ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΡΙΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
37.196
0
0
37.196
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1983
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
4.211
3.654
3.791
9.633
2.727
8.3
ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
59.92
0
0
59.92
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1980
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
3.508
3.448
3.371
3.285
6.53
8.463
8
9.2
3.173
9.133
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
57.905
0
0
57.905
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1977
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.72
9.067
4.571
8.367
8.233
9.6
3.013
9.333
ΤΣΑΠΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
52.266
0
0
52.266
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1971
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.015
2.367
2.076
0
0
0
0
7.867
8.167
8.3
9.5
2.841
9.133
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
47.767
0
0
47.767
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1975
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
3.276
1.801
2.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.967
9.633
3.69
9.133
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
45.65
0
0
45.65
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1986
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.684
3.002
2.959
7.733
8
9.633
3.339
8.3
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
43.689
0
0
43.689
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.633
19.267
6.386
9.133
ΚΙΝΑΤΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.087
0
0
42.087
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1985
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
2.384
2.59
8.233
9.6
3.013
9.1
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39.446
0
0
39.446
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1980
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.733
2.058
9.167
3.055
9.133
ΠΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39.444
0
0
39.444
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1986
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
7.333
8.233
9.167
3.09
9.133
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
37.299
0
0
37.299
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1973
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.568
4.411
5.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.221
8.502
9.633
0.928
0
ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
36.837
0
0
36.837
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1975
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
7.967
9.167
2.97
9.133
ΔΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
35.843
0
0
35.843
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.2
7.9
2.91
9.133
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
34.059
0
0
34.059
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
7.867
9.633
6.312
8.3
ΠΕΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
30.835
0
0
30.835
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1979
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.842
0
9.067
6.8
1.492
0
0
9.633
0
0
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
29.337
0
0
29.337
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419
2.693
0.969
7.867
9.167
3.076
3.148
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
26.889
0
0
26.889
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1978
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.861
4.465
7.967
7.9
2.501
2.196
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
26.106
0
0
26.106
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.564
3.328
7.867
9.5
2.847
0
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
24.739
0
0
24.739
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1980
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.676
2.727
3.602
0
7.867
0
7.867
0
0
0
ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
23.33
0
0
23.33
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.027
2.453
0
3.019
2.899
0
2.299
9.633
0
0
ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
22.821
0
0
22.821
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1982
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
2.299
7.9
2.684
3.039
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
22.06
0
0
22.06
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.521
7.967
9.633
1.938
0
ΡΟΙΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.865
0
0
20.865
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1973
7.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058
5.912
2.453
7.9
2.541
0
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.694
0
0
20.694
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1988
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.328
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.143
0
0
20.143
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
2.676
0
ΠΛΙΑΣΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
19.143
0
0
19.143
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
1.578
7.9
2.599
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
16.821
0
0
16.821
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1968
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
3.748
7.833
2.196
1.835
ΤΖΗΜΑΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
16.676
0
0
16.676
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1980
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
2.316
1.552
7.9
2.601
0
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.899
0
0
14.899
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1989
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.266
0
0
9.633
0
0
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.445
0
0
14.445
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
1.853
7.867
2.033
0
ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
11.983
0
0
11.983
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
7.867
1.707
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5.892
0
0
5.892
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1972
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.436
0
2.65
0.806
ΡΟΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5.294
0
0
5.294
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1975
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.707
2.078
0
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.78
0
0
4.78
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.736
0
0
1.955
0
2.83
2.136
2.847
2.444
2.427
2.487
8
3.044
0
1.527
ΣΚΡΟΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.631
0
0
4.631
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
9.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.127
2.504
0
0
0
0
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.17
0
0
2.17
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1974
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
1.605
0
0
1.605
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1975
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
2.11
2.367
3.576
2.967
0
2.541
2.513