ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2007 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
52.213
1
ΝΑΙ
31/03/1989
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
8.159
1.954
9.667
0
9.133
7.033
8.8
ΔΙΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
49.033
2
ΝΑΙ
11/12/1978
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
7.867
8.467
9.133
7.467
7.133
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
48.667
3
ΝΑΙ
07/06/1994
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
0
0
8.167
4
0
0
0
8.467
9.1
6.567
8.8
ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
46.768
4
ΝΑΙ
17/03/1994
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.868
9.633
0
9.133
7.467
6.433
ΧΑΝΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
44.566
5
ΝΑΙ
23/11/1987
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.282
9.633
3.217
0
7.033
8.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
42.983
6
ΝΑΙ
18/02/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
9.5
7.733
9.133
5.4
9.033
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
42.774
7
ΝΑΙ
29/03/1990
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.5
6.823
4.971
8.247
0
6.433
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
38.912
8
ΝΑΙ
27/03/1996
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.733
3.12
0
0
0
3.126
8.3
8.767
8.867
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΗΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
38.324
9
ΝΑΙ
03/04/2001
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
9.6
8.757
9.133
0.983
6.526
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
34.2
10
ΝΑΙ
18/02/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.633
8.467
8.3
0
0
ΚΟΝΙΔΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
33.222
11
ΝΑΙ
28/11/1990
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
2.26
2.94
8.533
8.8
9.1
ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
31.833
12
ΝΑΙ
14/03/1988
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
9.2
0
9.033
0
5
ΓΟΥΒΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
31.089
13
ΝΑΙ
02/09/1994
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.893
9.633
4.037
2.891
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
29.539
14
ΝΑΙ
29/03/1991
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.261
4.594
7.867
0.686
4.511
3.62
0
0
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
28.561
15
ΝΑΙ
24/06/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
7.275
9.633
3.886
0
0
0
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
27.405
16
ΝΑΙ
19/05/1988
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.4
2.571
7.9
0
0
0
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
26.467
17
ΝΑΙ
18/09/1981
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.639
9.6
2.594
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
-
0
25.791
18
ΝΑΙ
16/04/1991
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
4.411
0
0
0
0
8.267
9.067
0
0
ΒΑΣΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
25.764
19
ΝΑΙ
11/01/1996
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
1.497
7.177
9.223
0
0
ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
25.633
20
ΝΑΙ
31/07/1987
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.733
0
9.6
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
24.91
21
ΝΑΙ
18/02/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.767
8.11
ΖΙΩΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
24.652
22
ΝΑΙ
03/04/1990
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.783
5.5
0
0
0
2.411
3.891
0
9.067
0
0
ΔΙΔΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
23.531
23
ΝΑΙ
24/08/1984
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
2.583
0
9.133
4.114
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
21.2
24
ΝΑΙ
03/07/1992
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
5.8
7.9
0
0
0
0
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
-
0
20.455
25
ΝΑΙ
09/05/1990
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
5.546
8.237
0
2.006
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
20.454
26
ΝΑΙ
06/07/1987
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
0
0
ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
17.776
27
ΝΑΙ
30/03/1990
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
7.933
3.749
0
0
0
0
3.1
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
17.346
28
ΝΑΙ
29/05/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.423
8.2
2.706
2.646
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
15.733
29
ΝΑΙ
18/12/1980
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
7.9
0
0
0
0
ΛΕΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
12.551
30
ΝΑΙ
11/11/1993
5.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2.983
4.309
0
0
0
3.26
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
10.927
31
ΝΑΙ
28/09/1979
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
2.76
0
0
0
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
10.611
32
ΝΑΙ
05/11/1993
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
7.833
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.133
33
ΝΑΙ
03/05/1996
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
7.9
34
ΝΑΙ
12/07/1994
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.59
3.87
1.8
0
0
ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
6.146
35
ΝΑΙ
15/06/1999
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
0
0
2.14
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
3.04
36
ΝΑΙ
01/06/1989
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.48
37
ΝΑΙ
29/03/1990
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.251
1.063
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.434
38
ΝΑΙ
30/04/1998
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.366
39
ΝΑΙ
07/11/1996
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.171
40
ΝΑΙ
02/09/1985
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
0
0
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.006
41
ΝΑΙ
06/11/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.914
42
ΝΑΙ
04/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.48
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.434
43
ΝΑΙ
08/03/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.411
44
ΝΑΙ
17/12/1993
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
0.377
45
ΝΑΙ
26/09/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.251
46
ΝΑΙ
05/04/1989
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
0
ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.16
47
ΝΑΙ
23/12/1987
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.149
48
ΝΑΙ
13/09/1995
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
0
0
0
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
47.476
49
ΟΧΙ
11/06/1990
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0.709
9.133
2.434
9.067
9
8.867
ΠΑΝΤΕΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
34.567
2
43.1
50
ΟΧΙ
20/06/1988
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.967
9.6
8.267
8.533
0
0
ΓΑΒΡΗΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
40.594
51
ΟΧΙ
29/05/1991
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
5.767
5.927
9.2
8.967
9.1
ΜΠΑΤΖΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
38.52
52
ΟΧΙ
14/10/1987
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0.754
8.233
5.567
0
3.514
3.151
8.767
0
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
36.707
53
ΟΧΙ
23/01/1987
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.6
2.24
9.133
0
7.067
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
34.773
54
ΟΧΙ
05/07/1993
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.833
8.833
8.4
9.067
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
33.311
55
ΟΧΙ
30/05/1989
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
1.897
0
8.167
5.1
2.8
3.86
3.92
0
0
ΑΤΖΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
32.002
56
ΟΧΙ
21/09/1982
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.167
0
9.633
2.863
1.509
0
2.597
ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΝΙ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.088
3
31.088
57
ΟΧΙ
12/06/1981
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.633
4.954
9.633
0
0
0
0
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
31.064
4
31.064
58
ΟΧΙ
15/05/1997
6.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
8.7
7.967
9.2
2.569
0
0
0
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
29.432
59
ΟΧΙ
29/03/1991
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
4.667
9.5
3.74
0
0
3.326
ΝΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
29.193
60
ΟΧΙ
17/07/1996
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.291
7.435
9.167
3.429
2.889
0.103
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
29.003
61
ΟΧΙ
26/02/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.425
9.633
3.211
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
28.922
62
ΟΧΙ
30/03/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.073
9.633
3.797
0
0
1.451
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
27.862
63
ΟΧΙ
22/10/1991
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
5.738
7.9
6.976
3.74
0
0
ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
27.847
64
ΟΧΙ
22/02/1985
5.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
2.503
3.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.683
7.867
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
26.552
65
ΟΧΙ
25/02/1988
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
2.743
0
3.257
9.067
0
5.794
3.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
25.895
66
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
0
1.509
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
25.551
67
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
0
0
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΔ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
25.172
68
ΟΧΙ
08/10/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.139
9.6
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
23.311
69
ΟΧΙ
27/03/1981
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.433
3.76
1.177
2.274
0
0
0
ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
23.233
70
ΟΧΙ
22/09/1999
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.467
9.6
0
0
0
0
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
22.792
71
ΟΧΙ
27/06/1991
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.937
8.8
8.427
ΤΖΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
22.469
72
ΟΧΙ
18/09/1997
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
4.823
6.349
3.28
1.417
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
22.176
73
ΟΧΙ
29/06/1993
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.488
9.6
5.483
0.36
0
0
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΑΝΔΟΜΑΧΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
21.349
74
ΟΧΙ
14/12/1995
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
8.833
7.967
1.806
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
20.546
75
ΟΧΙ
08/06/1995
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.246
5.5
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
19.934
76
ΟΧΙ
30/09/1987
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
8.333
0
0
0
2.434
0
0
0
ΛΑΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
19.913
77
ΟΧΙ
07/03/1996
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.05
5.77
3.36
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
19.82
78
ΟΧΙ
10/09/1992
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0.514
0
0
0
3.6
1.874
9.5
0
0
0
0
ΜΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
19.331
79
ΟΧΙ
19/05/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.54
1.84
2.4
1.051
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
18.815
80
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
18.683
81
ΟΧΙ
13/05/1997
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
1.531
5.874
5.949
3.5
0
0
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
18.394
82
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
0.377
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
-
0
18.3
83
ΟΧΙ
02/11/2004
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.4
ΠΑΤΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
17.1
84
ΟΧΙ
13/06/1986
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.7
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
16.699
85
ΟΧΙ
03/07/1981
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.733
0
2.966
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
16.552
86
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
3.837
0
0.091
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
16.48
87
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
15.872
88
ΟΧΙ
04/02/1999
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
9.167
0
0
0
2.591
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
15
89
ΟΧΙ
07/10/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
8
0
1.371
ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
14.817
90
ΟΧΙ
24/10/1988
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.337
0.663
0
0
0
0
0
0
2.663
0
3.263
3.703
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
14.72
91
ΟΧΙ
12/12/1983
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
13.962
92
ΟΧΙ
23/05/1990
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
5.062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
13.904
93
ΟΧΙ
18/12/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
4.811
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
12.646
94
ΟΧΙ
13/07/1978
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.8
2.949
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
12.572
95
ΟΧΙ
14/04/1995
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
9.167
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
11.862
96
ΟΧΙ
25/02/1999
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.729
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
11.174
97
ΟΧΙ
06/05/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.174
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
10.889
98
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
10.514
99
ΟΧΙ
12/11/1991
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.094
3.16
0
0
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
10.344
100
ΟΧΙ
07/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
2.977
0
0
0
ΣΛΑΤΙΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
10.048
101
ΟΧΙ
17/09/1984
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
1.314
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.937
102
ΟΧΙ
03/11/1987
6.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.16
0.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.6
103
ΟΧΙ
24/11/1992
5.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.6
104
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.521
105
ΟΧΙ
03/03/1986
5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.32
1.69
2.61
3.85
0
0
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
9.267
106
ΟΧΙ
14/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
9.2
107
ΟΧΙ
15/03/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
ΧΑΒΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
9.167
108
ΟΧΙ
28/04/1999
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.93
109
ΟΧΙ
01/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0.663
0
0
0
ΒΑΡΣΑΓΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.833
110
ΟΧΙ
06/04/2004
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΑΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.696
111
ΟΧΙ
08/09/1992
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
8.102
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.64
112
ΟΧΙ
09/11/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.531
1.143
1.029
ΛΑΖΑΝΗ
ΒΑΪΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.537
113
ΟΧΙ
23/09/1976
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
8.414
114
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
3.294
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
8.267
115
ΟΧΙ
05/06/1987
6.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΑΝΑ-ΤΣΙΑΝΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
7.326
116
ΟΧΙ
02/04/1979
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.634
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
7.204
117
ΟΧΙ
19/12/1994
5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
4.03
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
6.803
118
ΟΧΙ
20/02/1996
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
0
0
0
0
2.883
0
0
0
ΜΑΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
6.583
119
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
2.423
0
0
0
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
6.491
120
ΟΧΙ
02/03/1988
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
6.131
121
ΟΧΙ
06/07/1988
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.537
ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
5.643
122
ΟΧΙ
30/06/1993
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.04
3.597
0
0
0
ΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
5.5
123
ΟΧΙ
11/12/1981
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
5.463
124
ΟΧΙ
03/07/1992
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.143
1.006
1.063
0.96
0.891
ΚΟΕΝ
ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
5.189
125
ΟΧΙ
20/09/1982
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
2.331
0
0
0
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
5.103
126
ΟΧΙ
26/09/1995
5.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
2.989
0
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.731
127
ΟΧΙ
22/08/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
0.869
0.937
ΤΣΑΚΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.637
128
ΟΧΙ
13/07/1984
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.5
0
0
0
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.354
129
ΟΧΙ
07/03/1994
5.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.091
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.331
130
ΟΧΙ
22/09/1997
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.149
131
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0.549
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.047
132
ΟΧΙ
09/02/1989
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
0
2.29
0
0
ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
4.046
133
ΟΧΙ
31/03/1981
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0
0
0
0
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
4
134
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
3.774
135
ΟΧΙ
26/03/2004
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.731
136
ΟΧΙ
20/11/1985
5.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
3
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
3.531
137
ΟΧΙ
10/01/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
1.234
0.846
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
3.383
138
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
3.174
139
ΟΧΙ
31/05/1988
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0.857
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.129
140
ΟΧΙ
25/01/1993
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
ΡΕΤΣΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
3.103
141
ΟΧΙ
16/03/2004
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.937
142
ΟΧΙ
09/01/1990
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.88
143
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
1.051
0.389
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.846
144
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.623
145
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.583
146
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΕΚΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.446
147
ΟΧΙ
08/03/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.646
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΑΙΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.286
148
ΟΧΙ
04/10/1977
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
ΚΟΡΡΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
2.126
149
ΟΧΙ
19/04/1989
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
2.057
150
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
0.503
0.823
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.863
151
ΟΧΙ
09/03/1988
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0.411
0
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.826
152
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
0
0
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.76
153
ΟΧΙ
30/05/1995
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.691
154
ΟΧΙ
23/10/1989
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.669
155
ΟΧΙ
12/05/1989
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.526
ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.6
156
ΟΧΙ
07/07/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.48
ΚΟΦΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.509
157
ΟΧΙ
31/03/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.526
0.48
ΚΑΡΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.451
158
ΟΧΙ
22/04/1994
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.417
159
ΟΧΙ
25/06/2002
5.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.503
0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.371
160
ΟΧΙ
12/11/1991
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.257
161
ΟΧΙ
03/04/1990
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.211
162
ΟΧΙ
09/11/2000
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.709
ΔΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.143
163
ΟΧΙ
09/11/1988
8.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.097
164
ΟΧΙ
03/04/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΞΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
1.074
165
ΟΧΙ
06/10/2003
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΓΕΡΑΚΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
1.051
166
ΟΧΙ
04/07/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.937
167
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.48
ΤΟΥΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.937
168
ΟΧΙ
13/06/2005
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.389
ΜΠΙΤΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.891
169
ΟΧΙ
19/11/1997
5.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.869
170
ΟΧΙ
15/11/1993
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.869
171
ΟΧΙ
07/04/2003
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0.503
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.857
172
ΟΧΙ
22/10/1991
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.377
ΔΙΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.777
173
ΟΧΙ
03/07/2003
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.709
174
ΟΧΙ
25/04/2000
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.709
175
ΟΧΙ
12/11/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΠΙΤΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.709
176
ΟΧΙ
27/01/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.64
177
ΟΧΙ
15/06/1995
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
0.571
0
MAΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΟΥ
ΑΛΗΘΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.594
178
ΟΧΙ
08/10/2001
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
0.526
179
ΟΧΙ
01/10/1990
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
ΦΩΛΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.526
180
ΟΧΙ
03/02/2006
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.491
181
ΟΧΙ
31/01/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.48
182
ΟΧΙ
15/02/1996
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
0.457
183
ΟΧΙ
15/12/1992
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
ΡΟΜΠΟΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.389
184
ΟΧΙ
02/11/2005
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΑΧΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.343
185
ΟΧΙ
21/09/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.309
186
ΟΧΙ
25/09/1992
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.286
187
ΟΧΙ
25/06/1990
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
ΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
0
0.229
188
ΟΧΙ
27/02/1992
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.229
189
ΟΧΙ
04/10/2004
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
ΛΟΓΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.206
190
ΟΧΙ
22/12/2005
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΒΑΡΖΗ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
0
0.137
191
ΟΧΙ
11/01/2002
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0