ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2007 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΦΥΡΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
55.785
1
63.975
1
ΝΑΙ
11/09/1992
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
9.067
8.6
9.2
7.355
9.633
8.467
7.333
0.857
0
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
42.791
2
50.657
2
ΝΑΙ
18/10/1988
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
0
0
0
0
0
8.767
6.189
4.731
2.537
7.9
8.467
7.867
0
0
ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
37.772
3
50.166
3
ΝΑΙ
14/10/1996
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.233
3.006
9.6
9.7
9.133
3.26
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
37.42
4
48.687
4
ΝΑΙ
04/04/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.3
8.167
8.167
1.051
0
2.569
9.133
0
2.133
ΚΑΙΤΣΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
30.133
5
37.833
5
ΝΑΙ
02/04/1998
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.5
5.7
7.867
0
7.7
0
0
ΣΙΩΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
30.273
6
ΝΑΙ
03/07/1989
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
3.223
0
0
0
7.867
3.317
0
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
22.208
7
ΝΑΙ
24/07/1985
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
8.503
10.5
0.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
13.595
8
ΝΑΙ
19/10/1998
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.451
7.767
0.377
0
0
0
0
0
ΑΓΝΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
6.834
9
ΝΑΙ
09/04/1992
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
3.611
0
0
0
0
0
ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
58.133
6
58.133
10
ΟΧΙ
20/05/1981
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
10.833
9.433
9.633
9.333
9.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΣΤΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
41.456
11
ΟΧΙ
14/10/1988
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.8
4.96
4.874
0
0
2.9
9.133
0
3.389
ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
36.743
12
ΟΧΙ
05/10/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.067
6.18
0
0
6.833
3.326
3.137
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
31.925
13
ΟΧΙ
19/10/1988
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.834
0
0
0
0
8.3
8.093
4.686
0
0
0
0
0
3.011
ΖΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
24.866
14
ΟΧΙ
12/05/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
3.026
7.7
3.283
2.157
ΚΡΑΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
24.606
15
ΟΧΙ
09/07/1992
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
8.367
8.733
0
4.1
0
0
0
0
ΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
18.835
16
ΟΧΙ
19/04/1994
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.04
7.7
0
0
0
0.229
0
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
14.56
17
ΟΧΙ
30/10/1990
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
2.463
0
0
2.897
0
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
14.483
18
ΟΧΙ
01/11/2000
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
2.251
3.306
0
3.183
2.829
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
13.1
19
ΟΧΙ
07/05/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
0.663
3.266
0
2.791
3.111
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
11.066
20
ΟΧΙ
06/12/1983
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
3.966
0
0
0
2.963
0.251
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
10.929
21
ΟΧΙ
20/11/1995
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
4.389
4.151
0.549
0.251
0
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
9.631
22
ΟΧΙ
12/03/2002
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.571
0
2.786
0
ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
9.286
23
ΟΧΙ
18/05/1993
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.334
1.769
0
3.246
1.937
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.823
24
ΟΧΙ
03/02/2003
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.909
2.331
ΚΡΑΣΤΑΝΑ ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.5
25
ΟΧΙ
20/05/1994
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
7.374
26
ΟΧΙ
02/07/1988
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
1.051
0
0
0
2.883
0
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
5.643
27
ΟΧΙ
02/11/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.003
2.64
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
3.8
28
ΟΧΙ
22/10/2001
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.411
2.84
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
3.634
29
ΟΧΙ
14/11/1989
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
2.871
30
ΟΧΙ
22/10/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.871
0
0
0
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
1.6
31
ΟΧΙ
03/05/1990
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
1.554
32
ΟΧΙ
10/12/1996
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.937
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
1.554
33
ΟΧΙ
14/03/2002
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.96
ΔΑΡΕΛΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.903
34
ΟΧΙ
06/09/2004
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
ΝΑΤΣΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.457
35
ΟΧΙ
29/10/2003
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΚΑΝΤΕΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
-
0
0.434
36
ΟΧΙ
09/05/2006
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434