ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2007 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΓΟΥΒΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
49.11
1
ΝΑΙ
11/05/1998
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.114
9.633
3.546
7.867
7.483
8.7
ΚΑΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
46.913
2
ΝΑΙ
16/11/1994
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.667
9.733
9.1
6.8
8.733
ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
45.017
3
ΝΑΙ
15/03/1998
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
9.6
9.767
9.133
6.767
7.133
ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
44.116
4
ΝΑΙ
02/06/1999
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
8.167
5.778
9.6
2.56
7.467
0
7.333
ΚΟΥΤΙΒΑ
ΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
37.249
5
ΝΑΙ
18/11/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
3.017
9.167
3.126
7.867
6.039
0
ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
36.911
6
ΝΑΙ
23/11/1993
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
3.554
9.2
0
7.767
2.897
5.126
ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
36.883
7
ΝΑΙ
10/07/1996
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
1.829
2.754
7.833
3.84
9.6
0
6.672
1.211
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
33.239
8
ΝΑΙ
08/05/1989
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.874
3.257
0.32
2.96
9.633
3.22
3.474
3.1
3.4
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
31.548
9
ΝΑΙ
04/07/1997
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
5.858
9.5
2.874
2.069
0
2.88
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
29.768
10
ΝΑΙ
24/09/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
9.6
3.163
7.767
5.97
0
ΦΕΛΕΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
24.422
11
ΝΑΙ
12/07/1995
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
8.6
3.909
0
2.88
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
21.349
12
ΝΑΙ
16/10/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
9.133
5.467
2.771
ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
19.368
13
ΝΑΙ
17/06/2003
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
9.1
5.433
2.674
ΠΛΑΚΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
18.401
14
ΝΑΙ
02/06/2003
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.3
0
1.634
ΑΛΑΛΕΟΥ
ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
18.311
15
ΝΑΙ
23/11/1993
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
9.2
3.014
0
0
2.657
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
17.306
16
ΝΑΙ
23/11/1993
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
4.549
2.674
2.986
1.463
0
0.606
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
14.751
17
ΝΑΙ
02/12/1999
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
7.193
0
0
0
3.626
0
ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
11.267
18
ΝΑΙ
31/03/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.467
0
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
11.003
19
ΝΑΙ
28/03/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.14
8
0
2.503
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
10.486
20
ΝΑΙ
15/06/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.086
0
0
1.8
0
0
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
10.167
21
ΝΑΙ
11/01/1990
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.4
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.367
22
ΝΑΙ
31/03/2000
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
6.454
23
ΝΑΙ
08/07/2003
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.814
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
4.177
24
ΝΑΙ
08/05/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
2.291
0
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.71
25
ΝΑΙ
09/10/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.71
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
38.22
26
ΟΧΙ
21/12/1981
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
3.44
4.926
3.189
3.577
9.6
2.557
3.057
2.223
3.091
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
31.311
27
ΟΧΙ
13/10/1995
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
1.12
9.167
2.929
7.433
2.963
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
27.726
28
ΟΧΙ
02/05/1988
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.554
9.2
3.309
3.263
0
0
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
24.696
29
ΟΧΙ
01/07/1992
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.169
4.24
4.965
2.914
2.694
0
1.714
ΔΑΛΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
14.706
30
ΟΧΙ
25/11/1997
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
3.726
2.166
2.723
0
2.32
0
ΜΗΤΡΑΙΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
12.334
31
ΟΧΙ
13/11/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5
0
1.734
0
0
0
0
ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.611
32
ΟΧΙ
09/05/1990
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.806
2.24
0
0
1.766
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
8.191
33
ΟΧΙ
05/06/1998
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
3.197
1.554
0
0
ΤΑΡΤΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
7.163
34
ΟΧΙ
04/12/2002
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.037
3.126
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.943
35
ΟΧΙ
08/05/1998
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.674
2.286
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.846
36
ΟΧΙ
18/11/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
2.874
0
0
0
ΚΥΔΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.549
37
ΟΧΙ
16/11/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.683
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.303
38
ΟΧΙ
20/04/2005
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
2.497
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
5.194
39
ΟΧΙ
21/05/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223
2.971
0
0
0
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
4.234
40
ΟΧΙ
10/05/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
1.68
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
3.18
41
ΟΧΙ
02/10/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ
ΖΟΡΙΤΣΑ
ΒΟΥΚΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.88
42
ΟΧΙ
31/03/2000
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.82
43
ΟΧΙ
22/04/1999
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
2.497
44
ΟΧΙ
28/02/1997
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
0
0
0
ΚΑΛΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.943
45
ΟΧΙ
08/10/2003
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.783
46
ΟΧΙ
09/06/2004
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.189
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.551
47
ΟΧΙ
04/11/2004
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
1.449
48
ΟΧΙ
04/04/2005
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
0
ΚΑΡΑΚΟΖΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
-
0
0.571
49
ΟΧΙ
06/10/2000
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0