ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΟΦΦΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.5
0
0
24.5
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
2.274
7.326
9.133
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.577
0
0
22.577
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.723
6.221
8.633
ΚΑΚΚΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.1
0
0
18.1
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
4.967
8.2
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.616
0
0
21.616
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
1.394
2.674
3.603
3.954
9.133
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.87
3.87
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.554
0
0
3.554
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.211
1.143
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
131.367
0
0
131.367
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1982
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΞΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
80.325
0
0
80.325
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
7.45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.025
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
65.8
0
0
65.8
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
65.756
0
0
65.756
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1994
7.32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
61.58
0
0
61.58
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
8.3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΛΟΧΑΙΤΗΣ
ΡΟΔΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.133
0
0
47.133
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
ΧΑΣΑΝΑΓΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.633
0
0
46.633
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.367
0
0
46.367
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.737
7.07
0
36.667
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.72
0
0
41.72
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
ΑΡΚΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.169
0
0
41.169
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.377
10.96
0
27.417
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.909
0
0
0
0
0
0
5.314
4.309
4.434
3.177
6.274
ΠΟΡΦΥΡΗ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.267
0
0
38.267
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
ΣΕΦΕΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.053
11.72
3
21.333
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.886
1.714
7.6
8.133
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36
0
0
36
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΓΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.392
0
0
35.392
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1979
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.397
1.029
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.324
0
0
34.324
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.69
8.434
18.2
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.624
10.21
0
23.414
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1991
8.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
2.994
2.206
2.629
3.394
3.714
2.354
2.706
2.171
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.301
0
0
33.301
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.914
0
0
3.474
6.833
6.567
2.194
2.42
6.898
ΚΑΣΣΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.59
2.69
0
29.9
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.292
5.31
0.645
26.337
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
0
0
4.326
1.737
6.32
5.526
3.354
ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.276
11.46
0.985
19.831
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2
1.12
2.56
3.531
5.069
4.271
ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.272
12.26
1.645
18.367
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5.747
2.3
0
1.886
0
0
0
2.834
ΔΗΜΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.807
11.78
2.02
18.007
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.794
3.223
0
ΚΟΥΚΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.664
15.05
2.22
14.394
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
3.954
4.626
3.563
ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.304
12.78
1.285
17.239
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
1.6
0
0
0
3.314
2.72
0.571
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.3
14.35
2.33
14.62
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2.674
0
3.826
1.12
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.104
11.79
0
19.314
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.629
5.526
5.551
4.809
ΠΕΝΤΕΔΕΚΑ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.872
11.78
0
19.092
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
0
0
2.183
3.451
3.849
1.143
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.846
4.61
2.205
24.031
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
2.651
4.069
6.857
7.883
ΠΡΑΣΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.707
11.4
0
19.307
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.067
1.04
ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.544
9.86
2.75
17.934
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.758
0
0
3.933
0
0
0
1.897
2.56
2.66
3.126
ΦΑΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.535
12.04
1.175
17.32
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.126
4.806
4.171
4.503
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.344
12.8
2.595
14.949
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
1.577
3.12
2.663
2.423
4.274
ΤΣΙΤΣΕΡΔΩΝΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.19
9.55
0
20.64
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
6.137
6.389
3.086
ΚΟΛΛΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30
0
0
30
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΤΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.852
12.79
2.535
14.527
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0
1.867
0
0
0
2.109
0
0
3.103
3.649
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.625
0
2.375
27.25
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.583
ΚΟΥΤΡΙΚΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.15
14.6
3.91
10.64
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
2.217
4.777
0
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.841
5.07
0
23.771
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
5.486
9.897
7.429
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.726
9.04
0
19.686
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5.8
6.5
2.486
2.9
ΜΑΣΤΡΑΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.411
14.72
0
13.691
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.137
1.646
2.194
3.749
2.251
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΡΗΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.394
13.07
2.58
12.744
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
1.76
8.767
ΒΟΙΒΟΝΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΥΓΕΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.966
11.22
0
16.746
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
3.474
ΚΑΛΙΩΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.95
15.06
0
12.89
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
1.943
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.849
15.53
3.735
8.584
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0
0
3.467
0
1.143
0
0
0
0
0
2.02
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.789
9.78
2.22
15.789
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.623
3.537
5.371
2.126
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.621
11.27
0
16.351
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
3.634
3.337
4.009
2.263
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.509
12
0
15.509
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.377
3.234
5.303
2.594
ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.236
1.66
1.91
23.666
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.606
2.674
4.909
4.46
7.017
ΓΡΑΒΒΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.109
14.43
0
12.679
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.503
0.297
6.333
0
0
2.546
0
ΒΑΚΑΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.1
0
0
27.1
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
7.667
5.6
0
0
8.267
0
0
0
0
ΠΡΑΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.914
0
0
26.914
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.914
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.704
13.24
0.61
12.854
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.571
6.043
2.251
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.682
5.85
2.205
18.627
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1991
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
0
0
0
3.451
3.917
2.091
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.51
5.66
1.41
19.44
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
2.046
6.331
4.114
3.52
ΜΠΑΤΣΙΛΑ
ΦΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.457
12.73
2.47
11.257
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1990
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
4.046
0
0
1.269
0.686
1.623
0
0.903
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.314
4.81
2.97
18.534
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
2.354
4.851
5.149
5.049
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.244
7.89
0
18.354
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.851
3.326
4.994
3.143
ΧΑΤΖΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.063
15.64
0
10.423
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.931
4.206
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.042
12.39
2.375
11.277
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.754
5.78
1.12
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.979
14.32
2.55
9.109
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
5.463
2.126
ΜΑΡΓΟΥΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.922
5.87
1.72
18.332
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1990
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0.64
0.503
0
0.823
0
2.034
2.511
2.454
ΒΑΡΟΥΔΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.714
9.16
0
16.554
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
5.267
0
2.354
ΔΟΜΠΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.639
7.51
0
18.129
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
3.714
0
2.4
4.794
1.131
0
0
0.526
0
2.409
2.4
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.63
13.84
2.91
8.88
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.946
3.791
1.143
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.627
5.67
0
19.957
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
9.167
7.933
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.589
0
0
25.589
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.349
8.823
11.417
ΜΑΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.316
7.08
0
18.236
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
5.396
6.004
5.327
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.263
0
0
25.263
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
4.72
4.903
4.549
6.68
2.96
ΚΟΥΤΕΤΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.186
0
0
25.186
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
8.3
9.754
4.091
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.082
14.52
3.11
7.452
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.186
6.267
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.837
13.61
3.33
7.897
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.663
2.971
1.051
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.806
4.29
0
20.516
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
2.223
2.26
7.967
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.79
0
3.205
21.585
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.833
0
1.006
0.434
2.217
1.211
3.406
3.277
8.2
ΜΑΛΙΑΣΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.717
3.34
0
21.377
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.703
5.686
5.509
3.2
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.681
8.96
1.69
14.031
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
3.586
6.206
2.937
ΚΥΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.574
12.94
1.02
10.614
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.434
1.977
4.694
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.529
10.94
0
13.589
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
0
0
0
0
0
1.554
2.809
0.526
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.46
10.44
0
14.02
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.794
5.006
5.186
0.571
ΞΑΝΘΙΩΤΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.163
10.68
0
13.483
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
3.543
0
0
1.806
0
0
2.146
1.783
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.141
0
0
24.141
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.134
9.73
1.41
12.994
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.674
3.909
4.091
0.457
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.084
12.08
2.095
9.909
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
2.149
2.709
1.257
ΠΟΥΛΗΜΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.042
9.55
0
14.492
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
6.667
0
0
3.026
0
ΜΑΤΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.011
7.66
0
16.351
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
1.623
2.617
4.057
4.134
2.994
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.843
0
0
23.843
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1998
5.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.189
3.383
13.066
2.194
ΖΑΡΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.836
12.57
0
11.266
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.766
4.031
1.406
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.833
0
0
23.833
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
5.98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΒΕΣΣΑΛΩΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.77
14.52
2.77
6.48
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
3.343
ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.738
11.85
3.205
8.683
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
7.3
ΟΤΖΑΚΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.622
14.48
2.925
6.217
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0.891
2.366
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.521
0
0
23.521
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.286
3.451
5.417
9.367
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.511
14.01
3.41
6.091
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.086
2.103
0.891
ΔΕΛΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.448
15.23
2.675
5.543
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
2.56
ΔΟΥΣΜΑΝΗ
ΓΚΟΛΦΩ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.351
13.46
1.86
8.031
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
2.469
2.946
0
ΚΑΤΣΙΑΝΗ
ΗΡΩΔΙΑΔΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.347
15.24
2.61
5.497
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.309
ΔΕΓΑΪΤΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.344
15.71
0
7.634
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1998
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.189
3.097
ΜΠΟΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.336
10.13
1.315
11.891
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
8.6
ΤΡΙΧΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.254
0
0
23.254
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.254
ΔΗΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.196
13.69
0.535
8.971
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
2.423
3.954
0
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.113
13.66
0
9.453
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
1.623
0
0
2
0
1.029
1.869
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.102
0
0
23.102
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.086
10.96
0
12.126
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
0
1.463
0.869
2.251
0.549
0
2.96
ΤΕΡΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.053
9.29
3
10.763
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
3.131
4.729
1.714
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
23.023
0
0
23.023
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.062
0
0
0
0
0
3.294
8.3
ΓΚΑΝΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.986
14.86
0
8.126
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
2.183
2.651
0
0
0
0
0
1.097
0
0
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΗΣΑΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.951
7.31
2.455
13.186
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
1.451
3.189
5.494
2.286
ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.945
3.56
0
19.385
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.967
0
3.367
6.874
1.577
0
0
0
0
1.6
0
ΚΑΝΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.919
15.64
3.19
4.089
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.28
2.191
0
ΤΥΡΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.833
1.63
0
21.203
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.4
0.754
2.651
3.349
0
0.891
1.806
0
2.914
0.983
3.1
0
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.825
2.59
1.235
19
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
4.983
5.823
6.674
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.803
21
1.3
0.503
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΚΛΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.78
11.62
1.08
10.08
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.874
2.697
3.211
1.154
ΧΑΡΧΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.741
2.03
0
20.711
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
0
2.514
5.723
4.36
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.719
8.13
0.36
14.229
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
5.029
4.103
2.56
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.7
0
0
22.7
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.68
12.66
0
10.02
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
2.377
1.737
3.563
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.678
0
0
22.678
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
6.78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΝΟΥΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.666
7.18
0
15.486
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
2.674
2.914
2.663
1.394
2.343
2.366
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.588
0
3.425
19.163
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.057
4.206
5.109
5.14
ΚΟΓΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.584
12.84
2.41
7.334
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
5.471
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.536
13.9
0.625
8.011
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
3.04
1.76
1.463
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.469
11.66
0.455
10.354
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.789
0
0
2.149
1.371
1.874
0
0
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.37
13.97
0
8.4
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.709
0
0
1.76
2.011
0
0
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.354
15.34
2.845
4.169
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.651
1.963
0.937
ΔΑΒΑΚΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΔΙΚΑΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.331
13.51
1.095
7.726
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1997
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.406
2.629
1.737
ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.324
12.05
0.94
9.334
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.829
4.557
1.166
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.229
8.98
1.895
11.354
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
1.6
1.234
2.274
2.686
0.994
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.208
0
0
22.208
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.211
1.097
ΤΖΙΩΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.131
10.71
3.33
8.091
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.337
1.463
ΜΠΟΥΖΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.126
5.14
2.235
14.751
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
8.789
3.494
ΤΣΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.076
11.01
1.535
9.531
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.131
3.36
1.189
ΟΥΖΟΥΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.004
4.65
3.205
14.149
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
6.034
5.726
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.917
0
0
21.917
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
3.726
4.431
7.154
4.457
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΤΑΡΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.897
7.25
2.33
12.317
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
0.229
0
0
0
1.28
1.269
2.903
1.737
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.87
9.19
2.44
10.24
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0.96
5.166
1.943
ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.803
12.76
2.94
6.103
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.069
1.874
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΡΙΠ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.766
0.99
1.47
19.306
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.926
0
0
4.829
4.183
1.691
2.054
1.623
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.716
2.36
2.8
16.556
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
1.691
3.099
4.329
4.889
ΚΟΡΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.703
0
0
21.703
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.903
0
0
0
7.933
0
0
6.867
0
0
0
0
ΣΩΠΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.695
12.73
2.645
6.32
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
1.086
2.983
1.006
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΕΛΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.646
10.8
0
10.846
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
1.303
3.566
3.749
0
ΛΕΝΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.638
0
0
21.638
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.306
8.8
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.568
0
0
21.568
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
6.019
8.2
0
6.891
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.551
0
0
21.551
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
4
2.789
3.097
5.403
4.789
ΓΑΡΝΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.531
0
0
21.531
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.867
7.933
4.7
0
0
1.563
0
3.163
2.306
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.504
13.64
0.675
7.189
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
2.971
2.857
0
ΜΑΝΩΛΙΑΚΗ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.481
13.69
2.845
4.946
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.814
3.131
ΡΟΝΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.474
0
0
21.474
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0
6.7
0
0
6.8
0.731
2.08
2.74
1.291
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.431
0
0
21.431
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
2.926
4.377
3.189
5.8
4.306
ΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.361
0
0
21.361
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.349
3.66
0
17.689
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.811
4.629
5.371
2.329
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.333
0
0
21.333
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.88
8.933
1.406
0
0
0
2.16
1.954
0
ΓΚΟΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.311
0
0
21.311
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
6.472
3.38
3.878
0
0
0
0
2.534
2.28
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.249
13.18
2.035
6.034
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.794
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.21
12.06
1.25
7.9
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΝΤΑΒΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.174
0
0
21.174
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.234
6.503
0
0.926
0
0
0
0
0
4.343
5.026
1.143
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.135
12.96
2.895
5.28
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.903
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.109
0
0
21.109
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.64
4.411
5.006
5.577
2.583
ΜΠΟΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.105
4.13
2.94
14.035
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
8.767
2.583
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.083
0
0
21.083
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1977
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
4.069
0
0
0
2.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
2.354
2.16
2.126
4.671
1.749
ΡΑΓΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.075
13.48
2.955
4.64
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.056
17.32
0.125
3.611
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.023
0
0
21.023
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1997
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
4.034
5.497
6.646
2.88
ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.013
12.31
1.8
6.903
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.52
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.99
10.11
0
10.88
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.383
3.406
1.006
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΑΙΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.983
0
0
20.983
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.194
0.571
0
0
2.789
4.491
4.08
0.857
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.96
0
0
20.96
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1999
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.474
5.657
4.983
4.88
ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.955
0
0
20.955
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0
7.867
2.386
3.396
2.61
ΝΑΣΑΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.95
5.26
0
15.69
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.89
1.96
3.37
5.31
ΚΑΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.949
0
0
20.949
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.606
7.554
6.789
ΣΑΝΤΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.899
0
0
20.899
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.485
0
1.166
0
2.983
2.971
3.017
3.28
2.997
ΔΕΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.857
0
0
20.857
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1992
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
3.874
1.44
0.366
1.691
1.029
1.566
5.177
2.629
ΖΗΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.836
14.38
2.25
4.206
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.549
0
ΒΑΓΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤA
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.818
14.64
2.235
3.943
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
1.726
0.434
1.6
0
ΡΕΒΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.783
0
0
20.783
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
7.35
9.1
ΠΕΤΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.76
0
0
20.76
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
6.32
8.177
4.206
ΜΑΝΘΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.74
0
0
20.74
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.029
1.726
3.211
2.811
3.051
2.077
2.514
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.664
5.79
2.8
12.074
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1998
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
2.114
4.943
1.497
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.661
8.46
1.55
10.651
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.863
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.627
0
0
20.627
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
1.943
6.667
1.451
1.463
2.823
5.183
ΖΗΣΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.625
14.58
2.205
3.84
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
1.554
0
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.619
0
0
20.619
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
0
0
3.002
4.72
0
0
1.714
1.657
2.149
2.903
3.091
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.604
0
0
20.604
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.175
6.377
0
0
0
0
0
0
2.74
4.311
ΧΑΛΔΟΥΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.575
12.34
3.235
5
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
1.36
ΖΑΡΑΒΕΛΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.572
0
0
20.572
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
0
0
4.867
1.12
0
2.331
2.954
ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.556
16.03
0
4.526
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.143
1.234
0.96
ΑΣΗΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.503
0
0
20.503
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.474
1.989
4.297
4.617
4.857
ΠΡΕΝΤΖΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.501
5.89
0
14.611
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.011
4.411
3.034
3.177
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.484
0
0
20.484
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.651
0
0
4.8
0
0
1.326
2.74
ΜΑΛΑΜΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.483
0
0
20.483
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
5.6
0
0
0
0
0
0
5.494
0
0
3.12
3
ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.478
10.36
1.02
9.098
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.851
5.567
ΤΡΟΦΙΜΕΝΚΟ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΒΑΛΕΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.474
0
0
20.474
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1998
8.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
3.6
3.154
2.846
2.034
2.903
3.103
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.446
7.42
0
13.026
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.354
3.84
1.051
1.257
2.283
0
ΦΛΟΥΣΚΟΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.406
5.09
1.925
13.391
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.28
1.326
5.371
4.18
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.406
13.94
2.36
4.106
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
3.055
0
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.389
9.71
2.05
8.629
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1998
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0.983
0.891
2.469
2.366
1.051
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ
ΚΥΡΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.322
15.46
3.285
1.577
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1995
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.32
12.16
0
8.16
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.16
ΕΡΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.318
15.5
0.875
3.943
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
0.366
ΛΕΓΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.317
0
0
20.317
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.194
5.267
1.749
4.57
4.697
ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.309
0
0
20.309
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.28
2.217
2.651
3.223
5.451
3.771
ΜΙΚΡΟΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.301
15.81
2.985
1.506
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1995
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.506
0
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.246
14.82
3.3
2.126
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.6
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.242
0
0
20.242
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1991
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.191
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
0
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.201
11.56
1.91
6.731
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
2.309
0.686
1.44
0.571
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.2
0
0
20.2
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.333
5.724
1.703
0
0
0
0
0
0
1.714
0.629
6.097
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.191
16.42
2.72
1.051
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΑΠΤΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.189
3.7
0
16.489
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
1.84
2.994
7.506
2.537
ΚΛΕΙΣΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.102
14.43
3.455
2.217
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
ΓΚΛΑΒΑ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.081
0
0
20.081
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
3.389
3.131
0
0
3.858
0
1.006
3.866
3.14
ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.04
4.1
0
15.94
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
3.177
2.914
2.9
2.56
1.486
ΤΣΙΡΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.035
0
0
20.035
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1999
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
9.467
0.537
5.369
ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.019
11.48
3.69
4.849
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.551
0.297
ΤΣΑΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20
12.01
2.47
5.52
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
2.469
2.229
ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
7.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.992
0
0
19.992
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
2.274
0.343
2.309
8.433
ΔΕΜΙΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.979
8.23
0
11.749
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
2.72
4.651
1.2
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.937
0
0
19.937
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
0
0
0
5.762
0
0
6.667
1.303
2.171
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.936
0
0
19.936
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
4.783
4.839
4.549
4.509
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.936
7.42
1.75
10.766
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
2.377
4.834
1.92
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.93
19.93
0
0
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.885
10.17
0.395
9.32
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
0
0
0
0
0.709
1.006
1.989
2.263
2.954
ΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.885
11.87
1.535
6.48
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
3.04
1.006
ΔΑΡΟΥΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.877
0
0
19.877
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
2.823
5.2
0
0
2.454
0
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.857
0
0
19.857
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1988
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
3.12
0
0
1.657
2.923
2.134
2.423
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.823
7.88
0
11.943
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
3.406
3.531
1.817
ΜΠΙΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.791
0
0
19.791
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.514
0.994
0
2.754
2.537
4.677
2.411
2.703
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.786
12.94
0
6.846
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.12
1.429
1.28
2.56
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.757
0
1.52
18.237
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
2.743
3.589
1.76
2.694
6.411
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.729
4.7
1.895
13.134
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
2.069
3.309
6.214
0
ΚΑΜΠΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.667
0
0
19.667
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.663
7.08
3.16
9.423
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1997
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0.869
0
0
2.08
3.994
2.331
ΓΚΡΙΝΙΑ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.66
6.94
0
12.72
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.651
1.874
1.097
1.051
0
1.794
2.377
0.594
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.656
0
0
19.656
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1990
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
1.233
0
0
0
0
0.411
0.617
2.069
3.083
2.843
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.644
0
0
19.644
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
4.133
0
2.297
2.309
1.371
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.634
14.72
0
4.914
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.28
0.96
1.166
ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.627
11.65
0
7.977
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
2.149
2.937
1.737
ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.616
14.53
0
5.086
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
0
0
0
0
0
0
0
0.309
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.589
16.12
2.875
0.594
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.589
10.16
0
9.429
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
2.754
2.903
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.575
0
2.455
17.12
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
9.006
5.92
ΖΥΡΝΟΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.574
0
2.16
17.414
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.074
4.503
0
3.837
0
ΔΟΥΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΛΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.538
15.26
3.455
0.823
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΠΕΤΡΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.537
0
0
19.537
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
6.678
6.269
0.857
ΦΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.535
0
2.3
17.235
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
6.567
1.68
2.251
2.446
3.16
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.498
0
0
19.498
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
1.863
8.8
0
3.769
0
0
0
0
ΒΑΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.496
15.05
0
4.446
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.28
0.926
1.006
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.474
6.88
2.72
9.874
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.366
4.509
ΖΕΡΒΑ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.473
11.13
0
8.343
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.234
1.28
3.554
1.086
ΓΩΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.468
13.13
2.955
3.383
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.143
ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.465
5.16
0.705
13.6
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1991
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
4.926
0
0
0
1.691
1.817
1.897
1.714
ΜΑΝΘΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.444
0
0
19.444
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.3
2.034
0.343
ΑΖΕΛΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.443
6.46
2.16
10.823
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0.937
4.377
2.16
2.377
ΧΟΥΡΔΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.424
18.51
0
0.914
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
0.274
0
0
ΜΠΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.41
17.05
2.36
0
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.391
0
0
19.391
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
3.726
4.869
5.643
2.24
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.377
0
0
19.377
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1989
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3.417
3.486
4.474
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.375
9.83
0.985
8.56
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1995
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
2.126
2.069
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.371
10.16
0
9.211
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
2.24
2.583
0.503
2.697
0
ΚΟΚΕΛΙΔΟΥ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.351
12.53
3.05
3.771
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0.846
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.339
14.25
3.535
1.554
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.284
5.03
1.8
12.454
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.857
1.92
3.334
2.949
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ
ΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.27
2.14
0
17.13
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
2.146
2.854
2.863
ΜΠΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.241
15.04
2.91
1.291
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
ΚΑΝΑΒΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.236
11.21
2.315
5.711
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.577
2.831
0
ΤΗΛΙΓΑΔΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.221
13.71
3.3
2.211
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1996
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.211
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.189
0
0
19.189
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1992
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
0
0
0
3.154
6.5
9.1
ΚΕΣΣΕΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.17
11.52
2.05
5.6
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
2.183
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.156
11.23
3.08
4.846
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.503
2.217
0.983
ΣΚΟΡΔΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.149
12.65
0
6.499
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.634
0
ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.137
0
0
19.137
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
0
0
1.131
0.48
0.343
1.303
1.109
3.263
2.809
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.115
13.54
3.095
2.48
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1997
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
1.463
ΒΑΒΑΛΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.113
15.75
2.86
0.503
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
ΣΕΡΜΠΙΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.1
0
0
19.1
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.714
4.686
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.09
11.97
0
7.12
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
2.046
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.083
11.27
0.33
7.483
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.446
2.263
0
1.791
0
ΠΕΠΕ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.075
14.71
2.125
2.24
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0.503
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.07
13.63
0
5.44
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.697
1.531
ΚΑΝΛΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.066
11.14
1.035
6.891
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
3.44
0
ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.055
0
0
19.055
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
8.679
9.233
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΒΑΣΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.054
15.13
2.69
1.234
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1995
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
ΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.036
14.33
3.44
1.266
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.266
0
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.036
8.99
0
10.046
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
2.4
1.989
2.24
2.24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.017
12.24
0
6.777
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1999
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.086
ΣΛΑΜΠΕΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.006
12.28
2.8
3.926
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0.937
ΡΙΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.961
7.11
0
11.851
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
2.389
2.857
0
1.634
0
1.589
0
ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.96
7.76
0
11.2
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.629
2.423
5.577
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.942
5.08
0
13.862
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
1.76
1.886
0.983
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.913
0
0
18.913
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.167
0.48
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.887
0
2.19
16.697
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.303
5.806
4.869
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.867
0
0
18.867
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
9.633
0
0
ΚΑΤΣΙΚΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.793
15.26
0.47
3.063
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.757
4.74
0
14.017
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
0
0
0
0
2.446
2.263
2.686
0.823
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.756
0
0
18.756
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1983
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
1.086
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
0
4.1
5.1
3.467
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.745
10.94
2.845
4.96
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.514
1.463
ΧΑΡΙΔΗ
ΜΑΤΙΛΝΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.717
0
0
18.717
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.434
4.503
5.14
4.011
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.71
15.67
0
3.04
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
1.143
1.28
0
0
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.698
0
0
18.698
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
2.931
8.933
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.672
0
0
18.672
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
2.423
1.051
1.646
2.629
1.211
2.217
2.534
2.494
ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.671
0
0
18.671
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
1.84
3.2
2.057
2.937
3.863
4.031
ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
ΤΖΟΒΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.658
13.33
2.425
2.903
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.097
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.64
0
0
18.64
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
2.64
3.109
2.526
3.971
3.686
0
ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.636
15.64
2.47
0.526
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.629
0
0
18.629
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0.503
0
2.217
3.36
2.217
3.349
3.874
1.554
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.624
14.26
1.375
2.989
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
0
0.526
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.599
10.13
0
8.469
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.16
0.469
ΦΟΥΛΙΔΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.551
10.54
0
8.011
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.326
2.263
3.257
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.548
0
0
18.548
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
2.714
8.667
ΚΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.539
13.78
0.565
4.194
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
1.531
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.512
0
0
18.512
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
0
4.9
2.077
2.869
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΙΒΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.51
13.31
0
5.2
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.011
1.314
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.491
3.68
0
14.811
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
4.537
3.006
2.697
2.537
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.475
16.49
1.985
0
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.46
10.32
2.22
5.92
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.377
2.011
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.46
11.9
0
6.56
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.726
1.577
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.434
0
0
18.434
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2000
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
4.16
5.2
2.857
3.223
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.429
7.96
3.36
7.109
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
3.68
2.811
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.426
8.85
3.05
6.526
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.44
1.051
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.416
12.79
2.095
3.531
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.371
0.549
1.154
ΠΟΥΓΟΥΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.4
12.88
0
5.52
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
0.697
2.366
ΛΙΟΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.381
13.49
0
4.891
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.92
1.12
ΠΑΤΕΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.37
3.49
2.16
12.72
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.8
5.04
2.72
ΚΟΡΟΒΕΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.366
0
0
18.366
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
2.583
3.531
2.091
4.4
3.074
ΝΙΞΑΡΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.349
0
0
18.349
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1995
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.406
3.086
5.983
2.491
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.303
10.92
0
7.383
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0.709
4.514
1.771
0
0
ΚΑΡΤΣΙΟΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.301
15.81
0
2.491
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0.663
0.571
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.279
7.22
2.845
8.214
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.691
0
3.643
0
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.265
0
0
18.265
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
1.371
1.086
2.606
3.017
0.891
2.294
2.989
2.377
ΓΡΑΦΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.256
14.31
1.455
2.491
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0.571
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.207
12.07
0
6.137
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.606
1.166
ΚΟΙΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.206
0
0
18.206
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1991
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4.64
0
0
0
1.463
3.634
4.731
1.737
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.2
15.48
2.72
0
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΠΟΥΡΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.19
10.29
0
7.9
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.147
0
0
18.147
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
7.7
9.167
ΚΥΔΩΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.125
9.45
3.08
5.595
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
4.467
ΓΟΥΓΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.116
15.11
0
3.006
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1996
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΙΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.111
0
0
18.111
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1992
9.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.52
3.463
0
2.194
2.886
4.449
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.11
0
0
18.11
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.618
0
0.914
0.937
1.28
2.457
1.646
3.257
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.108
11.43
1.455
5.223
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
2.4
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.076
8.03
0
10.046
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.303
3.429
2.88
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.04
15.29
2.75
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.033
0
0
18.033
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1981
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.014
8.74
0
9.274
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
1.737
1.291
0
0
0.811
1.52
0.789
0
ΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.011
0
0
18.011
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.52
3.143
3.943
4.137
1.509
ΨΑΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.011
0
0
18.011
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
8.2
2.511
0
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.966
14.33
0.47
3.166
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1996
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.023
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.941
0
0
17.941
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.467
1.474
ΜΠΙΓΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.917
8.47
0.41
9.037
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
1.897
1.44
0
ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.915
14.68
3.235
0
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.907
9.01
0
8.897
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1992
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
4.04
2.057
0.971
ΜΠΙΡΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.896
0
1.11
16.786
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1994
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.994
4.537
4.683
3.269
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.891
0
0
17.891
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1990
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.303
0
0
0
0
0
3.006
0
2.403
1.863
3.317
ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.869
0
0
17.869
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
8.167
0
0
0
1.769
ΔΟΥΚΑ
ΑΓΑΘΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.863
0
0
17.863
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.137
2.914
2.937
5.12
2.971
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.851
13.68
0
4.171
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.589
1.143
ΚΟΥΒΑ
ΑΡΓΥΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.831
14.7
2.08
1.051
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΔΗΛΕ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.829
14.64
0
3.189
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
1.154
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.821
8.83
0
8.991
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.634
2.683
0.571
ΤΑΤΑΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.794
0
0
17.794
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1993
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.274
3.154
4.606
4.16
ΚΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.757
0
0
17.757
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
2.697
6.02
2.24
ΓΚΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.754
0
0
17.754
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1993
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.806
3.783
1.349
5.869
1.669
ΛΑΜΠΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.753
13.89
0
3.863
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.84
0.674
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ
ΣΥΡΑΓΩ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.736
13.67
2.815
1.251
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251
0
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.73
14.79
2.94
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.717
6.3
0
11.417
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
0
2.423
0.457
3.177
1.371
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.708
0
0
17.708
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
0
0
0
0
0
0
2.951
2.389
3.034
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.68
12.56
0
5.12
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.92
1.211
1.143
ΜΠΙΧΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.678
12.46
2.535
2.683
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
1.12
ΔΙΑΛΥΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.67
12.47
0
5.2
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.28
0.937
1.177
0.526
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.67
8.63
0
9.04
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0.88
1.509
1.794
2.789
1.691
ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.601
2.87
0
14.731
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
4.846
2.949
2.971
ΠΑΛΙΑΤΣΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.58
11.98
2
3.6
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.68
0
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.577
0
0
17.577
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
2.3
0
0
3.154
2.317
3.56
4.146
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.564
13.92
2.41
1.234
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΔΕΔΙΚΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.536
0
0
17.536
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
1.897
4.526
2.08
ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.531
13.31
3.33
0.891
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
ΝΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.519
4.5
0
13.019
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
4.366
7.933
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.507
4.66
1.83
11.017
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
6.857
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.477
0
0.16
17.317
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0.571
0
0
0
3.543
0.206
0
5
1.257
2.011
1.886
1.757
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.471
9.31
0
8.161
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0.594
ΠΕΔΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.469
10.11
2.41
4.949
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
2.251
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.469
0
0
17.469
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΠΟΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.46
12.82
0
4.64
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.766
ΓΙΑΛΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.416
15.39
1.455
0.571
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.408
0
0
17.408
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0
6.931
1.006
2.56
2.969
2.331
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.403
0
0
17.403
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
5.733
0
2.033
0
0
0
0
0
0.503
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.396
15.27
0
2.126
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
ΨΑΘΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.387
0
0
17.387
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/08/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
0
7.544
3
0.64
0
0
0
0
2.554
0.549
ΒΛΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.385
9.79
2.375
5.22
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.777
1.28
2.249
0
ΣΥΡΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.383
0
0
17.383
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
5.44
2.08
0
0
0
1.051
2.606
2.811
1.646
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ ΣΟΥΖΑΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.375
14.64
2.735
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.368
0
0
17.368
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
0
0
0
0
1.371
1.463
9.133
ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.353
12.83
0
4.523
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.466
0.617
0.96
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.349
0
0
17.349
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1996
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.491
2.537
3.177
5.143
2.949
ΨΩΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΑΒΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.329
6.7
0
10.629
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.966
4.663
ΚΑΤΣΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.32
0.34
0
16.98
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
2.503
7.506
3.566
ΜΠΙΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.319
14.83
0.66
1.829
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.257
0
ΚΩΛΕΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.311
0
0
17.311
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1990
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
0
2.171
0
0
0.457
0
0
0.663
2.789
1.897
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.28
0
0
17.28
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
3.771
2.446
5.486
2.011
ΛΑΖΑΡΙΩΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.273
14.62
1.27
1.383
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0.389
ΒΑΣΑΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.245
3.43
1.315
12.5
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
2.766
2.857
5.06
0
ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.225
0
0.55
16.675
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.086
0
0
1.006
5.767
0
2.103
2.714
0
ΔΕΜΠΟΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.214
0
0
17.214
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2000
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
7.383
8.3
ΤΣΙΩΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.211
0
0.91
16.301
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
2.954
2.411
2.569
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.205
0
0
17.205
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.405
8.8
ΓΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.194
0
0
17.194
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
2.903
1.771
2.503
2.103
2.509
1.989
ΚΟΤΤΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.184
15.71
0
1.474
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0.583
0.549
ΛΥΧΝΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.164
11.73
1.205
4.229
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.469
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.16
15.14
2.02
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.15
15.87
0
1.28
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.663
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.131
0
0
17.131
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
3.749
4.023
2.594
2.194
2.263
ΤΣΙΑΓΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.099
11.41
3.22
2.469
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.594
0.571
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.069
9.18
2.815
5.074
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
0
0.674
0.869
2.091
1.097
ΜΠΑΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.056
14.34
0.91
1.806
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
ΑΜΟΝΑΧΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.023
7.8
0
9.223
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.326
2.286
2.491
1.474
0
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.015
9.96
0.175
6.88
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
2.651
1.92
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.013
4.48
0.27
12.263
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0.663
1.817
1.863
3.6
2.446
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.003
0
0
17.003
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.703
1.989
1.783
5.517
3.143
ΔΡΑΝΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17
0
0
17
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.996
4.73
0.52
11.746
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1997
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.143
1.863
3.28
3.494
1.189
ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΧΑΡΙΣ
ΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.98
8.98
0
8
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.975
13.03
3.065
0.88
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.975
13.19
3.785
0
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΗ
ΔΑΝΑΗ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.965
0
0
16.965
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1991
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
4.682
4.829
0
0
0
0
0
1.723
2.48
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΙΤΣΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.962
0
0
16.962
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.471
7.233
0
0
0
0
1.257
2
ΣΙΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.959
11.11
2.955
2.894
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΤΙΜΟΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.955
5.39
2.845
8.72
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.389
1.874
1.989
ΣΙΝΑΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.954
10.04
0
6.914
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.246
1.223
0.549
ΔΑΛΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.929
8.96
2.955
5.014
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.903
0.891
ΖΕΡΔΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.917
11.34
0
5.577
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.537
1.76
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.915
12.72
0.035
4.16
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1999
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
1.943
0.549
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.897
0
0
16.897
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
1.017
0.72
0
3.646
3.551
3.163
1.897
ΚΟΥΒΡΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.887
11.79
2.86
2.237
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.237
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.862
0
0
16.862
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.663
3.633
0
0
0.343
2.217
2.023
0.983
0
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΟΥΣΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.856
0
0.845
16.011
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
3.086
0
1.371
0
2.137
4.514
3.017
ΚΑΡΒΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.849
9.47
1.985
5.394
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
3.406
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.83
4.91
0
11.92
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
5.029
5.486
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.817
0
0
16.817
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2.103
3.211
1.109
2.697
5.766
1.051
ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.811
13.84
0
2.971
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
1.211
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.806
4.44
0
12.366
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1996
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
3.6
3.84
1.897
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΙΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.805
14.91
1.895
0
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.798
12.27
1.785
2.743
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.257
0.48
ΓΟΥΤΑΚΟΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.797
0
0
16.797
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.663
0
2.9
6.503
2.24
ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.794
12.52
0
4.274
453
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.286
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.78
16.78
0
0
454
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.774
13.12
2.625
1.029
455
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.503
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.765
16.39
0.375
0
456
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1990
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΡΗ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.731
0
0
16.731
457
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.669
0
0
5.074
4.983
ΑΓΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.714
7.22
0
9.494
458
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.971
3.234
2.1
0
0
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.696
0
0
16.696
459
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
6.365
4.034
0
0
0
0
1.166
3.006
0.64
ΒΑΚΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.681
4.59
0
12.091
460
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.966
4.526
2.229
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.636
14.83
0
1.806
461
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.629
15.6
0
1.029
462
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΚΕΤΖΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.625
14.06
2.565
0
463
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.617
0
0
16.617
464
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1998
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
6.206
4.811
2.206
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.611
14.49
1.55
0.571
465
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.609
12.69
2.845
1.074
466
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
ΠΛΑΤΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16.604
13.36
1.61
1.634
467
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2002
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0