ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
54.05
1
-
-1
54.05
1
ΝΑΙ
09/05/1990
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
8.667
0
0
0
0
8
4.989
4.667
0
5.546
8.237
0
2.006
8.9
ΓΑΒΡΗΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
49.694
2
-
-1
49.694
2
ΝΑΙ
29/05/1991
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
5.767
5.927
9.2
8.967
9.1
9.1
ΜΠΑΤΖΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38.52
3
-
-1
38.52
3
ΝΑΙ
14/10/1987
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0.754
8.233
5.567
0
3.514
3.151
8.767
0
0
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
29.657
4
ΝΑΙ
26/03/1986
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.057
9.133
8.467
0
0
0
0
ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
27.11
5
ΝΑΙ
30/03/1990
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
7.933
3.749
0
0
0
0
3.1
9.333
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
26.467
6
ΝΑΙ
18/09/1981
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.639
9.6
2.594
0
0
0
0
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
26.279
7
ΝΑΙ
29/05/2002
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.423
8.2
2.706
2.646
8.933
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
21.2
8
ΝΑΙ
03/07/1992
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
5.8
7.9
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
20.454
9
ΝΑΙ
06/07/1987
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
0
0
0
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
18.503
10
ΝΑΙ
19/09/1984
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
3.166
3.04
3.554
0.64
1.62
3.14
3.16
0
0
0
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
18.344
11
ΝΑΙ
05/11/1993
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
7.833
0
0
0
0
0
7.733
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
15.733
12
ΝΑΙ
18/12/1980
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0
ΛΕΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
12.551
13
ΝΑΙ
11/11/1993
5.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2.983
4.309
0
0
0
3.26
0
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.927
14
ΝΑΙ
28/09/1979
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
2.76
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.205
15
ΝΑΙ
02/09/1985
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
0
0
8.033
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.113
16
ΝΑΙ
29/03/1990
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.251
1.063
7.633
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
9.133
17
ΝΑΙ
03/05/1996
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.9
18
ΝΑΙ
12/07/1994
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.59
3.87
1.8
0
0
0
ΚΟΥΚΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
7.633
19
ΝΑΙ
02/04/2002
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.146
20
ΝΑΙ
15/06/1999
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
0
0
2.14
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.154
21
ΝΑΙ
30/04/1998
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
4.309
22
ΝΑΙ
07/11/1996
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.366
0
0
0
0
0
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
3.04
23
ΝΑΙ
01/06/1989
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.457
24
ΝΑΙ
04/04/1997
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.011
25
ΝΑΙ
06/11/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.006
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.914
26
ΝΑΙ
04/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.48
0
0
ΚΟΥΡΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.457
27
ΝΑΙ
14/06/1993
5.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.434
28
ΝΑΙ
08/03/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.377
29
ΝΑΙ
26/09/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.331
30
ΝΑΙ
02/04/1992
5.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.251
31
ΝΑΙ
05/04/1989
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.16
32
ΝΑΙ
23/12/1987
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
57.043
33
ΟΧΙ
11/06/1990
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0.709
9.133
2.434
9.067
9
8.867
9.567
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
45.607
34
ΟΧΙ
23/01/1987
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.6
2.24
9.133
0
7.067
8.9
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
43.907
35
ΟΧΙ
05/07/1993
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.833
8.833
8.4
9.067
9.133
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
37.689
36
ΟΧΙ
30/03/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.073
9.633
3.797
0
0
1.451
8.767
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΔ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
34.039
37
ΟΧΙ
08/10/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.139
9.6
0
0
0
0
8.867
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
33.311
38
ΟΧΙ
30/05/1989
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
1.897
0
8.167
5.1
2.8
3.86
3.92
0
0
0
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
32.359
39
ΟΧΙ
27/06/1991
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.937
8.8
8.427
9.567
ΑΤΖΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
32.002
40
ΟΧΙ
21/09/1982
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.167
0
9.633
2.863
1.509
0
2.597
0
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
31.967
41
ΟΧΙ
29/03/1991
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
4.667
9.5
3.74
0
0
3.326
2.534
ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
31.533
42
ΟΧΙ
22/09/1999
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.467
9.6
0
0
0
0
8.3
ΝΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
29.193
43
ΟΧΙ
17/07/1996
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.291
7.435
9.167
3.429
2.889
0.103
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
29.003
44
ΟΧΙ
26/02/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.425
9.633
3.211
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
-
-1
-
-1
27.867
45
ΟΧΙ
02/11/2004
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.4
9.567
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
27.862
46
ΟΧΙ
22/10/1991
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
5.738
7.9
6.976
3.74
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
27.595
47
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
0
1.509
1.7
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
25.551
48
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
24.839
49
ΟΧΙ
04/02/1999
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
9.167
0
0
0
2.591
8.967
ΤΖΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
24.686
50
ΟΧΙ
18/09/1997
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
4.823
6.349
3.28
1.417
2.217
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
23.033
51
ΟΧΙ
07/09/1999
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.433
9.6
0
0
0
0
0
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
22.176
52
ΟΧΙ
29/06/1993
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.488
9.6
5.483
0.36
0
0
0
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΑΝΔΟΜΑΧΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
21.349
53
ΟΧΙ
14/12/1995
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
8.833
7.967
1.806
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
20.546
54
ΟΧΙ
08/06/1995
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.246
5.5
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
19.913
55
ΟΧΙ
07/03/1996
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.05
5.77
3.36
0
0
0
ΜΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
19.331
56
ΟΧΙ
19/05/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.54
1.84
2.4
1.051
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
18.815
57
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
18.784
58
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
3.837
0
0.091
0
2.231
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
18.683
59
ΟΧΙ
13/05/1997
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
1.531
5.874
5.949
3.5
0
0
0
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
18.394
60
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
0.377
0
0
ΒΑΡΣΑΓΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
18.233
61
ΟΧΙ
06/04/2004
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.4
ΧΑΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
17.63
62
ΟΧΙ
08/09/1992
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
7.802
9.233
ΜΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
16.699
63
ΟΧΙ
03/07/1981
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.733
0
2.966
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
16.48
64
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
0
0
0
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
16.463
65
ΟΧΙ
07/10/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
8
0
1.371
1.463
ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
14.84
66
ΟΧΙ
24/10/1988
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.337
0.663
0
0
0
0
0
0
2.663
0
3.263
3.703
0.023
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
14.72
67
ΟΧΙ
12/12/1983
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
14.616
68
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
2.423
0
0
0
8.033
ΜΠΕΡΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
13.962
69
ΟΧΙ
23/05/1990
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
5.062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
13.904
70
ΟΧΙ
25/11/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
4.811
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΖΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
13.426
71
ΟΧΙ
26/06/1995
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.226
0
4.194
0
3.006
0
0
0
0
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
12.816
72
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
9.433
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
12.646
73
ΟΧΙ
13/07/1978
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.8
2.949
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
12.572
74
ΟΧΙ
14/04/1995
7.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
9.167
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
11.862
75
ΟΧΙ
25/02/1999
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.729
0
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
11.174
76
ΟΧΙ
06/05/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.174
0
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
10.889
77
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.514
78
ΟΧΙ
12/11/1991
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.094
3.16
0
0
0
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.344
79
ΟΧΙ
07/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
2.977
0
0
0
0
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
10.289
80
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
3.294
1.874
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.234
81
ΟΧΙ
06/07/1988
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.537
4.103
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
10.149
82
ΟΧΙ
09/11/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.531
1.143
1.029
1.509
ΣΛΑΤΙΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
10.048
83
ΟΧΙ
17/09/1984
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
1.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
9.6
84
ΟΧΙ
24/11/1992
5.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
9.6
85
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
9.521
86
ΟΧΙ
03/03/1986
5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.32
1.69
2.61
3.85
0
0
0
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.267
87
ΟΧΙ
14/10/1993
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
9.2
88
ΟΧΙ
15/03/1995
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
0
ΧΑΒΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
9.167
89
ΟΧΙ
28/04/1999
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
8.93
90
ΟΧΙ
01/06/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0.663
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
8.9
91
ΟΧΙ
13/11/2006
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΛΑΖΑΝΗ
ΒΑΪΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
8.537
92
ΟΧΙ
23/09/1976
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
7.204
93
ΟΧΙ
19/12/1994
5.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
4.03
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
6.803
94
ΟΧΙ
20/02/1996
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
0
0
0
0
2.883
0
0
0
0
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
6.491
95
ΟΧΙ
02/03/1988
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
6.16
96
ΟΧΙ
03/07/1992
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.143
1.006
1.063
0.96
0.891
0.697
ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.643
97
ΟΧΙ
30/06/1993
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.04
3.597
0
0
0
0
ΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
5.5
98
ΟΧΙ
11/12/1981
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
5.223
99
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0.549
1.074
ΚΟΕΝ
ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
5.189
100
ΟΧΙ
20/09/1982
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
5.103
101
ΟΧΙ
26/09/1995
5.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
2.989
0
0
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.937
102
ΟΧΙ
22/08/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
0.869
0.937
0.206
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
4.9
103
ΟΧΙ
06/06/1991
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΕΚΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.891
104
ΟΧΙ
08/03/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.646
2.446
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
4.657
105
ΟΧΙ
19/09/1995
5.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.711
2.946
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.637
106
ΟΧΙ
13/07/1984
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.5
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
4.469
107
ΟΧΙ
10/01/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
1.234
0.846
0.937
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.047
108
ΟΧΙ
09/02/1989
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
0
2.29
0
0
0
ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
4.046
109
ΟΧΙ
31/03/1981
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0
0
0
0
0
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
4
110
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
3.977
111
ΟΧΙ
03/02/1998
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
3.774
112
ΟΧΙ
26/03/2004
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
0
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.731
113
ΟΧΙ
20/11/1985
5.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
3
0
0
0
0
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.274
114
ΟΧΙ
26/06/1992
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.129
115
ΟΧΙ
25/01/1993
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
0
ΡΕΤΣΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
3.103
116
ΟΧΙ
16/03/2004
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
0
ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.937
117
ΟΧΙ
09/01/1990
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.88
118
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
1.051
0.389
0
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.846
119
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΑΝΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.84
120
ΟΧΙ
30/09/2002
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.623
121
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.583
122
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΣΙΠΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.494
123
ΟΧΙ
22/09/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΑΙΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.286
124
ΟΧΙ
04/10/1977
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
ΛΙΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.206
125
ΟΧΙ
08/11/1995
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΡΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
2.126
126
ΟΧΙ
19/04/1989
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.126
127
ΟΧΙ
12/05/1989
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.526
0.457
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.114
128
ΟΧΙ
11/06/1996
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
2.057
129
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
0.503
0.823
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.863
130
ΟΧΙ
09/03/1988
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0.411
0
0
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.826
131
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.76
132
ΟΧΙ
20/06/1990
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.76
133
ΟΧΙ
30/05/1995
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.669
134
ΟΧΙ
31/05/2005
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.6
135
ΟΧΙ
07/07/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.48
0
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.554
136
ΟΧΙ
09/11/2000
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.709
0.343
ΓΕΡΑΚΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.509
137
ΟΧΙ
04/07/2002
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.457
ΜΠΙΤΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.474
138
ΟΧΙ
19/11/1997
5.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.583
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.371
139
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.48
0.434
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.371
140
ΟΧΙ
12/11/1991
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.36
141
ΟΧΙ
22/10/1991
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.377
0.503
ΚΟΡΜΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.326
142
ΟΧΙ
04/07/1995
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0.183
0
0
0
ΤΟΥΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.303
143
ΟΧΙ
13/06/2005
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.389
0.366
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
1.257
144
ΟΧΙ
03/04/1990
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.189
145
ΟΧΙ
12/11/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.48
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.166
146
ΟΧΙ
15/02/1996
5.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.686
ΞΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.074
147
ΟΧΙ
06/10/2003
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
1.017
148
ΟΧΙ
25/06/1990
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
0.731
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.95
149
ΟΧΙ
11/04/1995
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
0.09
0
0
0
0
ΤΕΓΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.949
150
ΟΧΙ
03/03/1993
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.891
151
ΟΧΙ
20/10/1988
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.343
0
0
0
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.869
152
ΟΧΙ
07/04/2003
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0.503
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.823
153
ΟΧΙ
03/06/1992
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΔΙΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.823
154
ΟΧΙ
03/07/2003
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0.046
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.709
155
ΟΧΙ
25/04/2000
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
ΠΙΤΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.709
156
ΟΧΙ
27/01/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.64
157
ΟΧΙ
15/06/1995
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
0.571
0
0
MAΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΟΥ
ΑΛΗΘΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.594
158
ΟΧΙ
08/10/2001
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.526
159
ΟΧΙ
01/10/1990
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
ΝΤΑΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.526
160
ΟΧΙ
19/09/1996
6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
-
-1
-
-1
0.503
161
ΟΧΙ
02/10/2002
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.503
162
ΟΧΙ
01/03/2005
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.503
163
ΟΧΙ
18/10/2005
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.491
164
ΟΧΙ
31/01/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.457
165
ΟΧΙ
15/12/1992
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
ΤΡΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.457
166
ΟΧΙ
10/06/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΡΟΜΠΟΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.457
167
ΟΧΙ
02/11/2005
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.069
ΤΖΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.434
168
ΟΧΙ
22/10/2001
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.423
169
ΟΧΙ
22/10/1998
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
ΣΠΥΡΑΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.377
170
ΟΧΙ
14/06/1995
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΑΧΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.343
171
ΟΧΙ
21/09/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.297
172
ΟΧΙ
28/09/1999
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.274
173
ΟΧΙ
08/04/2005
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.251
174
ΟΧΙ
28/06/1985
5.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.229
175
ΟΧΙ
04/10/2004
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
-
-1
-
-1
0.217
176
ΟΧΙ
25/10/1989
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0
0
0
ΛΟΓΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.206
177
ΟΧΙ
22/12/2005
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
-
-1
-
-1
0.046
178
ΟΧΙ
23/10/1991
6.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046