ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
69.791
1
ΝΑΙ
09/11/1992
7.8
48.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.898
6.393
7.733
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
56.606
1
-
-1
56.606
2
ΝΑΙ
02/03/1984
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.6
6.5
1.906
9.267
8.967
9.067
9.567
ΣΑΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
34.08
2
34.08
1
34.08
3
ΝΑΙ
19/05/1999
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
1.95
5.1
1.4
6.14
4.14
7.917
ΔΡΑΓΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.623
3
32.623
2
32.623
4
ΝΑΙ
01/09/1997
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.183
3.76
8.2
3.59
0
3.61
3.2
3.08
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
31.597
4
-
-1
31.597
5
ΝΑΙ
15/06/1995
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
9.633
2.757
1.99
2.9
4.01
2.74
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
30.901
5
-
-1
30.901
6
ΝΑΙ
25/11/1997
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.663
6.804
2.751
7.257
7.426
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
25.654
7
ΝΑΙ
09/04/1993
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.828
9.667
0
0
3.2
4.04
3.92
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
22.754
8
ΝΑΙ
01/11/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
2.537
8.527
1.49
2.52
1.98
ΣΠΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
21.713
9
ΝΑΙ
13/10/1997
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.73
2.04
2.26
5.763
3.92
3.24
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
20.738
10
ΝΑΙ
31/01/2005
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.971
9.333
9.433
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
20.313
11
ΝΑΙ
20/06/2002
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.066
2.882
3.306
0.928
5.329
3.92
3.883
ΚΥΡΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
18.919
12
ΝΑΙ
27/11/1992
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
9.133
0
3.88
3.06
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
16.066
13
ΝΑΙ
24/05/2002
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
3.58
4.386
3.08
2.68
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΑΙΝΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
15.547
14
ΝΑΙ
22/02/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
6.737
3.04
3
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
14.923
15
ΝΑΙ
16/02/2004
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.86
3.783
3.82
ΤΖΕΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.743
16
ΝΑΙ
12/05/1992
8.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.27
1.22
2.51
2.57
ΝΙΑΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.15
17
ΝΑΙ
23/01/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.25
3.53
2.57
0
ΤΖΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
12.66
18
ΝΑΙ
03/03/1998
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.15
3.9
2.57
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
11.2
19
ΝΑΙ
30/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
2.48
2.56
2.29
0
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
9.717
20
ΝΑΙ
21/06/2004
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
2.82
3.34
2.78
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
8.9
21
ΝΑΙ
09/10/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΠΙΤΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
8.526
22
ΝΑΙ
18/06/1992
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
0
0
3.08
2.36
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
8.33
23
ΝΑΙ
26/01/1999
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
3.18
4.02
0
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.579
24
ΝΑΙ
22/06/1994
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
5.739
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.959
25
ΝΑΙ
07/10/1994
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
2.34
0
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
6.82
26
ΝΑΙ
16/12/2004
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3.82
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.42
27
ΝΑΙ
23/06/2000
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
1.32
1.65
0.44
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
4.52
28
ΝΑΙ
16/10/1997
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
0
3.04
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.169
29
ΝΑΙ
27/10/2005
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.117
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.45
30
ΝΑΙ
02/07/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.37
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.15
31
ΝΑΙ
25/06/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
1.49
ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.14
32
ΝΑΙ
22/10/2004
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
1.74
1.18
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.93
33
ΝΑΙ
22/06/1992
8.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
0.87
ΚΑΜΠΟΥΡΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.81
34
ΝΑΙ
18/09/1996
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
2.71
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
1.68
35
ΝΑΙ
26/01/2004
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.52
36
ΝΑΙ
25/04/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
0.38
37
ΝΑΙ
01/07/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
0.3
38
ΝΑΙ
23/10/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
0.12
ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
48.4
39
ΟΧΙ
13/06/2001
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
7.767
9.033
8.8
9.1
9.2
ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
40.033
40
ΟΧΙ
12/02/1985
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3
8.413
8.833
8.867
9.1
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
36.34
41
ΟΧΙ
25/02/1999
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
8.733
0
7.833
7.6
9.133
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
31.102
42
ΟΧΙ
06/12/2000
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
8.269
1.94
9.367
0
4.516
3.914
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
30.024
43
ΟΧΙ
27/10/2001
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736
4.493
6.666
7.03
9.1
ΣΑΡΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
28.367
44
ΟΧΙ
05/03/1991
8.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.967
0.367
8.9
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
28.367
45
ΟΧΙ
22/01/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.9
9.533
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
27.3
46
ΟΧΙ
23/11/2004
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
9.533
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
26.401
47
ΟΧΙ
29/06/1993
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
9.1
6.676
0
3.511
0
0
2.38
3.75
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
21.37
48
ΟΧΙ
18/10/1995
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.58
3.94
3.91
3.47
2.39
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
20.233
49
ΟΧΙ
21/06/1999
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
9.633
0
0
0
3.35
1.55
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
19.483
50
ΟΧΙ
12/11/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
4.74
3.42
2.87
4.02
2.65
ΑΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
19.477
51
ΟΧΙ
08/09/1988
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.867
0
0
2.05
3.56
1.6
ΤΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
18.35
52
ΟΧΙ
07/03/1997
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.51
3
3.36
3.84
3.13
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΑΝΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
18.311
53
ΟΧΙ
05/07/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.971
0
1.54
1.04
2.86
4.08
2.54
ΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
18.089
54
ΟΧΙ
08/10/1981
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
2.57
3.53
1.98
2.8
3.82
2.68
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
17.954
55
ΟΧΙ
18/06/1990
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
2.49
3.93
3.06
3.84
3.3
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
17.48
56
ΟΧΙ
19/02/1993
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.9
2.06
3.18
3.89
2.55
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
17.449
57
ΟΧΙ
15/07/1986
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.97
3.39
3.26
4.659
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
17.44
58
ΟΧΙ
18/11/1997
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.89
3.74
3.24
2.91
ΘΕΟΦΙΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
17.389
59
ΟΧΙ
10/11/1998
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0.85
5.189
3.02
1.23
2.42
1.72
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
16.78
60
ΟΧΙ
12/10/1993
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.27
2.83
2.73
3.94
2.44
ΚΙΟΤΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
16.67
61
ΟΧΙ
14/05/1991
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.64
0.2
3.99
4.03
3.7
ΣΑΚΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
15.46
62
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.71
2.8
3.28
2.38
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
15.28
63
ΟΧΙ
26/10/1994
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.82
3.6
2.56
3.08
0
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
15.227
64
ΟΧΙ
14/10/1994
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.767
0
0
0
0
0
0
2.73
3.94
2.67
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.81
65
ΟΧΙ
14/09/2001
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.57
2.93
3.64
3.72
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.787
66
ΟΧΙ
22/06/1987
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
2.8
0.633
2.7
0
0
0
1.12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.701
67
ΟΧΙ
17/05/1988
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
7.133
4.633
1.289
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.6
68
ΟΧΙ
30/03/2004
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
4
3.56
3.24
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.44
69
ΟΧΙ
27/01/2000
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.92
2.77
3.14
2.75
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
14.36
70
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.42
3.26
3.66
ΚΑΣΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.356
71
ΟΧΙ
13/06/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
5.396
3.97
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.327
72
ΟΧΙ
24/02/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
3.9
0
2.94
3.41
2.66
0
0
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
13.98
73
ΟΧΙ
05/11/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
0
2.17
2.9
3.93
2.65
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.72
74
ΟΧΙ
23/06/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
1.38
2.3
3.94
1.55
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
13.5
75
ΟΧΙ
28/02/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
2.92
2.64
2.58
ΖΕΡΒΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.47
76
ΟΧΙ
17/10/2003
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.8
3.9
3.91
ΒΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.389
77
ΟΧΙ
10/09/1998
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
4.274
2.54
0
0
ΒΑΡΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.25
78
ΟΧΙ
11/04/2003
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
0
2.74
3.96
2.53
ΜΠΟΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
12.773
79
ΟΧΙ
24/10/1997
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
2.766
0
0
0
0
3.96
2.63
ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
12.33
80
ΟΧΙ
12/11/1999
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
3.16
3.81
2.12
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
12.22
81
ΟΧΙ
16/01/1997
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.74
2.75
1.79
2.48
ΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
12.03
82
ΟΧΙ
17/01/2003
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.39
0
3.86
3.28
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
11.95
83
ΟΧΙ
17/04/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0
3.76
3.94
3.8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
11.6
84
ΟΧΙ
18/12/1996
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.88
3.76
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
11.52
85
ΟΧΙ
17/01/2003
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.75
1.89
2.5
1.9
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
11.43
86
ΟΧΙ
01/11/1994
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0.42
2.47
3.99
2.53
ΤΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
11.25
87
ΟΧΙ
14/01/1997
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
2.42
3.9
2.18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
10.74
88
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.48
2.42
2.6
0
ΛΟΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
10.617
89
ΟΧΙ
19/04/1994
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
6.677
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
9.64
90
ΟΧΙ
15/12/1993
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.04
2.62
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.64
91
ΟΧΙ
23/02/2000
8.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.9
2.54
2.6
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.44
92
ΟΧΙ
23/01/2004
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
1.28
3.52
1.56
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.4
93
ΟΧΙ
22/01/2004
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
9.37
94
ΟΧΙ
09/10/1996
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
1.97
2.13
2.38
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
9.3
95
ΟΧΙ
14/06/2001
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.86
2.48
0.86
0
0
ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.08
96
ΟΧΙ
13/06/1991
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.98
3.94
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
8.89
97
ΟΧΙ
21/06/2001
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.18
1.82
1.97
2.62
ΧΟΥΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
8.523
98
ΟΧΙ
21/01/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
4.663
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
8.457
99
ΟΧΙ
24/04/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
4.737
ΚΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
8.37
100
ΟΧΙ
20/10/2002
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
2.24
3.8
1.89
ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ-ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
7.953
101
ΟΧΙ
11/09/1996
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
1.28
5.029
1.13
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.92
102
ΟΧΙ
04/07/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.77
0
2.54
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.72
103
ΟΧΙ
10/10/2002
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.22
3.6
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.68
104
ΟΧΙ
12/09/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.5
2.62
ΜΠΟΤΩΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.586
105
ΟΧΙ
04/04/1996
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
3.06
0
0
0
ΣΤΟΛΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
7.45
106
ΟΧΙ
23/09/1999
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.64
0.99
0.52
0
ΚΙΚΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.233
107
ΟΧΙ
27/06/1997
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
7.179
108
ΟΧΙ
28/02/1996
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.27
ΠΗΓΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
6.791
109
ΟΧΙ
13/11/1998
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0.9
3.14
1.62
ΓΩΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
6.75
110
ΟΧΙ
03/04/2000
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
2.68
0
0
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
6.26
111
ΟΧΙ
04/07/1990
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
2.42
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.17
112
ΟΧΙ
10/07/2002
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.01
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.14
113
ΟΧΙ
19/11/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
3.67
0
ΤΣΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.14
114
ΟΧΙ
06/10/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.36
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.95
115
ΟΧΙ
30/06/1988
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.82
3.5
0.05
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
5.5
116
ΟΧΙ
27/03/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
2.13
0
2.39
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.48
117
ΟΧΙ
22/10/1992
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.18
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
5.28
118
ΟΧΙ
04/09/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0.62
1.04
1.12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.14
119
ΟΧΙ
10/10/2003
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
2.14
1.07
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
5.02
120
ΟΧΙ
12/04/2005
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
2.44
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.88
121
ΟΧΙ
17/06/1999
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
0
0
0.98
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
4.5
122
ΟΧΙ
21/01/2004
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
1.81
ΖΗΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
4.269
123
ΟΧΙ
19/06/2003
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.14
124
ΟΧΙ
17/01/2003
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.68
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
4.07
125
ΟΧΙ
18/09/1992
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
2.21
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
3.94
126
ΟΧΙ
01/04/2004
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.9
127
ΟΧΙ
02/10/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.34
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.76
128
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0.4
0
1.8
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.429
129
ΟΧΙ
27/01/2005
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.051
1.051
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.22
130
ΟΧΙ
08/09/2005
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.36
ΦΙΣΤΕ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
3.117
131
ΟΧΙ
22/01/2004
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
0
0
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
2.7
132
ΟΧΙ
13/11/2003
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
1.94
0
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
2.586
133
ΟΧΙ
12/11/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.586
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.48
134
ΟΧΙ
11/02/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
ΛΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
2.443
135
ΟΧΙ
14/06/2002
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
0
ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
2.42
136
ΟΧΙ
06/09/1985
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.41
137
ΟΧΙ
24/06/1994
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0
0
0
1.17
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.286
138
ΟΧΙ
07/06/1985
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.297
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.14
139
ΟΧΙ
03/09/1982
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.12
140
ΟΧΙ
10/06/2003
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.98
141
ΟΧΙ
31/10/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
0
ΜΠΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
1.92
142
ΟΧΙ
27/01/2006
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΒΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
1.91
143
ΟΧΙ
10/05/2004
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
ΡΕΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.886
144
ΟΧΙ
29/10/1997
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.857
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.69
145
ΟΧΙ
11/07/2006
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
1.58
146
ΟΧΙ
10/11/2003
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
1.5
147
ΟΧΙ
18/06/2004
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.14
148
ΟΧΙ
14/01/2003
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
-
-1
-
-1
1.129
149
ΟΧΙ
10/12/1999
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
ΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
0.98
150
ΟΧΙ
11/04/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.88
151
ΟΧΙ
07/07/2005
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
-
-1
-
-1
0.6
152
ΟΧΙ
19/01/2001
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
ΣΑΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.354
153
ΟΧΙ
28/06/2000
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0
0