ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.448
1
-
-1
62.448
1
ΝΑΙ
10/10/1986
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.833
8.667
0
9.5
9.267
7
8.8
0
0.8
0
0
0
0.411
0
0
7.9
0
0.27
0
ΤΖΟΥΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
52.393
2
52.393
1
52.393
2
ΝΑΙ
30/06/1989
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.467
0
2.56
2.971
0
3.92
4.38
7.349
8.213
8.6
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
51.746
3
ΝΑΙ
20/11/1997
6.95
31.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.341
8.33
8.6
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.533
3
-
-1
49.533
4
ΝΑΙ
27/06/2001
7.09
0
49.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΙΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.233
4
-
-1
47.233
5
ΝΑΙ
17/07/1992
7.63
0
47.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.44
83
44.44
6
ΝΑΙ
05/04/1994
6.58
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
5
3.38
8.6
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.982
5
42.982
2
42.982
7
ΝΑΙ
11/07/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
5.433
4.833
2.983
8.317
3.78
6.293
8.6
ΦΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.124
6
34.124
3
34.124
8
ΝΑΙ
09/04/2001
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
4.11
4.2
6.76
8.314
8.6
ΑΓΑΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.633
7
32.633
4
32.633
9
ΝΑΙ
12/07/2000
5
0
0
24.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΔΕΡΒΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.741
8
31.741
5
31.741
10
ΝΑΙ
09/11/1999
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.21
4.02
5.54
8.2
8.6
ΕΓΓΛΕΖΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
29.953
6
29.953
11
ΝΑΙ
30/03/1995
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.41
5.86
8.273
8.6
ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
29.851
7
29.851
12
ΝΑΙ
29/12/1997
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
5.36
3.39
6.517
7.743
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
29.841
8
29.841
13
ΝΑΙ
06/11/2001
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
9.133
6.259
6.551
3.337
ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
29.287
9
29.287
14
ΝΑΙ
20/02/1993
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
8.3
0
0
0
0
0
2
3.83
6.75
5.481
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
28.914
10
28.914
15
ΝΑΙ
20/02/1996
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
0
0
0
0.83
4.92
6.36
3.69
8.6
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
28.67
11
28.67
16
ΝΑΙ
29/03/2000
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
7.533
2.87
0
3.33
3.3
7.803
ΤΕΡΖΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
28.562
12
28.562
17
ΝΑΙ
27/05/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
2.73
3.92
7.425
8.567
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
28.07
13
28.07
18
ΝΑΙ
27/05/2002
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3.91
3.9
7.693
8.567
ΣΑΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.971
14
27.971
19
ΝΑΙ
09/03/2004
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.17
6.611
6.59
8.6
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.94
15
27.94
20
ΝΑΙ
30/10/2001
8.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
5.7
3.9
7.05
8.6
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.755
16
27.755
21
ΝΑΙ
29/03/1999
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
3.377
2.83
3.34
8.877
8.6
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.73
17
27.73
22
ΝΑΙ
13/07/1999
8.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
6.47
1.32
5.893
8.467
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.62
18
27.62
23
ΝΑΙ
06/11/2001
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
9.633
9.3
8.567
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.563
19
27.563
24
ΝΑΙ
16/07/2001
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
3.58
3.83
7.993
8.6
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.531
20
27.531
25
ΝΑΙ
28/11/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.946
3.76
3.93
6.296
8.6
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.491
21
27.491
26
ΝΑΙ
16/07/2001
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.821
1.89
4.22
8.093
8.467
ΣΤΟΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.463
22
27.463
27
ΝΑΙ
29/03/1999
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.68
3.58
7.733
8.6
ΓΟΥΣΙΑ
ΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.3
23
27.3
28
ΝΑΙ
01/10/2004
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
9.533
ΛΙΑΝΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.277
24
27.277
29
ΝΑΙ
30/09/2000
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
3.84
3.74
3.88
5.95
8.567
ΜΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.271
25
27.271
30
ΝΑΙ
18/11/1999
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.48
3.7
7.864
8.467
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.138
26
27.138
31
ΝΑΙ
30/10/2001
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.814
2.95
3.72
7.07
7.583
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.133
27
27.133
32
ΝΑΙ
25/07/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.97
4.12
3.52
6.403
8.6
ΚΩΣΤΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.12
28
27.12
33
ΝΑΙ
25/07/2001
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4.78
5.877
5.863
8.6
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.096
29
27.096
34
ΝΑΙ
20/02/1997
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.993
5.694
7.299
8.6
ΧΡΗΣΤΟΝΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
27.08
30
27.08
35
ΝΑΙ
08/11/2000
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
7.767
1.95
6.246
6.247
ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.99
31
26.99
36
ΝΑΙ
28/11/2002
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.74
3.9
6.91
8.6
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.971
32
26.971
37
ΝΑΙ
14/07/2003
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.66
5.753
6.959
8.6
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.853
33
26.853
38
ΝΑΙ
02/07/2004
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
7.893
7.34
8.6
ΔΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΛΙΑΔΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.74
34
26.74
39
ΝΑΙ
30/09/1999
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
4.09
3.78
6.33
8.6
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.632
35
26.632
40
ΝΑΙ
25/07/2001
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
6.026
3.81
4.27
8.567
ΜΟΣΙΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.623
36
26.623
41
ΝΑΙ
15/07/1997
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
8.633
8.727
8.6
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.543
37
26.543
42
ΝΑΙ
25/07/2001
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.183
3.36
5.647
8.562
8.197
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.51
38
26.51
43
ΝΑΙ
29/03/1999
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.43
3.88
3.83
3.57
6.2
8.6
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.5
39
26.5
44
ΝΑΙ
27/05/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.87
4.09
0
6.99
8.6
ΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.407
40
26.407
45
ΝΑΙ
27/11/1997
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
5.939
5.309
4.66
8.6
ΡΟΥΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.329
41
26.329
46
ΝΑΙ
14/07/2004
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
6.277
7.691
8.6
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
26.247
47
ΝΑΙ
30/06/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.847
8.6
ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.19
42
26.19
48
ΝΑΙ
15/07/1996
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
5.77
7.673
8.567
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.185
43
26.185
49
ΝΑΙ
18/11/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.597
1.714
5.856
5.811
3.18
8.027
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
26.1
44
26.1
50
ΝΑΙ
20/11/1997
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
4.76
3.95
4.82
8.6
ΤΖΩΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.991
45
25.991
51
ΝΑΙ
14/07/2004
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.864
6.789
7.236
7.103
ΜΑΝΩΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.987
46
25.987
52
ΝΑΙ
30/09/2000
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.71
4.8
8.013
7.863
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.986
47
25.986
53
ΝΑΙ
25/11/1993
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0
2.96
3.07
0
3.61
0
2.25
3.79
7.883
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.947
48
25.947
54
ΝΑΙ
30/09/2000
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
3.7
3.24
5.55
8.467
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.943
49
25.943
55
ΝΑΙ
08/11/1994
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
2.88
6.697
8.6
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.931
50
25.931
56
ΝΑΙ
30/06/2000
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
3.71
4.614
8.097
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.92
51
25.92
57
ΝΑΙ
11/07/1995
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.31
5.29
6.72
8.6
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.913
52
25.913
58
ΝΑΙ
20/09/1996
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
2.06
0
6.52
6.95
8.6
ΕΥΓΕΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.862
53
25.862
59
ΝΑΙ
20/06/1994
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.04
3.84
5.556
8.467
ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.853
54
25.853
60
ΝΑΙ
20/06/1998
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.83
3.92
5.663
8.6
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΥΦΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.82
55
25.82
61
ΝΑΙ
16/07/2002
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.96
3.51
5.77
8.6
ΣΤΕΝΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.77
56
25.77
62
ΝΑΙ
21/12/2004
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.203
8.567
ΧΑΡΙΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.678
57
25.678
63
ΝΑΙ
16/07/2002
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
4.02
3.81
5.91
8.158
ΧΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.66
58
25.66
64
ΝΑΙ
19/07/2000
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.97
5.113
4.26
8.467
ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.639
59
25.639
65
ΝΑΙ
27/03/1997
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
4.09
6.45
6.96
6.439
ΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.477
60
25.477
66
ΝΑΙ
02/08/2003
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.53
3.62
3.84
4.92
8.567
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.45
61
25.45
67
ΝΑΙ
30/09/1999
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
2.771
3.5
3.8
3.58
7.499
ΒΕΚΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.443
62
25.443
68
ΝΑΙ
16/07/2002
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
7.12
8.25
7.733
ΠΟΘΗΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.411
63
25.411
69
ΝΑΙ
22/07/2001
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.04
3.503
7.96
5.909
ΤΖΑΝΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.4
64
25.4
70
ΝΑΙ
21/11/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.69
5.07
5.52
1.52
8.6
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.353
65
25.353
71
ΝΑΙ
13/07/1999
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
4.02
3.57
6.23
7.613
ΛΙΑΣΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.307
66
25.307
72
ΝΑΙ
10/11/1998
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
4.46
5.063
6.813
6.231
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.167
67
25.167
73
ΝΑΙ
09/01/2003
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.43
2.45
6.667
8.6
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
25.084
68
25.084
74
ΝΑΙ
26/11/2002
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.81
6.957
3.82
7.217
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
25.039
75
ΝΑΙ
10/05/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
4.01
3.81
3.801
5.497
6.03
ΣΙΑΜΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.947
69
24.947
76
ΝΑΙ
30/06/2000
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.86
3.88
6.68
8.567
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.921
70
24.921
77
ΝΑΙ
02/08/2003
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.62
3.12
5.824
8.567
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.916
71
24.916
78
ΝΑΙ
25/07/2001
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
5.03
3.89
5.676
8.6
ΓΚΟΝΤΟΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.9
72
24.9
79
ΝΑΙ
20/03/2001
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.98
3.99
3.67
3.66
8.6
ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.886
73
24.886
80
ΝΑΙ
02/02/1984
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
2.71
2.06
3.98
7.16
7.993
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.88
74
24.88
81
ΝΑΙ
30/10/2001
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.36
3.07
3.54
3.77
8.9
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.863
75
24.863
82
ΝΑΙ
20/09/1993
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.12
0
0
0
3.08
3.53
3.79
8.6
ΤΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.86
76
24.86
83
ΝΑΙ
16/07/2002
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
1.96
3.83
2.596
7.024
8.6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.847
77
24.847
84
ΝΑΙ
20/03/2001
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
4.96
4.18
5.357
8.6
ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
24.8
85
ΝΑΙ
20/06/1994
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
0
0
0
9.133
0
0
0
0
8.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.667
78
24.667
86
ΝΑΙ
20/11/1998
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
8.033
0
3.833
8.367
0
0
0
0
ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.639
79
24.639
87
ΝΑΙ
26/11/2002
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
1.88
5.149
7.19
8.6
ΤΣΙΡΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.615
80
24.615
88
ΝΑΙ
02/08/2003
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
6.166
6.694
7.975
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.529
81
24.529
89
ΝΑΙ
09/06/2004
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
6.94
6.013
7.786
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.523
82
24.523
90
ΝΑΙ
30/09/2000
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.247
3.82
3.14
4.393
6.923
ΔΟΛΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.425
84
24.425
91
ΝΑΙ
14/01/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.232
7.694
9.5
ΤΣΙΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.312
85
24.312
92
ΝΑΙ
27/03/1997
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
1.989
5.8
8.467
5.187
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.297
86
24.297
93
ΝΑΙ
06/11/2001
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.93
5.17
4.01
3.94
4.934
5.313
ΦΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.289
87
24.289
94
ΝΑΙ
02/04/2004
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
6.9
7.06
6.699
ΞΕΝΙΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.287
88
24.287
95
ΝΑΙ
30/09/2000
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
4.38
5.29
7.17
6.097
ΦΙΛΝΤΙΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.234
89
24.234
96
ΝΑΙ
26/03/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.96
4.05
5.86
3.7
6.744
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.213
90
24.213
97
ΝΑΙ
19/01/2000
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.62
3.53
3.84
5.43
5.793
ΔΗΜΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.212
91
24.212
98
ΝΑΙ
03/11/2003
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
5.63
5.27
3.846
7.507
ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.193
92
24.193
99
ΝΑΙ
20/09/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.593
8.6
ΤΣΙΤΙΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.181
93
24.181
100
ΝΑΙ
09/01/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.56
4.673
2.96
5.74
5.249
ΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.114
94
24.114
101
ΝΑΙ
13/07/1999
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
0
1.88
4.81
3.86
3.65
8.6
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.09
95
24.09
102
ΝΑΙ
16/07/2002
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
5.85
6.35
3.75
6.157
ΠΑΠΠΑ
ΦΕΡΕΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.067
96
24.067
103
ΝΑΙ
16/07/2001
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.87
5.03
3.63
8.567
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
24.041
104
ΝΑΙ
10/11/1994
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
0
9.233
1.189
0
0.903
0
0
0
0
0
0
2.5
3.25
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
24.03
105
ΝΑΙ
02/11/2000
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
3.65
2.874
6.454
6.751
ΔΙΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
24.01
97
24.01
106
ΝΑΙ
03/07/1996
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.61
3.76
3.85
6.36
5.43
ΠΑΝΑΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.996
107
ΝΑΙ
16/07/2001
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.7
3.8
7.19
6.256
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.957
108
ΝΑΙ
12/07/1993
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
0
2.68
3.89
3.74
3.87
3.01
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.95
109
ΝΑΙ
19/07/2000
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.94
3.55
3.87
8.6
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.943
110
ΝΑΙ
04/12/1996
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.423
0
2.92
2.271
0
5.66
8.6
ΓΚΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.894
111
ΝΑΙ
14/07/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.33
6.21
5.983
6.371
ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.813
112
ΝΑΙ
15/07/2004
7.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.509
5.177
5.527
8.6
ΜΑΚΕΔΟΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.766
113
ΝΑΙ
27/08/1998
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
3.7
3.91
7.19
8.6
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.761
114
ΝΑΙ
28/11/2002
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.78
5.61
3.85
3.62
5.901
ΚΟΚΟΣΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.729
115
ΝΑΙ
14/07/2003
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.473
3.05
6.36
2.82
7.026
ΜΟΥΝΤΣΑΚΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.723
116
ΝΑΙ
27/03/2002
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.99
5.26
3.78
6.393
ΓΚΙΑΝΤΖΟΥΔΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.719
117
ΝΑΙ
26/11/2002
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.92
3.539
5.71
8.6
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.587
118
ΝΑΙ
29/03/2000
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.91
7.12
8.567
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.564
119
ΝΑΙ
17/10/2000
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.83
4.1
2.43
7.481
4.833
ΠΑΝΤΙΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.55
120
ΝΑΙ
28/11/2002
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
8.403
8.567
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.531
121
ΝΑΙ
19/11/1996
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
1.234
0
0
4.13
7.738
8.6
ΚΑΤΣΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.474
122
ΝΑΙ
29/06/2004
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
7.2
6.84
6.874
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.427
123
ΝΑΙ
20/08/2004
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.2
8.667
8.6
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.42
124
ΝΑΙ
30/09/1999
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.38
3.79
3.88
8.6
ΜΕΡΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.404
125
ΝΑΙ
14/07/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.007
3.86
6.97
8.567
ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.387
126
ΝΑΙ
13/07/1999
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.97
3.62
6.96
4.927
ΣΑΜΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.34
127
ΝΑΙ
13/07/1999
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.61
3.53
3.69
8.6
ΚΟΥΤΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.317
128
ΝΑΙ
16/07/2001
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.99
2.31
7.169
6.059
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.273
129
ΝΑΙ
16/07/2001
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
2.41
3.84
6.447
7.076
ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.217
130
ΝΑΙ
30/09/2000
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
2.17
4.67
5.7
8.567
ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.21
131
ΝΑΙ
03/11/2003
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
6.66
3.79
7.19
3.36
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.186
132
ΝΑΙ
28/11/2002
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.54
5.33
5.75
8.6
ΒΑΪΝΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.173
133
ΝΑΙ
05/04/1994
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
3.41
7.563
8.6
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.11
134
ΝΑΙ
16/07/2002
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
3.94
7.37
8.6
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.089
135
ΝΑΙ
20/05/2004
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
6.63
6.276
6.653
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΒΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.074
136
ΝΑΙ
16/07/2001
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
5.726
2.06
4.3
5.683
3.934
ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
23.047
137
ΝΑΙ
06/11/2001
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
4.77
3.56
3.62
8.127
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.996
138
ΝΑΙ
15/07/2004
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.02
5.38
6.33
6.266
ΖΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.967
139
ΝΑΙ
01/04/2003
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
6.47
5.244
4.671
4.921
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.869
140
ΝΑΙ
09/07/1993
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
5.633
5.326
4.71
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.84
141
ΝΑΙ
30/09/2000
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.56
3.88
3.88
8.6
ΚΑΡΑΗΛΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.81
142
ΝΑΙ
15/07/1997
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.74
5.04
5.4
3.94
3.69
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.8
143
ΝΑΙ
30/09/1999
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.9
3.92
3.38
8.6
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.74
144
ΝΑΙ
30/09/2000
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.13
3.9
3.85
8.6
ΚΕΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.738
145
ΝΑΙ
30/06/2000
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
7.121
3.34
8.567
ΧΡΟΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.717
146
ΝΑΙ
16/07/2001
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.74
5.69
3.85
3.49
3.567
ΚΑΡΑΔΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.703
147
ΝΑΙ
27/05/2003
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
4.14
5.37
3.8
7.963
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.667
148
ΝΑΙ
16/07/2002
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.94
3.72
6.787
6.04
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.55
149
ΝΑΙ
16/07/2002
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.06
5.6
5.82
3.38
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.44
150
ΝΑΙ
15/07/2004
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
6.44
3.69
8.6
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.431
151
ΝΑΙ
02/11/2000
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.44
4.98
5.86
5.151
ΖΑΧΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.424
152
ΝΑΙ
14/07/2004
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
5.81
7.216
6.339
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.402
153
ΝΑΙ
12/03/1998
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
1.646
3.22
2.88
2.17
2.866
6.287
ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.401
154
ΝΑΙ
15/07/1997
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
0
0.503
3.77
0
3.87
3.03
8.6
ΚΑΡΥΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.366
155
ΝΑΙ
16/07/1998
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
3.7
6.36
3.85
5.93
ΚΑΤΣΙΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.359
156
ΝΑΙ
02/08/2003
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.14
5.549
2.53
8.6
ΣΟΥΧΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.348
157
ΝΑΙ
25/07/2001
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.83
3.69
6.75
4.787
ΜΗΛΙΩΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.343
158
ΝΑΙ
28/07/1988
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.097
0
0
0
8.733
2.62
3.03
1.7
2.9
ΤΣΙΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.279
159
ΝΑΙ
16/07/2002
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.44
3.27
6.97
4.819
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.273
160
ΝΑΙ
30/10/2001
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.96
3.39
3.49
7.513
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.267
161
ΝΑΙ
15/07/2004
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.07
5.7
5.87
4.627
ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.21
162
ΝΑΙ
30/06/2000
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
6.64
3.95
3.93
3.55
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.203
163
ΝΑΙ
15/07/1997
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
3.66
6.91
7.593
ΦΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.16
164
ΝΑΙ
14/07/2003
8.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.77
3.41
5.46
8.6
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
22.059
165
ΝΑΙ
30/06/2000
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.709
3.67
3.82
5.58
3.28
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.981
166
ΝΑΙ
20/06/1995
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
4.05
3.81
5.35
7.913
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.92
167
ΝΑΙ
14/07/2003
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.28
3.81
3.83
5.42
3.58
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.914
168
ΝΑΙ
30/10/2001
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
4.434
3.87
3.75
3.82
3.13
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.913
169
ΝΑΙ
16/07/2001
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.37
3
5.25
3.34
4.953
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.9
170
ΝΑΙ
21/11/1991
9.71
0
21.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΛΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.889
171
ΝΑΙ
30/09/1999
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.76
3.8
6.134
5.194
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.884
172
ΝΑΙ
17/10/1992
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
7.077
8.967
1.063
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.875
173
ΝΑΙ
16/04/1998
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
3.95
4.821
0
0
0
6.737
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.84
174
ΝΑΙ
13/07/1999
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
0
3.91
6.273
5.897
ΡΗΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.828
175
ΝΑΙ
19/03/2004
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.869
3.351
6.574
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.786
176
ΝΑΙ
30/09/1999
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
3.86
3.97
3.21
3.97
4.079
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.786
177
ΝΑΙ
26/03/2002
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
5.6
4.36
5.11
6.016
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.75
178
ΝΑΙ
16/07/1998
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
6.78
7.89
3.52
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.73
179
ΝΑΙ
30/06/1988
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
3.45
3
2.3
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.693
180
ΝΑΙ
18/05/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
6.56
6.87
5.513
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.69
181
ΝΑΙ
14/07/2003
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.73
3.68
3.68
8.6
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.676
182
ΝΑΙ
30/09/2002
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.64
3.87
3.84
6.516
ΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.594
183
ΝΑΙ
30/09/1999
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.3
2.62
3.56
6.706
5.746
ΠΛΙΑΚΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.58
184
ΝΑΙ
12/07/1993
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.48
1.96
5.46
8.6
ΓΟΥΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.58
185
ΝΑΙ
16/07/2002
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
4.04
3.82
6.39
3.35
ΣΠΑΝΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.561
186
ΝΑΙ
11/07/1995
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.197
4.76
8.253
2.28
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.56
187
ΝΑΙ
02/12/1998
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.57
5.86
3.77
4.25
3.11
ΧΙΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.556
188
ΝΑΙ
09/07/1998
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
4.143
5.77
3.91
4.807
ΚΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.49
189
ΝΑΙ
30/09/2000
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.58
3.11
3.1
8.6
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.485
190
ΝΑΙ
27/05/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.49
3.49
3.699
8.567
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.42
191
ΝΑΙ
16/07/2001
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
1.95
6.76
6.5
3.53
ΣΙΟΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.406
192
ΝΑΙ
06/11/2001
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
0
5.533
4.323
8.6
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.397
193
ΝΑΙ
16/07/2002
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.76
3.58
6.677
3.54
ΚΑΠΕΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.364
194
ΝΑΙ
20/06/1997
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.074
3.65
2.15
3.6
3.86
4.767
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.344
195
ΝΑΙ
03/06/1992
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
3.62
3.87
7.18
6.606
ΜΠΑΛΤΑΛΗ
ΣΕΝΓΚΙΟΥΛΕΝ
ΚΙΑΖΗΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.32
196
ΝΑΙ
01/05/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
4.71
6.54
3.77
2.98
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.284
197
ΝΑΙ
20/06/1995
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0.549
0
1.97
1.95
1.76
5.23
7.917
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.28
198
ΝΑΙ
16/07/2001
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.06
3.82
5.98
3.42
ΠΑΠΑΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.273
199
ΝΑΙ
08/11/1994
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.69
3.27
3.82
7.733
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ
ΦΑΙΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.269
200
ΝΑΙ
20/11/1997
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0
0
2.22
0
8.833
8.867
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.223
201
ΝΑΙ
27/05/2002
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
4.01
3.41
4.84
5.013
ΚΙΟΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.19
202
ΝΑΙ
15/07/2004
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
6.43
8.6
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.14
203
ΝΑΙ
09/11/2004
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.45
5.93
8.6
ΤΕΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.131
204
ΝΑΙ
14/07/2003
6.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
5.507
4.42
7.883
ΤΣΟΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.096
205
ΝΑΙ
30/06/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.78
6.123
7.863
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.093
206
ΝΑΙ
19/07/2000
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.91
1.9
3.86
7.533
ΒΕΓΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.09
207
ΝΑΙ
11/07/1995
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
2.8
3.01
7.99
3.32
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.066
208
ΝΑΙ
29/03/1999
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
4.01
6.056
3.66
3.4
ΤΣΙΑΜΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
21.066
209
ΝΑΙ
30/09/2000
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
3.75
5.72
6.836
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.987
210
ΝΑΙ
27/05/2002
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.41
3.87
3.57
5.177
ΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.986
211
ΝΑΙ
01/04/2003
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
5.146
3.44
5.14
3.34
ΣΑΪΤΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.959
212
ΝΑΙ
21/04/2004
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
6.634
4.871
5.633
ΔΟΜΠΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.933
213
ΝΑΙ
30/09/1998
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
2.82
0
0
7.01
8.6
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.929
214
ΝΑΙ
19/03/2004
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.76
5.506
7.873
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.9
215
ΝΑΙ
09/01/2003
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.49
5.64
7.96
ΡΟΥΜΠΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.887
216
ΝΑΙ
29/05/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.78
3.75
3.59
3.41
3.357
ΜΑΝΔΑΛΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.87
217
ΝΑΙ
29/03/1999
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
3.36
3.43
6.19
3.29
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.867
218
ΝΑΙ
16/07/1998
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
5.821
2.5
0
6.614
5.383
ΤΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.81
219
ΝΑΙ
19/03/2004
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.964
5.246
8.6
ΦΑΪΤΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.76
220
ΝΑΙ
15/11/2001
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.92
7.289
3.701
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.737
221
ΝΑΙ
15/07/1994
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.51
3.06
3.51
5.847
ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.736
222
ΝΑΙ
30/10/2001
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
2.62
3.9
6.59
4.116
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΘΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.597
223
ΝΑΙ
04/09/1993
8.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.18
2.64
2.31
8.567
ΚΑΛΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.569
224
ΝΑΙ
09/01/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.137
3.81
6.76
3.261
ΚΑΣΟΥΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.506
225
ΝΑΙ
28/11/2002
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.42
3.74
5.34
5.076
ΤΣΙΡΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.47
226
ΝΑΙ
16/07/2002
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.809
4.687
6.694
ΜΕΞΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.46
227
ΝΑΙ
16/07/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
4.734
6.86
5.036
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.433
228
ΝΑΙ
16/07/2001
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
5.05
2.62
2.95
3.54
4.124
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.324
229
ΝΑΙ
16/07/1998
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.96
6.98
5.684
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.313
230
ΝΑΙ
30/10/1992
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
3.567
0
0
0
0
0.98
0
8.6
ΛΟΥΡΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.291
231
ΝΑΙ
27/05/2002
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.75
3.39
3.42
6.111
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.276
232
ΝΑΙ
26/11/2002
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
0
3.49
5.631
6.634
ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.187
233
ΝΑΙ
20/06/1990
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
3.72
3.69
3.6
4.761
3.09
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.13
234
ΝΑΙ
25/09/2001
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0.56
4.11
6.93
6.69
ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.08
235
ΝΑΙ
20/02/1995
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.13
3.99
3.44
4.78
2.92
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.079
236
ΝΑΙ
16/07/2001
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.734
0.96
3.97
6.91
6.504
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
20.057
237
ΝΑΙ
30/10/2001
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.68
3.71
6.707
3.26
ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.991
238
ΝΑΙ
16/07/1993
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
3.383
2.754
0
0
0
0.8
0
0
3.06
3.74
3.02
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.941
239
ΝΑΙ
29/03/1999
6.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
4.02
5.141
3.35
3.13
ΚΑΝΔΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.94
240
ΝΑΙ
26/03/2002
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
6.47
6.7
3.45
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.94
241
ΝΑΙ
14/10/2003
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.92
3.7
8.6
ΜΠΑΡΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.928
242
ΝΑΙ
09/06/2003
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
5.66
5.23
8.467
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.903
243
ΝΑΙ
16/07/2002
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.97
3.67
1.44
5.05
4.773
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.887
244
ΝΑΙ
02/04/2004
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
4.66
3.84
8.257
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.886
245
ΝΑΙ
25/09/2000
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
5.144
3.81
4.11
2.851
ΟΤΖΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.867
246
ΝΑΙ
19/07/2000
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
0
4.93
5.67
1
0
5.8
ΣΠΑΘΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.834
247
ΝΑΙ
09/06/2003
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
2.92
3.68
3.66
5.424
ΧΑΣΠΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.794
248
ΝΑΙ
14/01/2004
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
3.72
6.34
4.974
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.753
249
ΝΑΙ
20/08/2004
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.95
4.14
3.93
6.733
ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.749
250
ΝΑΙ
20/06/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.37
3.81
3.91
7.659
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.733
251
ΝΑΙ
03/08/1999
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.78
3.76
4.383
3.66
3.15
ΖΑΓΓΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.681
252
ΝΑΙ
09/01/2003
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.99
3.2
0
5.65
6.31
ΣΑΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.671
253
ΝΑΙ
14/11/1995
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
0
3.81
3.96
3.811
2.73
3.16
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.659
254
ΝΑΙ
22/11/1997
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
4
3.99
3.49
3.9
3.25
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.65
255
ΝΑΙ
19/07/2000
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.75
3.62
3.65
2.93
ΗΛΙΑΡΕΪΖΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.624
256
ΝΑΙ
28/11/2002
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
5.126
4.81
5.939
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.617
257
ΝΑΙ
20/09/1995
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.06
3.2
4.934
5.063
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.53
258
ΝΑΙ
18/07/1996
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.9
2.6
3.58
3.7
3.25
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.52
259
ΝΑΙ
20/02/2000
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
2.87
3.36
2.9
8.6
ΣΕΡΓΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.45
260
ΝΑΙ
25/09/2001
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
3.89
3.41
3.7
2.85
ΣΕΙΜΗ ΟΓΛΟΥ
ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ
ΝΟΥΡΝΤΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.43
261
ΝΑΙ
10/11/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
5.43
6.01
3.87
3.33
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.39
262
ΝΑΙ
19/03/2004
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.85
5.97
5.66
ΡΟΠΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.384
263
ΝΑΙ
30/06/1999
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
6.15
6.34
6.209
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.373
264
ΝΑΙ
31/03/2004
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
4.05
5.38
6.153
ΤΣΑΛΙΜΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.356
265
ΝΑΙ
20/09/1996
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.714
0
0
0
0
0
5.537
6.519
3.22
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.32
266
ΝΑΙ
14/01/2004
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.58
3.78
6.23
3.58
ΚΑΛΠΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.2
267
ΝΑΙ
20/03/2001
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
0
3.41
3.2
8.6
ΧΑΒΕΛΕ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.189
268
ΝΑΙ
15/07/1994
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
5.189
5.29
3.96
2.3
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.157
269
ΝΑΙ
20/09/1995
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
0
0
0
0
3.81
3.99
3.99
3.6
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.146
270
ΝΑΙ
30/09/2000
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.76
1.97
6.996
3.41
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.14
271
ΝΑΙ
19/07/2000
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.69
3.54
6.13
3.54
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.124
272
ΝΑΙ
09/01/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
3.1
5.48
8.567
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.113
273
ΝΑΙ
15/07/1997
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.3
3.8
8.383
ΧΥΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.099
274
ΝΑΙ
14/07/2003
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.77
3.58
3.71
4.419
ΠΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.079
275
ΝΑΙ
30/09/1999
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
5.33
0
7.06
4.769
ΛΑΤΣΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.06
276
ΝΑΙ
30/10/2001
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.28
3.76
3.72
3.48
2.82
ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.051
277
ΝΑΙ
15/07/2004
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.69
6.16
3.47
4.731
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19.046
278
ΝΑΙ
19/07/2000
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.82
3.91
6.34
3.976
ΝΥΧΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
19
279
ΝΑΙ
09/01/2003
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.05
3.99
3.92
3.23
ΜΠΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.99
280
ΝΑΙ
20/06/1994
8.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.7
3.53
2.57
8.4
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.982
281
ΝΑΙ
21/04/1994
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
3.55
5.706
7.877
ΚΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.88
282
ΝΑΙ
14/01/2004
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
8.333
8.947
0
ΣΟΥΡΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.821
283
ΝΑΙ
14/07/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
6.48
0
4.549
5.383
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.82
284
ΝΑΙ
26/11/2002
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.87
3.5
4.62
3.29
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.78
285
ΝΑΙ
30/06/1991
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.39
3.96
3.74
3.47
3.22
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.77
286
ΝΑΙ
05/04/1996
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
4.03
3.48
3.84
3.52
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.75
287
ΝΑΙ
16/07/2001
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
0
3.7
6.9
3.31
ΚΟΖΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.747
288
ΝΑΙ
15/07/2004
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.294
5.73
6.723
ΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.746
289
ΝΑΙ
08/11/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.88
6.09
5.206
ΓΚΟΒΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.731
290
ΝΑΙ
09/01/2003
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.67
3.86
5.531
3.39
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.72
291
ΝΑΙ
27/03/1997
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.41
2.76
6.42
3.28
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.72
292
ΝΑΙ
08/12/1997
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.06
3.46
3.8
3.4
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.703
293
ΝΑΙ
25/09/2001
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
5.2
0.44
4.06
4.123
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.665
294
ΝΑΙ
30/09/1999
8.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
6.319
8.567
ΖΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.66
295
ΝΑΙ
03/11/2003
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
5.47
3.47
3.26
3.38
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.629
296
ΝΑΙ
01/10/2004
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
5.641
6.18
5.537
ΦΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.617
297
ΝΑΙ
14/01/2004
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.89
3.63
3.27
5.577
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.61
298
ΝΑΙ
07/05/1998
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.97
3.93
3.81
3.21
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.58
299
ΝΑΙ
29/03/1999
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.04
3.94
3.53
3.86
2.15
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.537
300
ΝΑΙ
28/11/2002
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.33
2.82
5.897
3.43
ΔΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.514
301
ΝΑΙ
28/11/2002
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.7
4.71
6.124
3.09
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.507
302
ΝΑΙ
27/03/1997
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.897
0
0
2.45
0
1.84
2.48
5.84
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.506
303
ΝΑΙ
30/09/1999
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.51
3.15
3.37
3.69
4.986
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΚΤΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.5
304
ΝΑΙ
27/03/1997
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
7.17
1.53
8.6
ΜΠΑΡΕΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.49
305
ΝΑΙ
06/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.82
2.71
3.39
3.21
3.52
ΚΟΥΚΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.473
306
ΝΑΙ
20/05/2004
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.033
4
7.24
3.2
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.44
307
ΝΑΙ
15/07/1994
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.57
2.65
2.47
5.78
3.03
ΜΑΝΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.42
308
ΝΑΙ
15/07/2004
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
7.23
3.89
3.57
ΒΑΖΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.394
309
ΝΑΙ
30/06/2000
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.83
1.04
3.49
3.49
5.824
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.373
310
ΝΑΙ
07/11/1990
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
8.633
8.6
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.373
311
ΝΑΙ
09/08/2004
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.833
8.9
ΠΕΡΙΜΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.367
312
ΝΑΙ
20/09/1995
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.533
ΜΑΝΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.317
313
ΝΑΙ
22/07/2001
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.63
3.88
3.65
5.157
ΓΚΙΤΣΑ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.3
314
ΝΑΙ
30/09/1998
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
5.49
6.8
3.31
ΛΑΓΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.275
315
ΝΑΙ
31/03/1987
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
0.16
1.53
1.94
5.043
2.414
4.27
2.183
ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.23
316
ΝΑΙ
20/09/1991
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.39
3.15
0
0
8.9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.207
317
ΝΑΙ
20/11/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
1.28
3.77
4.764
6.693
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.19
318
ΝΑΙ
20/12/2002
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
5.49
3.35
3.44
2.78
ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.18
319
ΝΑΙ
19/07/2000
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
2.979
2.731
5.11
3.39
ΒΕΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.16
320
ΝΑΙ
20/02/2000
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.76
3.43
3.04
2.91
2.78
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.16
321
ΝΑΙ
30/09/2000
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351
5.249
3.49
3.27
2.8
ΜΑΡΓΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.157
322
ΝΑΙ
30/10/2001
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.36
4.941
6.076
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.11
323
ΝΑΙ
30/09/1998
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
2.53
2.72
3.5
5.12
3.21
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.09
324
ΝΑΙ
20/11/1998
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.61
3.54
3.68
3.35
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.057
325
ΝΑΙ
20/02/1994
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.033
0
0
0
0
0
0
2.09
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.99
326
ΝΑΙ
16/07/2001
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
3.39
3.45
3.59
2.8
ΦΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.99
327
ΝΑΙ
04/09/2003
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.86
3.27
3.7
3.25
ΤΣΙΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.98
328
ΝΑΙ
25/07/2000
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
4.01
3.38
3.3
3.28
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.926
329
ΝΑΙ
30/09/1999
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.934
0
3.8
6.693
6.499
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.91
330
ΝΑΙ
09/04/2002
5.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.94
3.42
5.3
3.25
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.853
331
ΝΑΙ
27/07/2004
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6.22
3.71
5.923
ΣΟΚΟΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.783
332
ΝΑΙ
29/03/2000
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.14
1.717
3.16
4.52
3.56
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.77
333
ΝΑΙ
27/05/2002
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.11
3.42
3.88
3.34
ΒΑΡΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.747
334
ΝΑΙ
14/07/2004
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
5.517
8.6
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.699
335
ΝΑΙ
09/01/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.46
3.78
3.79
4.929
ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.69
336
ΝΑΙ
01/04/1993
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.78
0
7.1
2.94
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.674
337
ΝΑΙ
25/07/2001
5.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0.663
3.74
3.84
3.68
5.271
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.67
338
ΝΑΙ
31/10/2001
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.03
2.61
4.174
3.946
ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.638
339
ΝΑΙ
01/04/1993
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
4.04
5.28
3.501
ΛΙΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.61
340
ΝΑΙ
26/11/2004
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.16
5.54
6.83
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.554
341
ΝΑΙ
16/07/2001
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
3.85
1.92
4.364
2.9
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.55
342
ΝΑΙ
27/10/1972
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
4.02
3.32
2.99
3.23
ΤΟΠΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.53
343
ΝΑΙ
16/07/2001
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
4.24
3.89
3.7
2.77
ΤΣΟΥΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.513
344
ΝΑΙ
14/07/2003
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.48
3.06
7.873
ΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.51
345
ΝΑΙ
14/07/2003
6.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
5.93
0
4.61
3.27
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.473
346
ΝΑΙ
30/10/2001
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.333
4.68
3.3
1.98
0
2.7
ΖΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.46
347
ΝΑΙ
16/07/2002
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.17
1.66
3.59
4.264
3.776
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.437
348
ΝΑΙ
13/07/1999
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.84
4.274
0
2.57
3.353
ΔΑΓΚΟΥΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.41
349
ΝΑΙ
02/08/2003
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.85
4.02
3.27
2.39
0.88
ΔΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.387
350
ΝΑΙ
16/07/2002
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.36
3.88
7.987
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.37
351
ΝΑΙ
17/10/2001
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.79
3.61
3.77
2.78
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.366
352
ΝΑΙ
15/07/1997
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
1.82
2.04
3.634
5.651
2.26
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.36
353
ΝΑΙ
30/09/1998
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.81
4.914
4.626
ΚΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.36
354
ΝΑΙ
15/07/2004
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.88
3.84
8.6
ΒΟΪΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.313
355
ΝΑΙ
09/01/2003
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0.78
3.27
3.06
8.133
ΠΑΤΡΑ
ΝΑΟΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.286
356
ΝΑΙ
21/04/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
4.04
4.95
4.586
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.27
357
ΝΑΙ
01/10/2004
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
5.36
5.77
3.04
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.267
358
ΝΑΙ
09/12/2004
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.6
ΜΠΑΡΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.261
359
ΝΑΙ
14/01/2004
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.53
3.24
6.601
ΤΣΙΩΓΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.247
360
ΝΑΙ
14/07/2003
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.98
5.58
6.687
ΜΑΡΚΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.237
361
ΝΑΙ
09/11/2004
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.34
3.83
8.567
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.234
362
ΝΑΙ
02/04/2004
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
5.99
1.18
4.864
ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.23
363
ΝΑΙ
09/11/1999
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.259
3.64
3.429
5.903
ΑΣΗΜΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.23
364
ΝΑΙ
22/07/2001
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.43
3.21
2.7
3.65
3.24
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.201
365
ΝΑΙ
16/07/2002
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.22
2.95
3.62
4.751
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.19
366
ΝΑΙ
19/07/2000
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.29
2.28
3.64
3.11
2.87
ΣΕΒΗ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.17
367
ΝΑΙ
28/02/1998
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
3.84
0.06
3.77
5.441
2.71
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.113
368
ΝΑΙ
09/11/1999
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
3.96
1.9
3.55
3.85
3.35
ΛΑΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.103
369
ΝΑΙ
20/06/1998
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.84
4.14
5.293
ΜΙΧΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.091
370
ΝΑΙ
16/07/2001
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
3.74
5.5
5.066
ΚΑΔΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.09
371
ΝΑΙ
30/10/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.62
3.49
2.97
3.26
ΣΥΒΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.083
372
ΝΑΙ
15/07/1994
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.79
2.78
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.05
373
ΝΑΙ
13/07/1999
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3.96
3.56
3.53
2
ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.05
374
ΝΑΙ
28/07/2005
8.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
7.07
3.38
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.049
375
ΝΑΙ
26/11/2002
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.05
4.37
5.629
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.04
376
ΝΑΙ
30/09/1999
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
0
3.81
3.84
6.05
ΚΟΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.01
377
ΝΑΙ
30/06/1999
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.02
3.18
3.97
3.42
ΚΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.003
378
ΝΑΙ
20/12/2002
7.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.45
6.093
3.56
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
ΛΕΩΝΙΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.98
379
ΝΑΙ
28/11/2002
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0
6.92
3.96
3.6
ΦΟΥΤΑΚΗ
ΡΟΔΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.98
380
ΝΑΙ
14/01/2004
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.73
7.13
4.01
ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.969
381
ΝΑΙ
25/08/2004
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5.18
3.78
4.009
ΒΙΤΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.954
382
ΝΑΙ
28/11/2002
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.06
0
3.31
3.58
5.684
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.951
383
ΝΑΙ
16/07/1998
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.56
3.37
5.171
2.24
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.941
384
ΝΑΙ
20/03/2001
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
4.381
4.033
4.379
3.966
ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΣΑΪΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.899
385
ΝΑΙ
20/06/1997
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.25
2.72
2.56
2.68
4.729
ΒΕΡΡΟΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.897
386
ΝΑΙ
19/03/2004
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
7.08
5.947
ΑΙΣΩΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.894
387
ΝΑΙ
14/02/2005
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
3.84
6.254
ΜΠΑΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΖΩΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.856
388
ΝΑΙ
09/11/1998
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
2.14
3.69
2.66
2.66
4.174
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.84
389
ΝΑΙ
28/11/2002
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.08
4.04
2.65
2.38
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.82
390
ΝΑΙ
14/07/2003
7.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.46
3.57
3.42
3.34
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.8
391
ΝΑΙ
14/07/2003
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.81
3.28
2.51
3.22
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.793
392
ΝΑΙ
04/03/2004
8.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08
4.18
4.729
3.804
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.754
393
ΝΑΙ
25/07/2001
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.46
4.539
6.106
ΚΟΗ
ΜΑΡΘΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.69
394
ΝΑΙ
21/11/1986
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.89
3.52
3.68
3.04
ΓΚΑΜΖΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.66
395
ΝΑΙ
09/11/1999
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
4.2
3.4
4.84
2.24
ΜΑΓΓΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.631
396
ΝΑΙ
16/07/2001
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0.114
2.377
1.92
2.28
3.903
4.369
ΣΙΜΙΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.6
397
ΝΑΙ
20/02/1993
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
3.233
0
0.88
0
0
0
3.26
3.16
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.577
398
ΝΑΙ
20/06/1997
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
3.8
4.996
5.133
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.56
399
ΝΑΙ
16/07/1998
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
1.83
3.06
4.65
3.22
ΜΠΕΝΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.517
400
ΝΑΙ
09/11/1999
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
0
0
3.367
5.01
3.23
0
1.52
2.71
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.433
401
ΝΑΙ
19/07/2000
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
4.06
3.48
3.3
3.15
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.431
402
ΝΑΙ
09/06/2003
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.477
4.966
5.989
ΜΑΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.413
403
ΝΑΙ
27/11/1997
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.539
4.11
4.434
3.33
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.41
404
ΝΑΙ
21/11/2000
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.95
5.67
3.1
ΧΟΤΣΚΑ
ΟΚΤΑΪ
ΣΑΛΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.41
405
ΝΑΙ
31/03/2004
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
6.22
3.54
3
ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.395
406
ΝΑΙ
28/08/2001
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
3.563
3.966
ΒΑΛΑΣΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.366
407
ΝΑΙ
25/07/2001
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
3.19
3.7
5.636
ΜΙΓΓΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.35
408
ΝΑΙ
31/03/2004
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
6.18
3.63
2.8
ΚΩΣΤΑΡΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.34
409
ΝΑΙ
13/07/1999
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.88
3.39
3.85
3.06
ΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗ
ΧΑΪΔΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.309
410
ΝΑΙ
25/11/2004
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.82
5.35
5.109
ΦΥΤΙΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.303
411
ΝΑΙ
30/06/1991
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.27
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.25
412
ΝΑΙ
04/03/2004
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.18
4.02
5.28
ΚΑΛΕΝΤΖΗ
ΜΟΥΧΑΡΕΜ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.24
413
ΝΑΙ
05/02/2004
5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
6.2
3.13
2.94
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.236
414
ΝΑΙ
19/07/2000
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
4.01
3.5
4.92
3.12
ΨΥΧΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.233
415
ΝΑΙ
10/11/1992
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
8.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.207
416
ΝΑΙ
09/11/2004
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
5.53
6.727
ΠΑΤΚΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.17
417
ΝΑΙ
13/07/1999
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.1
3.86
3.18
3.6
ΔΗΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.17
418
ΝΑΙ
30/09/1999
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.53
0
0
5.71
5.473
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.154
419
ΝΑΙ
23/07/1993
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
3.7
4.82
3.86
2.38
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.13
420
ΝΑΙ
06/11/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
1.9
2.63
5.51
2.8
ΣΙΣΩΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.13
421
ΝΑΙ
14/07/2004
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53
3.48
6.12
ΝΤΟΥΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.127
422
ΝΑΙ
30/09/1998
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
3.14
6.147
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ
ΒΑΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.124
423
ΝΑΙ
08/11/2000
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.95
5.654
4.6
ΜΠΕΛΕΧΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.1
424
ΝΑΙ
09/01/2003
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.61
3.63
3.76
3.13
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.096
425
ΝΑΙ
04/12/1996
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.071
6.85
3.47
0
2.95
0
ΠΟΡΠΟΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.096
426
ΝΑΙ
04/03/2004
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.18
3.709
5.287
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.093
427
ΝΑΙ
01/04/2003
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.51
1.34
7.433
ΣΚΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.07
428
ΝΑΙ
27/05/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
4.66
8.6
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.06
429
ΝΑΙ
07/11/2003
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
4.007
4.341
3.991
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.031
430
ΝΑΙ
16/07/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
4.06
6.9
2.72
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.03
431
ΝΑΙ
30/06/1981
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.02
3.37
3.55
2.46
ΤΣΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.027
432
ΝΑΙ
16/07/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
3.6
3.92
4.367
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.023
433
ΝΑΙ
19/07/2000
7.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
0
3.36
4.83
5.481
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.021
434
ΝΑΙ
09/07/1993
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
3.074
3.566
0
0
0
0
0
0.88
1.71
2.78
ΜΠΑΡΟΥΞΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16
435
ΝΑΙ
09/04/2001
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.89
4.88
3.39
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.911
436
ΝΑΙ
14/07/2003
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.73
3.81
4.521
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.886
437
ΝΑΙ
03/11/2003
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.49
3.23
2.89
5.276
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.884
438
ΝΑΙ
19/07/2000
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.55
5.104
3.34
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΑΓΑΘΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.82
439
ΝΑΙ
20/02/2000
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.33
3.07
3.2
3.22
ΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.81
440
ΝΑΙ
05/11/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.21
5.9
3.36
0
2.34
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.8
441
ΝΑΙ
07/12/1995
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
1.714
6.5
0
0
0
0
0
2.88
3.22
ΚΑΨΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.786
442
ΝΑΙ
20/02/1995
8.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
1.646
3.62
3.91
5.079
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.756
443
ΝΑΙ
28/11/2002
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.46
5.54
4.136
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.717
444
ΝΑΙ
01/10/2004
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
4.08
3.77
5.924
ΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.71
445
ΝΑΙ
27/03/1997
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
2.52
3.13
2.56
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.697
446
ΝΑΙ
05/04/1994
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
2.606
0
0
0
3.66
0
3.24
0
2.82
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.697
447
ΝΑΙ
18/07/1996
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.45
0
8.467
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.68
448
ΝΑΙ
30/09/1998
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.66
8.6
ΖΑΡΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.654
449
ΝΑΙ
28/11/2002
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.08
4.464
4.06
2.23
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.65
450
ΝΑΙ
18/09/2002
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
0
3.86
3.76
5.5
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.62
451
ΝΑΙ
20/09/1995
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.68
3.38
3.8
3
ΚΑΜΙΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.614
452
ΝΑΙ
02/08/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.57
6.984
0
1.54
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.613
453
ΝΑΙ
14/07/2003
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
5.27
3.15
5.573
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.6
454
ΝΑΙ
14/02/1996
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.7
3.37
3.31
3.38
ΤΖΙΩΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.574
455
ΝΑΙ
30/09/2003
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
4.08
1.98
2.394
6.023
ΣΑΒΒΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.57
456
ΝΑΙ
17/10/2001
8.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.27
3.43
3.72
2.36
ΓΩΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.553
457
ΝΑΙ
29/12/1997
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
4.263
2
3.8
1.64
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.54
458
ΝΑΙ
02/08/2003
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.38
2.87
2.98
2.59
ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.509
459
ΝΑΙ
02/12/1998
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.83
3.73
1.94
2.139
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.507
460
ΝΑΙ
23/09/2003
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.02
3.71
6.857
ΜΑΡΚΟΠΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.449
461
ΝΑΙ
02/08/2003
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.42
4.606
5.683
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.448
462
ΝΑΙ
30/06/1999
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
4.664
6.493
ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.434
463
ΝΑΙ
20/06/1993
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
2.126
0
2.503
2.074
0
2.6
0
2.16
2.52
ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.429
464
ΝΑΙ
28/09/1998
8.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.896
5.943
3.25
ΖΗΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.403
465
ΝΑΙ
08/07/2005
8.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
4.21
6.553
ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.38
466
ΝΑΙ
20/06/1994
7.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
3.85
3.81
2.32
3.22
ΔΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.38
467
ΝΑΙ
04/03/1996
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
4.89
3.11
3.49
1.2
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.37
468
ΝΑΙ
19/07/2000
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
4.04
4.33
3.32
3.2
ΝΤΑΡΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.356
469
ΝΑΙ
30/09/1999
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.646
2.78
5.3
3.38
ΜΑΜΑΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.337
470
ΝΑΙ
06/11/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
3.056
5.333
6.011
ΧΑΤΙΠ
ΣΕΡΚΑΝ
ΙΣΜΕΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.32
471
ΝΑΙ
10/11/2003
7.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
5.94
3.2
2.78
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.296
472
ΝΑΙ
20/02/2000
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
3.636
4.56
3.971
ΜΠΛΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.287
473
ΝΑΙ
29/12/1998
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.983
1.92
3.944
1.63
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.27
474
ΝΑΙ
26/06/2000
5
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.263
475
ΝΑΙ
20/11/1997
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
5.434
3.74
0
2.88
1.38
ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.234
476
ΝΑΙ
08/12/2004
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
5.45
6.074
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.22
477
ΝΑΙ
10/10/1994
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.56
3.68
3.37
3.23
ΜΠΙΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.21
478
ΝΑΙ
09/01/2003
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.95
3.16
3.14
2.78
ΑΔΑΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.17
479
ΝΑΙ
16/07/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
4
3.78
1.089
1.88
3.37
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.163
480
ΝΑΙ
20/02/1998
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.163
3.57
3.52
2.91
ΠΕΤΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.144
481
ΝΑΙ
02/07/2004
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.804
3.91
5.43
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.14
482
ΝΑΙ
30/06/2000
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.54
5.62
3.5
ΚΟΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.11
483
ΝΑΙ
20/05/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.29
3.26
6.18
ΣΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.059
484
ΝΑΙ
20/09/2000
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.64
3.93
5.809
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.057
485
ΝΑΙ
08/09/2005
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
6.666
6.677
ΤΖΑΛΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.04
486
ΝΑΙ
09/04/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
2.43
3.5
3.54
3.33
ΒΙΛΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.033
487
ΝΑΙ
01/10/2004
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.841
5.941
3.25
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.02
488
ΝΑΙ
25/07/2001
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.03
3.84
4.52
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.01
489
ΝΑΙ
13/07/1999
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.16
2.68
2.82
2.99
ΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.99
490
ΝΑΙ
09/01/2003
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
5.323
6.561
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.95
491
ΝΑΙ
09/04/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.64
3.52
3.88
2.41
ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.95
492
ΝΑΙ
15/07/2004
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.18
4.83
2.98
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.941
493
ΝΑΙ
20/02/2000
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
4.65
6.421
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.939
494
ΝΑΙ
30/09/1988
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
3.353
1.577
1.989
3.84
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.92
495
ΝΑΙ
09/01/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.93
3.9
0
3.2
2.89
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.916
496
ΝΑΙ
01/10/2004
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.79
4.267
5.859
ΣΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.9
497
ΝΑΙ
26/10/1994
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.93
2.34
2.88
3.18
ΤΕΦΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.847
498
ΝΑΙ
30/03/1995
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
0
0
0
0
2.9
1.46
2.9
3.12
ΖΕΡΒΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.826
499
ΝΑΙ
19/07/2000
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
7.16
3.836
ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.824
500
ΝΑΙ
01/10/2004
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
7.02
3.914
ΠΑΝΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.821
501
ΝΑΙ
09/04/2001
7.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0
6.7
5.461
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.78
502
ΝΑΙ
03/05/2004
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.69
3.83
3.49
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.74
503
ΝΑΙ
14/01/2004
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.67
8.6
ΤΖΙΩΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.73
504
ΝΑΙ
27/11/2000
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.29
4.96
3.29
ΖΗΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.726
505
ΝΑΙ
28/11/2002
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
3.51
3.34
2.96
2.246
ΦΕΛΕΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.7
506
ΝΑΙ
09/11/1999
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.53
3.27
2.92
2.46
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.693
507
ΝΑΙ
25/07/2005
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
5.99
4.903
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.68
508
ΝΑΙ
15/07/2004
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.79
3.76
3.59
ΣΑΙΣΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.657
509
ΝΑΙ
15/07/2004
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.73
8.467
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.647
510
ΝΑΙ
26/11/2004
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.44
3.98
4.757
ΜΑΝΔΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.64
511
ΝΑΙ
14/07/2004
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
3.57
4.52
3.32
ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.639
512
ΝΑΙ
08/07/2005
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.03
3.8
6.809
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.633
513
ΝΑΙ
04/12/1996
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΚΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.62
514
ΝΑΙ
08/11/2000
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
3.49
3.84
3.34
ΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.62
515
ΝΑΙ
18/09/2002
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
3.53
2.78
5.45
ΣΤΟΪΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.59
516
ΝΑΙ
13/07/1999
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.38
3.84
3.38
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.57
517
ΝΑΙ
15/07/2004
8.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.51
4.55
3.55
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.56
518
ΝΑΙ
02/04/2004
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.19
3.81
3.86
3.36
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.56
519
ΝΑΙ
14/07/2004
8.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.81
3.92
3.91
ΜΠΑΡΣΑΜΙΑΝ
ΕΛΛΗ
ΜΕΛΚΟΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.554
520
ΝΑΙ
07/11/1991
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.754
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.544
521
ΝΑΙ
30/09/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.034
2.72
3.44
3.93
3.42
ΔΕΜΕΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.471
522
ΝΑΙ
15/07/2004
7.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
3.35
8.043
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.47
523
ΝΑΙ
08/11/2000
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.55
8.6
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.46
524
ΝΑΙ
14/01/2004
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
5.87
2.49
0
2.56
ΚΑΪΛΑΤΖΑΚΗ
ΕΛΠΙΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.46
525
ΝΑΙ
02/04/2004
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.49
3.8
3.34
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.45
526
ΝΑΙ
16/07/2002
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.59
3.75
3.34
ΑΛΧΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.402
527
ΝΑΙ
08/11/1994
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.79
3.406
ΚΟΤΡΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.4
528
ΝΑΙ
15/07/1994
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.36
8.6
ΛΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.4
529
ΝΑΙ
28/11/2002
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0.98
3.28
3.34
3.2
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.384
530
ΝΑΙ
09/06/2003
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.87
0
2.48
4.894
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.37
531
ΝΑΙ
25/02/2000
5.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.86
1.92
3.72
1.99
ΝΤΑΜΠΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.356
532
ΝΑΙ
09/06/2003
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.12
2.86
6.176
ΠΑΛΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.353
533
ΝΑΙ
09/11/2004
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.34
7.743
ΝΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.35
534
ΝΑΙ
18/07/1996
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.29
3.81
3.46
3.85
2.94
ΜΑΥΡΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.337
535
ΝΑΙ
09/06/2003
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
2.74
3.54
2.44
3.877
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.33
536
ΝΑΙ
27/05/2003
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.46
2.96
3.26
2.7
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.31
537
ΝΑΙ
28/11/2002
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
3.5
2.76
3.08
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.304
538
ΝΑΙ
06/05/1993
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
2.98
2.8
3.85
1.84
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.301
539
ΝΑΙ
08/11/2000
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
3.88
3.841
ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.22
540
ΝΑΙ
01/07/2004
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.84
3.88
3.34
ΡΑΛΛΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.214
541
ΝΑΙ
25/10/2004
8.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.88
2.98
5.354
ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.21
542
ΝΑΙ
26/11/2002
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.84
2.93
3.48
ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.2
543
ΝΑΙ
20/09/1996
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
1.83
0
0
8.6
ΤΕΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.19
544
ΝΑΙ
14/07/2003
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.67
3.84
3.3
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.163
545
ΝΑΙ
02/08/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.349
2.97
5.774
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΑΝΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.156
546
ΝΑΙ
08/09/2005
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
5.41
5.266
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.14
547
ΝΑΙ
23/03/1990
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.66
1.54
2.93
3.03
ΚΑΠΝΙΣΗ
ΠΗΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.139
548
ΝΑΙ
26/03/2002
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.08
3.72
4.659
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.124
549
ΝΑΙ
28/03/2001
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
0
3.92
3.87
2.22
ΑΡΜΕΝΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.099
550
ΝΑΙ
02/08/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.41
2.68
5.669
ΖΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
14.093
551
ΝΑΙ
22/07/2001
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.47
3.62
5.243
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΡΙΞΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1<