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.114
9.633
3.546
7.867
7.189
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
39.92
8
ΝΑΙ
11/01/1990
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.3
7.867
3.32
7.867
6.8
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
31.692
7
39.159
9
ΝΑΙ
07/11/1989
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.811
8.423
7.458
8
0
0
7.467
ΒΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
38.667
2
38.667
10
ΝΑΙ
28/05/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.433
6.1
5.767
9.6
0
0
0
ΚΑΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
38.18
11
ΝΑΙ
16/11/1994
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.667
9.733
9.1
6.8
ΝΤΕΜΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
30.35
9
38.156
12
ΝΑΙ
12/05/2000
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.409
4.274
9.2
8.467
2.34
5.467
ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
37.884
13
ΝΑΙ
15/03/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
9.6
9.767
9.133
6.767
ΚΟΥΤΙΒΑ
ΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
37.249
14
ΝΑΙ
18/11/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
3.017
9.167
3.126
7.867
6.039
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
36.783
15
ΝΑΙ
02/06/1999
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
8.167
5.778
9.6
2.56
7.467
0
ΒΕΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
36.2
3
36.2
16
ΝΑΙ
04/11/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.733
5.9
9.467
4.033
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
34.994
4
34.994
17
ΝΑΙ
19/09/1984
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8
6.784
9.5
2.377
0
0
ΠΛΗΙΝΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
31.723
6
34.103
18
ΝΑΙ
06/05/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.496
8.6
3.383
9.667
3.577
0
2.38
ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
31.785
19
ΝΑΙ
23/11/1993
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
3.554
9.2
0
7.767
2.897
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
30.227
20
ΝΑΙ
17/03/1992
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.829
3.874
8
3.526
7.867
3.131
ΠΑΣΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
29.839
21
ΝΑΙ
08/05/1989
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
3.257
0.32
2.96
9.633
3.22
3.474
3.1
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
29.768
22
ΝΑΙ
24/09/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
9.6
3.163
7.767
5.97
ΦΕΛΕΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
24.422
23
ΝΑΙ
12/07/1995
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
8.6
3.909
0
2.88
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
18.577
24
ΝΑΙ
16/10/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
9.133
5.467
ΠΛΑΚΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
16.767
25
ΝΑΙ
02/06/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.3
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
16.7
26
ΝΑΙ
23/11/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
4.549
2.674
2.986
1.463
0
ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
16.693
27
ΝΑΙ
17/06/2003
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
9.1
5.433
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
16.611
28
ΝΑΙ
15/01/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.291
3.691
3.629
0
ΑΛΑΛΕΟΥ
ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
15.654
29
ΝΑΙ
23/11/1993
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
9.2
3.014
0
0
ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
11.267
30
ΝΑΙ
31/03/2003
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.467
0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
10.486
31
ΝΑΙ
15/06/1998
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.086
0
0
1.8
0
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
9.133
32
ΝΑΙ
06/11/1986
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.5
33
ΝΑΙ
28/03/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.14
8
0
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.367
34
ΝΑΙ
31/03/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
6.454
35
ΝΑΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.814
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
4.177
36
ΝΑΙ
08/05/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
2.291
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.71
37
ΝΑΙ
09/10/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.71
0
ΤΡΕΝΤΣΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
46.856
10
57.8
38
ΟΧΙ
24/04/1990
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.659
6.991
8.4
6.806
9.633
8.367
7.867
3.077
ΠΑΣΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
35.538
11
42.538
39
ΟΧΙ
21/06/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.267
6.862
9.633
3.243
7
0
ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
36.883
40
ΟΧΙ
10/07/1996
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
1.829
2.754
7.833
3.84
9.6
0
6.672
1.211
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
35.129
41
ΟΧΙ
21/12/1981
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
3.44
4.926
3.189
3.577
9.6
2.557
3.057
2.223
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
32.142
12
35.056
42
ΟΧΙ
25/11/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
8.467
7.232
9.6
2.546
2.914
0
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
31.311
43
ΟΧΙ
13/10/1995
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
1.12
9.167
2.929
7.433
2.963
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
28.711
44
ΟΧΙ
07/05/1977
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
5.897
8
3.203
3.011
0
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
28.668
45
ΟΧΙ
04/07/1997
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
5.858
9.5
2.874
2.069
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
27.726
46
ΟΧΙ
02/05/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.554
9.2
3.309
3.263
0
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
22.982
47
ΟΧΙ
01/07/1992
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.169
4.24
4.965
2.914
2.694
0
ΤΖΟΥΛΑΚΗ - ΜΕΡΤΖΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
19.233
48
ΟΧΙ
26/09/1980
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7.2
8.033
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
18.103
49
ΟΧΙ
20/03/1987
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
8.4
0
2.48
2.263
3.074
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
14.751
50
ΟΧΙ
02/12/1999
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
7.193
0
0
0
3.626
ΔΑΛΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
14.706
51
ΟΧΙ
25/11/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
3.726
2.166
2.723
0
2.32
ΜΗΤΡΑΙΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
12.334
52
ΟΧΙ
13/11/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5
0
1.734
0
0
0
ΜΑΞΗΛΑΡΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΑΡΟΥ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
12.134
53
ΟΧΙ
16/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
2.069
0
3.251
3.58
0
ΤΖΟΒΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
10.92
54
ΟΧΙ
04/11/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
0
3.086
0
0
0
3
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
9.5
55
ΟΧΙ
16/06/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.789
56
ΟΧΙ
13/12/1983
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
3.703
3.269
0
0
0
0
0
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.191
57
ΟΧΙ
05/06/1998
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
3.197
1.554
0
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
7.2
58
ΟΧΙ
12/06/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
ΤΑΡΤΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
7.163
59
ΟΧΙ
04/12/2002
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.037
3.126
0
ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
6.846
60
ΟΧΙ
09/05/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.806
2.24
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.846
61
ΟΧΙ
18/11/1993
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
2.874
0
0
ΚΥΔΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.549
62
ΟΧΙ
16/11/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.683
0
0
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.194
63
ΟΧΙ
21/05/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223
2.971
0
0
ΑΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
4.64
64
ΟΧΙ
07/11/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.789
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΟΛΥ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
4.431
65
ΟΧΙ
26/10/2000
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
2.386
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
3.657
66
ΟΧΙ
08/05/1998
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.674
ΡΑΧΜΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
3.543
67
ΟΧΙ
03/11/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.349
0
0
0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
3.18
68
ΟΧΙ
02/10/1996
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.82
69
ΟΧΙ
22/04/1999
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.806
70
ΟΧΙ
20/04/2005
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.554
71
ΟΧΙ
10/05/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.497
72
ΟΧΙ
28/02/1997
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.426
73
ΟΧΙ
22/10/1996
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.426
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.366
74
ΟΧΙ
16/11/1998
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.349
75
ΟΧΙ
31/03/1992
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
0
ΤΣΟΝΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.994
76
ΟΧΙ
13/05/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.994
ΚΑΛΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.943
77
ΟΧΙ
08/10/2003
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.909
78
ΟΧΙ
21/04/2004
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
ΜΠΙΤΣΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.78
79
ΟΧΙ
15/06/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.449
80
ΟΧΙ
04/04/2005
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.846
81
ΟΧΙ
23/11/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.594
82
ΟΧΙ
09/06/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΡΑΚΟΖΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.571
83
ΟΧΙ
06/10/2000
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.389
84
ΟΧΙ
22/02/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389