ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
60.499
1
-
-1
60.499
1
ΝΑΙ
15/05/1990
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
0
0
4.933
8.9
7.8
8.833
7.5
8.567
9.6
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
24.147
2
ΝΑΙ
27/09/1993
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
5.633
4.847
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
21.715
3
ΝΑΙ
17/05/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.017
0
1.737
2.606
0
0
2.929
8.867
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
18.645
4
ΝΑΙ
06/12/2000
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
7.9
0
0
0
0
8.733
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
18.526
5
ΝΑΙ
04/02/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.166
8
0
0
0
2.446
1.914
0
0
0
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
16.911
6
ΝΑΙ
27/11/2000
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.583
2.823
2.766
7.733
ΠΛΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
16.799
7
ΝΑΙ
26/03/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
3.423
4.074
8.056
ΝΤΡΕΛΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
14.012
8
ΝΑΙ
15/03/1999
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.611
0
2.383
1.703
0
0
0
7.767
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
13.933
9
ΝΑΙ
01/12/1997
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
5.733
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
13.167
10
ΝΑΙ
21/06/2005
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
7.633
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
11.967
11
ΝΑΙ
20/06/1992
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
0
0
4.133
ΑΘΙΑΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
10.679
12
ΝΑΙ
17/01/2000
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
3.134
6.416
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
8.9
13
ΝΑΙ
29/09/2005
6.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
8.5
14
ΝΑΙ
19/10/2005
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
ΚΟΝΤΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
7.363
15
ΝΑΙ
30/06/2004
7.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
3.394
3.694
ΤΖΑΦΕΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
6.614
16
ΝΑΙ
03/03/2004
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
2.503
1.029
2.717
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
5.823
17
ΝΑΙ
21/05/2001
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
2.989
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
5.246
18
ΝΑΙ
06/05/1999
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0.183
0.96
3.04
0
0
0
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
4.657
19
ΝΑΙ
29/11/2002
6.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
3.423
ΔΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
4.257
20
ΝΑΙ
03/10/2003
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
3.194
ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
4.063
21
ΝΑΙ
05/05/1987
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
0
1.52
ΚΑΣΑΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
3.777
22
ΝΑΙ
26/05/2004
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0.583
2.68
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
3.657
23
ΝΑΙ
21/06/1989
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0.457
0.869
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
3.577
24
ΝΑΙ
02/12/2003
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
3.283
25
ΝΑΙ
12/09/1988
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
3.169
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
3.083
26
ΝΑΙ
05/07/2005
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
ΚΟΛΟΚΑΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.857
27
ΝΑΙ
09/09/2002
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0.251
0
0
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.84
28
ΝΑΙ
28/06/2005
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.8
29
ΝΑΙ
18/01/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.709
30
ΝΑΙ
11/11/2002
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.469
31
ΝΑΙ
07/02/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.737
ΖΙΟΥΚΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.366
32
ΝΑΙ
07/11/2003
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.363
33
ΝΑΙ
14/05/2003
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
ΜΠΟΘΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΑΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.211
34
ΝΑΙ
15/06/2000
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.211
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
2.2
35
ΝΑΙ
11/07/2005
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.126
36
ΝΑΙ
25/08/2004
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
1.965
37
ΝΑΙ
08/12/1995
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΕΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
1.937
38
ΝΑΙ
05/06/2000
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
1.851
39
ΝΑΙ
17/10/2006
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
ΝΟΥΛΕΛΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
1.749
40
ΝΑΙ
02/04/2004
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΠΙΤΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
1.706
41
ΝΑΙ
12/01/2006
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.706
0
ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
1.669
42
ΝΑΙ
09/02/2001
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
1.646
43
ΝΑΙ
18/04/1989
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.709
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
-
-1
-
-1
1.646
44
ΝΑΙ
22/01/1993
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.663
0.434
ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
1.349
45
ΝΑΙ
21/06/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.72
46
ΝΑΙ
02/07/1999
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.583
47
ΝΑΙ
22/02/2001
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
ΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.514
48
ΝΑΙ
09/05/1989
5.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.48
49
ΝΑΙ
23/10/2000
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.457
50
ΝΑΙ
14/03/2001
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.457
51
ΝΑΙ
26/03/2003
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.434
52
ΝΑΙ
29/10/2003
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.411
53
ΝΑΙ
07/05/2004
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.343
54
ΝΑΙ
11/04/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.297
55
ΝΑΙ
08/02/2001
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.274
56
ΝΑΙ
26/02/2003
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.206
57
ΝΑΙ
17/09/2004
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
-
-1
-
-1
0.114
58
ΝΑΙ
02/04/2004
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.091
59
ΝΑΙ
01/02/1989
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.057
60
ΝΑΙ
27/09/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
54.3
61
ΟΧΙ
05/07/2000
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.267
8.867
8.933
8.833
9.5
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
37.453
62
ΟΧΙ
17/04/2002
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
9.133
8.933
8.833
9.433
ΤΣΟΥΠΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
26.433
63
ΟΧΙ
15/09/2000
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.833
8.9
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
17.733
64
ΟΧΙ
26/06/1989
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.9
ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
14.958
65
ΟΧΙ
01/02/1999
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
3.69
3.12
0
0
2.914
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
11.426
66
ΟΧΙ
21/10/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
2.686
3.086
2.443
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
9.92
67
ΟΧΙ
15/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.96
3.9
0
0
0
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
7.477
68
ΟΧΙ
29/06/1993
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.943
0
0
2.017
2.329
0
ΤΣΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.594
69
ΟΧΙ
11/12/1981
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.583
70
ΟΧΙ
27/09/2001
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0.686
ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.514
71
ΟΧΙ
27/05/1983
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.467
72
ΟΧΙ
26/03/1986
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
0
0
0
0
0
ΜΗΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
2.114
73
ΟΧΙ
20/09/1982
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.634
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
1.96
74
ΟΧΙ
30/10/2002
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
1.623
75
ΟΧΙ
05/03/2001
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.32
0
0
0.446
ΚΟΤΛΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.937
76
ΟΧΙ
15/03/2005
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.891
77
ΟΧΙ
18/04/2006
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.389
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.64
78
ΟΧΙ
29/11/1999
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.503
79
ΟΧΙ
19/04/1995
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.48
80
ΟΧΙ
12/10/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.457
81
ΟΧΙ
21/01/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.377
82
ΟΧΙ
05/09/2000
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.343
83
ΟΧΙ
17/09/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.297
84
ΟΧΙ
10/04/2002
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.274
85
ΟΧΙ
08/10/2003
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
-
-1
-
-1
0.274
86
ΟΧΙ
09/02/2007
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0