ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
65.541
0
0
65.541
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1973
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.624
3.062
5.907
7.6
8.133
8.133
7.967
9.6
3.382
9.133
ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
50.358
0
0
50.358
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
8.167
3.576
9.1
7.867
9.467
2.915
0
ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
49.467
0
0
49.467
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1981
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.083
8.884
7.967
9.633
9.767
9.133
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
48.994
0
0
48.994
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1989
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.153
2.77
3.148
3.13
3.13
6.333
3.293
7.033
2.29
9.633
3.547
2.533
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
42.554
0
0
42.554
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.109
7.895
7.933
2.573
2.916
9.667
3.461
0
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
37.748
0
0
37.748
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1968
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
8
7.8
7.9
2.324
9.133
ΧΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
35
0
0
35
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1983
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.267
9.167
0
9.133
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
29.204
0
0
29.204
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1992
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.401
1.87
7.5
8
9.433
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
28.153
0
0
28.153
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1980
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.967
9.633
2.153
0
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
27.332
0
0
27.332
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8
9.2
2.599
0
ΚΑΡΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
25.416
0
0
25.416
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1987
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
2.47
9.633
2.376
1.904
ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
24.44
0
0
24.44
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1983
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1.63
9.633
2.964
3.213
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
22.168
0
0
22.168
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.133
2.633
2.601
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
20.096
0
0
20.096
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
3.122
3.208
0
9.5
0
0
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
15.583
0
0
15.583
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
1.072
3.696
2.813
2.856
0
2.316
0
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
15.097
0
0
15.097
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.213
6.5
2.384
0
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.171
0
0
9.171
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.031
4.031
0
4.228
4.28
8.033
7.967
9.6
3.002
0
ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
6.544
0
0
6.544
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
2.247
2.127
0
ΚΑΛΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
6.324
0
0
6.324
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.324
0
ΑΝΤΥΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
1.329
0
0
1.329
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/1995
9.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.329
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
0.223
0
0
0.223
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
33.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
2.461
7.707
7.867
9.5
2.822
0