ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2010 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
26.9
1
ΝΑΙ
30/09/2005
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.7
9.433
ΔΟΓΚΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
26.533
2
ΝΑΙ
13/07/2007
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.7
9.433
PETKOVA
NONKA
IVAN
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
19.133
3
ΝΑΙ
12/11/2007
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.433
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
19.1
4
ΝΑΙ
23/10/2006
6.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.433
ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
19.1
5
ΝΑΙ
20/07/2007
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.433
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
19.1
6
ΝΑΙ
12/10/2007
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.433
ΣΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΜΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18.867
7
ΝΑΙ
26/02/2008
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.433
ΣΤΑΥΡΑΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18.733
8
ΝΑΙ
12/11/2007
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.433
ΜΟΣΧΟΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18.633
9
ΝΑΙ
26/02/2008
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
9.333
ΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.7
10
ΝΑΙ
26/02/2008
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
8.267
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.567
11
ΝΑΙ
12/10/2007
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
8.267
ΤΣΑΓΚΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17.157
12
ΝΑΙ
26/02/2008
5.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.991
8.167
ΚΑΛΥΒΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
17
13
ΝΑΙ
26/02/2008
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.167
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
16.703
14
ΝΑΙ
28/03/2008
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.436
8.267
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
15.462
15
ΝΑΙ
31/08/1972
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
2.503
ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
12.765
16
ΝΑΙ
12/11/2007
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
3.331
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
12.231
17
ΝΑΙ
12/10/2007
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
3.297
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.433
18
ΝΑΙ
18/07/2008
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.433
19
ΝΑΙ
18/07/2008
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΠΟΜΠΟΤΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.433
20
ΝΑΙ
06/10/2008
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΤΡΙΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.433
21
ΝΑΙ
06/10/2008
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
9.333
22
ΝΑΙ
04/07/2008
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.498
23
ΝΑΙ
06/10/2008
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.498
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.267
24
ΝΑΙ
18/07/2008
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΜΠΛΟΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.267
25
ΝΑΙ
06/10/2008
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.167
26
ΝΑΙ
24/10/2008
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.133
27
ΝΑΙ
18/07/2008
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7.323
28
ΝΑΙ
26/07/1999
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.969
3.354
ΠΑΤΟΥΧΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6.717
29
ΝΑΙ
03/12/2007
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.546
ΡΕΜΠΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
6.457
30
ΝΑΙ
28/03/2008
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
3.223
ΠΑΠΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4.017
31
ΝΑΙ
24/10/2008
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.017
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.311
32
ΝΑΙ
26/02/2008
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
ΚΑΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.263
33
ΝΑΙ
04/07/2008
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
ΣΙΑΦΑΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.194
34
ΝΑΙ
04/07/2008
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.194
ΡΟΥΜΠΕΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.143
35
ΝΑΙ
24/10/2008
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
ΖΟΥΛΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.994
36
ΝΑΙ
04/07/2008
6.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.949
37
ΝΑΙ
18/07/2008
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΦΡΑΓΓΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.869
38
ΝΑΙ
26/02/2008
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
ΣΜΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.697
39
ΝΑΙ
27/03/2009
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΚΙΤΣΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.686
40
ΝΑΙ
06/10/2008
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.611
41
ΝΑΙ
06/10/2008
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.606
42
ΝΑΙ
06/10/2008
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
ΑΛΤΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.549
43
ΝΑΙ
23/02/2009
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
ΜΟΥΡΟΥΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.514
44
ΝΑΙ
04/07/2008
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΑΝΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2.469
45
ΝΑΙ
04/07/2008
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469