ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΡΑΣΥ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
31.423
0
0
31.423
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
0
0
0
0
7.867
9.2
2.736
9.133
ΠΟΔΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
29.525
0
0
29.525
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.067
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.258
8.8
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
29.375
0
0
29.375
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.975
9.067
ΚΡΕΟΥΖΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΩΖΩΝ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
20.708
0
0
20.708
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
9.133
2.987
1.821
ΧΑΝΤΑΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
12.573
0
0
12.573
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.796
2.067
2.616
3.105
0
ΠΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
12.508
0
0
12.508
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1990
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638
7.9
2.97
0