ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2010 (ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Α/Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010
GRAZIANO
MADDALENA
VINCENZO
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
144
1
ΝΑΙ
02/05/1990
5
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VIRGA
GIUSEPPINA
DOMENICO
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
113.748
2
ΝΑΙ
18/12/1989
5
0
110.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
FERRARI
MARINA
GIUSEPPE
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
101.8
3
ΝΑΙ
11/11/1985
5
0
101.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
59.3
4
ΝΑΙ
24/02/2001
6.95
0
59.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.667
5
ΝΑΙ
15/07/1994
7.81
0
49.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΔΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.5
6
ΝΑΙ
15/07/2002
7.72
0
39.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.633
7
ΝΑΙ
11/04/1989
7.37
0
36.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.4
8
ΝΑΙ
13/07/2004
7.61
0
18.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
9.433
ΠΕΔΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.8
9
ΝΑΙ
21/07/1989
6.74
0
31.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.479
10
ΝΑΙ
07/11/2001
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.806
2.606
2.723
2.811
9.433
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.548
11
ΝΑΙ
07/10/1996
7.27
0
17.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
9.433
ΒΑΚΙΡΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.743
12
ΝΑΙ
23/03/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.08
5.269
3.909
3.577
2.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
ΓΕΩΡΓΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.149
13
ΝΑΙ
26/07/1991
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.629
3.371
1.783
2.606
3.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.189
3.394
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.381
14
ΝΑΙ
10/07/1987
6.38
0
19.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.761
15
ΝΑΙ
15/07/2002
6.41
0
19.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
ΠΟΡΤΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.226
16
ΝΑΙ
05/05/2004
8.86
0
18.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΦΛΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.164
17
ΝΑΙ
25/02/1987
6.3
0
15.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.777
2.24
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.517
18
ΝΑΙ
29/09/1995
7.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
4.183
1.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
9.3
ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.306
19
ΝΑΙ
10/11/1993
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
0
8.581
9.433
ΠΑΠΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
19.2
20
ΝΑΙ
01/04/2003
6.85
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.733
21
ΝΑΙ
07/11/1991
7.61
0
18.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.433
22
ΝΑΙ
19/07/2001
6.55
0
18.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.524
23
ΝΑΙ
11/07/1995
8
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
2.983
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.228
24
ΝΑΙ
14/11/1995
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.057
1.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
13.206
25
ΝΑΙ
15/07/1994
7
0
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.154
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
12.382
26
ΝΑΙ
23/03/1990
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
9.433
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.982
27
ΝΑΙ
09/11/1999
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
9.433
ΒΑΒΑΣΗ
ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.922
28
ΝΑΙ
11/02/1987
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.68
ΚΑΤΣΙΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.471
29
ΝΑΙ
11/11/1988
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
9.333
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.456
30
ΝΑΙ
28/03/2000
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
9.433
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.319
31
ΝΑΙ
14/11/1995
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
9.433
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
11.086
32
ΝΑΙ
05/11/1991
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.829
1.92
1.051
2.491
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΚΑΪΠΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.587
33
ΝΑΙ
10/07/2003
7.14
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
ΚΑΚΟΤΡΙΧΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.484
34
ΝΑΙ
19/07/2001
6.75
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.314
35
ΝΑΙ
15/10/1987
6.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.728
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.306
3.36
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.963
36
ΝΑΙ
17/07/1997
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.2
3.403
0.663
3.383
ΓΙΑΝΝΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.867
37
ΝΑΙ
28/11/2003
8.38
0
9.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΥΠΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.785
38
ΝΑΙ
20/02/1985
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.696
1.472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.657
1.691
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.7
39
ΝΑΙ
15/07/2002
7.6
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΚΑΡΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.433
40
ΝΑΙ
22/11/2006
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.433
41
ΝΑΙ
30/06/2008
8.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.371
42
ΝΑΙ
26/06/1995
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
0
0
0.651
1.303
3.04
3.371
ΚΟΥΡΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.342
43
ΝΑΙ
25/11/2002
6.4
0
5.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΜΠΑΦΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.333
44
ΝΑΙ
23/07/1986
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΤΥΜΒΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.333
45
ΝΑΙ
05/11/1991
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΟΥΤΣΟΒΙΔΟΥ
ΤΖΕΝΗ
ΑΣΕΜΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.333
46
ΝΑΙ
22/11/2006
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.333
47
ΝΑΙ
21/07/2008
9.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.167
48
ΝΑΙ
08/11/1994
7.81
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΒΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.839
49
ΝΑΙ
02/07/1986
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
1.6
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
3.166
ΔΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.771
50
ΝΑΙ
27/11/2007
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
1.326
0
0
0
0
1.84
4.006
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.484
51
ΝΑΙ
19/11/1996
8.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.484
ΜΠΕΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8.178
52
ΝΑΙ
16/12/1981
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.531
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.982
53
ΝΑΙ
10/07/1987
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.806
ΛΟΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.82
54
ΝΑΙ
28/03/2005
6.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
4.351
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.4
55
ΝΑΙ
16/04/1992
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.674
3.726
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.337
56
ΝΑΙ
11/07/1995
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
3.68
ΠΑΝΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.22
57
ΝΑΙ
15/07/2002
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.16
3.689
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.12
58
ΝΑΙ
15/07/2002
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.16
3.566
ΑΝΕΖΑΚΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.103
59
ΝΑΙ
09/07/1993
7.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
4.017
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.014
60
ΝΑΙ
01/04/2003
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
3.711
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.946
61
ΝΑΙ
07/11/2001
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
3.631
ΜΠΑΣΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.66
62
ΝΑΙ
19/07/1996
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.574
3.086
ΔΗΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.629
63
ΝΑΙ
08/11/1994
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
2.457
3.531
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.457
64
ΝΑΙ
26/03/2001
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.029
ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.297
65
ΝΑΙ
01/04/2003
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.154
ΠΡΕΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.286
66
ΝΑΙ
11/04/1989
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
3.291
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.263
67
ΝΑΙ
15/06/1998
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.177
ΜΑΓΓΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.229
68
ΝΑΙ
10/11/1993
7.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
3.131
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.077
69
ΝΑΙ
15/06/1989
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
3.346
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.066
70
ΝΑΙ
11/07/1995
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
3.646
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.989
71
ΝΑΙ
15/07/1994
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.926
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.977
72
ΝΑΙ
14/07/1998
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
2.994
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΙΜΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.931
73
ΝΑΙ
09/07/1993
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
3.314
ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.897
74
ΝΑΙ
11/04/1989
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
2.96
ΚΑΣΟΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.783
75
ΝΑΙ
01/04/2003
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
3.029
ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.754
76
ΝΑΙ
17/07/1985
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
2.926
2.257
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.671
77
ΝΑΙ
07/11/2000
6.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
4.46
ΤΖΙΟΒΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.623
78
ΝΑΙ
23/07/1986
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.52
ΣΚΑΣΙΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.623
79
ΝΑΙ
10/07/1987
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.789
ΓΚΕΛΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.51
80
ΝΑΙ
22/11/2006
7.29
0
2.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
ΜΠΟΖΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.509
81
ΝΑΙ
06/12/1994
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.903
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.131
82
ΝΑΙ
05/04/1994
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.097
ΙΣΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.086
83
ΝΑΙ
26/07/1991
8.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.983
84
ΝΑΙ
05/06/1987
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.503
0
0.526
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΤΣΑΧΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.983
85
ΝΑΙ
27/03/1997
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
0
0
1.189
3.349
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.971
86
ΝΑΙ
21/05/2004
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.571
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΑΡΕΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.937
87
ΝΑΙ
12/07/1999
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.646
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.926
88
ΝΑΙ
27/11/2007
9.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.926
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.903
89
ΝΑΙ
05/11/1991
7.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
3.269
ΔΑΝΕΖΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΛΟΪΖΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.9
90
ΝΑΙ
10/11/1992
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
3.334
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.866
91
ΝΑΙ
12/07/1999
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
3.643
ΛΙΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.777
92
ΝΑΙ
20/11/1998
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.52
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.769
93
ΝΑΙ
18/07/2006
7.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
4.426
ΚΑΤΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.72
94
ΝΑΙ
17/09/1986
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.869
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.72
95
ΝΑΙ
18/07/2000
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.697
ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΑΓΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.683
96
ΝΑΙ
15/07/2002
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
3.563
ΠΑΤΕΛΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.663
97
ΝΑΙ
15/07/1994
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.086
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.651
98
ΝΑΙ
19/07/2001
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.463
ΣΥΡΜΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.503
99
ΝΑΙ
09/11/1999
7.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.72
ΣΑΧΙΝΗ
ΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.503
100
ΝΑΙ
25/11/2002
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.274
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.423
101
ΝΑΙ
25/09/1985
6.69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.349
ΡΑΣΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.4
102
ΝΑΙ
18/07/2000
7.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.269
ΤΖΕΛΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.343
103
ΝΑΙ
18/07/2000
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.417
ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.343
104
ΝΑΙ
25/11/2002
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
3.76
ΜΠΑΦΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.309
105
ΝΑΙ
11/04/1989
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
2.606
ΒΡΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.297
106
ΝΑΙ
29/03/1999
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.72
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.263
107
ΝΑΙ
26/07/1991
7.46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.326
0
0
0
0
1.794
0
ΚΑΖΙΑΝΗ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.251
108
ΝΑΙ
25/11/2002
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.537
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.24
109
ΝΑΙ
16/07/2003
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
3.497
ΤΣΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.229
110
ΝΑΙ
07/11/2003
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.497
ΔΟΥΒΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.203
111
ΝΑΙ
18/07/2000
7.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
3.46
ΣΙΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.203
112
ΝΑΙ
07/11/2000
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
3.46
ΓΚΟΝΤΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
4.194
113
ΝΑΙ
25/11/2002
6.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.463
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.989
114
ΝΑΙ
11/07/1995
7.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.949
115
ΝΑΙ
28/11/2006
8.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.949
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.829
116
ΝΑΙ
28/03/2000
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.714
ΖΑΝΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.771
117
ΝΑΙ
20/11/1998
6.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.491
ΜΙΣΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.726
118
ΝΑΙ
16/07/2003
7.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
ΣΚΟΤΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.714
119
ΝΑΙ
16/07/2007
8.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.703
120
ΝΑΙ
30/03/1995
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.269
ΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.703
121
ΝΑΙ
07/11/2003
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.691
122
ΝΑΙ
29/03/2007
6.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.669
123
ΝΑΙ
09/05/2008
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.634
124
ΝΑΙ
13/07/2004
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
ΤΣΙΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.634
125
ΝΑΙ
31/07/2004
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
ΤΖΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.611
126
ΝΑΙ
16/04/1992
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.611
127
ΝΑΙ
30/07/2003
8.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΠΕΤΣΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.611
128
ΝΑΙ
10/11/2004
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΑΡΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.611
129
ΝΑΙ
11/07/2005
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΤΣΙΟΥΠΡΑ
ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.611
130
ΝΑΙ
16/07/2007
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
131
ΝΑΙ
18/07/2000
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
132
ΝΑΙ
27/06/2001
6.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
2.891
ΡΟΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
133
ΝΑΙ
01/04/2003
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
1.92
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
134
ΝΑΙ
07/11/2003
6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.589
135
ΝΑΙ
13/07/2004
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
ΦΑΣΟΥΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.577
136
ΝΑΙ
22/11/2006
8.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
ΧΑΤΖΑΚΗ- ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.543
137
ΝΑΙ
26/03/2002
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.537
138
ΝΑΙ
16/07/2007
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.534
139
ΝΑΙ
09/10/2006
8.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
ΒΡΕΤΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.529
140
ΝΑΙ
30/07/2003
8.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.517
141
ΝΑΙ
18/07/2006
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
ΑΣΟΥΧΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
142
ΝΑΙ
25/08/1995
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
143
ΝΑΙ
18/07/2000
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΔΟΥΛΑΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
144
ΝΑΙ
07/11/2001
8.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΡΗΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
145
ΝΑΙ
28/11/2006
8.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΚΥΔΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
146
ΝΑΙ
26/10/2007
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΛΕΠΙΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.509
147
ΝΑΙ
27/11/2007
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.486
148
ΝΑΙ
07/11/2001
8.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.474
149
ΝΑΙ
16/07/2003
7.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
ΓΑΪΤΑΝΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.451
150
ΝΑΙ
27/03/1997
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.451
151
ΝΑΙ
29/10/2004
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΤΖΙΡΑΤΟΥΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.451
152
ΝΑΙ
10/11/2004
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΧΟΛΕΒΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.429
153
ΝΑΙ
27/03/1997
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.429
154
ΝΑΙ
22/11/2006
8.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.417
155
ΝΑΙ
30/07/2004
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΜΑΜΑΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.417
156
ΝΑΙ
18/07/2006
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.394
157
ΝΑΙ
07/11/2003
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.383
158
ΝΑΙ
05/10/1995
8.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΔΑΝΔΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.383
159
ΝΑΙ
28/03/2005
7.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.349
160
ΝΑΙ
19/07/2001
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.349
161
ΝΑΙ
03/04/2006
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.349
162
ΝΑΙ
23/09/2008
9.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΖΙΕΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.337
163
ΝΑΙ
12/07/1999
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.337
164
ΝΑΙ
28/03/2000
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.326
165
ΝΑΙ
23/09/2008
7.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.323
166
ΝΑΙ
30/07/2003
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.323
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.291
167
ΝΑΙ
07/11/2003
7.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.28
168
ΝΑΙ
05/04/1996
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.269
169
ΝΑΙ
17/06/1990
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΤΟΜΠΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.269
170
ΝΑΙ
14/07/1998
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΜΥΤΑΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.269
171
ΝΑΙ
18/07/2000
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ
ΑΡΕΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.269
172
ΝΑΙ
27/10/2008
7.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΜΠΟΤΖΟΛΑΚΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.26
173
ΝΑΙ
26/03/2002
6.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΣΠΑΝΟ
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΛΟΡΕΝΤΖΟ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.257
174
ΝΑΙ
26/03/2001
6.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.246
175
ΝΑΙ
15/07/2002
8.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.234
176
ΝΑΙ
20/11/1998
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΧΟΝΤΖΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.234
177
ΝΑΙ
28/03/2000
6.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.234
178
ΝΑΙ
15/07/2002
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
ΡΑΠΤΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.223
179
ΝΑΙ
28/11/2003
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
ΜΠΕΚΑΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.211
180
ΝΑΙ
30/07/2003
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
2.583
ΝΤΟΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.189
181
ΝΑΙ
15/07/1994
7.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
ΤΟΥΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.177
182
ΝΑΙ
11/09/1987
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΚΙΚΙΛΙΑ
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.177
183
ΝΑΙ
16/04/1992
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΤΣΑΝΑΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.177
184
ΝΑΙ
25/11/2002
7.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.131
185
ΝΑΙ
09/07/1993
7.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
ΚΙΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.131
186
ΝΑΙ
01/04/2003
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
ΠΑΤΣΟΥΡΕΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.12
187
ΝΑΙ
28/11/2006
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΜΠΑΛΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.109
188
ΝΑΙ
25/11/2002
6.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.097
189
ΝΑΙ
18/07/2000
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.577
ΜΑΝΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.097
190
ΝΑΙ
29/07/2005
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
ΤΣΑΜΠΑΛΗ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.074
191
ΝΑΙ
10/11/2004
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
ΑΝΔΡΗ
ΑΓΑΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.063
192
ΝΑΙ
17/02/2003
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.051
193
ΝΑΙ
17/07/1997
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.04
194
ΝΑΙ
19/07/1996
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.037
195
ΝΑΙ
28/11/2003
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.037
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.029
196
ΝΑΙ
19/07/2001
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.029
197
ΝΑΙ
15/07/2002
7.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΑΓΙΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.017
198
ΝΑΙ
27/03/1997
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.017
199
ΝΑΙ
13/07/2004
6.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
ΤΟΥΡΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.006
200
ΝΑΙ
14/11/1995
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
ΣΑΡΡΗ - ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
3.006
201
ΝΑΙ
19/07/1996
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
ΚΑΝΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.994
202
ΝΑΙ
09/11/1999
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΒΑΛΚΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.994
203
ΝΑΙ
19/07/2001
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΖΟΛΩΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.994
204
ΝΑΙ
22/11/2006
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.971
205
ΝΑΙ
09/11/1999
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.971
206
ΝΑΙ
18/07/2000
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΑΡΜΑΤΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.971
207
ΝΑΙ
02/07/2008
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΝΤΑΓΚΑΛΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.949
208
ΝΑΙ
11/07/1995
7.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.949
209
ΝΑΙ
05/04/1996
7.89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΦΘΕΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.937
210
ΝΑΙ
09/04/1998
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΒΩΤΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.937
211
ΝΑΙ
16/07/2003
7.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.926
212
ΝΑΙ
09/10/1985
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
ΤΟΥΛΟΥΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.926
213
ΝΑΙ
02/04/2004
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.926
214
ΝΑΙ
22/10/2004
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.926
215
ΝΑΙ
31/10/2006
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
ΨΑΡΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.914
216
ΝΑΙ
12/07/1999
6.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
ΤΣΙΚΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.903
217
ΝΑΙ
26/03/2002
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.263
ΤΟΣΟΥΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.903
218
ΝΑΙ
21/05/2004
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.869
219
ΝΑΙ
19/11/1996
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0.389
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.846
220
ΝΑΙ
29/03/1999
6.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.274
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.846
221
ΝΑΙ
01/07/2008
8.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.834
222
ΝΑΙ
27/10/2008
7.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.811
223
ΝΑΙ
01/10/1999
7.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.8
224
ΝΑΙ
10/11/2004
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.766
225
ΝΑΙ
20/11/1998
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
ΛΟΓΓΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.743
226
ΝΑΙ
01/04/1993
7.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.743
227
ΝΑΙ
29/10/2004
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.034
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.686
228
ΝΑΙ
27/03/1997
7.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.954
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.674
229
ΝΑΙ
30/03/1995
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΓΚΑΒΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.64
230
ΝΑΙ
07/11/2003
7.51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.617
231
ΝΑΙ
01/04/1988
7.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΖΕΡΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.594
232
ΝΑΙ
26/03/2002
6.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.56
233
ΝΑΙ
16/07/2003
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.966
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.537
234
ΝΑΙ
07/11/2003
7.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0
0
0
ΔΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.537
235
ΝΑΙ
06/11/2008
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
ΓΡΙΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.491
236
ΝΑΙ
07/11/2000
6.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.874
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.48
237
ΝΑΙ
30/03/1995
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
ΙΑΚΟΒΙΕΛΛΟ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ
ΠΙΕΤΡΟ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.469
238
ΝΑΙ
19/07/1996
9.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.446
239
ΝΑΙ
28/03/2008
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.423
240
ΝΑΙ
19/07/2001
6.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
ΒΡΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.4
241
ΝΑΙ
11/07/1995
7.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.389
242
ΝΑΙ
11/07/2008
8.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΔΩΡΗ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.377
243
ΝΑΙ
27/11/2007
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.366
244
ΝΑΙ
25/06/2002
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
ΜΠΑΔΗΜΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.366
245
ΝΑΙ
28/11/2003
6.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.68
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.354
246
ΝΑΙ
21/12/2004
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.331
247
ΝΑΙ
30/09/1999
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.32
248
ΝΑΙ
14/11/1995
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΝΙΚΖΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.309
249
ΝΑΙ
28/03/2008
7.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
ΠΑΙΠΕΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.297
250
ΝΑΙ
23/07/1986
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
0
ΠΟΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.297
251
ΝΑΙ
12/03/1998
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΜΑΥΡΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.274
252
ΝΑΙ
30/07/2003
7.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.251
253
ΝΑΙ
14/07/1998
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.251
254
ΝΑΙ
15/07/2002
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.251
255
ΝΑΙ
11/07/2005
8.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.229
256
ΝΑΙ
05/04/1996
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.246
ΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.194
257
ΝΑΙ
07/11/2001
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΓΚΑΝΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.194
258
ΝΑΙ
28/11/2006
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΝΤΙΝΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.183
259
ΝΑΙ
27/11/2007
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΜΠΟΥΑ
ΠΙΕΡΡΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.171
260
ΝΑΙ
09/04/1998
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.137
261
ΝΑΙ
12/07/1999
6.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.103
262
ΝΑΙ
11/07/1995
7.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
ΚΛΕΙΝΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.091
263
ΝΑΙ
21/05/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.057
264
ΝΑΙ
16/04/1992
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.034
265
ΝΑΙ
20/11/1998
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
1.829
0
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.034
266
ΝΑΙ
27/11/2007
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.977
267
ΝΑΙ
19/07/1996
7.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.903
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.977
268
ΝΑΙ
30/07/2004
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.966
269
ΝΑΙ
18/07/2000
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΦΩΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.966
270
ΝΑΙ
27/10/2008
7.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.954
271
ΝΑΙ
27/10/2008
7.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.92
272
ΝΑΙ
17/03/2006
6.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΝΤΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.886
273
ΝΑΙ
27/11/1997
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
1.234
ΚΟΥΤΚΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.874
274
ΝΑΙ
26/03/2001
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.84
275
ΝΑΙ
18/07/2006
7.47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΧΑΒΕΛΕ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.794
276
ΝΑΙ
15/10/1987
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΑΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.792
277
ΝΑΙ
08/05/1985
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.76
278
ΝΑΙ
07/11/2000
8.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.726
279
ΝΑΙ
07/11/2000
7.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.714
280
ΝΑΙ
26/10/2007
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.691
281
ΝΑΙ
15/07/2002
7.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.68
282
ΝΑΙ
23/03/1990
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0.069
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.657
283
ΝΑΙ
07/11/2003
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
ΒΟΣΙΝΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.589
284
ΝΑΙ
17/03/2006
7.98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΞΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.451
285
ΝΑΙ
28/03/2000
6.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
ΓΚΟΓΚΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.44
286
ΝΑΙ
21/07/1989
7.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΛΑΛΑΟΥΝΗ
ΦΙΛΙΩ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.429
287
ΝΑΙ
09/07/1993
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
DEL FREO
GRAZIELLA
BRUNO
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.349
288
ΝΑΙ
20/12/2002
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.314
289
ΝΑΙ
28/11/2006
7.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.269
290
ΝΑΙ
09/07/1993
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΓΡΙΒΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.246
291
ΝΑΙ
18/07/2000
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0
ΚΟΤΣΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.234
292
ΝΑΙ
29/06/1987
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΜΑΡΓΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.234
293
ΝΑΙ
14/11/1995
7.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΛΟΒΕΡΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.223
294
ΝΑΙ
07/11/2001
6.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.223
295
ΝΑΙ
26/10/2007
6.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.2
296
ΝΑΙ
16/07/2007
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.189
297
ΝΑΙ
09/04/1998
7.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.166
298
ΝΑΙ
26/03/2001
6.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΣΕΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.166
299
ΝΑΙ
20/07/2005
8.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.166
300
ΝΑΙ
28/11/2006
6.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.12
301
ΝΑΙ
13/02/1998
6.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΜΠΟΤΖΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.074
302
ΝΑΙ
16/07/2003
7.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.029
303
ΝΑΙ
01/04/2003
6.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.029
304
ΝΑΙ
01/06/2006
6.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΦΑΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.983
305
ΝΑΙ
10/11/1993
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΤΣΕΣΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.88
306
ΝΑΙ
19/11/1996
7.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΚΑΨΑΣΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.869
307
ΝΑΙ
21/05/2004
6.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.709
308
ΝΑΙ
09/11/1999
6.49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.674
309
ΝΑΙ
10/11/1993
7.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.64
310
ΝΑΙ
28/11/2003
6.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΚΟΜΙΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.629
311
ΝΑΙ
09/04/1998
6.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
ΚΩΣΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.629
312
ΝΑΙ
29/10/2004
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
ΣΚΟΥΛΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.617
313
ΝΑΙ
16/07/2003
6.79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.617
314
ΝΑΙ
16/07/2007
7.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.606
315
ΝΑΙ
12/07/1999
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
ΣΑΡΚΑΒΑΖΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.606
316
ΝΑΙ
07/02/2000
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.594
317
ΝΑΙ
18/07/2000
6.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.571
318
ΝΑΙ
27/03/1997
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΜΠΑΡΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.526
319
ΝΑΙ
29/06/1983
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.514
320
ΝΑΙ
07/11/2000
7.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
ΛΑΠΠΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.503
321
ΝΑΙ
10/11/1993
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΜΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.48
322
ΝΑΙ
08/11/1994
7.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΛΑΔΙΑ
ΚΑΛΥΨΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.434
323
ΝΑΙ
05/04/1996
6.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΡΑΧΟΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ34
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.423
324
ΝΑΙ
02/03/1983
7.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423