ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 24ΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2008 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.733
1
-
-1
39.733
1
ΝΑΙ
26/02/1986
6.45
0
39.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΟΓΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.733
2
-
-1
39.733
2
ΝΑΙ
25/02/1987
6.19
0
39.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.533
3
-
-1
39.533
3
ΝΑΙ
05/11/1991
7.6
0
39.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.533
4
-
-1
39.533
4
ΝΑΙ
09/07/1993
7.56
0
39.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.367
5
-
-1
39.367
5
ΝΑΙ
18/07/2000
6.24
0
39.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.167
6
-
-1
39.167
6
ΝΑΙ
26/03/2002
7.21
0
39.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
29.667
7
ΝΑΙ
07/11/2000
7.22
0
29.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΣΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
29.6
8
ΝΑΙ
07/11/2000
6.29
0
29.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΡΗΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
29.567
9
ΝΑΙ
19/07/1996
6.61
0
29.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.5
10
ΝΑΙ
13/07/2004
7.61
0
18.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
18.033
11
ΝΑΙ
01/04/2003
6.79
0
18.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.6
12
ΝΑΙ
07/10/1996
7.27
0
17.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
17.566
13
ΝΑΙ
26/07/1991
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.629
3.371
1.783
2.606
3.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.234
14
ΝΑΙ
07/11/2001
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.806
2.606
2.723
ΦΛΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
16.147
15
ΝΑΙ
25/02/1987
6.3
0
15.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
15.5
16
ΝΑΙ
11/04/1989
7.37
0
15.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΔΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
11.867
17
ΝΑΙ
21/07/1989
6.74
0
11.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
10.4
18
ΝΑΙ
05/11/1991
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.829
1.92
1.051
2.491
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.867
19
ΝΑΙ
11/07/1995
8
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.633
20
ΝΑΙ
15/07/2002
6.41
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.633
21
ΝΑΙ
25/11/2002
6.37
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΩΜΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.233
22
ΝΑΙ
25/11/2002
8.39
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.167
23
ΝΑΙ
08/11/1994
7.81
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
9.033
24
ΝΑΙ
05/05/2004
8.86
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.567
25
ΝΑΙ
07/11/1991
7.61
0
7.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.343
26
ΝΑΙ
15/07/1994
7
0
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
7.337
27
ΝΑΙ
29/09/1995
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
4.183
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΥΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
6.437
28
ΝΑΙ
20/02/1985
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.696
1.472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
5.714
29
ΝΑΙ
27/11/1997
7.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.291
ΒΑΒΑΣΗ
ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
4.768
30
ΝΑΙ
11/02/1987
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΒΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.936
31
ΝΑΙ
02/07/1986
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
1.6
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.776
32
ΝΑΙ
10/07/1987
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.648
33
ΝΑΙ
10/07/1987
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.648
34
ΝΑΙ
15/10/1987
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.728
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΣΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.406
35
ΝΑΙ
26/07/1991
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
3.403
36
ΝΑΙ
17/07/1997
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.403
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.96
37
ΝΑΙ
11/07/1995
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
0
0
0.651
1.303
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.537
38
ΝΑΙ
07/11/2003
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.469
39
ΝΑΙ
26/07/1991
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.326
0
0
0
0
ΓΚΕΛΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
2.367
40
ΝΑΙ
22/11/2006
7.29
0
2.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
1.744
41
ΝΑΙ
16/12/1981
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
1.394
42
ΝΑΙ
15/07/2002
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΠΑΝΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
1.371
43
ΝΑΙ
15/07/2002
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
1.291
44
ΝΑΙ
10/11/1993
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
1.189
45
ΝΑΙ
09/04/1998
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
ΔΗΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
0.64
46
ΝΑΙ
08/11/1994
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
0.571
47
ΝΑΙ
17/07/1985
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΛΑΠΠΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
0.503
48
ΝΑΙ
10/11/1993
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΧΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
0.446
49
ΝΑΙ
27/03/1997
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
0
0
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
-
-1
-
-1
0.206
50
ΝΑΙ
20/11/1998
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206