ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΑΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
5.26
1
ΝΑΙ
01/12/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.24
ΣΤΟΥΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
3.77
2
ΝΑΙ
31/03/1998
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.28
ΨΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
27.046
3
ΟΧΙ
07/07/1998
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
2.263
7.241
8.164
5.914
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
15.116
4
ΟΧΙ
26/01/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.106
3.47
2.17
3.89
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
13.214
5
ΟΧΙ
22/12/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.194
0
0
0
1.954
0
1.669
2.046
3.271
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
12.251
6
ΟΧΙ
06/10/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.846
1.417
0
0.526
1.806
2.057
0
0
0.949
3.851
ΣΑΛΑΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
9.38
7
ΟΧΙ
02/06/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.7
3.32
ΛΑΒΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
8.427
8
ΟΧΙ
01/07/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
4.927
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
6.03
9
ΟΧΙ
02/07/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.05
0.45
ΣΑΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
4.86
10
ΟΧΙ
14/10/1996
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
1.06
ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
4.51
11
ΟΧΙ
25/05/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.61
ΣΚΟΥΦΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
3.35
12
ΟΧΙ
18/06/1992
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
1.54
ΜΑΡΤΕΚΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
2.754
13
ΟΧΙ
16/06/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
1.84
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
2.6
14
ΟΧΙ
30/06/1997
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
0
1.64
ΛΟΥΒΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
1.86
15
ΟΧΙ
14/09/2001
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
0
1.44
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
-
0
0.914
16
ΟΧΙ
05/07/2000
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0