ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
104.442
0
0
104.442
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1964
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.746
2.813
4.374
9.2
7.421
5.523
5.866
8.755
8.833
8.633
4.554
8.033
3.225
9.6
2.764
9.1
ΓΚΟΥΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
61.135
0
0
61.135
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1986
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
7.933
7.9
7.733
8.233
9.633
3.002
9.133
ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
58.52
0
0
58.52
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1970
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.945
8.767
8.3
7.5
8.367
8.267
7.867
2.987
2.521
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
57.062
0
0
57.062
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1977
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
2.65
0
0.995
3.293
2.95
5.248
5.834
7.967
9.2
3.259
9.133
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
53.218
0
0
53.218
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1979
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.449
5.546
4.948
8.4
8.3
9.633
2.976
6.967
ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
52.921
0
0
52.921
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.978
4.837
4.477
8.167
4.991
8.167
9.167
3.004
9.133
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
51.19
0
0
51.19
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1979
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
4.425
5.583
8.394
8.575
9.633
2.616
9.133
ΚΑΓΚΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
48.332
0
0
48.332
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1976
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
6.433
0
8.733
2.873
9.5
2.959
9
ΓΚΟΥΝΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
46.542
0
0
46.542
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
9.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
2.419
6.944
8.233
9.6
3.013
9.133
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.281
0
0
42.281
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1974
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.914
2.779
6.043
8.267
7.9
3.279
9.1
ΒΑΣΣΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39.454
0
0
39.454
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1978
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.813
3.053
2.564
3.079
2.839
2.461
5.511
7.967
9.167
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
28.51
0
0
28.51
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1977
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
8.167
2.264
0
9.633
1.312
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
27.75
0
0
27.75
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1980
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.165
3.602
3.371
3.602
0
4.829
0
0
7.767
1.415
0
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
25.962
0
0
25.962
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.518
8.267
9.5
6.677
0
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
23.02
0
0
23.02
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1973
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.504
7.8
1.415
9.5
1.801
0
ΧΟΡΜΟΒΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.266
0
0
20.266
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1981
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
2.899
0
ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.103
0
0
20.103
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1981
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
2.47
0
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
18.099
0
0
18.099
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1978
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853
2.796
1.861
3.122
2.822
2.727
2.919
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
17.467
0
0
17.467
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1981
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
17.38
0
0
17.38
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1966
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.925
3.808
7.7
0
2.948
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8.033
0
0
8.033
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
0
0
ΔΡΟΥΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
6.655
0
0
6.655
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1974
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.286
0
2.384
1.347
0
1.638
0
ΜΠΟΥΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5.901
0
0
5.901
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1972
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
2.05
1.741
0
ΚΟΝΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
5.36
0
0
5.36
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1976
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.467
2.101
1.793
0
ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.785
0
0
3.785
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1985
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.161
0
0
1.744
ΜΠΙΛΙΜΠΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.127
0
0
2.127
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1995
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.127
0
0
0
0