ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
46.234
0
0
46.234
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1986
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.116
8
9.5
3.184
9.133
ΚΑΣΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
46.224
0
0
46.224
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1970
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.859
2.264
4.537
8.377
4.348
2.633
2.65
2.316
1.878
2.024
2.204
9.133
ΒΕΝΤΖΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
41.405
0
0
41.405
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1985
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.648
7.9
7.933
0
9.2
2.59
9.133
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
40.139
0
0
40.139
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1982
5.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.436
1.87
8.253
8.267
9.633
2.727
2.953
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
37.504
0
0
37.504
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1980
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.784
6.633
8
9.5
2.487
9.1
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
36.389
0
0
36.389
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1979
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.355
6.633
8
9.2
2.067
9.133
ΚΟΠΑΡΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
26.859
0
0
26.859
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1983
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
5.667
1.913
9.633
2.713
0
ΓΑΛΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
24.242
0
0
24.242
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1972
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.548
2.664
9.6
3.404
1.026
ΣΤΑΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
23.835
0
0
23.835
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
6.335
0
ΣΑΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΔΙ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
23.023
0
0
23.023
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1977
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
8.377
9.2
2.11
0.849
ΜΠΕΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
20.356
0
0
20.356
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1993
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.633
2.756
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
19.5
0
0
19.5
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
0
0
9.633
9.867
0
ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
17.033
0
0
17.033
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
9.2
0
0
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
9.134
0
0
9.134
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1980
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
0
2.324
2.307
2.384
ΨΕΙΜΑΔΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8.279
0
0
8.279
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.727
2.753
0
0
2.799
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
6.368
0
0
6.368
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1986
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.074
5.849
6.132
4.674
8.798
0.472
9.633
2.736
0
ΠΑΦΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
5.609
0
0
5.609
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1982
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
2.487
ΤΣΙΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
3.648
0
0
3.648
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
0
0
1.256
0.695
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.99
0
0
1.99
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0