ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΛΕΟΝΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.447
1
-
-1
60.447
1
ΝΑΙ
16/12/1981
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
0
0
0
3.2
0
7
0
8.6
9.133
0
0
0
0
7.967
7.9
0
0
1.41
2.46
2.91
ΓΚΑΛΛΟ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΜΠΕΛΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.033
3
-
-1
34.033
2
ΝΑΙ
26/11/1985
8.5
0
34.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΕΜΟΥΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.19
3
ΝΑΙ
20/02/1989
5.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
7.232
9.333
3.533
ΔΡΕΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.115
4
ΝΑΙ
30/09/1986
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.767
3.52
3.029
2.571
0
0
1.211
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.559
5
ΝΑΙ
14/11/1995
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
9.033
0
0
1.189
2.377
0
0
0
2.26
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.771
6
ΝΑΙ
10/07/1987
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.354
6.034
0
0
1.794
0
0
0
0
1.97
2.91
ΜΑΙΛΛΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.95
7
ΝΑΙ
15/06/1989
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
1.543
0
2.14
2.9
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.859
8
ΝΑΙ
10/07/1986
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
3.533
2.549
0
1.177
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.597
9
ΝΑΙ
09/07/1986
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.931
3.349
0.594
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.9
ΜΗΤΣΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.501
10
ΝΑΙ
16/10/2002
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.697
3.661
6.269
ΖΓΚΟΖΕΛΣΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΝΤΜΟΥΝΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.203
11
ΝΑΙ
08/04/1996
5.8
0
11.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
13.837
12
ΝΑΙ
15/09/1991
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.65
0
0
7.667
ΓΑΛΑΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
13.631
13
ΝΑΙ
30/04/1991
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
5.767
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ
ΤΑΚΟΥΧΗ
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
13.613
14
ΝΑΙ
16/07/1980
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
3.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΤΖΙΒΟΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
13.071
15
ΝΑΙ
10/07/1990
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.994
0
0
0
0
0
2.59
5.293
ΚΑΛΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
12.883
16
ΝΑΙ
19/12/1990
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.85
ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
12.876
17
ΝΑΙ
29/06/1988
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
4.091
0.571
0
0
0
0
0
0.286
0
2.81
4.649
ΜΠΟΥΡΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
12.197
18
ΝΑΙ
10/11/1992
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
2.96
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
12.154
19
ΝΑΙ
20/02/1986
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3.154
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
12.13
20
ΝΑΙ
25/11/2002
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.163
2.231
2.87
3.34
ΣΑΜΠΡΗ
ΜΑΡΙΚΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.944
21
ΝΑΙ
17/07/1990
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
2.514
0
0
0
0
1.74
3.29
ΔΟΥΡΟΥ
ΡΑΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.78
22
ΝΑΙ
17/07/2000
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.44
1.56
2.78
3.16
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.707
23
ΝΑΙ
10/07/1988
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
3.04
ΓΚΙΑΦΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.657
24
ΝΑΙ
30/09/1988
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
4.717
1.189
0
0
2.3
2.96
ΠΟΛΙΤΗ
ΡΩΜΑΛΕΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.606
25
ΝΑΙ
27/11/1996
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
1.371
0
0
0
1.02
0
6.243
ΒΕΡΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.53
26
ΝΑΙ
28/07/1988
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.517
27
ΝΑΙ
17/07/1997
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.08
1.406
0
1.131
1.71
3.27
ΝΤΑΜΠΩΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.509
28
ΝΑΙ
11/11/1988
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
3.451
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.8
ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.247
29
ΝΑΙ
31/07/1995
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3
6.227
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.209
30
ΝΑΙ
13/11/1998
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
0
0
0
0
1.84
2.76
3.26
ΨΥΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.197
31
ΝΑΙ
30/11/1993
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
2.42
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.026
32
ΝΑΙ
10/07/1988
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.714
2.39
2.38
0
0.97
2.84
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.956
33
ΝΑΙ
06/08/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
1.737
1.397
1.72
3.21
ΦΑΡΣΑΡΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.898
34
ΝΑΙ
24/03/1992
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
2.331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.809
35
ΝΑΙ
11/11/1988
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0.48
0
3.491
3.763
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.733
36
ΝΑΙ
23/03/2001
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
2.45
6.066
ΛΥΓΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.723
37
ΝΑΙ
11/11/1988
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
0
0
0
2.783
5.734
ΚΑΠΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.637
38
ΝΑΙ
27/11/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
2.594
0
0
0
0
0
0
1.72
3.1
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.586
39
ΝΑΙ
30/09/1989
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.04
1.74
0
2.746
3.35
ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.529
40
ΝΑΙ
20/07/1995
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
5.729
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.496
41
ΝΑΙ
29/03/1991
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.623
2.366
0
0
0
0
0
0
1.33
3.28
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.314
42
ΝΑΙ
02/10/2001
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0.343
1.966
0
1.02
1.966
3.1
ΑΒΔΕΛΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.276
43
ΝΑΙ
10/11/1992
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
3.154
0
0
0
0
0
0
0
1.27
2.8
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.19
44
ΝΑΙ
11/12/1992
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.16
6.243
ΣΑΧΤΟΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.161
45
ΝΑΙ
31/03/2004
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.391
6.77
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.143
46
ΝΑΙ
26/04/1999
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.074
0
0
0.96
2.94
4.62
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.09
47
ΝΑΙ
06/11/1986
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.33
ΨΩΜΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.076
48
ΝΑΙ
29/11/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
2.22
4.613
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.001
49
ΝΑΙ
21/03/2001
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.134
0
1.671
2.77
3.426
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.956
50
ΝΑΙ
17/07/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.057
1.669
0
1.4
3.83
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.95
51
ΝΑΙ
16/10/1987
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
3.543
2.377
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΑΧΕΙΛΑΡΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.931
52
ΝΑΙ
29/03/1999
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
2.786
0
0
2.24
3.26
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.897
53
ΝΑΙ
09/07/1993
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
0
1.189
0.777
3.194
3.24
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΗΓΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.891
54
ΝΑΙ
15/10/1991
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.526
0
0
0
1.88
2.88
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.874
55
ΝΑΙ
09/07/1993
7.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.06
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.781
56
ΝΑΙ
30/03/1995
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
5.127
ΑΥΛΩΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.574
57
ΝΑΙ
30/07/1999
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.217
3.197
0
0
3.16
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.567
58
ΝΑΙ
30/09/1990
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0
0
1.909
0
0
0
0
0
1.21
3.02
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.56
59
ΝΑΙ
17/04/1995
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
2.51
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.447
60
ΝΑΙ
14/11/1995
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
0
1.46
2.45
3.24
ΑΡΩΝΗ
ΦΙΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.37
61
ΝΑΙ
30/04/1998
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
1.577
3.491
3.639
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.367
62
ΝΑΙ
27/05/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.079
5.279
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.216
63
ΝΑΙ
23/12/1992
5.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.606
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
3.19
ΛΕΩΝ
ΝΕΦΕΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.19
64
ΝΑΙ
27/11/1996
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.166
0
0.537
0
0
2.58
3.33
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.17
65
ΝΑΙ
12/07/1999
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
7.1
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.164
66
ΝΑΙ
16/07/2002
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.674
2.24
3.25
ΛΥΓΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.126
67
ΝΑΙ
24/03/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.409
0
2.337
1.32
3.06
ΤΣΩΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.08
68
ΝΑΙ
29/03/1991
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
0
0
0
0
0.663
0
0
0
1.72
3.2
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.067
69
ΝΑΙ
07/11/1990
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.983
70
ΝΑΙ
10/11/1992
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
3.633
0
0
0
0
0
0
2.71
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.966
71
ΝΑΙ
30/09/1987
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
3.337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.7
ΒΙΟΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.846
72
ΝΑΙ
10/11/1992
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.74
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.837
73
ΝΑΙ
30/07/1999
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.283
5.457
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.794
74
ΝΑΙ
15/10/1987
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.614
3.24
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.789
75
ΝΑΙ
08/04/2002
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.7
0.571
1.943
3.5
ΚΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.76
76
ΝΑΙ
17/07/1989
5.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.16
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.759
77
ΝΑΙ
30/07/2001
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
3.16
3.629
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.639
78
ΝΑΙ
31/03/1988
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
7.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.603
79
ΝΑΙ
29/11/2002
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
5.7
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.6
80
ΝΑΙ
05/11/1991
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.599
81
ΝΑΙ
16/07/2003
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.457
3.161
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.569
82
ΝΑΙ
15/05/2001
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
6.069
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.52
83
ΝΑΙ
15/10/1991
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
1.16
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.509
84
ΝΑΙ
20/02/1986
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
0.617
0
0
0
1.64
3.12
ΧΑΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.506
85
ΝΑΙ
29/11/2002
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0.526
0.503
2.703
3.22
ΓΙΑΝΚΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.414
86
ΝΑΙ
19/07/2001
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
0
0
2.3
2.82
ΛΑΦΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.386
87
ΝΑΙ
26/07/1991
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
3.234
0
0
0
1.523
2.2
ΚΛΗΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.254
88
ΝΑΙ
09/11/1999
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.423
4.831
ΦΛΩΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.22
89
ΝΑΙ
21/07/1989
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
6.02
ΚΟΥΚΛΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.217
90
ΝΑΙ
03/04/2000
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
0
0
0
5.486
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.15
91
ΝΑΙ
30/07/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.571
0.857
2.57
3.786
ΠΙΤΟΥΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.103
92
ΝΑΙ
10/11/1989
6.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
1.246
0
0.206
0
0
0
0
1.14
3.18
ΒΛΙΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.101
93
ΝΑΙ
12/07/1999
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
0
0
0
1.67
2.94
ΦΑΡΟΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.094
94
ΝΑΙ
03/04/1995
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
5.234
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.086
95
ΝΑΙ
13/11/1995
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
2.536
4.61
ΣΜΥΡΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.031
96
ΝΑΙ
16/01/1998
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.131
0
1
2.02
2.88
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.981
97
ΝΑΙ
15/10/1987
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
2.82
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.937
98
ΝΑΙ
11/11/2004
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
5.847
ΚΑΠΟΤΗ-ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.803
99
ΝΑΙ
20/02/1990
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3.02
ΧΑΣΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.781
100
ΝΑΙ
19/11/1996
8.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
4.941
ΛΙΟΛΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.767
101
ΝΑΙ
30/09/1990
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.756
102
ΝΑΙ
02/08/1994
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
2.98
2.97
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.753
103
ΝΑΙ
03/04/2000
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.65
4.731
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.738
104
ΝΑΙ
08/11/1994
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.77
ΜΑΡΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.68
105
ΝΑΙ
19/07/2001
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
5.82
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.67
106
ΝΑΙ
10/05/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
0
1.35
5.303
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.633
107
ΝΑΙ
13/11/1995
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.609
108
ΝΑΙ
24/08/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
3.009
2.67
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.551
109
ΝΑΙ
11/07/1995
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.16
3.351
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.527
110
ΝΑΙ
23/03/2001
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
2.28
0.686
0
0
1.22
2.53
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.52
111
ΝΑΙ
16/07/2002
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
5.66
ΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.491
112
ΝΑΙ
17/07/1992
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
0
2.12
3.737
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.451
113
ΝΑΙ
20/11/1998
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
2.16
5.131
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.416
114
ΝΑΙ
23/03/1997
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
0
1.41
1.72
2.64
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.4
115
ΝΑΙ
13/11/1998
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0.526
1.291
0
1.46
2.34
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.397
116
ΝΑΙ
19/01/2000
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.917
0
0
2.34
3.14
ΔΙΒΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.346
117
ΝΑΙ
27/11/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
1.92
2.54
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.343
118
ΝΑΙ
10/07/1987
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.28
ΠΑΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.343
119
ΝΑΙ
05/05/1997
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
1.029
0
1.291
0
0
0
0.76
1.44
ΒΑΡΚΑ
ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.34
120
ΝΑΙ
29/05/2003
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
2.17
3.25
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.337
121
ΝΑΙ
11/04/2005
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
5.657
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.32
122
ΝΑΙ
12/07/2004
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
6.36
ΖΑΓΚΟΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.236
123
ΝΑΙ
24/03/1992
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
1.28
1.59
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.233
124
ΝΑΙ
05/04/1996
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.224
125
ΝΑΙ
08/11/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
1.944
3.18
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΤΕΡΕΖΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.214
126
ΝΑΙ
19/07/1996
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0.194
0
0
0
0
0
2.3
3.2
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.157
127
ΝΑΙ
08/04/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
5.937
ΜΑΣΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.144
128
ΝΑΙ
20/02/1989
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
1.99
3.28
ΜΙΧΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.134
129
ΝΑΙ
11/12/1992
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.94
1.76
3.28
ΚΟΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.11
130
ΝΑΙ
05/04/1996
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0.343
0
0
0
0
0
1.18
2.73
ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.074
131
ΝΑΙ
22/11/1999
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
2.076
3.989
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.981
132
ΝΑΙ
16/07/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
5.741
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.941
133
ΝΑΙ
30/04/1998
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.617
0
0
2.46
3.27
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.933
134
ΝΑΙ
26/07/1991
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.924
135
ΝΑΙ
10/11/1993
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
3.474
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.906
136
ΝΑΙ
03/11/2003
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
5.226
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.889
137
ΝΑΙ
15/10/1987
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.42
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.861
138
ΝΑΙ
09/04/1993
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
2.61
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.836
139
ΝΑΙ
08/04/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
5.296
ΚΟΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.8
140
ΝΑΙ
22/11/1999
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.35
ΔΕΟΥΔΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.783
141
ΝΑΙ
29/03/1999
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
4.623
ΜΠΟΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.733
142
ΝΑΙ
10/07/1986
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΠΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.72
143
ΝΑΙ
27/03/1997
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
2.34
3.1
ΚΟΛΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.709
144
ΝΑΙ
17/07/1992
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
2.69
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.706
145
ΝΑΙ
17/07/1990
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
2
2.74
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.691
146
ΝΑΙ
11/11/1988
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.1
ΣΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.68
147
ΝΑΙ
21/03/2001
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
5
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.659
148
ΝΑΙ
14/11/1995
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.35
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.58
149
ΝΑΙ
06/08/1998
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
2.45
3.19
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.551
150
ΝΑΙ
03/04/1995
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.029
0.937
1.017
0.183
2.22
ΝΤΑΦΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.549
151
ΝΑΙ
27/11/1996
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.781
3.647
ΠΑΛΛΙΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.523
152
ΝΑΙ
10/07/1987
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.523
153
ΝΑΙ
31/03/1988
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0
0
0
0
0
1.2
3.22
ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.477
154
ΝΑΙ
31/03/2004
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.477
ΓΚΙΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.44
155
ΝΑΙ
11/11/2004
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.34
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.42
156
ΝΑΙ
10/05/2004
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.69
2.77
ΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.397
157
ΝΑΙ
30/09/1987
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.537
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΛΟΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.379
158
ΝΑΙ
30/07/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
2.4
3.27
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.351
159
ΝΑΙ
10/07/1987
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
0
3.14
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.331
160
ΝΑΙ
27/11/2003
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.669
3.154
ΜΠΟΚΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.266
161
ΝΑΙ
29/03/2005
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.666
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.264
162
ΝΑΙ
24/03/1992
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.503
0.297
0.366
0
1.71
2.84
ΚΟΤΣΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.257
163
ΝΑΙ
13/11/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
5.027
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ
ΚΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.223
164
ΝΑΙ
30/09/1985
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
0
0
1
1.52
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.2
165
ΝΑΙ
19/07/1996
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
0
0
1.234
2.8
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.191
166
ΝΑΙ
19/12/1990
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
2.27
3.03
ΖΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.19
167
ΝΑΙ
27/11/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
5.18
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.18
168
ΝΑΙ
11/12/1992
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.24
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.131
169
ΝΑΙ
20/11/1998
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.291
1.5
2.34
ΜΙΧΑΛΕΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.129
170
ΝΑΙ
20/12/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.129
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.12
171
ΝΑΙ
30/04/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.2
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.101
172
ΝΑΙ
17/07/1992
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
2.48
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.1
173
ΝΑΙ
31/03/2004
6.76
0
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.069
174
ΝΑΙ
10/11/1993
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.469
ΨΟΧΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.054
175
ΝΑΙ
28/11/2001
5.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.549
1.794
3.14
ΜΠΑΝΙΩΚΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.053
176
ΝΑΙ
09/11/1999
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
3.21
ΜΑΡΟΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.016
177
ΝΑΙ
13/11/1995
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.016
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.994
178
ΝΑΙ
11/04/2005
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
4.374
ΒΑΚΑΔΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.97
179
ΝΑΙ
16/07/2003
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
4.04
ΚΛΕΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.961
180
ΝΑΙ
28/07/1988
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.96
181
ΝΑΙ
29/11/2002
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0.811
1.12
1.72
ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.941
182
ΝΑΙ
20/04/2003
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
2.331
3.17
ΤΣΙΜΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.94
183
ΝΑΙ
22/12/1978
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.26
ΚΑΒΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.92
184
ΝΑΙ
27/11/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.32
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.9
185
ΝΑΙ
15/11/2005
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.24
ΞΕΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.889
186
ΝΑΙ
02/02/2004
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.511
ΤΖΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.84
187
ΝΑΙ
27/03/1997
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.26
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.84
188
ΝΑΙ
30/04/1998
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.837
189
ΝΑΙ
13/11/1998
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
2.28
3.18
ΣΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.837
190
ΝΑΙ
31/03/2004
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.577
3.26
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.831
191
ΝΑΙ
16/07/2003
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.503
2.1
2.68
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.81
192
ΝΑΙ
23/11/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.29
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.79
193
ΝΑΙ
03/04/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.26
ΖΟΥΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.779
194
ΝΑΙ
28/11/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.7
3.21
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.77
195
ΝΑΙ
11/05/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.36
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.77
196
ΝΑΙ
30/04/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.35
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.74
197
ΝΑΙ
09/11/1994
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2
2.86
ΠΑΠΑΡΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛAOΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.729
198
ΝΑΙ
17/07/2000
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
4.469
ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.71
199
ΝΑΙ
28/11/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.26
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.707
200
ΝΑΙ
05/04/1994
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
4.177
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.7
201
ΝΑΙ
12/07/2004
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.1
ΚΕΧΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.68
202
ΝΑΙ
11/07/1995
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.31
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.673
203
ΝΑΙ
14/11/1995
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
0
0
2.291
2.49
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.67
204
ΝΑΙ
08/04/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.22
ΣΦΑΕΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.67
205
ΝΑΙ
24/02/2004
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.93
2.54
ΔΗΜΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.663
206
ΝΑΙ
15/04/2003
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.169
3.494
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.643
207
ΝΑΙ
05/04/1994
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0.526
0
1.4
3.18
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.64
208
ΝΑΙ
17/07/2002
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
1.99
3.17
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.639
209
ΝΑΙ
16/07/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
1.25
3.2
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.63
210
ΝΑΙ
30/07/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.25
ΣΑΜΟΛΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.62
211
ΝΑΙ
19/07/1996
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.98
ΔΗΜΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.62
212
ΝΑΙ
27/03/1997
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
1.8
2.8
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.607
213
ΝΑΙ
03/11/2003
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.31
2.8
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.6
214
ΝΑΙ
02/08/1994
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.18
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.6
215
ΝΑΙ
29/11/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.2
ΛΕΟΛΕΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.58
216
ΝΑΙ
06/08/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.22
ΚΑΛΤΕΖΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.58
217
ΝΑΙ
09/08/2000
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.26
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΘΕΑΝΩ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.56
218
ΝΑΙ
09/08/2000
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.26
ΒΑΛΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.543
219
ΝΑΙ
14/07/1998
7.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
0
0
0
3.1
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.531
220
ΝΑΙ
15/07/1994
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.549
0
0
4.617
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.53
221
ΝΑΙ
15/11/1995
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
3.26
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.52
222
ΝΑΙ
13/11/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.15
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.52
223
ΝΑΙ
16/07/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.1
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.516
224
ΝΑΙ
11/04/2005
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.516
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.51
225
ΝΑΙ
30/09/1990
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.13
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.5
226
ΝΑΙ
09/11/1999
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.22
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.5
227
ΝΑΙ
16/07/2002
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.24
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.5
228
ΝΑΙ
27/11/2003
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.28
ΚΡΕΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.456
229
ΝΑΙ
26/04/1999
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.386
3.07
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.44
230
ΝΑΙ
24/08/2003
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.14
ΚΟΚΟΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.43
231
ΝΑΙ
22/11/1999
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.09
ΣΑΛΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.43
232
ΝΑΙ
09/08/2000
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
3.25
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.423
233
ΝΑΙ
21/07/1989
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
0
0
0
2.64
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.42
234
ΝΑΙ
13/10/1992
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.26
ΧΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.4
235
ΝΑΙ
27/11/1997
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.91
ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.39
236
ΝΑΙ
12/11/1980
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
0
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.387
237
ΝΑΙ
10/07/1986
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.38
238
ΝΑΙ
30/09/1990
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.26
ΜΠΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.38
239
ΝΑΙ
08/11/2001
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.93
ΜΟΥΣΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.38
240
ΝΑΙ
16/07/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.26
ΜΟΥΣΟΥΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.37
241
ΝΑΙ
27/11/1996
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.12
ΜΠΡΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.367
242
ΝΑΙ
17/07/2002
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
1.65
3.02
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.349
243
ΝΑΙ
30/09/1989
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.406
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.347
244
ΝΑΙ
20/02/1988
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
0
0.63
1.54
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.34
245
ΝΑΙ
19/07/1996
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.02
ΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.34
246
ΝΑΙ
16/01/1998
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.89
ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.34
247
ΝΑΙ
17/07/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.09
ΜΗΤΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.33
248
ΝΑΙ
27/11/1997
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.98
ΜΠΕΜΠΟΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.317
249
ΝΑΙ
10/11/1986
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
0
0
0
0
2.769
ΧΑΝΔΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.3
250
ΝΑΙ
21/07/1993
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.92
ΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.29
251
ΝΑΙ
24/11/2004
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.14
ΚΑΜΙΤΣΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.281
252
ΝΑΙ
22/11/1999
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
1.55
3
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.28
253
ΝΑΙ
11/05/1993
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.98
ΑΜΑΞΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.28
254
ΝΑΙ
30/04/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.16
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.27
255
ΝΑΙ
13/12/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
3.22
ΣΑΡΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.26
256
ΝΑΙ
24/08/2003
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.28
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.244
257
ΝΑΙ
15/05/1985
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
3.21
ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.2
258
ΝΑΙ
26/04/1999
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.28
ΒΑΛΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.2
259
ΝΑΙ
10/08/2004
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.18
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.189
260
ΝΑΙ
30/04/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0
0
0
2.48
2.24
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.189
261
ΝΑΙ
16/05/2005
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
3.24
ΜΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.18
262
ΝΑΙ
03/04/1995
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.28
ΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.18
263
ΝΑΙ
29/03/1999
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.14
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.18
264
ΝΑΙ
16/07/2002
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.15
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.16
265
ΝΑΙ
31/07/1995
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.24
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.16
266
ΝΑΙ
20/01/1997
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.12
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.151
267
ΝΑΙ
27/11/1997
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
0
0
3.28
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.11
268
ΝΑΙ
07/11/2000
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.59
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.109
269
ΝΑΙ
30/09/1987
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
3.189
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΔΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.107
270
ΝΑΙ
16/07/2003
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
3.29
ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.1
271
ΝΑΙ
05/12/1988
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.26
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.091
272
ΝΑΙ
27/03/2002
7.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.951
2.14
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.08
273
ΝΑΙ
30/11/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.22
ΚΟΝΙΣΤΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.07
274
ΝΑΙ
12/07/1999
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
2.68
ΣΠΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.06
275
ΝΑΙ
25/11/2002
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.32
ΜΑΝΤΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.05
276
ΝΑΙ
20/05/1992
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
3.14
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.03
277
ΝΑΙ
17/07/2000
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.29
ΜΟΝΑΣΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.019
278
ΝΑΙ
15/11/2005
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.019
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.01
279
ΝΑΙ
05/04/1994
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
2.92
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.98
280
ΝΑΙ
22/11/1999
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.22
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.977
281
ΝΑΙ
11/04/2005
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.737
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.973
282
ΝΑΙ
10/05/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.363
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.97
283
ΝΑΙ
30/09/1990
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.93
ΒΛΟΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.953
284
ΝΑΙ
04/12/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
1.67
3.26
ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΛΕΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.92
285
ΝΑΙ
09/11/1994
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.6
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.92
286
ΝΑΙ
24/08/2003
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.1
ΖΩΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.92
287
ΝΑΙ
08/11/2004
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.32
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.919
288
ΝΑΙ
27/11/2003
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
3.659
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.9
289
ΝΑΙ
10/11/1989
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.6
ΝΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.9
290
ΝΑΙ
24/11/1994
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.94
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.9
291
ΝΑΙ
14/07/1998
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.9
292
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.894
293
ΝΑΙ
08/11/2001
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.894
ΝΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.89
294
ΝΑΙ
23/03/1994
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.64
ΤΣΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.89
295
ΝΑΙ
09/11/1994
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.31
ΓΟΥΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.89
296
ΝΑΙ
30/07/2001
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
3.2
ΒΟΡΒΕΑ
ΕΥΑ - ΒΙΒΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
297
ΝΑΙ
15/10/1991
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.25
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
298
ΝΑΙ
10/11/1992
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.28
ΧΑΠΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
299
ΝΑΙ
23/03/1994
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.96
ΤΣΙΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
300
ΝΑΙ
22/11/1999
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
301
ΝΑΙ
08/04/2002
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.26
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
302
ΝΑΙ
20/04/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.39
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.88
303
ΝΑΙ
16/07/2003
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.16
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.87
304
ΝΑΙ
23/11/2000
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.25
ΓΚΟΛΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.87
305
ΝΑΙ
20/04/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
3.1
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.86
306
ΝΑΙ
12/07/1999
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.18
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.851
307
ΝΑΙ
29/11/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0.503
0
1.45
2.75
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.84
308
ΝΑΙ
15/07/1994
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.96
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.83
309
ΝΑΙ
08/08/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
2.96
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.83
310
ΝΑΙ
27/03/2002
7.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.88
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
311
ΝΑΙ
10/07/1988
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.14
ΓΙΩΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
312
ΝΑΙ
08/08/1997
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.92
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΗΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
313
ΝΑΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.94
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
314
ΝΑΙ
20/11/1998
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.28
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
315
ΝΑΙ
08/11/2001
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
2.35
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
316
ΝΑΙ
29/11/2002
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.82
317
ΝΑΙ
23/09/2003
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0.79
2.15
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.81
318
ΝΑΙ
03/11/2003
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
3.02
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.8
319
ΝΑΙ
15/11/2005
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.27
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.797
320
ΝΑΙ
08/10/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
0
0
3.3
ΘΕΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.79
321
ΝΑΙ
14/11/1995
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.19
ΜΠΡΟΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.79
322
ΝΑΙ
24/08/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.24
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.78
323
ΝΑΙ
11/12/1992
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3
ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.77
324
ΝΑΙ
22/11/1999
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.16
ΚΑΖΙΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.77
325
ΝΑΙ
03/11/2003
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.23
ΓΙΑΛΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.76
326
ΝΑΙ
08/04/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.24
ΓΙΟΚΣΙΜΟΒΙΤΣ-ΨΥΧΟΥΛΑ
ΓΙΑΣΜΙΝΑ
ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.754
327
ΝΑΙ
20/04/2000
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
1.68
2.503
ΜΠΑΖΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.75
328
ΝΑΙ
11/05/1993
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.27
ΣΙΜΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.75
329
ΝΑΙ
02/04/2003
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.13
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.749
330
ΝΑΙ
16/07/2003
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.749
ΠΥΡΙΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.74
331
ΝΑΙ
31/10/1987
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.9
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.74
332
ΝΑΙ
09/11/1994
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.18
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.74
333
ΝΑΙ
20/12/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
3.08
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.73
334
ΝΑΙ
18/04/2002
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.99
1.86
ΧΟΥΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.72
335
ΝΑΙ
09/07/1993
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΡΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.72
336
ΝΑΙ
03/04/2000
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.32
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.714
337
ΝΑΙ
08/08/1997
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.76
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.71
338
ΝΑΙ
15/11/2005
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.08
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.71
339
ΝΑΙ
15/11/2005
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.16
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.7
340
ΝΑΙ
30/09/1989
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
3.26
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.7
341
ΝΑΙ
08/04/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.26
ΖΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.69
342
ΝΑΙ
26/04/1999
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.08
ΚΑΡΦΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.69
343
ΝΑΙ
13/03/2006
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.16
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.671
344
ΝΑΙ
03/11/2003
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
1.854
1.64
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.65
345
ΝΑΙ
11/07/1995
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.87
ΜΠΙΜΠΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.65
346
ΝΑΙ
15/11/2005
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.649
347
ΝΑΙ
07/11/1990
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.06
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.63
348
ΝΑΙ
26/07/1991
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
2.88
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.63
349
ΝΑΙ
08/11/2004
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.14
ΛΑΚΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.62
350
ΝΑΙ
05/05/1997
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.24
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.62
351
ΝΑΙ
19/07/2001
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.78
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.62
352
ΝΑΙ
11/11/2004
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.1
ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.591
353
ΝΑΙ
20/07/1993
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.59
354
ΝΑΙ
24/08/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.61
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.56
355
ΝΑΙ
07/11/2000
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.94
ΓΑΖΑΡΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.55
356
ΝΑΙ
08/11/2001
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.01
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.547
357
ΝΑΙ
24/08/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.477
3.07
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.54
358
ΝΑΙ
11/11/2004
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.94
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.53
359
ΝΑΙ
30/07/2001
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
2.84
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.53
360
ΝΑΙ
10/08/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
2.92
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.523
361
ΝΑΙ
19/07/2001
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.013
2.51
ΣΥΝΙΩΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.52
362
ΝΑΙ
09/11/1994
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.96
ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.5
363
ΝΑΙ
07/11/1990
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.12
ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.5
364
ΝΑΙ
23/03/2001
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
3.2
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.49
365
ΝΑΙ
08/11/2001
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3
ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.49
366
ΝΑΙ
20/04/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
0
3.22
ΔΑΡΑΜΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.49
367
ΝΑΙ
16/07/2003
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.5
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.464
368
ΝΑΙ
28/07/1988
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.46
369
ΝΑΙ
14/07/1998
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.06
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.46
370
ΝΑΙ
23/03/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3
ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.46
371
ΝΑΙ
25/11/2002
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.88
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.44
372
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
3.26
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.44
373
ΝΑΙ
29/05/2003
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.43
374
ΝΑΙ
17/07/2002
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.98
ΠΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.42
375
ΝΑΙ
06/08/1998
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.94
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.42
376
ΝΑΙ
25/11/2002
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
3.19
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.42
377
ΝΑΙ
27/11/2003
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.43
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.4
378
ΝΑΙ
10/11/1993
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
3.13
ΝΤΑΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.4
379
ΝΑΙ
05/04/1994
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.92
ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΑΝΘΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.4
380
ΝΑΙ
08/11/2001
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.76
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.39
381
ΝΑΙ
16/07/2002
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.93
2.02
1.44
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.38
382
ΝΑΙ
06/04/2006
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.98
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.373
383
ΝΑΙ
27/11/1996
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
ΣΤΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.36
384
ΝΑΙ
05/04/1996
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.78
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.35
385
ΝΑΙ
30/07/1999
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.94
ΓΚΑΛΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.344
386
ΝΑΙ
19/07/2001
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
1.63
2.28
ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.33
387
ΝΑΙ
10/07/1987
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
1.6
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.33
388
ΝΑΙ
08/04/1996
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
3.14
ΚΑΡΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.33
389
ΝΑΙ
27/11/1996
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
2.86
ΓΙΩΤΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.33
390
ΝΑΙ
16/01/1998
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.75
ΠΡΩΙΜΟΥ
ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.32
391
ΝΑΙ
23/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
3.13
ΣΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.32
392
ΝΑΙ
31/03/2004
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
3.22
ΒΕΡΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.32
393
ΝΑΙ
11/11/2004
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.08
ΦΟΥΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.301
394
ΝΑΙ
27/07/2000
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.711
0
0
2.59
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.3
395
ΝΑΙ
15/10/1987
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0.72
1.66
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.3
396
ΝΑΙ
07/11/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.88
ΚΟΥΣΟΥΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.3
397
ΝΑΙ
27/11/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
2.98
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.28
398
ΝΑΙ
09/11/1999
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
0
3.18
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.28
399
ΝΑΙ
16/07/2003
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.72
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.27
400
ΝΑΙ
16/07/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
1.94
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.269
401
ΝΑΙ
28/03/2000
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
3.24
ΛΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.26
402
ΝΑΙ
16/01/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.84
ΜΑΡΙΒΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.24
403
ΝΑΙ
14/11/1995
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.6
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.22
404
ΝΑΙ
17/07/1997
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.82
ΕΡΠΙΣΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.22
405
ΝΑΙ
19/07/2001
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.2
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.22
406
ΝΑΙ
30/07/2001
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.68
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.21
407
ΝΑΙ
29/05/2003
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
2.75
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.19
408
ΝΑΙ
10/08/2004
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.08
ΣΙΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.189
409
ΝΑΙ
16/01/1998
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.52
0
0
0
0
0
1.72
ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.18
410
ΝΑΙ
26/04/1999
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
0.45
0
0
0
3.22
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.17
411
ΝΑΙ
30/04/1998
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
2.7
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.16
412
ΝΑΙ
26/07/1991
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.58
ΓΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.16
413
ΝΑΙ
26/04/1999
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
2.1
ΡΟΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.15
414
ΝΑΙ
23/11/2000
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
2.78
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.15
415
ΝΑΙ
11/11/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.14
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.14
416
ΝΑΙ
10/11/1993
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.64
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.12
417
ΝΑΙ
07/04/1994
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.64
ΖΑΓΚΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.111
418
ΝΑΙ
10/11/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
1.84
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.11
419
ΝΑΙ
19/07/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
2.78
ΜΠΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.11
420
ΝΑΙ
10/08/2004
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.55
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.091
421
ΝΑΙ
31/08/2005
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.09
422
ΝΑΙ
13/11/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.64
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.09
423
ΝΑΙ
27/11/2003
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
2.86
ΒΙΓΚΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.06
424
ΝΑΙ
15/07/1994
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.22
ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΒΡΑΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.06
425
ΝΑΙ
16/07/2002
8.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
1.72
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ-ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.05
426
ΝΑΙ
08/11/2004
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.93
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.04
427
ΝΑΙ
26/04/1999
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.12
ΧΙΤΖΙΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.04
428
ΝΑΙ
12/07/1999
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.02
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.03
429
ΝΑΙ
28/11/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.53
ΚΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.02
430
ΝΑΙ
16/07/2003
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
2.87
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.01
431
ΝΑΙ
10/11/1993
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
3.22
ΠΙΚΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.01
432
ΝΑΙ
05/05/1997
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.01
433
ΝΑΙ
03/04/2000
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.05
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.003
434
ΝΑΙ
22/11/1999
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.18
ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.98
435
ΝΑΙ
08/11/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.09
ΠΟΥΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.96
436
ΝΑΙ
13/11/1998
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.24
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.96
437
ΝΑΙ
17/07/2000
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.78
ΚΑΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.95
438
ΝΑΙ
13/11/1998
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
2.68
ΦΙΛΙΑ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.95
439
ΝΑΙ
02/04/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.41
ΠΙΤΣΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.95
440
ΝΑΙ
20/04/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
3.14
ΣΙΟΥΜΠΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.94
441
ΝΑΙ
10/11/1992
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
2.01
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.94
442
ΝΑΙ
15/11/2005
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
3.16
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.934
443
ΝΑΙ
28/03/2000
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
0
0
0
3.18
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.926
444
ΝΑΙ
03/11/2003
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
3.24
ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.92
445
ΝΑΙ
20/04/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.12
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.916
446
ΝΑΙ
10/07/1989
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
0
0
0
2.91
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.9
447
ΝΑΙ
08/11/2001
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.82
ΝΑΣΤΟΥΛΗ
ΑΝΘΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.9
448
ΝΑΙ
17/07/2002
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.28
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.89
449
ΝΑΙ
17/06/2004
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.71
ΚΑΜΠΙΤΣΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.886
450
ΝΑΙ
10/07/1987
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
1.72
1.8
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.88
451
ΝΑΙ
11/05/1993
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.64
ΜΠΑΛΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.88
452
ΝΑΙ
06/04/2006
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.26
ΣΙΑΡΑΜΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.86
453
ΝΑΙ
24/08/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.24
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.85
454
ΝΑΙ
10/11/1992
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
2.82
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.85
455
ΝΑΙ
10/05/2004
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
2.28
ΓΑΤΣΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.846
456
ΝΑΙ
15/05/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0
0
0
0
0
1.34
1.58
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.84
457
ΝΑΙ
10/07/1987
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
2.27
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.84
458
ΝΑΙ
17/07/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
1.96
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.831
459
ΝΑΙ
06/04/2006
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.831
ΠΙΡΠΙΡΗ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.826
460
ΝΑΙ
25/11/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.3
ΜΕΓΓΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.826
461
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.15
1.99
ΠΛΩΤΑ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.81
462
ΝΑΙ
20/04/2003
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
2.8
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.8
463
ΝΑΙ
17/07/1992
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.79
464
ΝΑΙ
19/07/1996
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
3.22
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.78
465
ΝΑΙ
24/03/1992
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.98
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.78
466
ΝΑΙ
05/04/1996
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.24
ΣΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.78
467
ΝΑΙ
29/11/2002
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.96
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.777
468
ΝΑΙ
13/10/2003
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.777
ΜΠΑIΡΑΚΤΑΡΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.77
469
ΝΑΙ
03/11/2003
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
2.56
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.77
470
ΝΑΙ
12/07/2004
8.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
2.92
ΚΑΡΤΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.76
471
ΝΑΙ
13/11/1995
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.56
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.76
472
ΝΑΙ
16/07/2002
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
2.51
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.754
473
ΝΑΙ
16/07/2003
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.254
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.75
474
ΝΑΙ
16/07/2002
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
2.08
ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.74
475
ΝΑΙ
07/11/2000
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
2.53
ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.73
476
ΝΑΙ
21/07/1993
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.71
ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.73
477
ΝΑΙ
20/04/2003
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
3.03
ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΙΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.726
478
ΝΑΙ
16/07/1980
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.72
479
ΝΑΙ
24/08/2003
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.06
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.7
480
ΝΑΙ
15/07/1994
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.26
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.694
481
ΝΑΙ
28/07/1988
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.69
482
ΝΑΙ
17/07/1990
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
2.1
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.68
483
ΝΑΙ
15/09/1991
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.4
ΤΖΕΡΕΦΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.68
484
ΝΑΙ
16/01/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.43
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.62
485
ΝΑΙ
28/04/2002
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
3.1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.61
486
ΝΑΙ
10/04/1992
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
3.26
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.61
487
ΝΑΙ
16/07/2003
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
2.84
ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.601
488
ΝΑΙ
31/07/1995
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
2.14
0.73
ΜΑΜΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.6
489
ΝΑΙ
31/08/2005
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
2.46
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.571
490
ΝΑΙ
10/11/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
0
0
ΛΑΦΑΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.57
491
ΝΑΙ
16/07/2002
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.75
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.56
492
ΝΑΙ
02/04/2003
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
2.94
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.56
493
ΝΑΙ
10/08/2004
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
2.77
ΚΟΙΤΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.55
494
ΝΑΙ
05/05/1997
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
1.98
ΖΕΡΒΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.54
495
ΝΑΙ
15/07/1994
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.16
ΧΟΡΤΟΜΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.54
496
ΝΑΙ
19/07/2001
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.24
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.54
497
ΝΑΙ
03/11/2003
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.36
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.53
498
ΝΑΙ
11/11/2004
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.92
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ
ΕΥΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.516
499
ΝΑΙ
08/11/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.736
2.78
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.504
500
ΝΑΙ
31/03/2004
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0.7
2.37
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.49
501
ΝΑΙ
17/07/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.04
ΧΡΗΣΤΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.486
502
ΝΑΙ
16/07/2003
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.146
0
0
1.34
0
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.47
503
ΝΑΙ
28/03/2000
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
2.42
ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.45
504
ΝΑΙ
08/11/2004
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.07
ΚΑΛΟΣΤΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.44
505
ΝΑΙ
11/12/1992
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.84
ΚΑΛΑΠΟΔΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.41
506
ΝΑΙ
30/09/1990
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
1.96
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.41
507
ΝΑΙ
27/09/2004
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
2.22
ΤΣΙΧΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.4
508
ΝΑΙ
23/11/2000
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.1
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.4
509
ΝΑΙ
11/11/2004
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.38
ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.389
510
ΝΑΙ
14/12/2000
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
0
0
0
0
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.36
511
ΝΑΙ
07/12/1989
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
1.89
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.36
512
ΝΑΙ
28/11/2001
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.16
ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.36
513
ΝΑΙ
16/07/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.35
514
ΝΑΙ
24/03/1992
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
2.24
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.35
515
ΝΑΙ
24/08/2003
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
1.9
ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.35
516
ΝΑΙ
11/11/2004
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.29
ΚΑΧΡΗΜΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.34
517
ΝΑΙ
21/11/1990
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.14
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.34
518
ΝΑΙ
14/07/1998
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΚΑΒΑΦΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.32
519
ΝΑΙ
08/08/1997
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.314
520
ΝΑΙ
28/11/2001
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
2.72
0
ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.3
521
ΝΑΙ
11/12/1992
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.3
522
ΝΑΙ
26/04/1999
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΤΖΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.3
523
ΝΑΙ
24/08/2003
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΓΚΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.29
524
ΝΑΙ
22/11/1999
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.29
525
ΝΑΙ
29/11/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.28
526
ΝΑΙ
10/11/1992
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.28
527
ΝΑΙ
19/07/2003
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΠΑΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.28
528
ΝΑΙ
11/04/2005
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
2.38
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.27
529
ΝΑΙ
20/02/1989
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΤΣΟΥΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.27
530
ΝΑΙ
30/04/1991
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
3.05
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.27
531
ΝΑΙ
22/11/1999
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.27
532
ΝΑΙ
16/07/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
1.7
ΔΗΜΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.27
533
ΝΑΙ
03/11/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
534
ΝΑΙ
13/11/1995
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
535
ΝΑΙ
17/07/1997
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
536
ΝΑΙ
16/01/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
537
ΝΑΙ
30/04/1998
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΚΑΠΡΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
538
ΝΑΙ
24/08/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
539
ΝΑΙ
11/11/2004
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΜΑΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.26
540
ΝΑΙ
31/05/2006
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΦΕΝΤΕΡΛΕΝ
ΣΟΦΗ
ΡΕΝΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.25
541
ΝΑΙ
10/11/1993
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
1.31
ΒΕΛΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.25
542
ΝΑΙ
02/04/2003
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.25
543
ΝΑΙ
31/03/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΜΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.25
544
ΝΑΙ
10/05/2004
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.247
545
ΝΑΙ
17/07/2000
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
2.79
ΚΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
546
ΝΑΙ
30/09/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
547
ΝΑΙ
27/03/1997
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
2.57
ΘΙΑΚΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
548
ΝΑΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΞΕΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΛΚΙΒIΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
549
ΝΑΙ
13/11/1998
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
550
ΝΑΙ
19/07/2001
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΣΧΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
551
ΝΑΙ
28/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
552
ΝΑΙ
24/08/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.24
553
ΝΑΙ
10/05/2004
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΔΟΛΑΨΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.22
554
ΝΑΙ
15/09/1991
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0