ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΑΑΚ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
27.163
0
0
27.163
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.847
3.105
2.11
7.867
2.101
9.133
ΜΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
36.679
0
0
36.679
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1992
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.228
0
0
3.945
8
9.2
2.273
9.033
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
29.087
0
0
29.087
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/08/1980
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8
9.633
2.513
1.141
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
28.809
0
0
28.809
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
7.967
9.633
2.218
1.858
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΑΝ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
23.616
0
0
23.616
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
1.664
0
7.967
9.6
2.936
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
3.096
0
0
3.096
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1983
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
1.827
0