ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.6
1
ΝΑΙ
18/10/2005
6.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.933
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.567
2
ΝΑΙ
07/03/2005
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.933
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.567
3
ΝΑΙ
24/02/2006
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.933
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.533
4
ΝΑΙ
16/02/2004
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.933
ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.533
5
ΝΑΙ
18/10/2005
7.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.9
ΛΕΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.4
6
ΝΑΙ
13/07/2005
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.933
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.933
7
ΝΑΙ
30/09/2005
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
8.933
ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.419
8
ΝΑΙ
24/02/2006
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
8.933
ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.379
9
ΝΑΙ
23/02/2005
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.446
0
8.933
ΚΟΥΚ
ΤΙΝΑ-ΛΟΥΪΖΑ
ΝΟΡΜΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.933
10
ΝΑΙ
11/07/2002
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.933
11
ΝΑΙ
24/02/2006
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.933
12
ΝΑΙ
23/10/2006
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΝΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.933
13
ΝΑΙ
23/10/2006
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.933
14
ΝΑΙ
23/10/2006
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.9
15
ΝΑΙ
29/06/2005
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΑΪΛΕΡΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΘΑ
ΚΑΡΛ-ΧΑΪΝΤΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.867
16
ΝΑΙ
02/07/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.867
17
ΝΑΙ
23/10/2006
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.867
18
ΝΑΙ
07/11/2006
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.867
19
ΝΑΙ
28/06/2007
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΜΟΤΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.018
20
ΝΑΙ
23/10/2006
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.018
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
8.007
21
ΝΑΙ
21/06/2007
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.007
ΣΚΕΝΔΕΡΗ
ΤΡΑΪΑΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.95
22
ΝΑΙ
12/03/2007
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.95
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.839
23
ΝΑΙ
21/06/2007
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.839
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.816
24
ΝΑΙ
27/06/2007
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.816
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.767
25
ΝΑΙ
30/09/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
ΔΙΒΡΙΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.733
26
ΝΑΙ
12/03/2007
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.633
27
ΝΑΙ
23/10/2006
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΧΟΡΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.5
28
ΝΑΙ
13/07/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
ΖΙΩΓΑ
ΒΑΪΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.481
29
ΝΑΙ
13/07/2007
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.481
ΦΥΣΑΚΗ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.4
30
ΝΑΙ
29/06/2007
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΡΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.4
31
ΝΑΙ
29/06/2007
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.4
32
ΝΑΙ
13/07/2007
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΔΟΓΚΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.4
33
ΝΑΙ
13/07/2007
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΠΕΤΚΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.367
34
ΝΑΙ
25/06/2007
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
ΝΙΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.333
35
ΝΑΙ
13/07/2007
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.933
36
ΝΑΙ
13/07/2007
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.834
37
ΝΑΙ
13/07/2007
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.834
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.315
38
ΝΑΙ
13/07/2007
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.315
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.467
39
ΝΑΙ
13/07/2007
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.126
40
ΝΑΙ
31/08/1972
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.811
41
ΝΑΙ
20/07/2007
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΜΠΑΛΙΑΜΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.194
42
ΝΑΙ
13/07/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.023
43
ΝΑΙ
13/07/2007
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023