ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2006 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
106.067
1
ΝΑΙ
08/07/1977
9.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
53.922
1
71.722
2
ΝΑΙ
20/06/1990
5.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
3.821
5.579
4.341
7.921
8
9.2
7.394
9.267
8.533
ΜΠΟΛΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
70.9
3
ΝΑΙ
20/11/1988
5.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
7.967
8.833
9.367
9.1
2.267
9.7
9.267
9.2
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
46.433
2
65.067
4
ΝΑΙ
21/02/1989
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.033
9.367
9.7
9.3
9.333
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
57.567
5
ΝΑΙ
10/07/2000
8.63
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
46.033
6
ΝΑΙ
30/01/1974
9.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
35.067
3
44.267
7
ΝΑΙ
07/10/1988
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.7
9.2
0
ΠΑΛΑΜΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
44
8
ΝΑΙ
29/06/1984
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
9.7
9.3
9.2
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.967
9
ΝΑΙ
08/11/2000
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.3
9.333
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.967
10
ΝΑΙ
06/11/2001
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.3
9.333
ΣΠΥΡΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.9
11
ΝΑΙ
30/09/1994
6.16
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.9
12
ΝΑΙ
29/06/1998
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.233
9.333
ΚΑΛΤΣΑMH
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.367
13
ΝΑΙ
31/12/1986
7.64
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.367
14
ΝΑΙ
30/04/2001
6.67
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.333
15
ΝΑΙ
14/04/1994
6.85
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
36.1
16
ΝΑΙ
24/07/2000
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.367
9.233
9.333
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΛΚΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
35.667
17
ΝΑΙ
26/06/2002
8.03
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΚΑΡΤΕΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
34.9
18
ΝΑΙ
31/10/2002
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
9.367
9.3
9.333
ΤΣΟΥΚΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
34.8
19
ΝΑΙ
20/11/1987
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
3.633
0
0
7.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
34.733
20
ΝΑΙ
09/07/1991
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.3
8.533
ΖΕΡΒΑ-ΚΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
33.3
21
ΝΑΙ
14/10/1985
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
4.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
0
ΦΕΓΓΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
32.933
22
ΝΑΙ
30/06/1984
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
32.767
23
ΝΑΙ
20/04/1999
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.367
9.267
9.333
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
32.733
24
ΝΑΙ
26/07/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.367
9.233
9.333
ΓΚΟΓΚΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
31.533
25
ΝΑΙ
16/10/1989
5.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
9.4
9.267
9.3
ΚΟΡΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
31.533
26
ΝΑΙ
23/03/1998
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
9.367
9.3
9.333
ΡΕΝΕΣΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
31.467
27
ΝΑΙ
07/02/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
9.433
9.233
9.3
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
31.2
28
ΝΑΙ
15/11/1989
5.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
4.633
9.233
9.2
ΜΠΑΛΤΙΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
30.7
29
ΝΑΙ
09/07/2002
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
8.767
9.2
9.2
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
29.367
30
ΝΑΙ
16/10/1995
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
7.333
9.267
9.2
ΤΑΧΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
29.033
31
ΝΑΙ
05/11/1986
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
7.4
9.267
9.2
ΜΠΙΤΧΑΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28.7
32
ΝΑΙ
17/07/1998
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
9.3
1.067
ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28.433
33
ΝΑΙ
18/10/1994
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
7.167
9.233
9.333
ΛΟΥΓΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28.1
34
ΝΑΙ
20/06/1990
5.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.7
0
9.333
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
ΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
35
ΝΑΙ
21/02/1989
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
36
ΝΑΙ
23/06/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
37
ΝΑΙ
01/11/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.267
9.333
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
38
ΝΑΙ
26/11/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΔΕΔΕ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
39
ΝΑΙ
30/09/1993
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
40
ΝΑΙ
05/04/1995
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
41
ΝΑΙ
11/07/1996
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
42
ΝΑΙ
23/07/1999
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΡΟΥΠΟΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
43
ΝΑΙ
30/06/2000
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΜΠΕΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
44
ΝΑΙ
08/11/2000
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΜΠΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
45
ΝΑΙ
13/11/2000
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
46
ΝΑΙ
13/07/2001
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
47
ΝΑΙ
03/07/2002
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΒΕΝΙΕΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
48
ΝΑΙ
20/06/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΔΕΓΑΪΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
28
49
ΝΑΙ
17/07/2003
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.333
ΜΑΡΑΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
50
ΝΑΙ
22/06/1996
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΚΡΟΝΤΗΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
51
ΝΑΙ
19/07/1996
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
52
ΝΑΙ
07/02/1997
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.3
ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
53
ΝΑΙ
23/10/1997
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΝΟΔΑΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
54
ΝΑΙ
31/03/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
55
ΝΑΙ
15/09/2000
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.233
9.333
ΓΚΟΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
56
ΝΑΙ
22/03/2001
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΛΑΠΙΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
57
ΝΑΙ
25/04/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.233
9.3
ΜΠΟΥΡΛΕΤΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
58
ΝΑΙ
06/11/2001
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
9.3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
59
ΝΑΙ
15/06/2002
8.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
60
ΝΑΙ
09/07/2002
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΡΩΜΑΝΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
61
ΝΑΙ
20/09/2002
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.233
9.333
ΘΩΜΑ
ΡΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
62
ΝΑΙ
31/10/2002
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΤΣΙΓΓΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
63
ΝΑΙ
05/02/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΜΑΥΡΟΧΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
64
ΝΑΙ
27/03/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΞΕΝΟΥ - ΓΑΒΡΙΕΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
65
ΝΑΙ
01/04/2003
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΤΣΟΠΕΛΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
66
ΝΑΙ
01/04/2003
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
67
ΝΑΙ
19/06/2003
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
68
ΝΑΙ
20/06/2003
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΠΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
69
ΝΑΙ
24/06/2003
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΧΡΥΣΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
70
ΝΑΙ
27/06/2003
8.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΚΟΛΙΑΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
71
ΝΑΙ
27/06/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΚΑΒΒΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
72
ΝΑΙ
27/06/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.333
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.967
73
ΝΑΙ
04/07/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.267
9.333
ΚΑΜΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
74
ΝΑΙ
22/08/1994
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
75
ΝΑΙ
22/08/1994
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
76
ΝΑΙ
10/04/1997
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.267
9.333
ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
77
ΝΑΙ
14/07/2000
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΚΟΞΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
78
ΝΑΙ
15/06/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
79
ΝΑΙ
09/07/2002
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΝΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
80
ΝΑΙ
30/08/2002
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.267
9.333
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
81
ΝΑΙ
11/09/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
82
ΝΑΙ
13/03/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΤΡΙΚΟΙΛΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
83
ΝΑΙ
11/04/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
84
ΝΑΙ
23/06/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.333
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.933
85
ΝΑΙ
26/06/2003
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.267
9.333
ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.9
86
ΝΑΙ
15/09/1997
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.233
9.333
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.9
87
ΝΑΙ
26/06/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.233
9.333
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
88
ΝΑΙ
18/11/1988
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΟΥΔΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
89
ΝΑΙ
15/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
90
ΝΑΙ
25/06/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.233
9.3
ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
91
ΝΑΙ
14/07/1994
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
92
ΝΑΙ
11/07/1996
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΑΡΧΑΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
93
ΝΑΙ
17/09/1996
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
94
ΝΑΙ
02/11/1999
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.233
9.3
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
95
ΝΑΙ
07/07/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΠΙΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
96
ΝΑΙ
24/07/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΤΑΡΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
97
ΝΑΙ
02/07/2002
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
98
ΝΑΙ
30/10/2002
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
99
ΝΑΙ
22/11/2002
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
100
ΝΑΙ
01/02/2003
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
101
ΝΑΙ
26/06/2003
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΥΤΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
102
ΝΑΙ
26/06/2003
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
103
ΝΑΙ
26/06/2003
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
104
ΝΑΙ
26/06/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΥΦΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
105
ΝΑΙ
26/06/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
106
ΝΑΙ
26/06/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
107
ΝΑΙ
26/06/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
108
ΝΑΙ
26/06/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΥΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
109
ΝΑΙ
26/06/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
110
ΝΑΙ
26/06/2003
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΓΚΟΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
111
ΝΑΙ
26/06/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
112
ΝΑΙ
26/06/2003
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΑΔΑΜΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
113
ΝΑΙ
27/06/2003
9.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
114
ΝΑΙ
27/06/2003
9.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΕΦΑΛΑΔΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
115
ΝΑΙ
27/06/2003
8.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΛΙΑΠΤΣΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
116
ΝΑΙ
27/06/2003
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
117
ΝΑΙ
27/06/2003
8.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
118
ΝΑΙ
27/06/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
119
ΝΑΙ
27/06/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΣΙΑΡΑΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
120
ΝΑΙ
27/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
121
ΝΑΙ
27/06/2003
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
122
ΝΑΙ
27/06/2003
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
123
ΝΑΙ
27/06/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
124
ΝΑΙ
27/06/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΔΑΒΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
125
ΝΑΙ
27/06/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
126
ΝΑΙ
27/06/2003
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΓΚΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
127
ΝΑΙ
27/06/2003
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
128
ΝΑΙ
27/06/2003
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.167
9.333
ΤΖΙΜΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
129
ΝΑΙ
27/06/2003
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΘΩΜΑΪ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
130
ΝΑΙ
30/06/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
131
ΝΑΙ
30/06/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
132
ΝΑΙ
03/07/2003
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΟΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
133
ΝΑΙ
04/07/2003
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
134
ΝΑΙ
07/07/2003
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
KΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
135
ΝΑΙ
08/07/2003
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
136
ΝΑΙ
10/07/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΡΕΞΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.867
137
ΝΑΙ
14/07/2003
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.333
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
138
ΝΑΙ
19/01/1993
5.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
139
ΝΑΙ
29/01/1993
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
140
ΝΑΙ
14/07/1994
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
141
ΝΑΙ
29/07/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.267
9.2
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
142
ΝΑΙ
23/10/1997
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
9.2
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
143
ΝΑΙ
10/04/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.267
9.2
ΗΛΙΑ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
144
ΝΑΙ
11/11/1999
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.333
ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
145
ΝΑΙ
19/11/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.267
9.2
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
146
ΝΑΙ
06/07/2001
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.333
ΠΙΤΕΝΗ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
147
ΝΑΙ
21/09/2001
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.333
ΚΩΤΣΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
148
ΝΑΙ
31/10/2001
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.333
ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
149
ΝΑΙ
06/11/2001
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΣΤΗΡΓΙΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
150
ΝΑΙ
15/02/2002
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.3
ΣΤΗΡΓΙΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
151
ΝΑΙ
28/06/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.3
ΚΑΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
152
ΝΑΙ
13/11/2002
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΔΗΜΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
153
ΝΑΙ
26/06/2003
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.3
ΤΣΙΚΡΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
154
ΝΑΙ
27/06/2003
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.333
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
155
ΝΑΙ
27/06/2003
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΚΟΤΤΙΚΑ
ΜΥΡΤΩ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
156
ΝΑΙ
27/06/2003
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.3
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
157
ΝΑΙ
27/06/2003
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.2
9.3
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.833
158
ΝΑΙ
04/07/2003
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
159
ΝΑΙ
03/02/1994
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.3
9.333
ΒΕΝΕΤΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
160
ΝΑΙ
22/06/1996
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.3
ΖΕΡΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
161
ΝΑΙ
29/01/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.333
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
162
ΝΑΙ
15/09/1999
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.267
9.2
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
163
ΝΑΙ
13/06/2000
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.233
9.2
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
164
ΝΑΙ
20/06/2003
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.333
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
165
ΝΑΙ
20/06/2003
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.267
9.2
ΜΗΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
166
ΝΑΙ
27/06/2003
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.3
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
167
ΝΑΙ
27/06/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.333
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
168
ΝΑΙ
04/07/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.3
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.8
169
ΝΑΙ
12/07/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.333
ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
170
ΝΑΙ
06/07/2001
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.333
ΔΕΛΗΜΑΡΚΟΥ
ΑΛΚΜΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
171
ΝΑΙ
07/02/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.067
9.333
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
172
ΝΑΙ
26/06/2003
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.3
ΣΑΧΤΟΥΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
173
ΝΑΙ
26/06/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.333
ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
174
ΝΑΙ
30/06/2003
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.3
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
175
ΝΑΙ
03/07/2003
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.333
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
176
ΝΑΙ
08/07/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.333
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.767
177
ΝΑΙ
14/07/2003
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.333
ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
178
ΝΑΙ
28/06/1989
5.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
ΣΠΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
179
ΝΑΙ
08/02/1990
5.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.033
9.333
ΖΟΛΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
180
ΝΑΙ
07/07/1995
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
181
ΝΑΙ
29/06/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
ΖΙΑΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
182
ΝΑΙ
02/10/2001
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.333
ΒΡΑΧΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
183
ΝΑΙ
27/06/2003
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.333
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
184
ΝΑΙ
27/06/2003
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.067
9.333
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΔΑΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
185
ΝΑΙ
27/06/2003
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
186
ΝΑΙ
27/06/2003
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.2
9.2
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
187
ΝΑΙ
27/06/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.167
9.2
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.733
188
ΝΑΙ
03/07/2003
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.2
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
189
ΝΑΙ
24/03/1992
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
190
ΝΑΙ
18/10/1995
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
191
ΝΑΙ
16/07/1996
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
192
ΝΑΙ
29/10/1996
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
193
ΝΑΙ
21/09/2001
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
194
ΝΑΙ
21/09/2001
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
195
ΝΑΙ
26/06/2003
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
9.2
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
196
ΝΑΙ
27/06/2003
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.167
9.2
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.7
197
ΝΑΙ
27/06/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.067
9.3
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.667
198
ΝΑΙ
03/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.367
0
9.333
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.667
199
ΝΑΙ
26/07/2002
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.267
ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.667
200
ΝΑΙ
16/01/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
7.033
9.3
9.067
ΠΥΡΑΛΕΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.667
201
ΝΑΙ
26/06/2003
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.2
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.633
202
ΝΑΙ
26/06/2003
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
9.1
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.633
203
ΝΑΙ
04/07/2003
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
9.2
ΖΙΑΚΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.6
204
ΝΑΙ
07/02/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.2
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.6
205
ΝΑΙ
01/07/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.2
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.6
206
ΝΑΙ
02/07/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.167
9.2
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.567
207
ΝΑΙ
07/07/2000
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
9.1
ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.533
208
ΝΑΙ
27/06/2003
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.333
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.533
209
ΝΑΙ
27/06/2003
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.333
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.533
210
ΝΑΙ
27/06/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9
9.3
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.5
211
ΝΑΙ
21/11/1986
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.3
9.333
ΠΑΛΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.5
212
ΝΑΙ
27/06/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.3
ΖΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.5
213
ΝΑΙ
16/07/2003
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.267
9.333
ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
214
ΝΑΙ
30/07/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.333
ΛΑΖΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
215
ΝΑΙ
25/11/1994
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.333
ΜΠΙΡΜΠΑΤΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
216
ΝΑΙ
19/07/1996
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.333
ΜΙΣΥΡΛΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
217
ΝΑΙ
25/10/1996
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.333
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
218
ΝΑΙ
18/07/1997
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.333
ΒΑΚΙΡΤΖΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
219
ΝΑΙ
23/06/2003
8.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.233
9.333
ΖΗΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.467
220
ΝΑΙ
27/06/2003
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.267
9.3
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.433
221
ΝΑΙ
23/01/1990
5.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
9.267
9.1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.433
222
ΝΑΙ
22/08/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.233
9.333
ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.433
223
ΝΑΙ
27/04/1999
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
9.267
9.2
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
224
ΝΑΙ
10/11/1992
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
225
ΝΑΙ
16/07/1993
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
226
ΝΑΙ
16/07/1993
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
227
ΝΑΙ
01/11/1994
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΒΑΪΤΣΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
228
ΝΑΙ
27/06/1995
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
229
ΝΑΙ
21/02/1996
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
230
ΝΑΙ
19/07/1996
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
231
ΝΑΙ
27/06/2003
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΝΤΟΝΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
232
ΝΑΙ
27/06/2003
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.333
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
233
ΝΑΙ
27/06/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.2
ΔΟΔΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.4
234
ΝΑΙ
27/06/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
9.2
ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.367
235
ΝΑΙ
16/09/1995
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.267
9.333
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.367
236
ΝΑΙ
26/06/2002
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.267
9.333
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.367
237
ΝΑΙ
01/02/2003
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.3
9.2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.367
238
ΝΑΙ
27/06/2003
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.267
9.333
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.367
239
ΝΑΙ
02/07/2003
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.3
9.333
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
240
ΝΑΙ
07/07/1986
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΑΠΠΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
241
ΝΑΙ
15/12/1997
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.233
9.333
ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
242
ΝΑΙ
11/04/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.3
9.333
ΣΕΡΓΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
243
ΝΑΙ
20/06/2003
9.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.267
9.2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
244
ΝΑΙ
30/06/2003
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.3
9.333
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.333
245
ΝΑΙ
01/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.3
9.333
ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.267
246
ΝΑΙ
31/01/1998
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.2
ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.267
247
ΝΑΙ
19/06/2003
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.267
9.1
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.233
248
ΝΑΙ
01/02/2003
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.267
9.2
ΜΟΛΛΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.2
249
ΝΑΙ
02/02/1990
5.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.267
9.3
ΠΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.2
250
ΝΑΙ
27/06/2003
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.267
9.2
ΓΡΟΥΤΣΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.167
251
ΝΑΙ
20/06/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
9.3
8.5
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.167
252
ΝΑΙ
27/04/1999
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.3
9.1
ΓΟΥΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.133
253
ΝΑΙ
31/10/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.233
8.5
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.133
254
ΝΑΙ
24/03/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.3
9.2
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.1
255
ΝΑΙ
27/06/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9.167
9.2
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.067
256
ΝΑΙ
02/10/1989
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
9.3
9.333
ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.067
257
ΝΑΙ
27/06/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.167
9.2
ΣΠΑΝΤΖΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.033
258
ΝΑΙ
22/10/1992
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
8.4
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27.033
259
ΝΑΙ
15/11/2002
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.267
8.533
ΧΡΗΣΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
27
260
ΝΑΙ
14/07/1994
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.033
9.2
ΧΟΛΕΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.967
261
ΝΑΙ
25/06/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.233
8.5
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.933
262
ΝΑΙ
14/11/1985
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.867
263
ΝΑΙ
01/02/1990
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.3
0
0
0
0
9.2
ΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.8
264
ΝΑΙ
25/10/1994
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.4
0
9.2
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.733
265
ΝΑΙ
04/08/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.533
9.333
ΗΛΙΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.733
266
ΝΑΙ
15/09/2001
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.767
9.2
ΓΚΙΜΠΗ
ΛΑΜΠΑΔΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.733
267
ΝΑΙ
27/06/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.3
8.533
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.7
268
ΝΑΙ
15/11/1993
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
9.3
9.2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.667
269
ΝΑΙ
08/02/1990
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
9.3
9.2
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΘΕΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.667
270
ΝΑΙ
14/10/1997
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
9.3
9.2
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.6
271
ΝΑΙ
09/02/2001
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.967
8.733
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.467
272
ΝΑΙ
01/07/1994
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
9.3
9.2
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.467
273
ΝΑΙ
04/11/1994
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.267
9.2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.4
274
ΝΑΙ
27/03/1997
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.233
9.1
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.367
275
ΝΑΙ
03/11/1987
7.5
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.2
276
ΝΑΙ
17/07/1995
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
9.167
9.333
ΚΑΙΣΣΑΡΗ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.2
277
ΝΑΙ
31/10/2002
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.067
9.3
ΤΑΡΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.167
278
ΝΑΙ
24/10/1989
5.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
1.967
0
0
0
6.633
9.2
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
279
ΝΑΙ
13/04/1995
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΝΤΑΜΤΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
280
ΝΑΙ
21/02/1996
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
281
ΝΑΙ
29/06/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
282
ΝΑΙ
31/10/2001
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΓΑΛΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
283
ΝΑΙ
27/06/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΜΠΛΕΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
284
ΝΑΙ
16/07/2003
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΖΥΓΟΜΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
285
ΝΑΙ
16/07/2003
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.133
286
ΝΑΙ
16/07/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.333
ΓΟΥΒΕΔΑΡΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.1
287
ΝΑΙ
08/04/1998
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
9.267
9.333
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.1
288
ΝΑΙ
24/06/2003
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
9.333
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.1
289
ΝΑΙ
27/06/2003
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
9.333
ΒΑΛΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.1
290
ΝΑΙ
16/07/2003
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.2
8.867
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.067
291
ΝΑΙ
27/06/2003
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
9.3
ΓΩΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
292
ΝΑΙ
11/02/2000
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.333
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
293
ΝΑΙ
06/11/2001
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.333
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
294
ΝΑΙ
26/07/2002
8.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.333
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
295
ΝΑΙ
11/04/2003
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.333
ΒΑΪΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
296
ΝΑΙ
27/06/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.267
9.267
ΒΥΤΕΡΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
297
ΝΑΙ
03/07/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.333
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26.033
298
ΝΑΙ
16/07/2003
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.233
9.3
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
299
ΝΑΙ
04/07/1986
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
300
ΝΑΙ
17/12/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΞΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
301
ΝΑΙ
01/11/1994
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
302
ΝΑΙ
01/11/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΦΩΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
303
ΝΑΙ
11/07/1995
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
304
ΝΑΙ
17/07/1995
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
305
ΝΑΙ
19/07/1996
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
306
ΝΑΙ
20/03/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
307
ΝΑΙ
08/04/1998
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
308
ΝΑΙ
20/07/1998
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΑΔΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
309
ΝΑΙ
02/07/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΧΑΒΟΥΤΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
310
ΝΑΙ
16/07/1999
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.3
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
311
ΝΑΙ
16/07/1999
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
9.3
9.2
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
312
ΝΑΙ
15/09/1999
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
313
ΝΑΙ
03/12/1999
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΤΣΟΥΡΟΥΒΕΛΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
314
ΝΑΙ
10/06/2000
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
315
ΝΑΙ
24/04/2001
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΠΙΣΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
316
ΝΑΙ
11/04/2003
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.267
9.333
ΨΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
317
ΝΑΙ
27/06/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.2
ΛΙΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
318
ΝΑΙ
27/06/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
319
ΝΑΙ
27/06/2003
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.2
ΚΑΛΥΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
320
ΝΑΙ
30/06/2003
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
321
ΝΑΙ
02/07/2003
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.333
ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
26
322
ΝΑΙ
16/07/2003
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.3
9.2
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.933
323
ΝΑΙ
15/11/1989
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
0
0
9.2
9.3
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.933
324
ΝΑΙ
30/06/2003
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.233
9.333
ΒΑΣΙΛΙΚΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.933
325
ΝΑΙ
02/07/2003
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.2
9.333
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΒΑΙΤΣΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.933
326
ΝΑΙ
16/07/2003
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.3
9.333
ΤΣΩΤΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.9
327
ΝΑΙ
20/06/1990
5.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
9.233
9.333
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.9
328
ΝΑΙ
25/10/1996
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.2
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.9
329
ΝΑΙ
15/12/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.3
9.2
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.9
330
ΝΑΙ
27/06/2003
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.267
9.333
ΠΑΤΟΥΝΗ
ΒΛΟΥΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.9
331
ΝΑΙ
27/06/2003
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.267
9.333
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.867
332
ΝΑΙ
20/06/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.3
9.2
ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.867
333
ΝΑΙ
27/06/2003
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.267
9.3
ΤΕΦΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.833
334
ΝΑΙ
05/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.267
9.3
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.8
335
ΝΑΙ
12/07/1995
8.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.2
9.2
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.8
336
ΝΑΙ
18/06/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.3
9.333
ΖΩΝΤΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.8
337
ΝΑΙ
23/06/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.3
9.333
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.8
338
ΝΑΙ
27/06/2003
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.3
9.2
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.767
339
ΝΑΙ
24/04/2001
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
9.3
9.333
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.767
340
ΝΑΙ
20/06/2003
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
9.2
9.2
ΠΑΠΟΥΛΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.767
341
ΝΑΙ
02/07/2003
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.267
9.333
ΣΙΑΚΑΤΗ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.767
342
ΝΑΙ
02/07/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
9.3
9.333
ΜΠΕΡΕΔΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.767
343
ΝΑΙ
02/07/2003
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.267
9.333
ΑΝΔΡΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.733
344
ΝΑΙ
14/11/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.267
9.2
ΡΙΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.733
345
ΝΑΙ
25/06/2003
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.267
9.3
ΤΕΠΕΛΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.667
346
ΝΑΙ
21/02/1989
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.3
9.2
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.667
347
ΝΑΙ
30/06/1997
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.3
9.2
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.667
348
ΝΑΙ
02/05/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.2
9.2
ΝΤΟΣΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.667
349
ΝΑΙ
20/06/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.3
9.333
ΛΑΠΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.567
350
ΝΑΙ
04/07/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.3
9.333
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.533
351
ΝΑΙ
11/10/1985
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.433
5.3
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.5
352
ΝΑΙ
07/07/2000
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
9.3
9.2
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.5
353
ΝΑΙ
21/09/2001
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
9.3
9.333
ΠΑΣΤΡΟΥΜΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.467
354
ΝΑΙ
08/07/1999
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
9.233
9.2
ΠΟΝΗΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.433
355
ΝΑΙ
11/06/2001
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
9.3
9.333
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.4
356
ΝΑΙ
07/07/2000
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
9.267
9.2
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.4
357
ΝΑΙ
09/07/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
8.833
9.3
ΜΠΑΪΜΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.367
358
ΝΑΙ
11/07/1996
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
9.3
8.533
ΣΑΡΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.333
359
ΝΑΙ
10/07/1998
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
9.267
8.533
ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.3
360
ΝΑΙ
27/06/2003
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
9.267
9.333
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.267
361
ΝΑΙ
11/04/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
9.233
9.333
ΠΑΠΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.233
362
ΝΑΙ
08/04/1994
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
0
9.3
8.4
ΞΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.2
363
ΝΑΙ
06/11/1987
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
8.533
9.333
ΖΑΜΠΑΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.167
364
ΝΑΙ
15/11/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
9.3
9.2
ΝΤΟΥΜΑΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.167
365
ΝΑΙ
30/11/1998
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
9.267
8.4
ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.167
366
ΝΑΙ
27/06/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
9.3
9.267
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΑΣΙΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.1
367
ΝΑΙ
30/06/1980
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.3
8.5
ΒΛΑΜΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.1
368
ΝΑΙ
28/06/2002
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.3
9.333
ΨΑΡΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
25.067
369
ΝΑΙ
30/06/1988
9.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.567
9.1
ΧΟΛΕΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.967
370
ΝΑΙ
27/06/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.3
9.333
ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.967
371
ΝΑΙ
27/06/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.3
9.333
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.967
372
ΝΑΙ
27/06/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.3
9.333
ΛΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.933
373
ΝΑΙ
27/06/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.267
9.333
ΖΩΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.9
374
ΝΑΙ
29/07/2003
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.233
9.333
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.833
375
ΝΑΙ
19/04/2002
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
9.3
9.333
ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.733
376
ΝΑΙ
29/11/1985
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
6.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.7
377
ΝΑΙ
27/06/2003
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
9.167
9.2
ΒΟΥΙΔΑΣΚΑΚΗ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.667
378
ΝΑΙ
26/07/2002
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
8.567
9.2
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.6
379
ΝΑΙ
25/06/1997
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
1.433
0
9.267
9.2
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.267
380
ΝΑΙ
17/07/1998
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
9.267
7.5
ΤΖΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.233
381
ΝΑΙ
14/07/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
8
9.333
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
24.2
382
ΝΑΙ
29/06/1983
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΠΑΠΠΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.9
383
ΝΑΙ
10/06/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
0
0
0
0
0
7.833
9.333
ΜΑΝΩΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.867
384
ΝΑΙ
20/06/1995
7.11
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.2
ΛΥΚΟΤΟΜΑΡΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.767
385
ΝΑΙ
04/04/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
0
0
9.233
9.1
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.567
386
ΝΑΙ
26/09/1989
5.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
9.267
7.6
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.567
387
ΝΑΙ
08/12/2000
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
9.3
9.333
ΣΦΥΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.533
388
ΝΑΙ
20/01/1989
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
9.367
0
9.333
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.367
389
ΝΑΙ
27/06/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
9.333
ΧΑΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.367
390
ΝΑΙ
17/07/2003
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
9.3
9.333
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
391
ΝΑΙ
26/06/1986
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
9.3
9.2
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
392
ΝΑΙ
26/06/1989
5.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΘΕΜΕΛΗ
ΙΟΥΣΤΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
393
ΝΑΙ
18/07/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
394
ΝΑΙ
03/12/1999
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
395
ΝΑΙ
27/06/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
396
ΝΑΙ
27/06/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΤΣΑΜΠΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΥΛΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
397
ΝΑΙ
27/06/2003
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΤΑΣΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
398
ΝΑΙ
27/06/2003
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
399
ΝΑΙ
27/06/2003
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
400
ΝΑΙ
27/06/2003
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
401
ΝΑΙ
27/06/2003
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΡΑΠΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
402
ΝΑΙ
27/06/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
403
ΝΑΙ
02/07/2003
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΔΕΚΛΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.3
404
ΝΑΙ
02/07/2003
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.333
ΒΕΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
405
ΝΑΙ
18/06/1993
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
1.367
9.267
9.333
ΜΑΝΕΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
406
ΝΑΙ
15/10/1995
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
407
ΝΑΙ
02/11/1999
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΠΛΑΚΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
408
ΝΑΙ
24/04/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΚΑΡΑΠΑΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
409
ΝΑΙ
27/06/2003
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΜΠΕΛΙΚΑΪΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
410
ΝΑΙ
27/06/2003
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
411
ΝΑΙ
27/06/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΛΕΪΝΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
412
ΝΑΙ
27/06/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΡΑΠΤΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
413
ΝΑΙ
27/06/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΔΑΔΙΤΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
414
ΝΑΙ
27/06/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
415
ΝΑΙ
27/06/2003
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΑΪΔΩ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
416
ΝΑΙ
30/06/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΛΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
417
ΝΑΙ
02/07/2003
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΓΚΑΒΑ
ΝΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
418
ΝΑΙ
02/07/2003
7.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
419
ΝΑΙ
02/07/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΜΠΑΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
420
ΝΑΙ
02/07/2003
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΚΟΥΤΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
421
ΝΑΙ
02/07/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΠΕΤΑΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
422
ΝΑΙ
04/07/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΛΑΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
423
ΝΑΙ
12/07/2003
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.333
ΣΟΥΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.267
424
ΝΑΙ
16/07/2003
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.333
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
425
ΝΑΙ
26/03/2003
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΚΟΤΡΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
426
ΝΑΙ
11/04/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
427
ΝΑΙ
11/04/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
428
ΝΑΙ
10/06/2003
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΤΣΕΛΙΚΑ
ΜΗΛΕΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
429
ΝΑΙ
20/06/2003
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΚΟΥΤΟΥΚΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
430
ΝΑΙ
26/06/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.267
9.333
ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
431
ΝΑΙ
27/06/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.333
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
432
ΝΑΙ
27/06/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
9.333
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
433
ΝΑΙ
27/06/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.3
ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
434
ΝΑΙ
16/07/2003
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
435
ΝΑΙ
16/07/2003
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
9.333
ΖΙΑΜΠΑΡΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.233
436
ΝΑΙ
17/07/2003
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
9.333
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.2
437
ΝΑΙ
09/07/2002
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
9.3
9.2
ΜΠΑΠΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.2
438
ΝΑΙ
16/07/2003
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
9.3
9.333
ΓΙΩΡΓΑΡΑ
ΡΟΥΘ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.2
439
ΝΑΙ
25/07/2003
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.267
9.333
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.167
440
ΝΑΙ
11/07/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.2
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.167
441
ΝΑΙ
29/06/1998
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.3
9.2
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.167
442
ΝΑΙ
24/07/2000
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
9.267
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.167
443
ΝΑΙ
16/07/2003
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.233
9.267
ΓΚΟΡΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.133
444
ΝΑΙ
27/06/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.2
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.133
445
ΝΑΙ
27/06/2003
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.267
9.2
ΚΑΛΕΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΝΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.133
446
ΝΑΙ
16/07/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.2
ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.133
447
ΝΑΙ
25/07/2003
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.3
9.2
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.1
448
ΝΑΙ
27/06/2003
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
9.3
9.2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.067
449
ΝΑΙ
16/07/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.3
9.333
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΘΕΑΝΩ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.067
450
ΝΑΙ
11/04/2003
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.3
9.333
ΜΑΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.067
451
ΝΑΙ
29/07/2003
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.3
9.333
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΜΝΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.067
452
ΝΑΙ
29/07/2003
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.3
9.333
ΒΡΑΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
453
ΝΑΙ
23/06/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
9.3
9.333
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
454
ΝΑΙ
26/07/2002
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.333
ΚΩΦΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
455
ΝΑΙ
27/06/2003
8.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.333
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
456
ΝΑΙ
27/06/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
9.167
9.2
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
457
ΝΑΙ
17/07/2003
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.333
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
458
ΝΑΙ
29/07/2003
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.267
9.333
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
459
ΝΑΙ
29/07/2003
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.333
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23.033
460
ΝΑΙ
29/07/2003
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.333
ΚΟΥΡΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23
461
ΝΑΙ
29/07/2003
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.3
ΛΕΡΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
23
462
ΝΑΙ
29/07/2003
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
9.3
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.967
463
ΝΑΙ
25/11/1988
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
0
0
0
0
0
8
8.533
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.967
464
ΝΑΙ
12/07/2003
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9
9.333
ΒΑΒΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.967
465
ΝΑΙ
17/07/2003
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.367
9.267
9.333
ΣΙΝΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.949
466
ΝΑΙ
22/07/1994
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.515
0
9.233
9.2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.933
467
ΝΑΙ
21/11/1986
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
9.267
9.1
ΛΑΓΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.933
468
ΝΑΙ
29/07/2003
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.2
9.333
ΣΠΑΝΟΥ-ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.9
469
ΝΑΙ
04/07/2003
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.3
9.167
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.867
470
ΝΑΙ
18/03/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.367
9.3
9.2
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.867
471
ΝΑΙ
02/07/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.267
9.2
ΜΠΟΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.833
472
ΝΑΙ
28/06/1980
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
5.067
9.233
8.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.833
473
ΝΑΙ
26/07/2002
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.233
9.2
ΚΑΒΑΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.767
474
ΝΑΙ
17/07/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.267
9.1
ΜΠΑΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.733
475
ΝΑΙ
31/10/2002
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
9.3
9.333
ΠΑΛΕΣΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.667
476
ΝΑΙ
29/07/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
9.2
9.3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.6
477
ΝΑΙ
06/11/2001
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
8.933
9.333
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.533
478
ΝΑΙ
10/03/1993
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.567
9.3
ΠΑΠΑΗΛΙΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.533
479
ΝΑΙ
20/07/1993
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.333
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.533
480
ΝΑΙ
30/10/1995
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
8.567
9.333
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.533
481
ΝΑΙ
30/05/1999
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.333
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.5
482
ΝΑΙ
04/02/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
8.533
9.333
ΜΠΕΡΝΤΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.5
483
ΝΑΙ
30/10/1995
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.3
ΣΥΝΕΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΕΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.4
484
ΝΑΙ
20/03/1997
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.2
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.4
485
ΝΑΙ
27/11/1998
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.4
486
ΝΑΙ
31/10/2002
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.533
9.2
ΓΙΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.367
487
ΝΑΙ
18/11/1988
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
8.533
9.2
ΑΔΑΜΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.333
488
ΝΑΙ
08/10/1985
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.467
9.2
ΤΣΟΓΚΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.267
489
ΝΑΙ
17/10/2000
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
8.533
9.3
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.233
490
ΝΑΙ
27/06/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
9.3
3.7
ΜΑΜΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.233
491
ΝΑΙ
29/07/2003
9.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
8.5
9.333
ΓΚΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.2
492
ΝΑΙ
26/07/2002
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
8.533
9.333
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.133
493
ΝΑΙ
26/06/1998
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
8.533
9.2
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.133
494
ΝΑΙ
26/10/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
8.533
9.2
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22.1
495
ΝΑΙ
28/06/2002
8.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
9.3
8.4
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
22
496
ΝΑΙ
30/04/2000
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
0
9.267
9.2
ΔΡΙΣΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.967
497
ΝΑΙ
01/07/1993
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
0
9.233
9.2
ΠΙΠΕΚΗ
ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.8
498
ΝΑΙ
22/07/1996
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
9.267
7.6
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.6
499
ΝΑΙ
26/09/1992
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
8.467
8.5
ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΒ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.567
500
ΝΑΙ
17/07/1995
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.5
4.3
ΓΑΖΕΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.5
501
ΝΑΙ
08/02/1990
5.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
9.3
9.2
ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.4
502
ΝΑΙ
24/07/2000
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.533
0
8.533
9.333
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
21.233
503
ΝΑΙ
07/07/2000
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
9.3
7.6
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.9
504
ΝΑΙ
26/06/1989
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΕΓΓΛΕΖΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.9
505
ΝΑΙ
06/07/1992
5.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
9.367
0
9.333
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.667
506
ΝΑΙ
01/04/1997
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.967
0
9.367
0
0
9.333
ΜΑΝΙΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.667
507
ΝΑΙ
31/10/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
9.3
8.967
ΣΕΡΒΕΤΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.667
508
ΝΑΙ
29/04/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.067
9.267
9.333
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.333
509
ΝΑΙ
20/06/1990
5.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.733
0
7.6
ΧΑΤΖΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.333
510
ΝΑΙ
31/10/1990
5.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
1.367
9.267
9.333
ΚΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.155
511
ΝΑΙ
18/02/2004
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
9.233
9.333
ΓΡΥΠΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
512
ΝΑΙ
11/04/2003
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
513
ΝΑΙ
10/06/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΣΜΥΡΝΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
514
ΝΑΙ
16/07/2003
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΣΕΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
515
ΝΑΙ
29/07/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΓΑΜΒΡΕΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
516
ΝΑΙ
01/08/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
517
ΝΑΙ
30/09/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΠΕΤΑΛΩΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
518
ΝΑΙ
05/11/2003
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
519
ΝΑΙ
05/11/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΜΑΝΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
520
ΝΑΙ
19/12/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΔΑΦΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20.033
521
ΝΑΙ
12/03/2004
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.333
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20
522
ΝΑΙ
31/10/2002
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.3
9.333
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20
523
ΝΑΙ
27/06/2003
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.3
9.333
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20
524
ΝΑΙ
29/07/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.3
9.333
ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20
525
ΝΑΙ
12/09/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.3
MAKΕΔΟΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
20
526
ΝΑΙ
10/12/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.267
9.333
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
527
ΝΑΙ
08/02/1990
5.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.267
9.333
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
528
ΝΑΙ
09/07/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.267
9.3
ΝΤΙΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
529
ΝΑΙ
04/07/2003
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.267
9.333
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
530
ΝΑΙ
29/07/2003
8.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.267
9.333
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
531
ΝΑΙ
29/07/2003
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.333
9.3
9.333
ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
532
ΝΑΙ
19/09/2003
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.233
9.333
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.967
533
ΝΑΙ
19/09/2003
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.333
9.3
9.333
ΓΝΑΦΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.933
534
ΝΑΙ
27/06/2003
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.267
9.267
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.933
535
ΝΑΙ
16/07/2003
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.233
9.333
ΚΑΤΣΙΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.933
536
ΝΑΙ
15/10/2003
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.2
9.333
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
537
ΝΑΙ
16/07/2003
8.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.2
ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
538
ΝΑΙ
16/07/2003
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.2
ΙΣΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
539
ΝΑΙ
29/07/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.3
9.2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
540
ΝΑΙ
29/07/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.267
9.3
9.333
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
541
ΝΑΙ
19/09/2003
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.167
9.333
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.9
542
ΝΑΙ
08/12/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.167
9.333
ΤΣΙΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.867
543
ΝΑΙ
23/01/1990
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.3
9.2
ΚΟΥΛΙΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.867
544
ΝΑΙ
10/09/2003
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.333
9.2
9.333
ΜΑΛΑΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.833
545
ΝΑΙ
20/06/1990
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.267
9.2
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.833
546
ΝΑΙ
07/07/1995
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.367
9.267
9.2
MΠΟΝΤΟΖΑΚΗ
ΜΙΧΑΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.833
547
ΝΑΙ
08/12/2003
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.233
9.2
ΒΑΡΕΛΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.8
548
ΝΑΙ
27/06/2003
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.2
9.2
ΣΑΜΑΡΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.8
549
ΝΑΙ
19/09/2003
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
9.333
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.8
550
ΝΑΙ
15/10/2003
8.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.2
9.2
ΔΙΠΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
19.7
551
ΝΑΙ
05/04/1996
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
1
0
9.333
ΠΑΝΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.967
552
ΝΑΙ
19/06/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.7
ΜΠΑΛΙΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.833
553
ΝΑΙ
20/06/1990
5.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
3
9.2
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.833
554
ΝΑΙ
26/06/2003
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
9.267
9.2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.733
555
ΝΑΙ
15/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
8
8.533
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.733
556
ΝΑΙ
20/06/1990
5.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
9.333
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.733
557
ΝΑΙ
10/06/2000
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
9.333
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.7
558
ΝΑΙ
01/07/1994
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
9.333
ΖΗΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.7
559
ΝΑΙ
30/07/1998
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
0
9.267
ΤΖΕΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.7
560
ΝΑΙ
10/06/2000
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.3
0
ΚΑΠΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.7
561
ΝΑΙ
29/06/2001
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
9.3
0
ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
562
ΝΑΙ
29/11/1985
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΑΡΑΤΣΙΒΙΔΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
563
ΝΑΙ
14/02/1989
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
564
ΝΑΙ
30/09/1989
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΧΑΔΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
565
ΝΑΙ
23/01/1990
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
566
ΝΑΙ
26/09/1992
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΣΒΩΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
567
ΝΑΙ
18/12/1992
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
568
ΝΑΙ
18/12/1992
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΔΙΑΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
569
ΝΑΙ
05/03/1993
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
570
ΝΑΙ
18/06/1997
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
571
ΝΑΙ
30/06/1997
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΖΑΡΙΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
572
ΝΑΙ
24/06/1998
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΖΕΥΓΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
573
ΝΑΙ
20/04/1999
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΝΤΟΒΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
574
ΝΑΙ
27/04/1999
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΑΛΙΚΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
575
ΝΑΙ
04/07/2000
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
576
ΝΑΙ
24/07/2000
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΑΛΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
577
ΝΑΙ
05/09/2000
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
578
ΝΑΙ
29/09/2000
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
579
ΝΑΙ
21/03/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.3
0
ΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
580
ΝΑΙ
29/06/2001
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΑΘΗΝΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
581
ΝΑΙ
26/07/2001
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
582
ΝΑΙ
21/09/2001
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
583
ΝΑΙ
21/09/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
584
ΝΑΙ
27/09/2001
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
585
ΝΑΙ
14/12/2001
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
586
ΝΑΙ
11/07/2002
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΑΓΑΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
587
ΝΑΙ
05/09/2002
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
588
ΝΑΙ
20/09/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
589
ΝΑΙ
22/10/2002
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
590
ΝΑΙ
25/10/2002
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
591
ΝΑΙ
13/11/2002
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΣΙΝΙΩΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
592
ΝΑΙ
20/11/2002
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΖΙΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
593
ΝΑΙ
01/02/2003
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
594
ΝΑΙ
07/02/2003
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
595
ΝΑΙ
07/02/2003
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
596
ΝΑΙ
14/02/2003
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΛΥΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
597
ΝΑΙ
11/04/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
598
ΝΑΙ
11/04/2003
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΚΑΝΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
599
ΝΑΙ
05/06/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
600
ΝΑΙ
12/06/2003
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΝΟΥΣΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
601
ΝΑΙ
17/06/2003
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΙΤΣΩΝΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
602
ΝΑΙ
17/06/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
603
ΝΑΙ
18/06/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΩΤΣΙΩΡΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
604
ΝΑΙ
20/06/2003
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΚΑΣΣΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
605
ΝΑΙ
20/06/2003
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΑΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
606
ΝΑΙ
20/06/2003
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
607
ΝΑΙ
24/06/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
608
ΝΑΙ
25/06/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
609
ΝΑΙ
26/06/2003
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
610
ΝΑΙ
27/06/2003
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
611
ΝΑΙ
27/06/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
612
ΝΑΙ
02/07/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
613
ΝΑΙ
02/07/2003
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΓΚΟΥΔΕΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
614
ΝΑΙ
02/07/2003
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
615
ΝΑΙ
02/07/2003
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΤΣΟΥΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
616
ΝΑΙ
02/07/2003
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
617
ΝΑΙ
07/07/2003
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΜΠΕΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
Δάσκαλοι
-
0
18.633
618
ΝΑΙ
07/07/2003
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333