ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2007 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
51.686
1
ΝΑΙ
07/07/1993
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.767
9.6
3.286
7.767
7.9
8.733
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
44.16
2
ΝΑΙ
21/12/1995
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
6.907
9.6
3.42
7.7
0
8.733
ΤΑΣΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
44.133
1
44.133
3
ΝΑΙ
04/05/1990
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.1
9.133
9.5
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
38.674
4
ΝΑΙ
04/03/1992
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.641
7.9
0
6.367
0
8.733
ΜΑΝΙΤΣΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
34.467
5
ΝΑΙ
15/01/1993
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.067
7.986
9.2
0.926
3.171
3.294
0
ΤΣΩΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
34.267
6
ΝΑΙ
06/04/2001
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.133
7.9
8.733
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
34.133
7
ΝΑΙ
31/03/2003
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.133
7.8
8.733
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
31.02
8
ΝΑΙ
12/05/1995
7.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6.387
0
0
0
7.8
8.833
ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
30.479
3
30.479
9
ΝΑΙ
04/11/1994
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.08
5.109
1.257
9.2
0
0
0
0
ΠΑΧΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
28.439
10
ΝΑΙ
23/12/1997
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.463
0
7.9
7.443
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
28.225
11
ΝΑΙ
31/05/1990
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
5.303
9.267
8.067
2.811
1.429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗ
ΖΩΙΤΣΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
26.822
12
ΝΑΙ
01/11/2002
8.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
9.133
7.8
7.557
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
25.4
13
ΝΑΙ
24/05/1995
8.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.833
0
9.6
0
0
0
0
ΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
25.17
14
ΝΑΙ
21/10/1992
8.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
8.117
5.7
7.867
0
0
0
0
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
22.306
15
ΝΑΙ
23/05/2003
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.274
5.323
6.129
5.58
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
15.516
16
ΝΑΙ
03/04/2000
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
7.716
ΚΕΦΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
15
17
ΝΑΙ
20/12/2004
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
7.1
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
14.285
18
ΝΑΙ
14/09/1995
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.303
6.982
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
10.438
19
ΝΑΙ
12/01/1990
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
8.8
20
ΝΑΙ
28/09/1990
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
7.163
21
ΝΑΙ
16/12/1998
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.36
0
2.803
0
0
0
ΑΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
6.026
22
ΝΑΙ
09/10/2000
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
3.049
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.503
23
ΝΑΙ
05/05/1993
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
1.337
24
ΝΑΙ
12/05/1995
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
33.2
6
46.467
25
ΟΧΙ
12/12/1991
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
9.4
5.767
9.6
0
6.833
0
6.433
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
38.187
26
ΟΧΙ
05/04/1996
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
6.829
4.633
3.431
7.767
6.188
2.706
ΜΟΛΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
36.7
5
36.7
27
ΟΧΙ
31/10/1989
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.6
9.167
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
36.235
28
ΟΧΙ
22/09/1995
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
8.933
5.733
9.2
0
0.377
2.129
6.4
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΔΟΥΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
32.705
8
36.038
29
ΟΧΙ
05/03/1998
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
8.933
5.838
9.133
0
3.333
0
0
ΤΣΟΥΓΚΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
33.096
7
33.096
30
ΟΧΙ
31/10/1991
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.433
7.23
9.133
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
29.698
31
ΟΧΙ
16/11/1993
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.067
0
5.7
0
0
0
2.631
6.367
ΟΥΡΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
29.453
32
ΟΧΙ
27/04/1990
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.186
0
8.233
3.611
9.2
0
0
3.223
0
ΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
27.909
33
ΟΧΙ
04/06/1991
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
8.833
7.104
0
0
8.2
0.651
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
20.127
34
ΟΧΙ
01/06/2000
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
0
0
0
0.56
0
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
19.731
35
ΟΧΙ
28/05/1996
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0.674
7.986
6.804
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
18.281
36
ΟΧΙ
19/11/1992
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.086
8.367
3.829
0
0
0
0
0
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
18.041
37
ΟΧΙ
08/07/2003
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
8.933
8.833
ΖΗΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
17.258
38
ΟΧΙ
29/04/1993
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
3.783
9.167
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣTANTINΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
17.068
39
ΟΧΙ
14/11/1990
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
3.003
2.189
0.857
2.786
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
16.395
40
ΟΧΙ
12/11/1993
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.457
5.298
2.18
2.46
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
16.081
41
ΟΧΙ
10/10/2000
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
9.167
2.509
0
2.714
0
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
15.855
42
ΟΧΙ
14/01/1997
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
3.389
0
0
0
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
15.375
43
ΟΧΙ
07/05/1992
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
3.26
0
2.789
2.954
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
15.143
44
ΟΧΙ
18/06/1993
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
3.406
3.726
1.806
2.034
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
14.867
45
ΟΧΙ
26/10/1989
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
14.196
46
ΟΧΙ
07/05/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.491
2.103
0
2.263
0
0
0
0
3.34
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
13.909
47
ΟΧΙ
18/11/1992
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
5.44
4.846
2.32
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
13.563
48
ΟΧΙ
13/01/1994
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
1.131
2.157
2.194
2.949
0
0
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
12.871
49
ΟΧΙ
02/07/1992
7.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.503
1.589
0.697
1.84
0
0
1.243
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
12.422
50
ΟΧΙ
01/02/1995
7.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
8.433
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
12.284
51
ΟΧΙ
29/03/2000
8.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
5.7
0
3.049
0
0
2.574
ΝΤΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
12
52
ΟΧΙ
12/12/2001
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.746
3.38
1.657
1.989
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
11.331
53
ΟΧΙ
21/10/1992
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.771
0
2.951
0
3.009
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
9.16
54
ΟΧΙ
24/11/1999
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
0
0
3.146
3.249
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
8.846
55
ΟΧΙ
04/04/2001
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.76
0
2.266
1.311
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
8.171
56
ΟΧΙ
18/11/1999
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
3.003
0
2.769
0
ΜΠΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
6.8
57
ΟΧΙ
16/10/1996
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΖΗΡΟΓΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
5.909
58
ΟΧΙ
02/04/2001
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
2.837
0
ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
5.189
59
ΟΧΙ
03/11/2004
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
3.08
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
5.126
60
ΟΧΙ
29/06/1999
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0
2.137
0
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΣΙΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
4.96
61
ΟΧΙ
15/01/1998
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.566
0
0
0
0
0
ΓΡΕΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
4.789
62
ΟΧΙ
15/10/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
2.766
ΝΤΑΝΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
4.437
63
ΟΧΙ
18/09/1997
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.757
0
0
0
0
ΠΕΡΤΣΙΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
4.117
64
ΟΧΙ
29/10/2001
8.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.123
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
3.494
65
ΟΧΙ
25/06/1998
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.02
0
1.131
0
ΒΑΤΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
3.329
66
ΟΧΙ
03/07/2000
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
0
0
0
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
3.169
67
ΟΧΙ
10/04/2006
8.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.169
ΜΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.989
68
ΟΧΙ
21/04/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.863
69
ΟΧΙ
18/11/2002
8.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.863
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.86
70
ΟΧΙ
08/11/1995
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.777
71
ΟΧΙ
04/03/2003
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377
0
0
1.4
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.317
72
ΟΧΙ
19/06/2003
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0
0
0
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
2.029
73
ΟΧΙ
10/05/2002
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
0
0
0
ΚΑΠΙΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
1.78
74
ΟΧΙ
01/03/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΙ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
1.577
75
ΟΧΙ
08/07/1999
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
0.72
76
ΟΧΙ
20/03/2002
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
0.549
77
ΟΧΙ
16/05/1994
8.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
0.503
78
ΟΧΙ
23/10/2000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΜΑΔΕΜΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
0.206
79
ΟΧΙ
23/10/1989
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
-
0
0.126
80
ΟΧΙ
13/10/2003
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126