ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΧΑΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
53.535
1
-
-1
53.535
1
ΝΑΙ
15/05/2000
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
3.634
9.633
8.467
9.133
7.8
6.433
3.634
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
49.119
2
-
-1
49.119
2
ΝΑΙ
08/09/1996
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
8.2
8.5
7.493
0
3.069
9.133
5.433
6.433
0
ΜΠΑΤΣΙΟΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
42.678
3
-
-1
42.678
3
ΝΑΙ
31/10/1996
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0.629
8.233
3.186
9.133
7.933
0
8.867
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
41.294
4
-
-1
41.294
4
ΝΑΙ
08/03/2001
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
9.167
3.594
9.133
7.9
6.867
0
ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
38.985
5
-
-1
38.985
5
ΝΑΙ
03/10/2001
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.994
9.1
8.7
8.833
8.9
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
36.018
6
-
-1
36.018
6
ΝΑΙ
15/09/1999
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.351
8.3
6.767
8.667
8.933
ΤΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.473
7
-
-1
35.473
7
ΝΑΙ
19/09/2000
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.323
3.574
9.033
7.9
0
8.9
ΓΟΥΣΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.282
8
-
-1
35.282
8
ΝΑΙ
17/06/1988
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
8.833
4.679
8.833
9.433
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
35.109
9
-
-1
35.109
9
ΝΑΙ
07/09/1999
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
9.167
3.354
9.133
7.8
0
3.289
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
34.622
10
-
-1
34.622
10
ΝΑΙ
20/09/1991
5.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
4.833
9.133
5.467
7.067
7.733
ΜΑΓΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
28.17
11
ΝΑΙ
26/03/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.477
9.133
7.8
0
7.759
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
25.729
12
ΝΑΙ
21/05/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363
9.133
7.967
2.649
2.617
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
24.42
13
ΝΑΙ
27/06/1997
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
2.469
7.1
8.018
ΜΙΑΡΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
20.405
14
ΝΑΙ
01/07/2003
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.2
6.439
0
2.56
ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
18.211
15
ΝΑΙ
10/09/2002
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.966
7.767
0
7.478
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
17.166
16
ΝΑΙ
17/09/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.6
0
0
1.166
0
0
0
0
ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
14.267
17
ΝΑΙ
14/10/1987
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.9
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
12.605
18
ΝΑΙ
08/02/1996
5.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
7.1
5.333
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
7.48
19
ΝΑΙ
05/02/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.511
3.443
0
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.34
20
ΝΑΙ
20/02/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
3.183
0
0
ΓΟΥΤΛΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.32
21
ΝΑΙ
19/09/2002
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
3.366
0
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.1
22
ΝΑΙ
11/05/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
0
3.123
0
0
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.077
23
ΝΑΙ
12/06/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
0
3.457
ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
5.567
24
ΝΑΙ
19/04/1989
6.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
3.667
ΜΕΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
1.437
25
ΝΑΙ
12/11/2001
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437
ΜΕΪΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
0.126
26
ΝΑΙ
02/07/1997
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
44.5
27
ΟΧΙ
18/04/1991
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
8.833
8.933
8.833
8.9
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
36.048
28
ΟΧΙ
30/05/2001
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
9.2
3.831
7.867
5.467
3.289
2.36
ΠΑΝΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
33.253
29
ΟΧΙ
06/06/2001
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
9.6
2.76
9.133
2.52
3.337
2.874
ΠΛΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
28.65
30
ΟΧΙ
16/09/1998
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.567
9.667
3.217
9.133
2.066
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
23.636
31
ΟΧΙ
02/10/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
8.3
6.459
2.397
3.274
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
19.706
32
ΟΧΙ
27/06/1996
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.257
3.314
8.3
0.64
3.2
0
ΤΣΙΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
16.52
33
ΟΧΙ
10/04/2003
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
8.2
2.38
0
2.88
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
15.231
34
ΟΧΙ
10/07/1989
5.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
0
0
2.6
3.397
3.749
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
15.213
35
ΟΧΙ
04/11/1998
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
2.209
2.831
3.24
ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
12.491
36
ΟΧΙ
01/07/2003
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
3.6
3.44
2.64
ΚΑΜΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
10.507
37
ΟΧΙ
16/06/1988
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
7.867
0
0
0
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
8.931
38
ΟΧΙ
08/07/1997
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
3.171
2.829
0
ΓΚΕΚΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
7.729
39
ΟΧΙ
13/02/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.591
1.611
0.526
ΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
7.143
40
ΟΧΙ
09/11/2000
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
3.577
ΦΕΪΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
7.085
41
ΟΧΙ
05/11/1997
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.085
0
0
0
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.791
42
ΟΧΙ
17/02/2004
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.689
2.183
1.92
ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.529
43
ΟΧΙ
22/05/1995
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
3.486
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
ΣΕΦΕΡ
ΑΛΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.323
44
ΟΧΙ
08/01/1996
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
0
2.103
1.86
ΜΑΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
6.126
45
ΟΧΙ
02/11/2004
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
0
3.146
ΓΟΥΛΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
5.891
46
ΟΧΙ
28/09/1994
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
2.883
0
ΛΑΚΚΑΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
5.337
47
ΟΧΙ
25/08/1999
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
2.183
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
4.577
48
ΟΧΙ
22/09/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.189
0
ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.4
49
ΟΧΙ
18/10/2004
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
0
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.294
50
ΟΧΙ
13/11/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
0
0
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.206
51
ΟΧΙ
12/11/2002
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
ΝΤΟΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.189
52
ΟΧΙ
20/06/1991
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.154
53
ΟΧΙ
14/09/1999
6.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
2.354
0
0
ΣΚΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΦ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.14
54
ΟΧΙ
15/11/2001
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΓΡΙΔΑΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
3.094
55
ΟΧΙ
06/10/2004
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0.434
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
2.857
56
ΟΧΙ
18/11/2003
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.263
ΠΕΝΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
2.783
57
ΟΧΙ
09/03/1995
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.783
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
2.494
58
ΟΧΙ
20/06/1991
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
2.283
59
ΟΧΙ
23/09/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
1.68
60
ΟΧΙ
23/09/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΔΡΟΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
1.62
61
ΟΧΙ
20/04/1990
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
0
0
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
1.143
62
ΟΧΙ
05/06/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΚΑΛΠΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
-
-1
-
-1
1.109
63
ΟΧΙ
10/11/1999
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109