ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
56.176
0
0
56.176
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1981
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.187
8.2
8.9
8.189
9.667
9.9
9.133
ΜΠΑΤΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
55.435
0
0
55.435
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1984
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.101
8.167
8.5
8
9.667
9.867
9.133
ΚΑΠΠΑ
ΚΟΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
53.1
0
0
53.1
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.267
8
9.633
9.867
9.133
ΓΚΟΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
52.271
0
0
52.271
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1975
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.356
9.314
8
7.767
9.7
9.133
ΖΑΒΕΡΔΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
47.767
0
0
47.767
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.2
8
9.6
9.867
9.133
ΛΙΑΠΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
46.26
0
0
46.26
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1985
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.393
8.6
8
9.667
8.467
9.133
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.899
0
0
45.899
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.033
8.6
8
9.667
8.467
9.133
ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
45.706
0
0
45.706
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1976
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.002
3.293
4.057
8
9.633
8.5
9.221
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
44.309
0
0
44.309
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/1977
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.587
8
8.6
8.656
0
8.367
9.1
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
44.184
0
0
44.184
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.558
2.127
8
9.633
9.733
9.133
ΚΟΥΤΛΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΤΑΡΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
43.577
0
0
43.577
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.244
3.482
3.465
8
9.633
8.467
9.286
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΓΡΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
43.343
0
0
43.343
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1978
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.268
4.468
2.487
2.573
3.079
6.833
3.035
8.467
9.133
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
43.096
0
0
43.096
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
7.833
9.6
8.598
9.232
ΛΗΜΝΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
42.829
0
0
42.829
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.887
2.744
3.465
8
9.633
8.467
8.633
ΤΖΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
39.79
0
0
39.79
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.715
8.967
2.341
9.167
8.467
9.133
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
39.357
0
0
39.357
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.441
8.533
2.058
8
7.867
2.324
9.133
ΤΥΜΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.952
0
0
34.952
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1982
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.468
2.642
2.479
3.122
6.833
3.013
3.262
9.133
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
29.984
0
0
29.984
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.384
9.1
ΚΕΛΕΣΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
25.672
0
0
25.672
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1965
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
8.333
6.352
2.101
7.9
0
0
ΤΣΙΑΠΟΥ- ΠΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
25.423
0
0
25.423
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1969
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.268
3.319
2.53
2.573
2.153
6.833
1.527
3.221
0
ΛΥΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΝΙ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
24.885
0
0
24.885
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1994
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
8.233
8.352
0
0
0
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΦΥΣΕΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΑΠΗ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.437
0
0
23.437
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1974
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.015
4.348
4.288
8
0
2.642
2.144
ΤΖΙΤΖΙΚΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.225
0
0
23.225
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1970
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
9.288
8
0
2.747
0
ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
23.045
0
0
23.045
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
3.937
6.833
9.633
0
0
ΜΠΡΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.828
0
0
21.828
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.809
3.423
7.667
2.796
9.1
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.378
0
0
21.378
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.882
6.833
0
0
9.133
ΜΗΤΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
21.219
0
0
21.219
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1997
9.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.133
2.256
9.667
2.53
0
ΠΟΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
19
0
0
19
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27.829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
1.895
7.967
9.6
9.867
9.133
ΤΟΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
18.48
0
0
18.48
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1977
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
7.867
1.347
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
17.202
0
0
17.202
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1977
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.612
8
0
2.59
0
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΥΜΕΩ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
16.706
0
0
16.706
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1985
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.015
3.002
3.722
7.967
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
15.046
0
0
15.046
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
9.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767
3.542
4.005
9.5
3.219
2.547
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
14.321
0
0
14.321
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
8.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.321
8
0
0
0
ΓΕΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
12.437
0
0
12.437
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1976
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
5.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.624
3.079
6.833
2.17
3.297
0
ΠΑΛΙΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.649
0
0
11.649
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
3.808
0
2.936
2.264
ΜΠΟΣΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΥΦΩ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.72
0
0
10.72
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1984
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.436
3.088
3.07
2.127
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.642
0
0
10.642
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.642
8
0
0
0
0
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.301
0
0
10.301
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
0.635
0
0
0
ΨΑΛΤΙΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΚΡΑ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
10.235
0
0
10.235
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
2.401
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.734
0
0
9.734
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.033
5.763
0
1.938
0
0
0
ΣΤΑΘΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΕΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.648
0
0
9.648
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.113
1.93
1.775
0
0
ΜΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.588
0
0
9.588
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.328
6.261
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
9.528
0
0
9.528
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1979
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.293
2.256
1.672
2.307
0
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.791
0
0
8.791
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.034
1.484
0
0
2.273
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΩΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.739
0
0
8.739
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1971
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.187
2.504
2.547
1.501
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.678
0
0
8.678
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0.412
0
0
0
ΜΠΟΪΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.267
0
0
8.267
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1988
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
ΣΟΚΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.165
0
0
8.165
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.319
2.316
2.53
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
8.13
0
0
8.13
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.242
0
0
0
2.178
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.833
0
0
7.833
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.393
0
0
7.393
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1975
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.036
2.118
0
2.238
0
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
7.161
0
0
7.161
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.201
3.13
2.83
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.664
0
0
6.664
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.396
3.268
0
0
0
ΛΑΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
6.233
0
0
6.233
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
1.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.906
0
0
5.906
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.6
0
1.672
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.815
0
0
5.815
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.268
0
0
2.547
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.547
0
0
5.547
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
4.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.921
5.662
2.796
0.069
ΜΠΟΥΝΤΙΟ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.503
0
0
5.503
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.921
1.386
0
2.196
0
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.455
0
0
5.455
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.564
2.89
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
5.309
0
0
5.309
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.118
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΘΕΟΔ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.923
0
0
4.923
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.088
1.835
0
0
0
ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.846
0
0
4.846
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.552
3.293
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
4.245
0
0
4.245
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.847
1.398
0
0
0
ΛΕΝΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.997
0
0
3.997
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1996
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.341
1.655
0
0
ΚΑΙΣΙΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.491
0
0
3.491
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
0
0
0
0
ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.379
0
0
3.379
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.921
0
1.458
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΣΠΥΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.293
0
0
3.293
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1984
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.293
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.225
0
0
3.225
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
9.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.225
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
3.216
0
0
3.216
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1988
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.216
0
0
0
0
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΝΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.976
0
0
2.976
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1985
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.976
0
0
0
0
ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.925
0
0
2.925
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.925
0
0
0
0
ΜΙΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.633
0
0
2.633
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.633
0
0
0
0
0
ΦΥΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.341
0
0
2.341
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.952
0
1.389
0
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2.213
0
0
2.213
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.213
0
0
0
0
ΠΛΙΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.921
0
0
1.921
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.921
0
0
0
0
ΑΚΡΙΒΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.63
0
0
1.63
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
1.475
0
0
1.475
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.475
0
0
0
0
0
ΔΑΛΙΣΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕ01.17
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
0.229
0
0
0.229
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1996
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
2.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.796
0
0
0
0
0