Ενιαίος Πίνακας ωρομισθίων ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.05
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.08
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.13
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.14
ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.15
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.16
ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ01.00
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ02.00
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ03.00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ05.00
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ06.00
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ07.00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ08.00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ09.00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ10.00
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.08
ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ13.00
ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ14.04
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ15.00
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.02
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.03
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ17.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.07
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.08
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.09
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.18
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.20
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.21
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.23
ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ.
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.29
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.31
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.36
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.37
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.38
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ18.41
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ19.00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΠΕ32.00
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤE01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.01
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.03
ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.04
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.06
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.08
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.10
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.11
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.12
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.19
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.24
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.25
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.27
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.31
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.33
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή
ΤΕ01.36
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Απλή HTML μορφή
Συμπιεσμένη GZ μορφή