ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2010 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΛΕΟΝΤΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.167
1
ΝΑΙ
16/12/1981
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
0
0
0
3.2
0
7
0
8.6
9.133
0
0
0
0
7.967
7.9
0
0
1.41
2.46
2.91
3.88
3.84
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΙΟΝΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
67.151
2
ΝΑΙ
20/02/1987
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
5.733
9.1
8.7
1.691
8.533
9.133
0
9
0
0
0
0
0
0
3.51
3.75
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.636
3
ΝΑΙ
08/04/1996
6.45
21.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
6.03
9.573
4.769
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.7
4
ΝΑΙ
08/11/1994
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.969
1.966
3.751
2.42
2.64
1.76
3.131
3.594
3.593
2.796
4.06
4.02
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.663
5
ΝΑΙ
24/03/1992
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.874
2.446
1.714
1.6
2.091
2.537
2.549
4.3
4.257
3.88
7.214
ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.48
6
ΝΑΙ
05/05/1997
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
3.589
0
4.171
4.229
4.267
3.396
2.263
0.069
9.967
ΠΑΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.329
7
ΝΑΙ
05/05/1997
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
1.029
0
3.723
4.519
4.933
4.267
3.516
1.44
1.08
0
ΠΙΚΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.961
8
ΝΑΙ
05/05/1997
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.126
2.297
0
1.806
1.714
2.091
1.383
2.86
3.159
3
3.2
ΕΝΕΧΙΝΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.954
9
ΝΑΙ
30/09/1988
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
0
3.554
3.314
4.867
4.229
5.333
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.597
10
ΝΑΙ
26/07/1991
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
2.731
2.466
0
0
2.414
1.75
2.88
3.19
4.04
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.167
11
ΝΑΙ
09/07/1986
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.931
3.349
0.594
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.9
3.71
3.86
ΤΣΙΜΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.883
12
ΝΑΙ
22/12/1978
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
4.5
5.009
3.86
3.92
ΧΑΣΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.781
13
ΝΑΙ
20/11/1998
8.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.321
2.64
2.137
3.14
3.92
7.623
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.01
14
ΝΑΙ
10/07/1988
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.714
2.39
2.38
0
2.074
2.84
3.54
3.34
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.004
15
ΝΑΙ
11/07/1995
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.16
3.351
3.99
7.463
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.977
16
ΝΑΙ
18/04/2002
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.99
1.86
6.933
7.314
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.751
17
ΝΑΙ
15/07/1994
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.549
0
0
4.617
6.149
7.071
ΜΑΜΑΣΟΥΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.721
18
ΝΑΙ
22/11/1999
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.16
6.489
7.463
ΚΑΠΡΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.6
19
ΝΑΙ
22/11/1999
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.22
6.209
7.411
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.271
20
ΝΑΙ
16/07/2003
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.749
5.406
8.117
ΓΚΙΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.17
21
ΝΑΙ
11/11/2004
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.34
4.553
7.177
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.95
22
ΝΑΙ
15/10/1987
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
2.82
3.5
6.469
ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΛΕΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.769
23
ΝΑΙ
09/11/1994
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
4.149
0
2.32
2.6
3.42
3.04
ΔΕΟΥΔΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.74
24
ΝΑΙ
29/03/1999
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
4.623
4.586
6.371
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.257
25
ΝΑΙ
14/11/1995
7.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.35
4.04
6.559
ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.157
26
ΝΑΙ
28/11/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
2.45
3.26
3.92
5.79
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.089
27
ΝΑΙ
23/03/1997
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
0
1.41
1.72
2.64
3.97
5.703
ΓΚΟΛΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.033
28
ΝΑΙ
20/04/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
3.1
3.98
8.183
ΣΠΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.69
29
ΝΑΙ
08/11/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
1.944
3.18
4.489
4.977
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.623
30
ΝΑΙ
11/04/2005
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
4.374
6.589
4.04
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.614
31
ΝΑΙ
10/05/2004
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.69
2.77
3.86
6.334
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.506
32
ΝΑΙ
31/03/1988
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0
0
0
0
0
1.2
3.22
3.82
6.163
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.496
33
ΝΑΙ
31/03/2004
6.76
0
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
7.046
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.487
34
ΝΑΙ
14/07/1998
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
4
7.587
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.427
35
ΝΑΙ
09/07/1993
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.429
1.371
1.109
1.074
0.674
1.463
1.913
2.629
0
4.08
ΚΟΤΣΙΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.426
36
ΝΑΙ
13/11/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
5.027
5.097
5.071
ΜΙΤΣΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.4
37
ΝΑΙ
16/07/2003
8.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
7.514
5.906
ΛΑΔΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.276
38
ΝΑΙ
16/07/2003
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
3.29
3.94
7.229
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.113
39
ΝΑΙ
29/08/2007
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.113
10
ΜΟΝΑΣΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
16.02
40
ΝΑΙ
15/11/2005
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.019
3.88
7.121
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.686
41
ΝΑΙ
16/07/2003
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.503
2.1
2.68
3.96
5.894
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.66
42
ΝΑΙ
20/11/1998
6.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.291
1.5
2.34
3.92
5.609
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.583
43
ΝΑΙ
03/11/2003
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
1.669
3.686
3.9
5.643
ΠΑΠΑΡΟΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛAOΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.57
44
ΝΑΙ
17/07/2000
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
4.469
5.731
4.11
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.498
45
ΝΑΙ
08/11/1994
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.77
3.89
3.87
ΜΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.48
46
ΝΑΙ
03/04/1995
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.28
4.02
6.28
ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.436
47
ΝΑΙ
15/10/1987
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
4.479
3.077
2.06
3.9
ΒΕΛΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.407
48
ΝΑΙ
02/04/2003
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
6.284
5.873
ΝΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.35
49
ΝΑΙ
23/03/1994
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
2.64
3.48
6.98
ΣΙΔΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.297
50
ΝΑΙ
19/01/2000
5.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.917
0
0
2.34
3.14
3.9
4
ΖΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.287
51
ΝΑΙ
27/11/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
5.18
5.397
3.7
ΧΟΥΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.237
52
ΝΑΙ
09/07/1993
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
6.497
ΒΑΡΚΑ
ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.2
53
ΝΑΙ
29/05/2003
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
2.17
3.25
3.92
3.94
ΜΠΑΛΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.113
54
ΝΑΙ
06/04/2006
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.26
3.86
7.373
ΒΟΡΒΕΑ
ΕΥΑ - ΒΙΒΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.11
55
ΝΑΙ
15/10/1991
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.25
6.23
4
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.084
56
ΝΑΙ
23/03/2001
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
2.28
0.983
0
0
1.22
2.53
3.22
4.04
ΜΑΣΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.054
57
ΝΑΙ
20/02/1989
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
0
0
0
1.99
3.28
3.99
3.92
ΚΑΠΟΤΗ-ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
15.023
58
ΝΑΙ
20/02/1990
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3.02
3.7
3.52
ΚΟΡΔΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.94
59
ΝΑΙ
22/11/1999
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.35
4.16
3.98
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.884
60
ΝΑΙ
03/04/1995
6.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
1.371
2.4
2.24
1.383
0
0
1.543
2.07
0
2.86
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.883
61
ΝΑΙ
16/07/2002
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.15
3.92
5.783
ΜΠΡΟΥΣΚΟΜΑΤΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.871
62
ΝΑΙ
31/03/1988
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
0
2.206
1.406
0
0
0
0
0
0
3.66
ΤΖΙΑΦΕΡΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.847
63
ΝΑΙ
29/03/1999
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.14
3.9
5.767
ΚΟΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.84
64
ΝΑΙ
05/04/1996
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0.343
0
0
0
0
0
1.18
2.73
3.79
3.94
ΔΙΒΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.826
65
ΝΑΙ
27/11/1996
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
1.92
2.54
3.48
4
ΓΙΟΚΣΙΜΟΒΙΤΣ-ΨΥΧΟΥΛΑ
ΓΙΑΣΜΙΝΑ
ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.826
66
ΝΑΙ
20/04/2000
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
1.68
2.503
5.08
4.991
ΔΗΜΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.821
67
ΝΑΙ
03/11/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.92
7.631
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.814
68
ΝΑΙ
25/11/2002
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.574
3.19
3.96
4.09
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.803
69
ΝΑΙ
24/03/1992
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.98
3.86
7.163
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.797
70
ΝΑΙ
31/07/1995
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
2.217
0
0
0
0
0.32
0
0
0
4.76
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.794
71
ΝΑΙ
14/11/1995
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
1.321
0
0
2.291
2.49
3.8
4
ΒΑΣΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.716
72
ΝΑΙ
14/07/1998
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
1.017
0
1.737
2.171
0
0.7
1.463
2.79
3.66
ΛΟΥΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.659
73
ΝΑΙ
30/07/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
2.4
3.27
4.12
4.16
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.606
74
ΝΑΙ
19/07/1996
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
3.22
4.819
5.997
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.539
75
ΝΑΙ
16/07/2003
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
2.84
3.8
7.129
ΖΑΓΚΟΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.526
76
ΝΑΙ
24/03/1992
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
1.28
1.59
3.92
3.37
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.466
77
ΝΑΙ
17/07/1990
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
2
2.74
3.83
3.93
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΑΘΑΝAΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.373
78
ΝΑΙ
07/11/2000
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
5.303
5.98
ΓΚΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.356
79
ΝΑΙ
22/11/1999
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.92
7.146
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.291
80
ΝΑΙ
10/07/1987
5.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
0
3.14
3.96
3.98
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.29
81
ΝΑΙ
19/07/1996
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
0
0
1.234
2.8
4.01
4.08
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.274
82
ΝΑΙ
10/08/2004
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.08
3.19
6.894
ΜΠΡΟΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.257
83
ΝΑΙ
24/08/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.24
3.82
5.647
ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΡΙΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.236
84
ΝΑΙ
16/07/1980
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.31
7.2
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.12
85
ΝΑΙ
06/08/1998
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
2.45
3.19
3.72
3.82
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.111
86
ΝΑΙ
19/12/1990
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
2.27
3.03
3.87
4.05
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.081
87
ΝΑΙ
11/11/1988
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.1
3.7
3.69
ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
14.073
88
ΝΑΙ
08/11/2004
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.93
6.923
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.92
89
ΝΑΙ
30/04/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.35
4.03
4.12
ΤΖΗΜΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.88
90
ΝΑΙ
27/03/1997
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.26
4.02
4.02
ΧΛΙΑΡΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.8
91
ΝΑΙ
10/07/1988
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
4.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΟΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.794
92
ΝΑΙ
04/12/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
1.67
3.26
4.831
4.01
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.779
93
ΝΑΙ
19/11/1996
6.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
5.89
4.06
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.76
94
ΝΑΙ
30/04/1998
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
3
3.9
4.02
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.726
95
ΝΑΙ
30/07/1999
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.9
6.686
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.714
96
ΝΑΙ
16/07/2002
7.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
3.24
3.94
4.12
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.68
97
ΝΑΙ
23/11/2000
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.29
3.92
3.95
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.637
98
ΝΑΙ
03/11/2003
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.31
2.8
4.03
4
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.629
99
ΝΑΙ
16/07/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
1.25
3.2
4.01
3.98
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.62
100
ΝΑΙ
30/09/1989
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
3.26
3.88
5.04
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.62
101
ΝΑΙ
17/07/2002
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
1.99
3.17
3.88
4.1
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.6
102
ΝΑΙ
08/04/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
3.22
3.95
3.98
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.596
103
ΝΑΙ
10/08/2004
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
2.77
3.89
6.146
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.57
104
ΝΑΙ
15/11/1995
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
3.26
4.04
4
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.561
105
ΝΑΙ
17/07/1992
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
2.48
3.68
3.78
ΛΕΟΛΕΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.56
106
ΝΑΙ
06/08/1998
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.22
3.92
4.06
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.53
107
ΝΑΙ
30/04/1998
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.2
3.87
3.54
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.456
108
ΝΑΙ
20/12/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
3.08
3.96
4.756
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΤΕΡΕΖΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.454
109
ΝΑΙ
19/07/1996
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0.194
0
0
0
0
0
2.3
3.2
2.48
3.76
ΖΩΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.429
110
ΝΑΙ
08/11/2004
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
1.6
3.32
3.89
3.99
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.4
111
ΝΑΙ
24/08/2003
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.14
4
3.96
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.396
112
ΝΑΙ
27/11/2003
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
3.659
4.517
3.96
ΚΑΜΙΤΣΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.379
113
ΝΑΙ
22/11/1999
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
1.55
3
4
4.097
ΣΑΛΤΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.28
114
ΝΑΙ
09/08/2000
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
3.25
3.95
3.9
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.26
115
ΝΑΙ
13/11/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.15
3.83
3.91
ΚΟΛΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.259
116
ΝΑΙ
17/07/1992
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
2.69
3.25
3.3
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΘΕΑΝΩ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.25
117
ΝΑΙ
09/08/2000
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.26
3.83
3.86
ΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.177
118
ΝΑΙ
30/09/1987
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.537
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.17
3.61
ΜΠΡΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.167
119
ΝΑΙ
17/07/2002
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
1.65
3.02
3.82
3.98
ΚΑΛΤΕΖΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.15
120
ΝΑΙ
09/08/2000
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.26
3.79
3.78
ΠΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.12
121
ΝΑΙ
05/12/1988
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.26
4
4.02
ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.114
122
ΝΑΙ
15/05/1985
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
3.21
3.96
3.91
ΒΑΛΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.11
123
ΝΑΙ
10/08/2004
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.18
3.92
3.99
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.109
124
ΝΑΙ
16/05/2005
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
3.24
3.84
4.08
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.1
125
ΝΑΙ
30/11/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.22
4.04
3.98
ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.08
126
ΝΑΙ
17/07/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.09
3.9
3.84
ΣΦΑΕΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.08
127
ΝΑΙ
24/02/2004
8.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.93
2.54
3.55
3.86
ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.071
128
ΝΑΙ
30/09/1987
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.9
6.689
ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.06
129
ΝΑΙ
11/05/1993
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.98
3.88
3.9
ΤΣΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.04
130
ΝΑΙ
09/11/1994
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
3.31
4.02
4.13
ΑΦΕΝΤΑΚΗ
ΖΩΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.029
131
ΝΑΙ
17/07/1997
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.189
0
2.96
2.98
2.9
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.02
132
ΝΑΙ
02/08/1994
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.18
3.74
3.68
ΚΟΚΟΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.99
133
ΝΑΙ
22/11/1999
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.09
3.7
3.86
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.98
134
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.22
4.08
4
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.96
135
ΝΑΙ
31/07/1995
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.24
3.92
3.88
ΛΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.94
136
ΝΑΙ
16/01/1998
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
2.89
3.82
3.78
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.94
137
ΝΑΙ
13/11/1998
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0.526
1.291
0
1.46
2.34
2.56
2.98
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.937
138
ΝΑΙ
13/11/1998
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
2.28
3.18
3.2
3.9
ΜΑΝΤΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.93
139
ΝΑΙ
20/05/1992
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
3.14
3.92
3.96
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.91
140
ΝΑΙ
27/11/2003
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.669
3.154
4.229
2.35
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.86
141
ΝΑΙ
10/11/1992
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.28
3.9
4.08
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.86
142
ΝΑΙ
15/11/2005
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.24
3.16
3.8
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.85
143
ΝΑΙ
29/11/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.2
3.5
3.75
ΚΟΝΙΣΤΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.84
144
ΝΑΙ
12/07/1999
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
2.68
3.84
3.93
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.81
145
ΝΑΙ
05/04/1994
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
2.92
3.86
3.94
ΣΠΛΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.796
146
ΝΑΙ
25/11/2002
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.026
3.32
4.02
1.43
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.767
147
ΝΑΙ
11/04/2005
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.737
3.83
3.96
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.76
148
ΝΑΙ
23/09/2003
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0.79
2.15
3.89
4.05
ΣΙΝΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.74
149
ΝΑΙ
16/07/2003
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.16
3.91
3.95
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.7
150
ΝΑΙ
08/11/2004
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.14
3.93
4.14
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.69
151
ΝΑΙ
03/11/2003
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
3.02
3.94
3.94
ΜΠΑΖΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.68
152
ΝΑΙ
11/05/1993
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.27
3.98
3.95
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.68
153
ΝΑΙ
16/07/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.1
3.37
3.79
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.67
154
ΝΑΙ
30/09/1990
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.26
3.52
3.77
ΛΑΚΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.64
155
ΝΑΙ
05/05/1997
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.24
4.02
4
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.64
156
ΝΑΙ
19/07/2001
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.78
3.94
4.08
ΠΑΛΙΟΥΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.64
157
ΝΑΙ
08/04/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.26
4
3.94
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.63
158
ΝΑΙ
15/11/2005
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.55
3.16
3.96
3.96
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.623
159
ΝΑΙ
10/05/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.363
3.84
3.81
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.571
160
ΝΑΙ
13/03/2006
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.494
4.837
5.24
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.56
161
ΝΑΙ
15/11/2005
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.27
3.82
3.94
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.551
162
ΝΑΙ
09/04/1993
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
2.61
2.56
3.13
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.55
163
ΝΑΙ
30/09/1990
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.13
3.92
3.12
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.55
164
ΝΑΙ
11/07/1995
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.87
3.86
4.04
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.54
165
ΝΑΙ
07/11/2000
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.59
3.79
3.64
ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.504
166
ΝΑΙ
11/11/2004
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
3.933
2.29
2.6
3.19
ΓΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.427
167
ΝΑΙ
08/04/1996
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.88
5.357
ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.42
168
ΝΑΙ
23/03/2001
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
3.2
3.98
3.94
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.4
169
ΝΑΙ
11/11/2004
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
2.94
3.86
4
ΖΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.39
170
ΝΑΙ
26/04/1999
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.08
3.9
3.8
ΜΠΙΜΠΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.38
171
ΝΑΙ
15/11/2005
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
3.88
3.85
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.36
172
ΝΑΙ
07/11/2000
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.94
3.82
3.98
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.32
173
ΝΑΙ
16/07/2003
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.72
3.9
4.14
ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.314
174
ΝΑΙ
15/09/1991
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.394
3.86
4.06
ΚΑΡΦΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.3
175
ΝΑΙ
13/03/2006
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.16
3.45
4.16
ΠΕΡΓΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.29
176
ΝΑΙ
14/07/1998
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
5.28
3.97
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.274
177
ΝΑΙ
08/08/1997
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.76
3.56
4
ΠΡΩΙΜΟΥ
ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.26
178
ΝΑΙ
23/11/2000
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
3.13
4
3.94
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.244
179
ΝΑΙ
28/07/1988
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.76
4.02
ΜΠΟΜΠΟΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.244
180
ΝΑΙ
17/07/1992
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.469
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.95
3.92
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.243
181
ΝΑΙ
15/10/1987
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.42
3.26
2.094
ΚΑΡΑΜΠΑΧΤΣΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.207
182
ΝΑΙ
30/06/2004
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
3.04
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.2
183
ΝΑΙ
10/07/1988
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.14
3.6
3.78
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.19
184
ΝΑΙ
08/11/2001
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
2.35
3.52
3.85
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.19
185
ΝΑΙ
16/07/2002
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.93
2.02
1.44
3.76
4.04
ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.19
186
ΝΑΙ
24/08/2003
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.1
3.55
3.72
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.18
187
ΝΑΙ
29/11/2002
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
3.2
3.56
3.8
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.149
188
ΝΑΙ
27/03/1997
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
2.57
2.86
6.049
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.12
189
ΝΑΙ
20/11/1998
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.28
3.9
3.4
ΤΣΙΜΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.11
190
ΝΑΙ
24/11/2004
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.14
3.06
3.76
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.1
191
ΝΑΙ
09/11/1994
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
3.18
3.84
3.52
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.07
192
ΝΑΙ
11/12/1992
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3
3.54
3.75
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.05
193
ΝΑΙ
08/08/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
2.96
3.58
3.64
ΤΖΙΜΠΙΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΔ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.047
194
ΝΑΙ
02/04/2003
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.81
5.017
ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.041
195
ΝΑΙ
14/07/1998
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
1.143
0.663
0
0.914
0.891
0
3.43
4.04
ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.03
196
ΝΑΙ
09/11/1999
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
0
3.18
3.85
3.9
ΠΛΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12
197
ΝΑΙ
06/08/1998
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.94
3.74
3.84
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.991
198
ΝΑΙ
31/08/2005
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
3.9
4
ΠΟΥΛΗ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.99
199
ΝΑΙ
13/11/1998
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.24
4.04
3.99
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.99
200
ΝΑΙ
17/07/2000
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.29
3.8
3.16
ΧΑΝΔΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.97
201
ΝΑΙ
21/07/1993
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
2.92
3.53
3.14
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.94
202
ΝΑΙ
26/04/1999
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.12
3.92
3.98
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.94
203
ΝΑΙ
30/07/2001
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.68
3.82
3.9
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.934
204
ΝΑΙ
28/03/2000
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
0
0
0
3.18
3.96
4.04
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.92
205
ΝΑΙ
10/11/1993
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
3.22
4
3.91
ΒΙΓΚΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.92
206
ΝΑΙ
15/07/1994
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.22
3.9
3.96
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.91
207
ΝΑΙ
08/11/2001
7.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3
3.56
3.86
ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.903
208
ΝΑΙ
22/11/1999
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.18
4.02
3.88
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ
ΘΕΑΝΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.896
209
ΝΑΙ
03/11/2003
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.77
5.156
ΓΙΩΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.88
210
ΝΑΙ
08/08/1997
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.92
3.59
3.47
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.87
211
ΝΑΙ
29/05/2003
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
2.96
3.51
3.92
ΜΠΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.86
212
ΝΑΙ
10/08/2004
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.55
3.75
4
ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.85
213
ΝΑΙ
08/11/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.09
3.91
3.96
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.85
214
ΝΑΙ
30/07/1999
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
2.94
3.66
3.84
ΧΙΩΤΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.836
215
ΝΑΙ
09/11/1999
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
1.05
3.96
5.376
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.81
216
ΝΑΙ
10/08/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
2.92
3.52
3.76
ΚΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.8
217
ΝΑΙ
16/07/2003
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
2.87
3.82
3.96
ΒΕΡΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.8
218
ΝΑΙ
11/11/2004
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.08
3.76
3.72
ΣΑΡΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.779
219
ΝΑΙ
24/08/2003
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.659
3.28
3.84
0
ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.777
220
ΝΑΙ
12/07/2004
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
4.04
4.517
ΡΟΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.77
221
ΝΑΙ
23/11/2000
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.37
2.78
3.58
4.04
ΠΙΤΣΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.77
222
ΝΑΙ
20/04/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
3.14
3.88
3.94
ΤΣΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.77
223
ΝΑΙ
20/04/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.12
3.9
3.95
ΑΜΑΞΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.76
224
ΝΑΙ
30/04/1998
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
3.16
3.46
3.02
ΔΑΡΑΜΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.76
225
ΝΑΙ
16/07/2003
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.5
3.51
3.76
ΚΡΕΜΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.746
226
ΝΑΙ
26/04/1999
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.386
3.07
3.13
3.16
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.73
227
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
3.26
3.54
3.75
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.72
228
ΝΑΙ
06/04/2006
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
2.98
3.26
4.08
ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.71
229
ΝΑΙ
12/11/1980
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
0
3.16
3.16
ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΑΝΘΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.71
230
ΝΑΙ
08/11/2001
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.76
3.32
3.99
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.7
231
ΝΑΙ
27/11/2003
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.43
3.5
3.78
ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.69
232
ΝΑΙ
07/11/2000
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
2.53
3.94
4.01
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.67
233
ΝΑΙ
10/11/1992
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
2.82
3.8
4.02
ΛΑΦΑΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.65
234
ΝΑΙ
16/07/2002
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.75
4
4.08
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.63
235
ΝΑΙ
10/11/1993
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
3.13
3.29
3.94
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.62
236
ΝΑΙ
17/07/2000
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.78
3.78
3.88
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.6
237
ΝΑΙ
19/07/1996
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.02
3.61
2.65
ΜΠΑIΡΑΚΤΑΡΗ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.6
238
ΝΑΙ
03/11/2003
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
2.56
3.78
4.05
ΚΑΝΕΛΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.591
239
ΝΑΙ
20/07/1993
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3.28
3.72
ΛΑΔΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.571
240
ΝΑΙ
25/11/2002
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
3.15
6.391
ΤΣΑΡΟΥΧΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.56
241
ΝΑΙ
16/07/2002
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
2.51
3.92
3.88
ΜΕΓΓΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.536
242
ΝΑΙ
29/11/2002
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.15
1.99
3.74
3.97
ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.53
243
ΝΑΙ
21/07/1993
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.71
3.92
3.88
ΣΥΝΙΩΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.53
244
ΝΑΙ
09/11/1994
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
2.96
3.75
3.26
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.524
245
ΝΑΙ
08/11/2001
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.01
5.254
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.5
246
ΝΑΙ
16/07/2002
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
2.08
3.74
4.01
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΗΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.46
247
ΝΑΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.94
3.72
2.92
ΨΑΡΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.436
248
ΝΑΙ
02/08/1994
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
2.98
2.97
3.68
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.417
249
ΝΑΙ
13/10/2003
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.777
3.84
3.8
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.409
250
ΝΑΙ
08/11/2004
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.91
4.729
ΤΣΟΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.391
251
ΝΑΙ
10/11/1993
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.571
0
0
0
3.86
3.96
ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.39
252
ΝΑΙ
25/11/2002
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.88
3.87
3.06
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.38
253
ΝΑΙ
02/04/2003
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
2.94
3.82
4
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.37
254
ΝΑΙ
27/11/2003
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
2.86
3.29
3.99
ΣΔΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.353
255
ΝΑΙ
12/07/2005
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
4.633
4.06
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.33
256
ΝΑΙ
10/11/1989
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.6
2.56
3.87
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.33
257
ΝΑΙ
24/03/1992
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
2.24
3.92
4.06
ΘΙΑΚΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.32
258
ΝΑΙ
30/04/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
4.02
4.06
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.32
259
ΝΑΙ
25/11/2002
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2.78
4.02
4.16
ΣΤΑΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.31
260
ΝΑΙ
28/11/2001
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.16
3.91
4.04
ΚΑΚΙΟΥΣΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.306
261
ΝΑΙ
17/07/2000
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
2.454
0.709
2.04
4
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.304
262
ΝΑΙ
24/08/2003
6.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.477
3.07
3.657
3.1
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.3
263
ΝΑΙ
10/11/1992
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.98
4.04
ΞΕΡΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΛΚΙΒIΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.3
264
ΝΑΙ
13/11/1998
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.98
4.08
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.3
265
ΝΑΙ
22/11/1999
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.99
4.04
ΣΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.3
266
ΝΑΙ
31/03/2004
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
3.22
3.19
3.79
ΓΚΑΛΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.284
267
ΝΑΙ
19/07/2001
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
1.63
2.28
3
3.94
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.28
268
ΝΑΙ
24/08/2003
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.06
3.64
3.92
ΘΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.27
269
ΝΑΙ
24/08/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.04
4.05
ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.25
270
ΝΑΙ
30/07/2001
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.94
4.15
ΣΧΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.24
271
ΝΑΙ
28/11/2001
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
4.06
3.94
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.22
272
ΝΑΙ
24/08/2003
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4
4.02
ΠΙΡΠΙΡΗ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.216
273
ΝΑΙ
25/11/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.3
3.42
3.97
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.21
274
ΝΑΙ
11/04/2005
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.98
4.07
ΣΤΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.2
275
ΝΑΙ
05/04/1996
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.78
2.98
3.86
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.2
276
ΝΑΙ
05/04/1996
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.24
3.53
3.89
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.2
277
ΝΑΙ
23/11/2000
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
4.02
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.193
278
ΝΑΙ
28/08/2006
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
2.84
5.943
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.19
279
ΝΑΙ
27/09/2004
5.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
2.22
3.8
3.98
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.186
280
ΝΑΙ
22/11/1999
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
7.506
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.15
281
ΝΑΙ
16/01/1998
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.86
4.03
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.15
282
ΝΑΙ
19/07/2001
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
2.78
4.04
3
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.14
283
ΝΑΙ
27/11/2003
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.94
4.06
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.12
284
ΝΑΙ
30/07/2001
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.92
4
ΣΙΑΡΑΜΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.12
285
ΝΑΙ
24/08/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.24
3.52
3.74
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.11
286
ΝΑΙ
11/11/2004
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.1
3.23
3.26
ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.107
287
ΝΑΙ
17/07/2000
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
2.79
3.86
4
ΛΙΑΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.1
288
ΝΑΙ
24/08/2003
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.98
4.03
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.09
289
ΝΑΙ
08/11/2001
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.82
3.85
3.34
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.09
290
ΝΑΙ
08/11/2001
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.9
4.1
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.09
291
ΝΑΙ
31/03/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
3.9
3.94
ΚΑΠΡΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.08
292
ΝΑΙ
24/08/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.84
3.98
ΤΣΑΛΙΜΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.07
293
ΝΑΙ
11/12/1992
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.89
3.98
ΤΑΣΟΥΔΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.06
294
ΝΑΙ
16/07/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.02
4.02
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.06
295
ΝΑΙ
17/06/2004
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
2.78
3.86
4.04
ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.06
296
ΝΑΙ
12/07/2005
6.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.94
3.94
ΓΟΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-EIΡHNH
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.05
297
ΝΑΙ
11/07/1995
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.96
3.95
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.04
298
ΝΑΙ
19/07/2003
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.8
3.96
ΚΑΡΤΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.02
299
ΝΑΙ
13/11/1995
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.56
3.66
3.6
ΦΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.02
300
ΝΑΙ
23/03/2001
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.88
4.02
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11
301
ΝΑΙ
31/07/1995
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.86
4.05
ΡΟΒΙΘΗ
ΦΛΩΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11
302
ΝΑΙ
23/03/2001
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.88
4.02
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.99
303
ΝΑΙ
27/11/2003
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.28
3.97
1.52
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.987
304
ΝΑΙ
28/08/2006
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.067
3.763
4.1
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.97
305
ΝΑΙ
29/11/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.97
3.71
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.961
306
ΝΑΙ
29/11/2002
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0.503
0
1.45
2.75
3.1
3.01
ΠΑΠΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.94
307
ΝΑΙ
19/11/1996
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.96
3.84
ΠΗΛΙΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.94
308
ΝΑΙ
29/11/2002
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.82
4.07
ΖΑΧΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.94
309
ΝΑΙ
03/11/2003
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.9
4
ΑΡΩΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.94
310
ΝΑΙ
06/04/2006
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.84
3.88
ΓΚΟΥΖΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.93
311
ΝΑΙ
09/07/1993
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.85
3.91
ΛΑΓΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.9
312
ΝΑΙ
20/04/2003
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.88
3.82
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.89
313
ΝΑΙ
21/07/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.93
3.82
ΣΚΛΑΒΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.89
314
ΝΑΙ
27/11/2003
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.92
4.12
ΖΟΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.88
315
ΝΑΙ
08/08/1997
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
4.02
4.08
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.87
316
ΝΑΙ
05/11/1991
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
0
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.83
317
ΝΑΙ
29/11/2002
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
3.92
4.04
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.82
318
ΝΑΙ
29/11/2002
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.76
3.98
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.8
319
ΝΑΙ
30/04/1998
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.77
3.81
ΜΕΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.8
320
ΝΑΙ
31/08/2005
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.7
4.04
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.79
321
ΝΑΙ
05/04/1996
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.8
3.98
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.79
322
ΝΑΙ
23/03/2001
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3
3.14
3.19
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.79
323
ΝΑΙ
28/12/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.82
3.89
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΛΜΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.78
324
ΝΑΙ
22/11/1999
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.7
4.04
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.77
325
ΝΑΙ
17/06/2004
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.71
3.26
3.62
ΔΑΓΡΕΤΖΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.77
326
ΝΑΙ
31/08/2005
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.75
3.88
ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.75
327
ΝΑΙ
27/11/1996
5.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.94
4.1
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.74
328
ΝΑΙ
17/07/1990
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
2.1
3.38
3.67
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.74
329
ΝΑΙ
16/07/2002
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.96
3.98
ΠΕΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.74
330
ΝΑΙ
16/07/2003
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.94
4.04
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.73
331
ΝΑΙ
17/07/2002
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.98
3.1
3.2
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.7
332
ΝΑΙ
10/05/2004
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.48
3.98
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.68
333
ΝΑΙ
09/11/1994
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.8
3.8
ΤΟΡΝΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.68
334
ΝΑΙ
13/11/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.82
3.93
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.66
335
ΝΑΙ
10/08/2004
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.78
3.88
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.64
336
ΝΑΙ
26/04/1999
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.62
3.22
ΠΑΡΑΛΕΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.64
337
ΝΑΙ
12/07/1999
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.4
4.02
ΒΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.63
338
ΝΑΙ
14/07/1998
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.62
4.01
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΟΜΗΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.62
339
ΝΑΙ
15/10/1991
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.92
4.06
ΚΑΖΑΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.61
340
ΝΑΙ
09/08/2000
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.7
3.89
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.61
341
ΝΑΙ
11/11/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.14
3.2
3.26
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.604
342
ΝΑΙ
15/07/1994
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.494
2.41
3.26
ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.59
343
ΝΑΙ
23/03/2001
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.64
4.04
ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.57
344
ΝΑΙ
03/04/1995
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.59
4
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.57
345
ΝΑΙ
28/11/2001
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.94
4
ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.57
346
ΝΑΙ
28/12/2002
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.72
3.94
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.56
347
ΝΑΙ
20/01/1997
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.66
4.04
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.56
348
ΝΑΙ
27/11/2003
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.72
3.88
ΤΣΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.54
349
ΝΑΙ
27/05/2002
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.52
3.8
ΓΑΛΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.54
350
ΝΑΙ
28/08/2006
5.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.98
4.06
ΜΑΡΤΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.54
351
ΝΑΙ
22/09/2006
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.74
3.82
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.537
352
ΝΑΙ
16/07/2003
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.04
3.94
4.1
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.53
353
ΝΑΙ
10/11/1992
8.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.73
3.94
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.53
354
ΝΑΙ
17/07/1997
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
2.04
3.29
3.75
ΣΑΤΡΑΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.51
355
ΝΑΙ
10/05/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.65
4.08
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΡΩΞΑΝΘΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.51
356
ΝΑΙ
29/03/2005
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
3.74
3.98
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.5
357
ΝΑΙ
30/07/1999
7.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.54
3.84
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.486
358
ΝΑΙ
10/07/1989
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
0
0
0
2.91
3.21
3.36
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.48
359
ΝΑΙ
23/11/2006
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.88
3.9
ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.46
360
ΝΑΙ
23/11/2000
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.5
3.78
ΚΟΙΤΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.45
361
ΝΑΙ
05/05/1997
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
1.98
3.52
3.38
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.443
362
ΝΑΙ
07/11/2000
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.137
1.7
0
0
4
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.44
363
ΝΑΙ
17/07/1997
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.34
3.84
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.44
364
ΝΑΙ
30/04/1998
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.48
3.82
ΓΚΑΛΑΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.42
365
ΝΑΙ
16/07/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.14
3.92
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.42
366
ΝΑΙ
03/11/2003
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.36
3.82
3.06
ΟΛΥΜΠΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.41
367
ΝΑΙ
24/08/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.72
3.84
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.4
368
ΝΑΙ
19/11/1996
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.62
3.9
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.4
369
ΝΑΙ
20/01/1997
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.12
3.96
1.28
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΛΑΝΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.4
370
ΝΑΙ
06/04/2006
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.7
3.64
ΚΑΜΠΙΤΣΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.396
371
ΝΑΙ
10/07/1987
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
1.72
1.8
3.3
3.21
ΤΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.39
372
ΝΑΙ
27/03/1997
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.71
2.18
3.46
4.04
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.38
373
ΝΑΙ
28/11/2002
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.86
3.92
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.38
374
ΝΑΙ
23/11/2006
6.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.82
4
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.379
375
ΝΑΙ
28/03/2000
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
3.24
2.56
3.55
ΚΟΝΤΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.37
376
ΝΑΙ
21/07/1989
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.57
2.55
3.26
3.99
ΖΑΝΝΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.37
377
ΝΑΙ
28/11/2001
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.66
3.6
ΜΑΛΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.369
378
ΝΑΙ
31/05/2006
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.99
5.119
ΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.36
379
ΝΑΙ
13/11/1995
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.24
3.86
ΤΣΙΓΚΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.36
380
ΝΑΙ
16/07/2003
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.58
3.84
ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.331
381
ΝΑΙ
19/07/2001
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.111
3.98
ΚΑΡΤΣΩΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.32
382
ΝΑΙ
31/03/2004
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
3.76
3.8
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.319
383
ΝΑΙ
21/03/1996
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4
3.919
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.311
384
ΝΑΙ
03/11/2003
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
1.854
1.64
2.36
3.28
ΔΑΝΟΚΙΖΗ
ΠΕΤΡΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.31
385
ΝΑΙ
30/09/1989
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
0
3.88
3.88
ΚΑΜΠΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.3
386
ΝΑΙ
13/11/1998
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
2.68
3.9
2.45
ΤΣΟΥΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.27
387
ΝΑΙ
30/04/1991
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
3.05
3.74
3.26
ΜΕΛΛΑΧ
ΜΥΡΙΑΜ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΚΑΣΣΑΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.26
388
ΝΑΙ
19/07/2001
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.89
3.94
ΠΑΤΣΙΑ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.26
389
ΝΑΙ
25/11/2002
7.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.69
4.06
ΒΑΡΤΖΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.26
390
ΝΑΙ
29/11/2002
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.62
3.62
ΚΑΛΟΥΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.234
391
ΝΑΙ
10/11/1993
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
3.474
1.04
0
0
0
0
0
0
0
1.69
2.27
0
ΧΛΙΒΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.23
392
ΝΑΙ
27/11/1996
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.62
3.73
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.23
393
ΝΑΙ
16/07/2003
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.78
4.04
ΘΕΟΔΟΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.22
394
ΝΑΙ
28/11/2002
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.53
3.07
3.12
ΜΟΥΡΑΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.22
395
ΝΑΙ
13/07/2007
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.8
3.96
ΑΜΑΡΙ
ΝΟΡΑ
ΜΟΝΔΕΡ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.201
396
ΝΑΙ
23/11/2006
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
7.193
ΔΑΓΚΛΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.2
397
ΝΑΙ
29/03/2005
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.64
3.98
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.193
398
ΝΑΙ
27/11/1996
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
2.54
3.28
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.17
399
ΝΑΙ
20/10/2006
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.77
3.96
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.161
400
ΝΑΙ
06/04/2006
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.831
3.19
3.14
ΛΕΪΜΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.16
401
ΝΑΙ
13/11/1998
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.68
1.54
3.94
4
ΓΑΡΟΥΦΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.16
402
ΝΑΙ
23/11/2006
6.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.24
3.98
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΣΤΕΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.154
403
ΝΑΙ
01/04/1993
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.286
4.754
4.114
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.154
404
ΝΑΙ
16/07/2003
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.254
2.5
3.9
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.15
405
ΝΑΙ
12/03/1998
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.55
3.91
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.13
406
ΝΑΙ
11/12/1992
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
2.46
3.68
3.24
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.12
407
ΝΑΙ
24/08/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.64
3.44
ΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.12
408
ΝΑΙ
08/11/2004
6.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.68
3.92
ΝΑΣΤΟΥΛΗ
ΑΝΘΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.1
409
ΝΑΙ
17/07/2002
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.28
2.86
3.34
ΛΙΟΛΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.087
410
ΝΑΙ
30/09/1990
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
ΑΤΟΥΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.071
411
ΝΑΙ
01/04/1993
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
4.271
3.98
ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.069
412
ΝΑΙ
29/03/2005
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
6.249
ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.06
413
ΝΑΙ
21/07/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
3.6
3.69
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.06
414
ΝΑΙ
14/07/1998
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.6
3.92
ΖΕΡΒΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.03
415
ΝΑΙ
15/07/1994
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
3.16
2.6
3.89
ΣΤΟΥΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.03
416
ΝΑΙ
08/11/2004
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.63
3.68
ΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.02
417
ΝΑΙ
13/02/2002
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.66
4
ΤΣΟΥΜΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.02
418
ΝΑΙ
11/04/2005
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.7
3.78
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10
419
ΝΑΙ
17/07/1990
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.33
3.99
ΚΟΡΜΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.99
420
ΝΑΙ
30/04/1998
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.26
4.1
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΟΘΗΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.963
421
ΝΑΙ
08/04/2002
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.923
4.04
ΚΑΠΛΑΝΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΒΑΣΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.94
422
ΝΑΙ
10/04/1992
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.26
4.12
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.94
423
ΝΑΙ
23/11/2000
5.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.68
3.69
ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ
ΕΥΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.926
424
ΝΑΙ
08/11/2004
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.736
2.78
3.73
2.68
ΖΑΓΚΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.921
425
ΝΑΙ
10/11/1993
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
1.84
3.23
2.58
ΒΕΡΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.9
426
ΝΑΙ
30/04/1991
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
ΛΑΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.9
427
ΝΑΙ
16/01/1998
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.84
3.2
2.44
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.9
428
ΝΑΙ
28/11/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.62
3.86
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.89
429
ΝΑΙ
26/04/1999
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.35
3.9
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.89
430
ΝΑΙ
11/04/2005
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.86
3.25
ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.89
431
ΝΑΙ
06/04/2006
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.5
3.7
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.88
432
ΝΑΙ
29/11/2002
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.8
3.22
ΚΑΖΙΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.88
433
ΝΑΙ
03/11/2003
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
3.23
1.29
3.82
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.88
434
ΝΑΙ
12/07/2004
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.86
3.2
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.877
435
ΝΑΙ
30/07/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.44
1.981
0
1.35
3.3
0
ΠΑΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.871
436
ΝΑΙ
27/11/1997
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
2.36
3.52
3.74
ΝΟΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.87
437
ΝΑΙ
08/08/1997
8.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.22
3.52
ΜΠΙΘΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.87
438
ΝΑΙ
11/11/2004
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.52
3.67
ΤΣΙΡΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.87
439
ΝΑΙ
28/08/2006
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
3.64
3.62
ΚΑΒΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.86
440
ΝΑΙ
27/11/2003
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.32
3.94
0
ΜΑΛΑΞΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.85
441
ΝΑΙ
31/08/2005
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.58
3.91
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.84
442
ΝΑΙ
19/11/1996
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.88
3.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.83
443
ΝΑΙ
10/05/2004
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.66
3.69
ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.82
444
ΝΑΙ
18/07/1997
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
3.74
3.9
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΝΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.82
445
ΝΑΙ
12/07/1999
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
1.95
3.7
3.82
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
446
ΝΑΙ
10/11/1992
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.26
4.02
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.78
447
ΝΑΙ
27/03/2002
7.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.47
3.63
ΜΥΡΙΛΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.777
448
ΝΑΙ
30/07/2001
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.277
0
3.62
3.88
ΦΙΛΙΑ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.77
449
ΝΑΙ
02/04/2003
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.41
2.54
3.28
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.752
450
ΝΑΙ
13/11/1995
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
1.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.744
451
ΝΑΙ
31/03/2004
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0.7
2.37
3.01
3.23
ΠΑΣΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.74
452
ΝΑΙ
11/04/2005
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
2.38
3.12
3.34
ΓΙΩΤΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.73
453
ΝΑΙ
16/01/1998
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.75
3.42
1.98
ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.72
454
ΝΑΙ
15/10/1991
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.62
3.76
ΜΥΣΙΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.72
455
ΝΑΙ
13/11/1998
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.48
3.58
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.7
456
ΝΑΙ
10/08/2004
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.64
3.08
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.699
457
ΝΑΙ
27/11/2003
5.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.629
6.07
ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.68
458
ΝΑΙ
22/11/1999
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.26
4.05
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.67
459
ΝΑΙ
17/07/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
1.96
2.55
3.28
ΦΟΥΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.667
460
ΝΑΙ
27/11/1996
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
ΚΟΥΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.657
461
ΝΑΙ
15/09/1991
5.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
3.76
4.017
ΠΕΠΟΝΙΔΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.65
462
ΝΑΙ
07/11/2000
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.78
3.28
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.64
463
ΝΑΙ
11/05/1993
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.64
2.85
2.91
ΧΑΡΑΜΟΥΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.64
464
ΝΑΙ
26/04/1999
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.74
2.92
ΚΟΥΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.63
465
ΝΑΙ
19/07/1996
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.02
3.41
3.04
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.63
466
ΝΑΙ
11/11/2004
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
2.38
3.08
3.15
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.62
467
ΝΑΙ
28/11/2001
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.73
2.02
3.24
3.63
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΟΡΣΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.61
468
ΝΑΙ
22/11/1999
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.36
3.12
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.61
469
ΝΑΙ
02/04/2003
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.78
2.17
3.34
3.32
ΓΚΟΥΝΤΙΝΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.6
470
ΝΑΙ
12/07/2004
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.64
3.86
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.58
471
ΝΑΙ
31/05/1995
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.04
3.76
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.58
472
ΝΑΙ
10/05/2004
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.74
3.82
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.56
473
ΝΑΙ
20/10/2006
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.78
3.42
ΒΟΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.52
474
ΝΑΙ
29/03/1999
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.8
2.6
ΜΠΑΣΜΠΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.52
475
ΝΑΙ
11/11/2004
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.72
3.86
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.51
476
ΝΑΙ
08/04/1996
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
3.14
2.56
2.62
ΑΥΖΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.5
477
ΝΑΙ
27/03/1997
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.32
4.02
ΠΛΩΤΑ
ΖΩΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.5
478
ΝΑΙ
20/04/2003
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
2.8
2.52
3.17
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.48
479
ΝΑΙ
29/11/2002
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.32
3.94
ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.471
480
ΝΑΙ
27/11/1997
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
0
0
3.28
4.03
0.29
ΚΟΥΜΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.46
481
ΝΑΙ
03/04/2000
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.48
3.62
ΦΛΙΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.46
482
ΝΑΙ
27/03/2003
5.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.93
3.92
ΠΟΥΣΚΟΥΛΑ
ΦΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.46
483
ΝΑΙ
03/11/2003
6.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
5.58
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.45
484
ΝΑΙ
22/11/1999
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
3.38
3.86
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.366
485
ΝΑΙ
09/11/1994
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
5.706
ΠΡΟΚΟΠΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.36
486
ΝΑΙ
23/11/2006
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
3.78
3.42
ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.35
487
ΝΑΙ
10/11/1993
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.64
2.99
2.22
ΜΑΡΤΙΚΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.35
488
ΝΑΙ
14/07/1998
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
3.74
3.56
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.35
489
ΝΑΙ
12/07/2005
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.29
3.32
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.34
490
ΝΑΙ
08/11/2004
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.6
3.82
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.33
491
ΝΑΙ
28/12/2002
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
3.66
3.66
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.32
492
ΝΑΙ
15/09/1991
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.4
1.96
3.68
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ - ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.31
493
ΝΑΙ
10/08/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.05
3.7
3
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.3
494
ΝΑΙ
05/04/1996
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.09
3.78
ΤΣΑΛΚΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.3
495
ΝΑΙ
31/08/2005
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
2.68
3.85
ΛΙΑΓΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.28
496
ΝΑΙ
08/04/1996
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3.5
3.9
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΞΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.28
497
ΝΑΙ
15/11/2005
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.26
3.94
ΓΕΩΡΓΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.27
498
ΝΑΙ
08/08/1997
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.52
3.82
ΜΑΡΕΤΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.26
499
ΝΑΙ
30/07/2001
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
3.42
3.66
ΡΕΣΙΤΗ
ΑΓΑΘΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.26
500
ΝΑΙ
31/08/2005
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.22
3.72
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.25
501
ΝΑΙ
02/02/2004
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.03
4.02
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.24
502
ΝΑΙ
26/04/1999
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.46
3.94
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.23
503
ΝΑΙ
11/11/2004
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
1.92
3.6
2.1
ΚΟΥΣΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.22
504
ΝΑΙ
17/07/2002
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3
3.9
ΣΤΑΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.21
505
ΝΑΙ
12/07/1999
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.21
1.7
2.36
3.94
ΕΛΑΦΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.209
506
ΝΑΙ
14/07/1998
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.329
3.88
ΛΙΒΑΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.2
507
ΝΑΙ
06/08/1998
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
2.98
3.8
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.2
508
ΝΑΙ
15/11/2005
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.42
3.94
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.19
509
ΝΑΙ
11/12/2003
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.65
2.4
3.1
3.04
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.169
510
ΝΑΙ
07/11/1990
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.06
3.3
1.22
ΜΠΟΖΙΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.166
511
ΝΑΙ
30/04/1998
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
1.84
3.42
3.06
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΜΥΡΤΩ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.15
512
ΝΑΙ
25/11/2002
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.15
3.32
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.14
513
ΝΑΙ
03/04/2000
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.2
3.86
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.13
514
ΝΑΙ
31/07/1995
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
3.14
3.98
ΚΙΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.119
515
ΝΑΙ
19/07/2001
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.329
3.79
ΒΑΡΤΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.09
516
ΝΑΙ
17/07/1997
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
3.14
3.96
ΚΟΥΚΟΥΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.09
517
ΝΑΙ
10/05/2004
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.44
3.65
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.08
518
ΝΑΙ
17/07/1990
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.54
3.62
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.08
519
ΝΑΙ
27/11/1997
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.48
3.96
ΚΟΚΟΡΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.07
520
ΝΑΙ
21/09/2006
5.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.07
3.86
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.067
521
ΝΑΙ
07/11/1990
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.06
522
ΝΑΙ
02/08/1994
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
2.32
3.96
ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.04
523
ΝΑΙ
28/12/2002
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
3.42
3.64
ΘΕΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.02
524
ΝΑΙ
14/11/1995
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.19
1.58
2.65
ΖΟΥΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.016
525
ΝΑΙ
30/04/1998
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
1.92
2.96
3.53
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.01
526
ΝΑΙ
08/04/2002
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
1.88
2.5
3.6
ΣΙΜΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.01
527
ΝΑΙ
16/07/2002
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.486
0.594
6.313
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.006
528
ΝΑΙ
23/03/1994
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
1.063
0
0
0
3.74
3.78
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.97
529
ΝΑΙ
08/04/2002
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
2.64
3.3
ΜΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.96
530
ΝΑΙ
17/07/2002
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.58
3.38
ΚΛΩΝΑΡΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.94
531
ΝΑΙ
30/07/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.11
3.27
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.93
532
ΝΑΙ
16/07/2003
8.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.08
3.9
ΧΟΡΕΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.92
533
ΝΑΙ
29/03/2005
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.35
3.37
ΚΟΡΔΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.91
534
ΝΑΙ
13/11/1998
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
3.61
3.31
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.89
535
ΝΑΙ
29/11/2002
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.7
3.69
ΛΑΖΑΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.87
536
ΝΑΙ
13/11/1998
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
2.04
2.31
3.92
ΤΖΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.859
537
ΝΑΙ
24/08/2003
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
5.559
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.79
538
ΝΑΙ
09/11/1994
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
3.42
3.98
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.77
539
ΝΑΙ
29/11/2002
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.16
3.12
ΦΙΛΕΡΗ
ΠΙΠΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.75
540
ΝΑΙ
10/08/2004
5.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.58
3.17
ΤΣΙΧΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.74
541
ΝΑΙ
23/11/2000
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.1
2.66
2.68
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΓΓΕΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.73
542
ΝΑΙ
17/07/2002
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.51
2.39
ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.73
543
ΝΑΙ
29/03/2005
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
2.54
4.02
ΓΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.729
544
ΝΑΙ
20/12/1990
5.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.666
0
0
0
0
0
2.46
3.94
ΧΑΧΛΑ
ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.72
545
ΝΑΙ
23/03/2001
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.22
3.9
ΔΡΟΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.7
546
ΝΑΙ
27/11/2003
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.82
3.64
ΜΠΟΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.693
547
ΝΑΙ
10/07/1986
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
1.96
0
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.68
548
ΝΑΙ
10/05/2004
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.62
4.06
ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.67
549
ΝΑΙ
19/07/1996
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.6
4.03
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.65
550
ΝΑΙ
23/03/2001
5.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.54
3.18
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.63
551
ΝΑΙ
13/11/1995
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.73
3.74
ΒΕΣΚΟΥΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.62
552
ΝΑΙ
31/08/2005
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.11
3.14
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.61
553
ΝΑΙ
13/11/1998
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
1.98
3.29
2.16
ΛΥΜΠΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.61
554
ΝΑΙ
11/04/2005
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
2.37
3.62
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.601
555
ΝΑΙ
08/04/2002
6.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
5.151
ΜΑΝΩΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.57
556
ΝΑΙ
13/11/1998
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.62
3.03
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.52
557
ΝΑΙ
15/10/1991
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
1.16
0
0
ΤΖΕΡΕΦΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.52
558
ΝΑΙ
16/01/1998
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.43
1.06
3.78
ΓΛΥΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.51
559
ΝΑΙ
23/03/2001
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
1.98
2.46
2.84
ΜΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ05
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.5
560
ΝΑΙ
29/11/2002
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0