ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2007 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
96.333
1
125.9
1
ΝΑΙ
14/12/1988
7.5
0
125.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΙΣΗΜΩΦ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
86.3
2
ΝΑΙ
21/07/1997
7.08
0
86.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
84.767
3
ΝΑΙ
02/06/1983
6.21
0
84.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.9
3
68.9
4
ΝΑΙ
22/02/1999
7.17
0
68.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.432
4
60.532
5
ΝΑΙ
21/07/1989
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
0
8.258
2.594
9.2
9.7
9.133
8.6
9.367
ΜΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
59.734
6
ΝΑΙ
20/02/1993
6.6
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
1.486
0
8.6
9.367
ΜΕΓΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.5
2
59.5
7
ΝΑΙ
05/11/1991
8.2
0
59.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΓΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΗΣΣΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
56.597
8
ΝΑΙ
07/11/1990
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.303
3.28
8.3
9.667
3.154
9.133
8.633
9.367
ΖΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
56.523
9
ΝΑΙ
15/07/1994
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
0
3.154
5.767
9.167
8.467
9.133
8.633
9.333
ΚΑΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
56.319
10
ΝΑΙ
27/03/1997
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
8.267
9.6
9.867
9.133
8.6
9.367
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.953
11
ΝΑΙ
05/04/1996
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8
9.033
9.867
9.133
8.633
9.367
ΤΣΕΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.94
12
ΝΑΙ
09/11/1993
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
8.3
9.667
2.64
9.133
8.633
9.367
ΠΟΡΦΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.879
13
ΝΑΙ
20/02/1996
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
0
8.3
9.667
8.367
9.1
8.633
9.367
ΟΣΤΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.781
14
ΝΑΙ
05/04/1994
6.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
8.267
9.2
9.067
9.133
8.633
9.367
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.777
15
ΝΑΙ
10/12/1991
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
3.291
4.343
0
9.167
8.367
9.133
8.567
9.367
ΜΑΚΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.736
16
ΝΑΙ
20/10/1995
6.89
25.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
9.067
8.633
9.333
ΔΡΙΚΟΥΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.472
17
ΝΑΙ
15/07/1994
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8
9.633
9.7
9.133
8.633
9.367
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
55.1
18
ΝΑΙ
30/10/1999
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
10
9.133
8.6
9.367
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
54.617
19
ΝΑΙ
20/03/1989
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
2.933
2.789
8.2
9.133
3.583
9.133
8.633
9.367
ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
54.418
20
ΝΑΙ
05/04/1994
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.618
8.233
7.9
8.467
9.133
7.7
9.367
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
54.298
21
ΝΑΙ
30/09/1998
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
6.042
9.633
9.867
9.133
8.633
9.367
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
54.091
22
ΝΑΙ
05/04/1994
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
8.267
9.2
8.367
8.3
7.7
9.367
ΝΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
54.05
23
ΝΑΙ
30/06/1988
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
7.933
8.3
7.9
2.869
9.133
7.667
9.333
ΣΤΡΟΥΜΠΗ
ΚΥΡΑΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
53.937
24
ΝΑΙ
26/07/1991
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
4.914
8.2
9.167
3.391
9.133
8.633
9.367
ΖΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
53.073
25
ΝΑΙ
21/07/1989
8.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.64
9.667
9.633
9.133
8.633
9.367
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
53.067
26
ΝΑΙ
15/04/1992
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.167
8.467
9.133
8.633
9.367
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
52.663
27
ΝΑΙ
29/03/1999
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
8.133
0
9.133
5.998
9.133
8.6
9.333
ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
52.167
28
ΝΑΙ
02/06/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
9.767
9.133
8.633
9.367
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
52
29
ΝΑΙ
20/07/1999
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
9.633
9.767
9.133
8.633
9.367
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
51.7
30
ΝΑΙ
30/10/1999
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.133
9.867
9.133
8.633
9.367
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙA
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
51.667
31
ΝΑΙ
28/03/2000
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.167
9.7
9.133
8.633
9.367
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.3
5
51.605
32
ΝΑΙ
19/03/1980
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
2.034
8.2
9.2
3.266
8.3
3.271
8.733
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
51.551
33
ΝΑΙ
14/07/1998
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
9.5
9.867
9.133
8.667
9.367
ΤΣΙΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
51.549
34
ΝΑΙ
07/04/1994
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.806
8.067
9.6
3.389
9.133
8.633
9.367
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
51.05
35
ΝΑΙ
27/08/1998
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.72
9.633
9.7
9.133
8.633
9.367
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.913
36
ΝΑΙ
20/07/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
0
2.549
8.267
9.2
3.414
9.133
8.6
8.733
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.501
37
ΝΑΙ
15/07/1992
8.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
8
9.633
3.729
8.3
7.667
9.367
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.367
38
ΝΑΙ
12/12/1997
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.167
8.467
9.133
8.567
9.367
ΣΙΨΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.312
39
ΝΑΙ
02/12/1998
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
8.233
9.633
3.814
9.133
8.6
9.367
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.3
40
ΝΑΙ
30/09/1988
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.633
8.467
9.133
8.633
9.367
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.1
41
ΝΑΙ
29/06/1988
9.33
0
50.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΤΣΚΑ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
50.1
42
ΝΑΙ
16/04/1992
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
8
9.667
9.133
8.633
9.333
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
49.867
43
ΝΑΙ
28/03/2000
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
9.433
8.467
9.133
8.567
9.2
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
49.867
44
ΝΑΙ
20/02/2001
6.61
0
49.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΔΟΥ-ΛΑΙΧΤΛΕ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
49.533
45
ΝΑΙ
15/05/1989
6.66
0
40.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
ΔΑΜΠΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
49.075
46
ΝΑΙ
12/07/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
8.3
9.6
8.467
9.1
2.926
9.3
ΡΑΠΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
49.012
47
ΝΑΙ
10/11/1992
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0.731
0
2.149
0
0
1.166
7.867
8.367
9.133
8.633
9.367
ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.903
48
ΝΑΙ
26/11/1991
8.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
7.967
9.633
3.769
8.3
8.633
9.367
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.8
49
ΝΑΙ
07/11/1990
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
7.9
8.367
9.1
8.633
9.333
ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.765
50
ΝΑΙ
30/06/1997
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
7.633
9.6
0
8.3
7.131
8.733
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.731
51
ΝΑΙ
20/09/1996
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
8
8
3.814
9.133
8.633
9.367
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.325
52
ΝΑΙ
20/07/1998
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
2.56
1.76
2.88
9.633
3.489
9.133
8.6
9.367
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
48.174
53
ΝΑΙ
20/07/1998
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.154
9.6
3.794
8.3
8.633
9.367
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.996
54
ΝΑΙ
15/07/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.763
6.633
8.467
9.133
8.633
9.367
ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.961
55
ΝΑΙ
20/07/1998
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
9.5
8.367
9.1
8.633
9.367
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΙΩΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.686
56
ΝΑΙ
09/11/1999
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.167
3.186
9.133
8.633
9.367
ΞΑΝΘΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.651
57
ΝΑΙ
11/07/1995
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
8.267
6.6
3.357
8.3
8.6
8.733
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.552
58
ΝΑΙ
20/06/1988
7.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
8
0.389
3.251
9.133
7.712
9.367
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.102
59
ΝΑΙ
07/11/2000
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
7.833
9.7
9.133
8.6
9.367
ΨΙΛΛΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
47.002
60
ΝΑΙ
28/03/2000
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
9.133
8.333
9.133
8.6
9.333
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
46.98
61
ΝΑΙ
21/11/2000
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
6.043
9.167
3.546
9.133
8.633
9.167
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
46.889
62
ΝΑΙ
27/11/1997
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
9.6
9.767
9.133
8.633
9.367
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
46.72
63
ΝΑΙ
05/04/1996
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8
0
9.767
9.133
8.567
9.333
ΤΣΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
46.633
64
ΝΑΙ
09/11/1999
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
9.133
8.633
9.367
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
46.05
65
ΝΑΙ
13/12/1990
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
9.133
3.083
9.133
7.433
9.3
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.871
66
ΝΑΙ
30/09/1991
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
0
7.9
9.9
9.133
8.633
9.367
ΚΑΠΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.711
67
ΝΑΙ
17/07/1990
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
1.303
8.3
9.2
8.467
9.133
8.6
0
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.667
68
ΝΑΙ
18/04/2002
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
9.2
9.867
9.133
7.7
9.367
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.582
69
ΝΑΙ
10/03/2000
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
9.5
3.449
9.133
8.6
9.367
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.367
70
ΝΑΙ
09/11/1999
7.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.067
9.133
8.633
9.367
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.224
71
ΝΑΙ
12/03/1998
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.6
2.957
9.133
8.633
9.333
ΓΡΟΥΔΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.2
72
ΝΑΙ
07/11/1990
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.467
9.133
8.633
9.367
ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥH
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
45.133
73
ΝΑΙ
14/07/1998
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
8.367
9.133
8.633
9.367
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.988
74
ΝΑΙ
27/11/1997
7.01
0
12.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.251
8.3
9.433
0
0
3.289
8.733
ΚΡΙΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.74
75
ΝΑΙ
09/11/1999
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.9
9.067
9.133
8.633
9.367
ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.7
76
ΝΑΙ
09/11/1999
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.367
9.133
8.633
9.367
ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.567
77
ΝΑΙ
27/11/1997
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.5
8.9
8.6
9.367
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.233
78
ΝΑΙ
20/11/1998
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
9.033
9.133
7.667
9.367
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.176
79
ΝΑΙ
08/11/1994
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
0
0
0
7.867
8.467
8.3
8.633
9.367
ΓΚΟΥΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.132
80
ΝΑΙ
08/12/1997
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
5.1
9.633
2.846
7.867
8.6
9.367
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
44.107
81
ΝΑΙ
07/11/1990
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.6
3.331
9.133
7.742
8.733
ΜΑΝΑΒΗ
ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.979
82
ΝΑΙ
27/03/1997
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
7.9
3.346
9.133
8.6
9.3
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΖΩΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.722
83
ΝΑΙ
08/12/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.633
2.914
9.133
7.741
8.733
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.693
84
ΝΑΙ
20/11/1998
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
2.731
9.5
3.383
9.1
7.605
8.7
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.594
85
ΝΑΙ
16/07/2001
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.633
3.671
9.133
8.567
9.367
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.427
86
ΝΑΙ
20/10/2000
7.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
9.633
3.849
9.133
8.633
9.367
ΓΑΒΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.4
87
ΝΑΙ
12/07/1999
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.467
9.133
8.633
9.367
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.371
88
ΝΑΙ
21/07/1989
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
9.5
3.6
9.133
7.708
8.733
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.367
89
ΝΑΙ
20/11/1998
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.467
9.067
8.567
9.367
ΖΩΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.267
90
ΝΑΙ
20/07/1998
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.467
9.133
8.633
9.367
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
43.24
91
ΝΑΙ
17/07/2000
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
6.407
9.233
8.633
9.367
ΦΕΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
42.833
92
ΝΑΙ
08/11/1994
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.467
8.3
7.5
9.367
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
42.8
93
ΝΑΙ
14/07/1998
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.467
9.1
7.5
8.733
ΚΙΟΥΣΗ
ΦΟΙΒΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
42.691
94
ΝΑΙ
09/05/1991
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.911
1.28
8.467
9.133
8.567
9.333
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
42.551
95
ΝΑΙ
30/09/1998
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
9.033
3.446
9.1
8.633
9.367
ΦΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
41.821
96
ΝΑΙ
20/11/1998
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
3.137
9.133
5.55
8.733
ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
41.629
97
ΝΑΙ
15/07/1994
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.669
8.3
8.233
3.663
9.133
0
8.733
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
41.593
98
ΝΑΙ
10/11/1989
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
8
9.5
2.946
8.3
1.04
8.733
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
41.488
99
ΝΑΙ
13/12/1990
6.9
21.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
3.377
8.7
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.822
100
ΝΑΙ
18/12/1995
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
8.867
7.767
2.743
9.133
0.933
8.733
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.667
101
ΝΑΙ
08/11/1994
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.467
9.1
4.7
9.367
ΜΠΕΤΖΟΥΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.501
102
ΝΑΙ
10/10/1989
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0
9.633
3.226
8.2
8.567
9.367
ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.445
103
ΝΑΙ
19/03/1996
7.21
0
11.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.411
7.767
0
8.733
ΔΕΣΥΛΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.267
104
ΝΑΙ
22/03/2001
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
9.033
0
8.2
8.633
9.3
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
40.034
105
ΝΑΙ
20/11/1998
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.594
2.843
8.367
9.133
8.633
9.367
ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
39.953
106
ΝΑΙ
29/03/1995
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.937
2.686
8.267
0
3.297
9.133
3.231
8.733
ΜΠΙΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
39.617
107
ΝΑΙ
20/11/1998
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.017
9.133
8.6
9.367
ΓΑΡΙΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
39.457
108
ΝΑΙ
09/11/1999
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.257
9.133
8.567
9.367
ΚΑΡΤΣΩΝΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
39.261
109
ΝΑΙ
29/03/1999
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
3.594
8.2
8.633
9.367
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
38.697
110
ΝΑΙ
20/07/2000
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.297
7.867
8.567
9.367
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
38.482
111
ΝΑΙ
09/11/1999
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.749
7.767
8.467
9.333
ΣΚΕΥΗ
ΙΖΑΜΠΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
38.401
112
ΝΑΙ
30/03/1995
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
8.3
7.9
3.849
8.2
0
8.667
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
38.319
113
ΝΑΙ
19/11/1996
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
3.386
7.767
8.6
9.367
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
37.784
114
ΝΑΙ
30/06/1997
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.617
9.133
7.667
9.367
ΚΑΠΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
37.64
115
ΝΑΙ
19/07/1996
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
3.14
8.3
8.633
9.367
ΜΙΧΑΛΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.967
116
ΝΑΙ
30/09/1994
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
4.967
9.133
8.633
9.367
ΝΙΚΗΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.912
117
ΝΑΙ
20/07/1998
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.506
7.767
7.74
8.733
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.873
118
ΝΑΙ
25/07/1988
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.017
8
0
2.811
8.3
2.789
8.733
ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.741
119
ΝΑΙ
09/12/1992
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.989
8.233
2.103
3.017
8.2
3.254
8.733
ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.697
120
ΝΑΙ
10/03/1998
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
7.9
3.28
6.933
8.633
9.333
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.332
121
ΝΑΙ
03/02/2000
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
2.811
3.454
7.767
8.633
9.367
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
36.199
122
ΝΑΙ
20/11/1989
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
2.034
2.669
8.467
9.133
3.22
8.733
ΜΕΤΑΞΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.913
123
ΝΑΙ
13/07/1993
7.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.167
7.527
9.133
1.42
0
ΓΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.856
124
ΝΑΙ
21/07/1989
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.674
0
8.3
8.233
3.674
8.2
0
2.774
ΜΠΟΥΡΑΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.724
125
ΝΑΙ
14/07/1998
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.057
6.833
8.467
9.333
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.6
126
ΝΑΙ
29/03/2002
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
8.633
9.367
ΔΟΥΚΑ ΒΑΝΩΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.51
127
ΝΑΙ
07/11/1990
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
0
3.554
8.267
7.9
2.8
8.3
1.55
2.91
ΓΚΙΝΤΕΡ
ΗΡΑ - ΕΥΓΝΩΣΙΑ
ΛΟΤΑΡ ΜΑΝΦΡΕΝΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.5
128
ΝΑΙ
17/07/1997
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
8.633
9.367
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.433
129
ΝΑΙ
07/11/2001
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
9.133
8.633
9.333
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.233
130
ΝΑΙ
28/03/2000
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
9.133
8.6
9.367
ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
35.014
131
ΝΑΙ
12/11/2001
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.248
8.933
8.833
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
34.557
132
ΝΑΙ
10/11/1992
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
0
4.983
0
1.68
5.453
2.983
8.3
2.286
8.667
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
34.557
133
ΝΑΙ
15/07/1994
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.404
0
7.9
3.389
8.3
1.371
7.193
ΔΟΠΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
34.424
134
ΝΑΙ
07/11/2000
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
7.624
9.2
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
33.979
135
ΝΑΙ
09/11/1993
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.846
6.933
6.333
8.733
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
33.765
136
ΝΑΙ
20/09/2000
7.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.569
9.133
8.633
9.367
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
33.604
137
ΝΑΙ
20/02/1995
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.36
0
9.133
2.834
2.537
3.006
8.733
ΠΛΕΣΣΑ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
33.141
138
ΝΑΙ
10/03/2000
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.041
9.133
8.6
9.367
ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
32.814
139
ΝΑΙ
29/03/2000
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
9.6
0
2.514
8.633
9.367
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΦΙΟΡΟΥΛΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
32.751
140
ΝΑΙ
20/07/1998
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
3.594
9.1
8.633
9.367
ΒΡΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΤΣΑΜΠ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
32.669
141
ΝΑΙ
17/10/2001
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.14
7.767
3.429
8.733
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
32.356
142
ΝΑΙ
30/06/1997
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.566
2.674
7.867
7.883
9.367
ΧΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
32.1
143
ΝΑΙ
08/12/1997
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
8.633
9.367
ΒΟΜΒΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.983
144
ΝΑΙ
30/10/1999
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.91
9.133
8.633
9.367
ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.925
145
ΝΑΙ
20/10/2000
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
8
3.503
7.867
3.083
6.524
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.911
146
ΝΑΙ
10/03/2000
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
9.2
3.571
8.3
2.063
6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΩΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.646
147
ΝΑΙ
15/11/1988
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
9.167
3.183
9.133
0
8.7
ΚΟΤΕΝΤΣΗΣ
ΠΑΡΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.645
148
ΝΑΙ
14/11/1995
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.326
7.9
3.529
9.133
1.96
7.26
ΒΟΖΙΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.608
149
ΝΑΙ
07/04/1989
6.67
0
12.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.434
3.611
3.129
8.733
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
31.183
150
ΝΑΙ
16/07/2001
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
1.097
3.48
3.106
8.567
9.367
ΓΙΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.859
151
ΝΑΙ
11/02/1997
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
9.133
8.633
9.367
ΣΦΗΝΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.636
152
ΝΑΙ
16/07/2001
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
9.133
8.633
9.367
ΜΑΚΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.633
153
ΝΑΙ
20/03/2002
8.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
9.133
8.633
9.367
ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.628
154
ΝΑΙ
16/07/2001
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
9.033
8.633
9.367
ΔΡΕΚΟΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.367
155
ΝΑΙ
20/09/1996
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.16
0
1.817
2.663
2.309
8.6
9.367
ΓΙΩΡΤΣΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.345
156
ΝΑΙ
27/11/1997
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.6
2.651
6.721
2.866
2.84
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
30.013
157
ΝΑΙ
29/03/1995
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.133
8.633
9.367
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.85
158
ΝΑΙ
30/09/1998
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
9.2
3.443
8.2
2.203
4.907
ΚΟΚΟΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.765
159
ΝΑΙ
16/07/2001
7.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
9.133
8.567
9.333
ΤΣΙΡΟΥΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.405
160
ΝΑΙ
20/10/1995
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
8.3
8.6
9.333
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.316
161
ΝΑΙ
30/09/1998
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
2.354
2.889
7.673
8.733
ΚΑΤΣΑΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.203
162
ΝΑΙ
27/11/1997
7.08
0
27.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
ΚΑΡΥΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.147
163
ΝΑΙ
16/07/2001
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
3.137
8.3
7.719
8.733
ΠΑΓΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
29.065
164
ΝΑΙ
19/07/1996
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
9.133
8.633
9.367
ΑΠΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
28.849
165
ΝΑΙ
31/01/1995
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
2.646
2.491
6.211
9.3
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
28.565
166
ΝΑΙ
25/07/1988
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
0
8
0
2.777
3.091
3.14
8.733
ΠΕΡΙΜΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
28.442
167
ΝΑΙ
25/07/1991
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
9.633
3.666
9.133
1.33
2.84
ΝΤΖΟΥΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
28.386
168
ΝΑΙ
16/07/2001
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
8.3
7.804
9.333
ΒΛΑΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
28.378
169
ΝΑΙ
20/07/1999
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
7.867
3.457
8.3
0
3.654
ΚΟΜΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.866
170
ΝΑΙ
07/11/2001
8.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.266
8.2
7.667
8.733
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.834
171
ΝΑΙ
15/07/2002
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.4
8.633
9.367
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.789
172
ΝΑΙ
17/07/2000
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
6.641
8.567
9.367
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.658
173
ΝΑΙ
09/11/1999
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
9.1
8.467
9.2
ΚΙΓΜΑ
ΚΛΕΙΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.589
174
ΝΑΙ
15/07/2002
8.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
8.2
7.638
8.733
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.567
175
ΝΑΙ
29/03/1999
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
8.567
9.367
ΚΑΡΑΔΕΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΡΑΤΖΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.336
176
ΝΑΙ
08/11/1994
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
8.3
8.233
2.983
2.217
0.92
0.98
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.148
177
ΝΑΙ
17/07/2000
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.534
7.045
2.923
8.3
0.103
3.243
ΒΕΡΜΠΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.076
178
ΝΑΙ
20/07/1996
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
3.343
8.3
2.591
3.641
ΦΕΣΤΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.073
179
ΝΑΙ
23/03/1990
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
2.24
8.2
0
8.733
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.071
180
ΝΑΙ
09/07/1993
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
8.3
8.467
9.333
ΜΠΟΓΚΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
27.055
181
ΝΑΙ
07/11/2001
8.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
7.767
7.567
8.733
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.922
182
ΝΑΙ
14/11/1995
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
8.267
0.674
2.717
7.867
1.88
2.82
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.878
183
ΝΑΙ
20/02/1996
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.9
2.48
3.4
1.08
9.367
ΠΑΜΠΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.709
184
ΝΑΙ
07/04/2000
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.057
9.133
2.82
8.067
0.97
1.661
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.571
185
ΝΑΙ
29/03/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
6.467
8.567
9.367
ΝΤΑΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.421
186
ΝΑΙ
15/07/2002
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
8.3
7.742
8.733
ΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.345
187
ΝΑΙ
22/03/2001
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.277
5.845
9.1
1.39
8.733
ΖΗΦΚΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
26.267
188
ΝΑΙ
27/11/1997
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.633
9.333
ΧΑΪΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
25.928
189
ΝΑΙ
20/07/1998
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
8.933
2.046
0
0
7.7
0.92
3.403
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
25.804
190
ΝΑΙ
03/06/1992
7.71
0
5.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.267
0
0
0
0
2.937
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΑΧΙΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
25.4
191
ΝΑΙ
19/11/1996
7.32
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.433
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
25.02
192
ΝΑΙ
17/07/1997
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
6.853
8.667
ΜΑΚΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
24.824
193
ΝΑΙ
19/07/1996
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
7.767
6.733
8.667
ΨΑΛΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
24.34
194
ΝΑΙ
05/04/1996
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.167
0
8.3
1.6
2.37
ΣΙΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
24.252
195
ΝΑΙ
20/02/1996
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
9.133
3.094
8.733
ΧΑΡΤΖΑΒΑΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
24.019
196
ΝΑΙ
25/09/1987
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.537
1.92
2.64
1.714
3.286
8.733
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
23.867
197
ΝΑΙ
27/08/1998
9.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.149
7.767
0
3.351
ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
23.716
198
ΝΑΙ
30/10/1999
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
8.2
3.486
8.733
ΓΙΟΦΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
23.574
199
ΝΑΙ
16/04/1992
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
4.046
0.663
5.133
3.083
4.828
0
2.21
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
23.172
200
ΝΑΙ
28/11/2002
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
5.939
5.566
8.733
ΔΡΟΛΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.89
201
ΝΑΙ
09/05/1991
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.28
8
2.331
2.969
2.709
1.47
2.92
ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.888
202
ΝΑΙ
19/11/1996
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.52
0
3.643
9.067
1.52
3.253
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.749
203
ΝΑΙ
15/07/2002
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614
7.767
3.034
9.333
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.654
204
ΝΑΙ
11/11/1997
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
2.954
7.7
0
2.5
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.554
205
ΝΑΙ
16/07/2001
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
7.867
3.074
8.733
ΛΥΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.433
206
ΝΑΙ
16/07/2001
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
5.433
8.7
ΜΟΣΧΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.427
207
ΝΑΙ
01/04/1993
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
3.269
3.2
0
3.7
2.229
7.767
0.057
0
ΚΑΛΙΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.375
208
ΝΑΙ
20/03/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.133
2.617
7.542
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
22.157
209
ΝΑΙ
10/11/1992
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.114
3.723
8.2
2.697
3.154
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
21.828
210
ΝΑΙ
20/10/2000
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
6.971
3.174
8.7
ΤΖΗΚΑ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
21.764
211
ΝΑΙ
03/09/1996
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
7.867
2
8.7
ΚΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
21.425
212
ΝΑΙ
07/11/2001
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
9.1
0
8.733
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
21.209
213
ΝΑΙ
09/11/1999
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
9.133
2.669
5.947
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
21.151
214
ΝΑΙ
01/12/1999
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
3.286
6.967
0.046
1.82
ΝΤΕ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΚΕΛΕ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.94
215
ΝΑΙ
08/12/1997
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
9.1
0
2.24
ΖΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.479
216
ΝΑΙ
20/09/1996
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
3.297
2.72
3.191
8.733
ΜΠΑΙΖΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.439
217
ΝΑΙ
22/03/2001
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.511
9.133
2.56
2.606
ΑΣΛΑΝΗ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.297
218
ΝΑΙ
30/06/1988
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
3.337
8
2.103
2.869
2.64
0
0
ΤΡΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.117
219
ΝΑΙ
12/07/1999
6.83
0
16.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
2.41
ΣΑΚΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
20.081
220
ΝΑΙ
22/11/2002
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
5.122
3.197
8.733
ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
19.681
221
ΝΑΙ
20/07/2000
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.6
9.367
ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
19.054
222
ΝΑΙ
20/10/2000
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
7.9
1.989
3.034
0.92
3.337
ΔΟΥΜΑΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
18.547
223
ΝΑΙ
20/11/1998
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.114
7.867
1.96
3
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
18.282
224
ΝΑΙ
31/03/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.546
2.78
8.733
ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
18.163
225
ΝΑΙ
30/06/1994
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
7.767
0
7.133
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.984
226
ΝΑΙ
10/10/1992
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
8.3
3.194
3.25
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.771
227
ΝΑΙ
11/11/1991
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.354
2.617
3.066
8.733
ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.759
228
ΝΑΙ
07/11/2000
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
9.1
2.577
3.01
ΛΑΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.745
229
ΝΑΙ
30/06/1997
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
2.697
7.733
0.943
3.56
ΤΖΙΩΡΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.705
230
ΝΑΙ
29/03/1999
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
7.767
1.47
5.82
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.365
231
ΝΑΙ
16/07/2001
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.797
2.537
3.297
8.733
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.291
232
ΝΑΙ
29/03/1999
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
8.2
2.909
2.909
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
17.257
233
ΝΑΙ
20/03/2002
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
8.2
2.349
3.194
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.933
234
ΝΑΙ
19/07/1996
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
9.033
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.909
235
ΝΑΙ
17/07/1997
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.946
2.24
0.98
2.51
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.761
236
ΝΑΙ
10/11/1993
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
0
1.166
2.663
5.461
1.44
3.049
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.671
237
ΝΑΙ
30/06/1997
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.651
2.48
0
1.94
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.64
238
ΝΑΙ
29/03/1999
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
8.2
2.486
2.4
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.549
239
ΝΑΙ
16/07/2001
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
7.433
1.41
5
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.511
240
ΝΑΙ
08/12/1997
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8.2
3.351
3.017
ΤΖΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.506
241
ΝΑΙ
31/01/1991
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.06
3.574
3.351
2.443
2.98
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.431
242
ΝΑΙ
28/11/2002
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.629
6.035
ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.369
243
ΝΑΙ
27/11/1997
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
7.8
0
0
0
3.469
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.367
244
ΝΑΙ
10/03/1998
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
3.083
2.491
2.434
6.13
ΑΓΑΘΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.303
245
ΝΑΙ
20/07/2000
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
9.133
0
3.673
ΚΟΥΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.284
246
ΝΑΙ
15/07/2002
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.2
2.566
2.13
ΓΚΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.245
247
ΝΑΙ
22/11/2002
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.231
2.697
7.416
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΑΛΕΞΑ-ΜΑΡΙΑ-ΤΑΝΙΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
16.169
248
ΝΑΙ
20/07/1999
8.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
9.133
0
3.23
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.778
249
ΝΑΙ
20/07/2000
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
9.633
2.891
0
1.154
1.71
ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.526
250
ΝΑΙ
12/11/2001
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.594
2.781
7.133
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.366
251
ΝΑΙ
09/11/1993
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8.3
2.549
3.511
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΠΣΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.281
252
ΝΑΙ
07/11/2000
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
7.767
1.92
2.3
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.213
253
ΝΑΙ
10/07/2002
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
3.266
8.733
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.147
254
ΝΑΙ
12/07/1999
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
7.867
2.206
3.109
ΡΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.097
255
ΝΑΙ
20/07/2000
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.297
1.189
3.617
2.789
2.84
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.067
256
ΝΑΙ
20/03/2002
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
7.767
1.143
2.871
ΣΙΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
15.004
257
ΝΑΙ
22/11/2002
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.271
8.733
ΚΑΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.967
258
ΝΑΙ
15/07/2002
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
8.167
2.11
3.481
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.912
259
ΝΑΙ
10/07/2002
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
8.167
1.274
2.649
ΔΑΛΑΒΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.871
260
ΝΑΙ
27/11/1997
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0.366
2.709
2.63
ΥΨΗΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.832
261
ΝΑΙ
19/11/1996
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
6.993
1.54
2.83
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.697
262
ΝΑΙ
15/07/2002
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
8.2
0.98
3.666
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.498
263
ΝΑΙ
23/01/1997
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
3.306
3.08
0
3.463
ΜΠΑΚΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.39
264
ΝΑΙ
17/07/2000
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
9
0.98
2.28
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
14.381
265
ΝΑΙ
09/12/1986
9.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
2.309
0
9.367
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.923
266
ΝΑΙ
22/04/1991
6.69
0
12.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΘΩΜΑΤΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.857
267
ΝΑΙ
07/11/2002
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.149
3.194
2.843
2.66
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.741
268
ΝΑΙ
30/09/1998
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
8.167
0
2.889
ΠΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.591
269
ΝΑΙ
20/07/1998
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
2.571
0
1.5
1.92
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.581
270
ΝΑΙ
16/06/2003
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
7.767
0
2.3
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.537
271
ΝΑΙ
29/03/2002
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.519
3.251
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.399
272
ΝΑΙ
08/11/1994
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
1.474
2.3
6.593
ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.213
273
ΝΑΙ
20/07/1998
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
3.5
0
0
7.519
ΒΟΣΣΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.209
274
ΝΑΙ
22/03/2001
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.194
1.234
2.32
3.18
ΜΕΡΤΖΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
13.063
275
ΝΑΙ
17/07/1997
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
4.134
2.511
3.571
0
0.8
ΣΟΥΡΛΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.838
276
ΝΑΙ
12/05/1978
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
9.367
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.76
277
ΝΑΙ
07/11/2000
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.037
3.206
3.063
3.454
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.743
278
ΝΑΙ
17/07/2000
7.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
8.2
0
1.52
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.646
279
ΝΑΙ
15/07/2002
8.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.306
3.351
3.28
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.601
280
ΝΑΙ
10/11/1993
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
6.71
0.94
1.86
ΜΑΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.494
281
ΝΑΙ
28/03/2000
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.266
2.629
2.189
3.28
ΚΟΥΤΣΩΝΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.299
282
ΝΑΙ
28/11/2002
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
2.58
2.206
2.989
2.776
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.168
283
ΝΑΙ
11/07/1995
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.354
0
0
1.58
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
12.163
284
ΝΑΙ
27/07/1987
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.246
0
2.977
2.511
1.6
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.991
285
ΝΑΙ
07/11/2001
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
3.329
3.114
2.76
ΚΟΥΤΣΙΟΓΓΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.969
286
ΝΑΙ
19/11/1996
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.909
2.511
3.069
1.817
1.714
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.905
287
ΝΑΙ
16/04/1992
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
9.333
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.893
288
ΝΑΙ
20/11/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.063
6.933
0
0
ΑΘΟΥΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.785
289
ΝΑΙ
07/11/2000
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
8.733
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.771
290
ΝΑΙ
22/11/2002
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.217
2.08
3.303
ΤΣΑΓΓΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.633
291
ΝΑΙ
15/07/2002
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.331
4.362
1
2.94
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.596
292
ΝΑΙ
28/03/2000
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
2.343
2.029
3.633
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.398
293
ΝΑΙ
10/11/1989
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
7.767
0.94
1.8
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.394
294
ΝΑΙ
12/11/2001
7.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.343
3.249
3.38
ΔΕΣΥΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΣΙΠ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.254
295
ΝΑΙ
12/03/1997
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.986
3.331
2.629
0
3.309
ΙΒΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.251
296
ΝΑΙ
08/12/1997
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
8.2
0
0
ΔΙΔΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.222
297
ΝΑΙ
09/07/1993
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.989
0
0
0
ΠΙΣΚΟΙΑ
ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.1
298
ΝΑΙ
15/07/2002
7.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014
2.714
2.911
2.46
ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.097
299
ΝΑΙ
27/11/1997
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
0
0
2.84
2.663
3.351
2.14
ΚΡΟΥΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.081
300
ΝΑΙ
04/03/1987
9.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
9.367
ΠΑΝΤΗ
ΣΤΕΛΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.081
301
ΝΑΙ
10/04/2001
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
1.349
2.743
1.783
1.669
2.144
ΛΙΑΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11.029
302
ΝΑΙ
14/07/1998
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
2.957
2.54
2.6
ΔΕΒΕΛΑΣΚΑ
ΣΑΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
11
303
ΝΑΙ
12/07/1999
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.2
0
0
ΓΕΝΟΥΖΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.966
304
ΝΑΙ
20/12/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
0
3.48
0
0.606
2.709
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.897
305
ΝΑΙ
08/12/1997
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
2.757
0
0
1.64
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.867
306
ΝΑΙ
12/03/1998
6.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
3.091
2.294
1.44
1.47
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.863
307
ΝΑΙ
20/03/2002
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.16
1.966
2.309
ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.813
308
ΝΑΙ
25/07/1994
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
1.68
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΙΛΙΑΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.757
309
ΝΑΙ
27/11/1997
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.737
2.926
3.266
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.688
310
ΝΑΙ
10/07/2002
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
7.967
0
0.63
ΜΠΕΤΙΝΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.607
311
ΝΑΙ
12/07/1999
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.674
2.72
2.779
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.564
312
ΝΑΙ
14/07/2003
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
2.469
1.87
3.377
ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ
ΝΙΟΒΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.526
313
ΝΑΙ
30/09/1998
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0.971
0
0
0.92
3.434
ΤΖΙΡΙΒΗΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.469
314
ΝΑΙ
16/04/1992
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
8
0
0
0
0
0
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.427
315
ΝΑΙ
14/07/1998
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
1.26
ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.383
316
ΝΑΙ
10/07/2002
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
3.446
3.231
0
3.134
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΑΝΝΙΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.294
317
ΝΑΙ
16/01/2004
6.67
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
2.88
ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.267
318
ΝΑΙ
12/07/1999
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
1.2
ΤΣΑΠΡΑΖΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.201
319
ΝΑΙ
29/03/1999
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.206
2.92
0.777
2.95
ΔΕΡΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.197
320
ΝΑΙ
27/11/1997
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.783
0
2.286
1.109
2.02
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.181
321
ΝΑΙ
22/11/1994
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.637
2.88
2.651
1.19
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.143
322
ΝΑΙ
29/03/1995
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
2.549
2.011
2.64
ΒΑΡΔΑΞΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.093
323
ΝΑΙ
28/07/1988
8.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
4.168
0.92
2.16
ΓΟΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
10.066
324
ΝΑΙ
20/07/2000
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.637
0.937
3.109
3.383
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.974
325
ΝΑΙ
10/11/2003
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.963
1.757
3.22
3.034
ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.969
326
ΝΑΙ
07/11/2001
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.229
1.92
2.9
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.949
327
ΝΑΙ
16/07/2001
8.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.594
1.646
0
3.16
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.945
328
ΝΑΙ
15/04/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0.709
8.733
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.86
329
ΝΑΙ
29/03/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.086
0.99
2.35
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.756
330
ΝΑΙ
31/03/2003
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
3.217
1.5
2.37
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.709
331
ΝΑΙ
17/12/1997
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.149
2.48
1.86
2.22
ΜΙΧΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.703
332
ΝΑΙ
31/03/2003
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.957
2.12
2.774
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΒΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.649
333
ΝΑΙ
20/10/2000
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.094
0
2.149
2.691
ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.6
334
ΝΑΙ
14/07/1998
8.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.544
335
ΝΑΙ
26/07/1991
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.954
2.491
2.583
0
1.67
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.433
336
ΝΑΙ
15/07/2002
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
5.117
0
1.71
ΓΙΕΣΤΕΡ
ΣΑΝΤΡΑ
ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.395
337
ΝΑΙ
25/06/2001
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
7.865
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.367
338
ΝΑΙ
10/11/1993
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.367
339
ΝΑΙ
31/03/2004
6.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΜΑΚΡΗ
ΑΡΕΤΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.333
340
ΝΑΙ
10/11/1989
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΖΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.333
341
ΝΑΙ
25/07/2003
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.316
342
ΝΑΙ
29/03/1999
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
2.64
1.463
0
2.11
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.279
343
ΝΑΙ
16/07/2001
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.303
2.451
3.216
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.191
344
ΝΑΙ
20/07/1998
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
3.126
2.08
1.62
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.087
345
ΝΑΙ
14/07/2003
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.523
1.783
3.187
ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.063
346
ΝΑΙ
06/04/1993
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
1.269
1.166
0
0
2.329
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
9.061
347
ΝΑΙ
15/07/2002
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
3.069
1.85
2.84
ΤΣΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.937
348
ΝΑΙ
14/07/2003
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.469
1.84
2.846
ΓΕΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.886
349
ΝΑΙ
15/07/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.74
2.06
2.76
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.871
350
ΝΑΙ
09/11/1999
8.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.76
3.109
0
2.7
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.826
351
ΝΑΙ
10/07/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.014
0
2.571
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.823
352
ΝΑΙ
14/11/1994
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
0
1.874
0
0
0
2.68
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.823
353
ΝΑΙ
10/03/2000
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
0
2.546
2.966
ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.73
354
ΝΑΙ
08/12/1997
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
2.777
2.503
1
2.05
ΤΣΙΜΠΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.73
355
ΝΑΙ
22/11/2002
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.074
1.794
0
2.81
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.686
356
ΝΑΙ
11/07/1995
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
3.429
0
1.189
1.166
0
0
0
ΤΣΙΩΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.637
357
ΝΑΙ
14/07/1998
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
3.069
0
2.631
ΣΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.584
358
ΝΑΙ
22/11/2002
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
3.263
0
3.053
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.493
359
ΝΑΙ
10/03/2001
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
3.151
0
2.57
ΚΑΡΑΠΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.451
360
ΝΑΙ
07/11/2000
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.337
0.457
3.074
2.583
ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.429
361
ΝΑΙ
24/02/2004
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.729
2.16
2.58
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.42
362
ΝΑΙ
20/10/1995
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
0
0
0
2.894
3.674
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.309
363
ΝΑΙ
14/02/2003
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
2.057
0
3.263
ΓΩΓΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.306
364
ΝΑΙ
07/11/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
3.06
0
2.36
ΛΥΡΑΡΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.267
365
ΝΑΙ
07/11/2001
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
2.889
2.969
0
1.69
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΚΑΤΡΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.233
366
ΝΑΙ
19/11/1996
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
ΠΕΡΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.22
367
ΝΑΙ
17/08/2001
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
2.694
0
2.74
ΝΤΟΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.147
368
ΝΑΙ
12/11/2001
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.137
0
2.13
ΤΣΕΛΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.14
369
ΝΑΙ
10/11/1996
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
1.417
1.02
2.94
ΚΑΤΣΙΩΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.137
370
ΝΑΙ
10/11/1993
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
3.554
2.274
0
1.737
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
8.091
371
ΝΑΙ
29/09/1992
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.851
1.851
0
1.029
0
1.68
ΝΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.9
372
ΝΑΙ
30/09/1994
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0.651
2.377
0.96
0
2.38
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.884
373
ΝΑΙ
28/11/2002
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
2.937
0
1.87
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.871
374
ΝΑΙ
22/03/2001
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
0
0
0
3.094
2.64
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.846
375
ΝΑΙ
31/03/2003
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
2.68
1.39
2.69
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.843
376
ΝΑΙ
15/07/2002
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.423
0
2.52
ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΑΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.811
377
ΝΑΙ
10/11/1993
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946
3.126
0
1.74
ΓΚΟΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.786
378
ΝΑΙ
16/07/2001
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.283
1.543
2.76
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.706
379
ΝΑΙ
12/03/1998
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.44
2.569
0
2.36
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.686
380
ΝΑΙ
16/12/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831
1.84
3.014
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.619
381
ΝΑΙ
30/10/1999
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
2.594
0
2.17
ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.589
382
ΝΑΙ
19/11/1996
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
3.503
0.869
0
2.28
ΚΟΤΣΟΝΟΥΡΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.551
383
ΝΑΙ
05/07/2001
9.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
1.9
3.217
ΜΠΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.507
384
ΝΑΙ
20/10/1995
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
2.343
1.41
1.06
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.497
385
ΝΑΙ
20/10/2000
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
2.411
0
2.857
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.48
386
ΝΑΙ
20/10/2000
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
2.617
0
2.1
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.457
387
ΝΑΙ
25/07/2003
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
1.394
0
2.937
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.45
388
ΝΑΙ
12/03/1998
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
0
2.8
0
2.95
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.42
389
ΝΑΙ
16/07/2001
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.4
0
2.12
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.409
390
ΝΑΙ
30/09/1998
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
2.66
3.286
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.357
391
ΝΑΙ
15/07/2002
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
2.503
0
2.3
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.317
392
ΝΑΙ
20/07/1999
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.606
3.203
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.257
393
ΝΑΙ
16/07/2001
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.343
2.863
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.22
394
ΝΑΙ
19/11/1996
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
2.229
0
1.7
ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.211
395
ΝΑΙ
07/11/2001
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.617
0.731
2.354
ΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.151
396
ΝΑΙ
20/09/1996
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
1.934
1.029
0
1.72
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.143
397
ΝΑΙ
20/03/2002
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.686
2.023
0
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.119
398
ΝΑΙ
08/11/2004
7.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.777
3.793
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.097
399
ΝΑΙ
31/01/2002
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.174
1.66
ΜΟΥΝΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.054
400
ΝΑΙ
20/07/2000
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
0.94
3.206
ΛΟΡΕΤΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
7.054
401
ΝΑΙ
16/07/2001
8.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
3.74
ΧΑΡΜΑΝΤΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.907
402
ΝΑΙ
20/07/1999
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.709
0
0
1.97
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.9
403
ΝΑΙ
30/09/1994
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
1.98
2.52
ΣΠΑΣΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.826
404
ΝΑΙ
15/07/2002
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.126
0
1.68
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.79
405
ΝΑΙ
19/11/1996
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
2.031
0
2.45
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.789
406
ΝΑΙ
19/08/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
3.486
1.794
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.667
407
ΝΑΙ
10/11/1993
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
3.263
0
2.33
ΒΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.606
408
ΝΑΙ
29/03/2002
8.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
0
1.02
2.929
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.569
409
ΝΑΙ
10/03/2001
8.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
2.309
0
1.497
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.499
410
ΝΑΙ
22/11/2002
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
3.527
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.441
411
ΝΑΙ
22/03/2001
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.851
2.91
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.434
412
ΝΑΙ
26/07/1991
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.849
0
1.98
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.434
413
ΝΑΙ
15/07/2002
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.694
3.306
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.424
414
ΝΑΙ
15/07/1994
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
ΜΥΡΩΝΑΚΗ
EIΡΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.354
415
ΝΑΙ
25/07/2003
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
2
0
1.849
ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.32
416
ΝΑΙ
14/07/2004
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
3.329
ΤΣΑΠΟΥΡΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.286
417
ΝΑΙ
31/03/2003
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
3.171
1.56
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.283
418
ΝΑΙ
01/11/1984
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.503
0
1.7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.261
419
ΝΑΙ
17/07/2000
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
2.873
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.257
420
ΝΑΙ
20/11/1998
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.831
0
1.62
ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.207
421
ΝΑΙ
16/07/2001
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.637
ΜΟΥΤΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.201
422
ΝΑΙ
01/07/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.643
0
0.354
1.954
2.25
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.199
423
ΝΑΙ
30/10/1999
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
1.7
0
2.41
ΣΧΟΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.137
424
ΝΑΙ
21/02/2000
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.177
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.129
425
ΝΑΙ
07/11/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
0.217
0
2.32
ΤΣΑΚΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.123
426
ΝΑΙ
17/07/1997
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
1.429
0
2.48
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.093
427
ΝΑΙ
14/07/2003
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.013
3.08
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.086
428
ΝΑΙ
10/03/2000
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
2.98
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.054
429
ΝΑΙ
12/11/2001
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
0
0
2.966
1.82
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.046
430
ΝΑΙ
26/07/1991
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
4.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΛΕ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΚΟΥΝΑΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.037
431
ΝΑΙ
20/07/1998
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
0
1.34
3.04
ΓΡΑΦΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.036
432
ΝΑΙ
19/11/1996
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.883
0
1.69
ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
6.02
433
ΝΑΙ
20/07/1998
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0.86
3.149
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.885
434
ΝΑΙ
06/04/1993
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
5.233
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.881
435
ΝΑΙ
31/03/2003
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
1.47
2.32
ΚΑΣΣΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.857
436
ΝΑΙ
20/11/1998
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.406
0
1.64
ΥΦΑΝΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.844
437
ΝΑΙ
15/07/2002
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
1.646
0
1.41
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.82
438
ΝΑΙ
28/11/2002
7.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
2.069
0
2.3
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.804
439
ΝΑΙ
18/03/2005
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737
3.067
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.803
440
ΝΑΙ
07/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.377
0
1.78
ΚΑΙΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.781
441
ΝΑΙ
14/07/1998
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.82
0
2.39
ΠΙΠΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.723
442
ΝΑΙ
07/11/2001
8.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2
3.22
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.703
443
ΝΑΙ
20/02/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
0
2.76
ΠΑΣΠΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.654
444
ΝΑΙ
20/07/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2.434
0
2.34
ΚΑΟΥΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.649
445
ΝΑΙ
10/03/2001
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.74
ΝΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.609
446
ΝΑΙ
30/09/1991
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
3.143
0
1.46
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ
ΜΑΙΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.603
447
ΝΑΙ
14/07/2003
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
1.9
2.674
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.576
448
ΝΑΙ
11/07/1995
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
2.183
0
0
0
1.61
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.541
449
ΝΑΙ
20/10/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
1.36
1.29
0
1.6
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΤΡΩΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.507
450
ΝΑΙ
13/12/1990
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
2.251
0
0
1.21
ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.483
451
ΝΑΙ
10/07/2002
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
0
0
2.697
ΚΑΠΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.47
452
ΝΑΙ
10/07/2002
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
0
0
2.716
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.429
453
ΝΑΙ
16/07/2001
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2
1.2
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.414
454
ΝΑΙ
10/07/2002
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.774
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.406
455
ΝΑΙ
09/09/1999
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
2.16
0
2.777
ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.403
456
ΝΑΙ
31/03/2003
6.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.537
0
0
ΓΙΟΡΝΤΑΜΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.354
457
ΝΑΙ
25/07/2003
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
2.72
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.35
458
ΝΑΙ
15/07/2002
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
2.807
ΜΠΟΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.301
459
ΝΑΙ
20/07/1995
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.246
0.46
2.35
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.266
460
ΝΑΙ
14/07/2003
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
2.726
ΣΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.256
461
ΝΑΙ
10/11/1996
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.97
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.249
462
ΝΑΙ
20/11/1998
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
2.78
ΝΙΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.234
463
ΝΑΙ
03/12/1998
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0.377
0
0
2.674
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.214
464
ΝΑΙ
14/07/1998
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.434
0
0.38
ΡΑΠΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.186
465
ΝΑΙ
30/06/1994
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.706
0
0
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.141
466
ΝΑΙ
30/10/1999
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.551
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.127
467
ΝΑΙ
20/11/1998
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
3.13
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.121
468
ΝΑΙ
04/11/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
0
0
2.579
ΤΖΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.109
469
ΝΑΙ
14/07/2004
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.189
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.04
470
ΝΑΙ
22/03/2001
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.38
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
5.02
471
ΝΑΙ
04/11/2003
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.1
ΟΛΜΠΑΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.983
472
ΝΑΙ
20/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
0
2.32
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.983
473
ΝΑΙ
20/07/2004
7.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.211
2.771
ΝΤΑΒΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.98
474
ΝΑΙ
07/11/2001
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.94
ΤΑΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.923
475
ΝΑΙ
15/07/2002
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.523
0
2.4
ΧΑΡΧΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.891
476
ΝΑΙ
28/11/2002
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.4
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.889
477
ΝΑΙ
12/11/2001
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0.983
0
1.22
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.886
478
ΝΑΙ
10/07/2002
8.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.623
0
2.44
ΣΟΥΒΑΤΖΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.857
479
ΝΑΙ
16/07/2001
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
0
2.583
0
0
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.857
480
ΝΑΙ
08/11/2004
7.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
2.66
ΚΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.851
481
ΝΑΙ
20/11/1998
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
1.68
ΣΙΔΕΡΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.826
482
ΝΑΙ
04/11/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
0
2.02
ΧΟΥΝΤΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.82
483
ΝΑΙ
10/07/2002
8.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.96
ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.813
484
ΝΑΙ
14/07/2004
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.213
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.803
485
ΝΑΙ
09/11/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.7
ΚΑΛΗΜΕΡΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.8
486
ΝΑΙ
29/03/1991
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
2.766
0
0
0
0
0
ΜΑΝΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.794
487
ΝΑΙ
07/11/2000
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
1.62
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.789
488
ΝΑΙ
10/03/2000
8.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.097
0
0
1.52
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.78
489
ΝΑΙ
16/01/2004
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
2.71
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.76
490
ΝΑΙ
11/04/1989
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.78
ΓΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.759
491
ΝΑΙ
04/11/2003
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
0
0
2.25
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.756
492
ΝΑΙ
20/03/2002
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
2.39
ΒΑΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.739
493
ΝΑΙ
10/03/2000
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.969
0
0
1.77
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.731
494
ΝΑΙ
20/10/2000
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0.94
1.7
ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.72
495
ΝΑΙ
31/03/2003
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.92
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.674
496
ΝΑΙ
20/10/2000
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.654
0
0
2.02
ΖΑΧΕΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.66
497
ΝΑΙ
10/03/2001
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.78
ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.66
498
ΝΑΙ
15/10/2004
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.62
ΤΣΟΜΠΟΛΗ
ΒΑΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.657
499
ΝΑΙ
28/11/2002
7.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.457
0
0
1.2
ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.616
500
ΝΑΙ
16/07/2001
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0.86
2.11
ΠΑΛΙΑΚΟΥΔΗ
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.61
501
ΝΑΙ
01/04/1993
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
0
0
1.67
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.609
502
ΝΑΙ
09/11/1999
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
1.9
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.587
503
ΝΑΙ
22/11/2002
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
2.37
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.586
504
ΝΑΙ
11/05/1998
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
2.749
0
1.46
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.58
505
ΝΑΙ
20/08/2004
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.449
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.571
506
ΝΑΙ
15/07/2002
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
1.92
ΓΟΥΒΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.57
507
ΝΑΙ
29/03/2002
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.554
1.02
1.47
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.531
508
ΝΑΙ
20/07/2000
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
1.96
0
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.53
509
ΝΑΙ
04/11/2003
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.51
ΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.529
510
ΝΑΙ
20/03/2002
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0.857
0
1.9
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.526
511
ΝΑΙ
25/07/2003
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.537
ΚΥΡΤΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.52
512
ΝΑΙ
30/10/1999
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
1.611
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.503
513
ΝΑΙ
04/11/2003
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
2.16
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.5
514
ΝΑΙ
22/11/2002
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.74
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.494
515
ΝΑΙ
20/03/2002
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.434
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.483
516
ΝΑΙ
20/11/1989
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0
0
0
2.38
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.477
517
ΝΑΙ
28/02/1994
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
0
0
1.58
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.47
518
ΝΑΙ
08/11/2004
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.47
ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.414
519
ΝΑΙ
29/04/2002
9.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.414
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.4
520
ΝΑΙ
28/06/1990
8.33
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΠΛΑΚΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.351
521
ΝΑΙ
12/11/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
1.7
ΔΑΔΑΝΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.304
522
ΝΑΙ
17/07/1997
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
0
0
1.61
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.286
523
ΝΑΙ
05/04/1994
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
1.931
0
0
0
0.8
ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΜΑΝΟΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.261
524
ΝΑΙ
20/02/1990
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
0
0
1.61
ΜΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.25
525
ΝΑΙ
22/11/2002
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.28
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.22
526
ΝΑΙ
15/07/1994
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
1.58
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.201
527
ΝΑΙ
14/07/2004
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.35
ΔΑΜΠΡΑΤΖΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.189
528
ΝΑΙ
14/07/2004
8.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
3.049
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.18
529
ΝΑΙ
30/06/1997
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0.617
2.5
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.171
530
ΝΑΙ
16/07/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.511
0
0
1.66
ΔΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.17
531
ΝΑΙ
20/10/1995
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.83
3.34
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.16
532
ΝΑΙ
25/07/2003
9.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.26
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.137
533
ΝΑΙ
06/09/2001
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
3.277
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.131
534
ΝΑΙ
10/06/1992
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
0
0
0
2.36
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΥΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.106
535
ΝΑΙ
20/07/2000
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
3.126
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.08
536
ΝΑΙ
19/11/1996
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.434
0
0
ΝΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.08
537
ΝΑΙ
09/09/2002
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.68
0
1.6
ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.043
538
ΝΑΙ
04/11/2003
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.946
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.02
539
ΝΑΙ
11/09/2003
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.066
1.954
ΠΑΠΠΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.013
540
ΝΑΙ
14/07/2003
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.743
2.27
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.013
541
ΝΑΙ
07/04/2004
5.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
2.47
ΤΣΑΜΚΟΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
4.01
542
ΝΑΙ
15/07/2002
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.04
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.989
543
ΝΑΙ
27/05/1999
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.309
ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.984
544
ΝΑΙ
10/03/2001
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.044
ΤΣΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.943
545
ΝΑΙ
10/03/2000
8.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.509
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.934
546
ΝΑΙ
20/11/1998
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.98
ΓΙΑΝΝΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.93
547
ΝΑΙ
15/07/1981
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
2.84
ΤΣΙΜΠΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.92
548
ΝΑΙ
07/11/2000
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.42
ΖΟΥΖΑΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.876
549
ΝΑΙ
25/07/1991
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
1.27
ΑΡΜΕΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.873
550
ΝΑΙ
21/07/1989
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
2.65
ΜΟΥΣΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.87
551
ΝΑΙ
04/11/2003
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
2.34
ΛΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.863
552
ΝΑΙ
16/01/2004
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.651
ΤΑΓΙΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.846
553
ΝΑΙ
10/03/2001
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
1.96
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.84
554
ΝΑΙ
28/09/1998
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
2.469
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.829
555
ΝΑΙ
20/10/2000
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
2.274
ΛΕΛΕΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.811
556
ΝΑΙ
25/07/2003
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
0
1.56
ΤΡΑΠΑΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.809
557
ΝΑΙ
20/03/2002
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.889
ΧΑΜΗΛΑΚΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.791
558
ΝΑΙ
10/03/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
0
1.54
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.783
559
ΝΑΙ
15/07/2002
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.523
0
1.26
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.76
560
ΝΑΙ
04/11/2004
8.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
1.7
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΘΩΜΑΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.689
561
ΝΑΙ
19/05/2000
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.591
0
0
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.654
562
ΝΑΙ
10/11/1993
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
1.62
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.64
563
ΝΑΙ
22/11/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
1.9
ΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.637
564
ΝΑΙ
05/02/2004
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.06
ΜΗΤΣΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.62
565
ΝΑΙ
07/04/2004
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.86
ΜΠΟΥΛΟΥΣΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.6
566
ΝΑΙ
12/03/1998
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.04
ΛΥΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.566
567
ΝΑΙ
12/07/1999
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
1.097
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.549
568
ΝΑΙ
14/07/2003
9.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.629
ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.51
569
ΝΑΙ
19/11/1991
5.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
1.59
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.507
570
ΝΑΙ
08/11/1994
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
0
0
1.29
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.447
571
ΝΑΙ
15/07/1994
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0
2.11
ΜΑΓΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.42
572
ΝΑΙ
31/03/2004
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
1.58
ΚΡΑΛΛΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.417
573
ΝΑΙ
07/11/2001
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΥΛΛΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.417
574
ΝΑΙ
07/04/2004
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΖΜΑ
ΝΙΚΗ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.374
575
ΝΑΙ
28/09/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0.457
1
1.62
ΜΠΑΓΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.34
576
ΝΑΙ
25/07/2003
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
2.37
ΚΟΚΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.333
577
ΝΑΙ
18/10/2004
8.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.3
578
ΝΑΙ
06/11/1992
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.26
ΚΑΚΑΡΑ
ΑΡΙΕΤΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.274
579
ΝΑΙ
16/07/2001
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΜΑΚΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.257
580
ΝΑΙ
30/06/1991
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
0
0
0
2.08
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.257
581
ΝΑΙ
10/11/1996
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
1.52
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.251
582
ΝΑΙ
28/11/2002
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
2.52
ΟΛΥΜΠΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.251
583
ΝΑΙ
31/03/2004
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
ΒΡΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.239
584
ΝΑΙ
20/07/2000
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
1.65
ΔΟΥΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.23
585
ΝΑΙ
15/07/2002
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.31
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.214
586
ΝΑΙ
08/11/1994
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
1.98
ΤΣΙΤΙΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
0
3.207
587
ΝΑΙ
16/07/2001
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0