ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΚΑΚΟΔΕΙΠΝΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.983
0
0
17.983
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.85
9.133
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.1
0
0
14.1
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
9.133
ΘΕΙΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.778
0
0
26.778
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.111
6.6
4.967
9.1
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.788
0
0
20.788
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.086
5.596
9.1
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.158
0
0
18.158
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
6.739
9.133
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
17.683
4.94
0
12.743
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.72
3.977
1.714
ΔΑΝΔΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.4
0
0
14.4
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.467
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
12.62
12.62
0
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1992
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4.46
4.46
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1990
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4.377
0
0
4.377
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
0.434
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛA
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
2.023
0
0
2.023
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
1.669
0
0
1.669
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
0.64
0
0
0.64
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΓΚΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
79.944
0
0
79.944
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
ΣΙΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
63.225
17.65
0
45.575
15
36.442
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.343
6.851
7.733
9.2
7.314
9.133
ΜΠΟΥΖΕΡ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
58.67
12.72
0
45.95
16
37.047
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.251
8.212
8.343
9.2
6.04
8.903
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
55.909
0
0
55.909
17
37.709
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1987
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.633
7.867
9.167
4.509
18.2
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
55.417
0
0
55.417
18
37.283
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.712
5.68
4.064
4.416
0
0
0
0
0
0
2.56
2.183
0
0
0
0
3.269
8
3.4
18.133
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
54.911
0
0
54.911
19
33.506
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1996
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.767
12.844
7.473
18.193
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
52.615
0
0
52.615
20
30.321
477
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
3.463
0
2.034
8.006
18.4
11.476
9.133
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
51.238
0
0
51.238
21
33.971
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1985
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.733
8.533
6.056
2.949
17.267
ΚΟΡΡΕΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.955
0
0
49.955
22
36.407
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
8.48
7.733
9.633
11.176
10.807
ΔΗΜΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
49.895
0
0
49.895
23
31.709
450
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1999
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.767
18.333
6.409
9.02
ΝΑΤΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.707
0.67
0
49.037
24
33.666
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.533
9.2
6.966
15.371
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
49.651
3.66
0
45.991
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
3.84
7.686
8.233
5.866
17.16
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
48.137
0
0
48.137
26
37.164
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
6.767
8.602
8.209
8.56
8.733
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.757
0
0
47.757
27
30.624
468
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1986
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
6.8
5.267
4.623
6.734
17.133
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.382
10.36
0
37.022
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1989
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
8.467
8.264
6.6
4.363
8.3
ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.38
0
0
47.38
29
38.246
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1993
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
3.634
9.133
8.533
9.667
6.913
9.133
ΤΖΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
47.33
0
0
47.33
30
38.476
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
7.8
8.467
8.5
6.243
8.853
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
47.283
0
0
47.283
31
37.99
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2
9.067
8.533
9.6
4.59
9.293
ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
47.031
0
0
47.031
32
38.431
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1983
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.867
8.467
9.133
3.397
8.6
ΠΑΠΑΛΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.95
1.81
0
45.14
33
36.507
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0
0
0
0
0
9.1
8.533
9.633
2.64
8.633
ΟΒΑΛΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣ
ΠΑΝΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
46.806
0
0
46.806
34
34.093
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.467
9.6
11.193
8.813
ΚΟΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
46.56
0
0
46.56
35
37.927
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.504
1.28
0
2.823
0
1.28
1.2
0
2.377
0
0.331
3.531
3.863
8
9.2
2.537
8.633
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.42
0
0
46.42
36
37.787
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
9.067
8.467
9.5
3.32
8.633
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
46.397
0
0
46.397
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
1.783
7.767
19.267
5.856
8.993
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.352
0
0
46.352
38
37.719
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1990
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
3.223
8.7
8.5
9.633
6.28
8.633
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.344
0
0
46.344
39
37.711
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.814
8
6.833
7.663
8.633
ΣΑΚΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.298
0
0
46.298
40
37.631
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9.167
8.5
9.633
3.331
8.667
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.284
0
0
46.284
41
37.651
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1985
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
0
0
0
0
8.8
5.3
8.533
7.9
2.911
8.633
ΔΡΟΥΓΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
46.281
0
0
46.281
42
37.654
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
5.766
0
0
0.32
6.349
8
0
4.896
8.267
3.097
8.627
ΤΑΡΑΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
46.274
0
0
46.274
43
37.641
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1987
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.535
8.433
8.233
4.506
8.633
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
45.998
0
0
45.998
44
37.365
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.703
8.5
8.433
9.6
5.129
8.633
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.917
0
0
45.917
45
37.284
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1986
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
7.137
8.023
6.96
7.897
8.633
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.911
0
0
45.911
46
36.998
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9.067
8.533
7.9
4.531
8.913
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.796
0
0
45.796
47
37.63
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
6.088
7.343
5.696
3.017
8.2
6.371
8.167
ΓΚΑΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.751
0
0
45.751
48
37.418
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0
0
7.4
8.367
8.5
9.2
3.186
8.333
ΓΑΛΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
45.728
0
0
45.728
49
36.594
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1987
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.733
8.533
8.233
3.694
9.133
ΑΛΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.663
0
0
45.663
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1997
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8.533
9.5
3.02
16.81
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.526
0
0
45.526
51
36.746
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.811
3.2
0
0
0
0
0
8.433
8.084
8.457
3.634
8.78
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.414
0
0
45.414
52
37
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1986
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
7.948
8.172
8.343
5.237
8.414
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.405
0
0
45.405
53
36.805
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
8.927
9.084
9.5
6.243
8.6
ΚΥΡΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.394
0
0
45.394
54
36.761
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/1986
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.667
8.533
8.233
3.594
8.633
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
45.213
0
0
45.213
55
36.547
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.5
8.5
9.467
3.08
8.667
ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
45.204
0
0
45.204
56
36.571
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1986
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.011
7.533
6.833
8.616
8.233
3.16
8.633
ΜΟΝΤΖΟΛΗ
ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
45.203
0
0
45.203
57
36.603
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1987
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.433
8.433
9.133
3.603
8.6
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΘΕΩΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
45.04
0
0
45.04
58
36.38
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1988
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.233
7.867
9.2
7.713
8.66
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
45.031
0
0
45.031
59
36.397
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0
0
0
0.229
0.651
3.703
8.6
8.5
6.957
5.026
8.633
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
45.016
0
0
45.016
60
36.383
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1986
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.8
8.5
9.6
2.983
8.633
ΚΑΡΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.903
0
0
44.903
61
35.97
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
8.9
8.467
9.467
4.17
8.933
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.863
0
0
44.863
62
36.996
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1983
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
5.367
1.269
7.4
0
8.5
8
3.094
7.867
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.803
5.74
0
39.063
63
30.463
474
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
6.8
4.779
9.367
9.163
8.6
ΜΗΛΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.621
0
0
44.621
64
35.954
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.367
8.533
8.233
3.154
8.667
ΛΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.542
0
0
44.542
65
35.549
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
9.067
8.533
9.5
5.883
8.993
ΑΚΡΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.474
0
0
44.474
66
35.761
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
9.767
7.833
9.133
6.25
8.713
ΛΕΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
44.446
0
0
44.446
67
35.879
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.014
8.7
8.533
7.9
2.731
8.567
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
44.296
0
0
44.296
68
35.706
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1991
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.711
7.66
7.767
7.9
6.669
8.59
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
44.278
0
0
44.278
69
35.645
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1988
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
7.433
8.4
7.867
9.133
2.491
8.633
ΓΚΙΠΥΡΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
44.276
0
0
44.276
70
35.976
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.667
8
8
8.267
3.403
8.3
ΚΟΝΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.253
0
0
44.253
71
35.953
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
7.533
8
8
8
3.414
8.3
ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ
ΙΟΥΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
44.143
0
0
44.143
72
35.236
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
9.667
8.467
9.5
6.197
8.907
ΝΙΑΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
44.123
0
0
44.123
73
35.823
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
7.533
8.467
8
7.9
3.511
8.3
ΑΒΕΝΤΙΣΙΑΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.959
14.12
0
29.839
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1987
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
7.867
7.9
3.126
2.08
ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.878
0
0
43.878
75
35.245
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1985
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.467
8.241
7.9
3.237
8.633
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
43.793
0
0
43.793
76
35.16
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.533
8.467
9.2
2.56
8.633
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.786
0
0
43.786
77
34.746
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1985
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
0
0
0
8.492
8.533
8
7.823
9.04
ΜΠΛΑΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.721
0
0
43.721
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.867
2.469
8.691
16.328
ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.677
0
0
43.677
79
35.81
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1993
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.067
8.9
8.467
9.467
5.91
7.867
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
43.573
0
0
43.573
80
35.273
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1985
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
0
0
0
0
6.833
8.5
8.2
3.34
8.3
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.531
0
0
43.531
81
34.857
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.133
8.533
9.2
2.457
8.673
ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.52
0
0
43.52
82
35.22
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
0
0.08
0
0
7.533
8.433
8.705
4.137
6.206
8.3
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.501
0
0
43.501
83
34.868
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1996
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
4.183
0.937
0.389
8.4
8.233
3.526
8.633
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
43.411
0
0
43.411
84
34.94
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1985
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
7.267
7.733
8.354
3.416
7.644
8.471
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.341
0
0
43.341
85
34.708
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
7.7
8.533
7.9
3.374
8.633
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΩΤΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
43.339
5.08
0
38.259
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
7.967
7.833
6.839
4.874
8.277
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.275
9.1
0.41
33.765
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1989
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.521
8.164
4.371
5.894
7.814
ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.173
0
0
43.173
88
34.54
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.7
7.867
9.133
2.24
8.633
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.169
0
0
43.169
89
34.535
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.754
5.726
8.98
9.167
3.023
8.633
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.157
0
0
43.157
90
34.243
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1987
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
7.567
7.867
9.6
7.039
8.913
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.079
0
0
43.079
91
34.479
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
7.232
8.309
7.465
4.24
8.6
ΚΑΣΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.027
0
0
43.027
92
34.347
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
8.867
8.434
7.789
8.846
8.68
ΚΟΥΚΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
43.003
0
0
43.003
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.543
8.967
0
3.189
3.509
0
8.367
7.867
0
2.857
2.877
ΧΑΛΚΙΑΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.937
0
0
42.937
94
35.013
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1984
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
7.7
8.467
8.671
8.233
0
7.924
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.833
0
0
42.833
95
34.233
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.267
8.5
9.167
3.3
8.6
ΤΙΝΕΛΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.79
0
0
42.79
96
34.403
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1988
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.117
9.3
7.743
9.2
2.043
8.387
ΝΤΟΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.773
0
0
42.773
97
34.173
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1986
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
6.157
8.833
8
7.034
2.937
8.6
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.724
0
0
42.724
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1986
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
5.069
8.367
8
2.274
2.751
14.069
ΒΙΔΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.613
0
0
42.613
99
34.863
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.663
9.167
8.433
9.6
0
7.75
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.539
0
0
42.539
100
34.762
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1985
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0.091
4.457
8.652
8.458
5.349
5.983
7.777
ΠΑΛΟΥΜΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
42.503
12.81
0
29.693
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.04
7.219
8.215
5.493
3.726
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.468
8.1
0
34.368
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1993
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
1.143
0.617
8.933
7.8
8.2
0
6.394
ΒΡΥΩΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.444
0
0
42.444
103
33.491
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.593
8.48
7.789
8.629
8.953
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
42.421
0
0
42.421
104
34.121
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1980
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.644
8
8.2
1.577
8.3
ΠΕΔΕΚΙΔΟΥ ΜΑΝΔ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.362
0
0
42.362
105
34.162
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1986
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.773
8.367
8.467
8.267
3.289
8.2
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.254
0
0
42.254
106
33.271
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.991
9.5
5.88
8.983
ΣΙΓΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.165
0
0
42.165
107
33.964
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1987
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0.503
2.08
8
0.8
8.377
9.167
3.231
8.201
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
42.12
0
0
42.12
108
33.127
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.5
9.6
6.66
8.993
ΓΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
42.113
0
0
42.113
109
34.247
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1985
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8.033
8
8
2.68
7.867
ΨΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.909
0
0
41.909
110
33.609
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
8.133
8.212
8.554
3.309
8.3
ΣΕΙΝΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
41.876
7.67
0
34.206
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1988
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.467
4.6
4.523
7.983
ΓΑΡΔΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.674
0
0
41.674
112
33.041
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
5.167
7.343
7.967
8.233
2.96
8.633
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
41.612
0
0
41.612
113
33.43
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
7.767
8.2
8.563
8.183
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.528
0
0
41.528
114
33.328
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1986
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.074
0
0
0
0
0
4.743
6.867
7.867
8
0.777
8.2
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.509
0
0
41.509
115
32.909
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.474
9.2
8.5
8.3
4.291
8.6
ΜΥΡΩΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.34
0
0
41.34
116
33.04
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1986
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
7.533
7.462
8
6.159
2.823
8.3
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.331
0
0
41.331
117
33.031
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1989
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
0
0
0
0
8.833
8.5
9.667
2.946
8.3
ΑΒΟΥΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
41.292
0
0
41.292
118
32.672
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
7.8
9.133
6.539
8.62
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.981
0
0
40.981
119
33.123
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1987
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.771
8
5.867
4.686
7.858
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.617
0
0
40.617
120
32.017
444
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
6.8
8.433
2.969
6.849
8.6
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.43
0
0
40.43
121
32.01
445
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1988
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.703
7.904
7.867
5.127
5.41
8.42
ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.368
8.28
0
32.088
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.263
6.206
16.533
0
2.651
ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.366
0
0
40.366
123
31.572
454
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.411
4.423
1.909
0
0
0
1.669
2.331
0
8.127
4.377
5.326
8.793
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.318
0
0
40.318
124
31.598
451
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1990
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.149
7.637
7.867
2.44
8.506
8.72
ΧΑΧΟΛΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
40.194
0
0
40.194
125
32.141
442
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1988
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
6.667
7.967
7.9
3.074
8.053
ΠΑΧΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
40.047
0
0
40.047
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.633
4.307
10.433
8.94
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
40.038
0
0
40.038
127
31.738
449
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.617
8.833
7.702
8.083
2.503
8.3
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
40.015
0
0
40.015
128
31.408
457
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.727
8.4
8.429
6.853
8.607
ΜΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.837
11.1
0
28.737
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1993
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
3.291
6.44
5.794
6.063
4.691
ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΖΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
39.809
12.77
0.61
26.429
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4.937
2.24
6.394
5.857
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.76
0
0
39.76
131
31.16
460
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1986
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.661
8.209
5.557
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.672
0
0
39.672
132
32.618
438
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
2.377
0
0.743
1.051
0
3.68
6.933
9.2
7.181
7.054
ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.616
0
0
39.616
133
30.886
465
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1998
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.533
9.6
4.786
8.73
ΜΑΜΑΤΣΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.559
0
0
39.559
134
30.952
464
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5.038
0
0
7.867
7.9
5.147
8.607
ΝΙΚΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.398
0
0
39.398
135
30.514
471
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
6.315
7.733
6.457
8.02
8.883
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.253
7.56
0
31.693
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.148
4.549
5.2
6.074
7.723
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.233
9.38
0
29.853
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1986
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
7.733
7.867
0
1.806
4.814
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.207
0
0
39.207
138
30.581
469
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2000
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.767
8.2
6.114
8.626
ΤΣΙΩΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
39.198
0
0
39.198
139
31.331
458
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
7.245
8
5.829
2.991
7.867
ΚΥΒΕΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.97
0
0
38.97
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1985
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
6.305
4.023
3.246
0.811
2.194
0
0
0
15.333
2.617
3.343
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
38.773
0
0
38.773
141
31.487
455
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.533
8
3.657
4.763
7.287
ΡΑΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.681
0
0
38.681
142
30.481
472
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0
0
2.743
6.116
7.833
8.2
5.051
8.2
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.641
0
0
38.641
143
31.582
453
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1985
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
7.7
7.626
7.833
2.103
4.434
7.059
ΤΣΙΡΟΦΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.638
0
0
38.638
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.954
9.058
8.774
7.337
8.6
ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.514
0
0
38.514
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
7.8
7.867
6.534
8.547
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.463
0
0
38.463
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.744
4.56
0
0
0
0.686
0
0
0
0
0
0
6.667
6.957
4.486
4.191
7.172
ΒΑΚΚΑ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.364
0
0
38.364
147
30.864
466
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
0
7.033
6.833
8
4.1
2.886
7.5
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΩΓΚΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
38.151
0
0
38.151
148
30.125
482
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1992
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.331
1.44
0
0
3.383
1.977
8.6
7.799
1.943
8.027
ΣΑΛΑΒΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.14
0
0
38.14
149
30.083
484
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
4.766
3.977
5.349
6.726
6.751
8.057
ΜΑΦΡΕΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
38.01
0
0
38.01
150
30.414
475
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.497
8.833
7.867
8.2
2.806
7.595
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.973
0
0
37.973
151
30.562
470
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.848
8.114
8.546
3.509
2.546
7.411
ΓΡΗΠΙΝΙΩΤΗ
ΡΑΛΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.932
0
0
37.932
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
7.044
8.433
4.1
2.889
8.3
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.926
10.19
0
27.736
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
7.033
7.733
0
2.446
3.257
ΒΑΡΔΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.914
0
0
37.914
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.803
4.16
8.344
9.2
3.217
8.19
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
37.911
0
0
37.911
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
8.4
8.467
5.233
6.06
8.3
ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.898
0
0
37.898
156
30.851
467
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
5.031
8.6
7.867
7.056
0
7.047
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.623
9.55
0
28.073
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.02
9.151
10.301
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.593
2.09
0
35.503
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.903
4.469
4.366
4.137
9.371
8.931
ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
37.516
10.78
0
26.736
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
7.9
8.674
8.116
ΣΙΜΟΡΕΛΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
37.309
0
0
37.309
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
8.733
8.467
4.846
4.08
8.2
ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.941
0
0
36.941
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1986
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
7.133
8
3.667
3.657
7.217
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.883
0
0
36.883
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.406
6.633
8.467
2.263
5.814
8.3
ΜΠΕΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
36.74
0
0
36.74
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
7.633
9.133
6.44
8.567
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.612
0
0
36.612
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1984
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.583
7.967
7.867
0
7.036
8.16
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.576
0
0
36.576
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1987
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
6.833
8
2.614
4.4
7.729
ΧΑΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.552
0
0
36.552
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.867
3.01
9.136
8.507
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.539
0
0
36.539
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
7.867
9.167
6.214
8.424
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.371
0
0
36.371
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.19
6.964
8.469
2.889
3.414
7.447
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.286
0
0
36.286
169
30.323
476
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
7.133
8.4
8.367
3.817
5.963
ΚΟΥΤΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
36.258
0
0
36.258
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
6.467
1.691
2.217
16.691
7.9
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.22
0
0
36.22
171
30.473
473
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.446
2.983
0
0
8.367
4.033
8.233
2.411
5.747
ΔΟΥΒΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
36.133
0
0
36.133
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
7.953
7.429
9.026
8.183
ΧΑΤΖΗΧΗΔΙΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
36.058
0
0
36.058
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1987
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767
0
0
0
0
0
6.904
7.927
5.12
6.269
8.072
ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.989
0
0.01
35.979
174
32.333
440
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1990
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.914
8.627
7.867
6.994
7.074
3.646
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.943
16.12
0
19.823
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.1
7.91
7.67
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.466
6.89
0
28.576
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
35.441
0
0
35.441
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1986
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
7.633
5.886
7.719
6.503
ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.348
7.06
0
28.288
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
7.908
6.086
5.691
6.489
ΜΙΖΕΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.182
0
0
35.182
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1991
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.617
7.633
8.2
5.931
8.8
ΛΕΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΠΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.162
8.65
0
26.512
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
7.908
3.2
8.23
5.06
ΜΕΛΙΔΩΝΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.118
13.01
0
22.108
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1996
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.273
2.72
7
5.074
3.04
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
35.077
0
0
35.077
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.833
4.126
6.44
8.411
ΠΑΠΠΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
34.938
0
0
34.938
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.933
8.467
0
3.271
7.767
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.933
0
0
34.933
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.767
2.743
7.709
8.215
ΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.898
0
0
34.898
185
30.227
479
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
5.681
9.013
2.78
4.286
4.671
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
34.873
0
0
34.873
186
31.183
459
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.267
4.7
0
7.767
9.6
6.85
3.69
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
34.867
0
0
34.867
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1983
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.2
9.5
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΔΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.549
9.31
0
25.239
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
8
1.406
0
ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.488
4.03
0
30.458
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
8.233
8.401
4.49
3.357
5.52
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.439
0
0
34.439
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1987
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7.1
8
3.557
2.331
6.451
ΒΟΥΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΩΓΡΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.382
8.82
0
25.562
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
8.2
5.074
4.654
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.375
0
0
34.375
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1995
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
2.834
6.367
7.867
7.867
3.206
5.367
ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.345
0
0
34.345
193
31.865
448
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
9.3
7.833
9.2
3.474
2.48
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.341
0
0
34.341
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1990
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.099
2.69
6.949
7.703
ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.205
0
0
34.205
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
7.867
9.167
7.319
6.356
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.06
0
0
34.06
196
30.15
481
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
5.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
7.367
7.867
5.33
3.22
3.91
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
34.032
5.06
0
28.972
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.734
8.467
0
6.469
5.303
ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.961
0
0
33.961
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1988
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
0
0.937
3.96
7.301
8.5
2.366
3.463
5.366
ΚΟΛΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.733
0
0
33.733
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/1994
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.8
8.167
3.376
6.424
ΤΣΙΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.668
0
0
33.668
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1986
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
8.182
9.133
5.477
8.499
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
33.453
0
0
33.453
201
33.453
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
3.657
5.966
0
1.897
8.333
9.1
0
0
0
0
ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.373
0
0
33.373
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1987
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0.8
0
0
6.567
7.867
7.9
2.766
4.903
ΒΡΕΝΤΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.178
0
0
33.178
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.96
7.233
3.406
5.44
7.384
7.589
ΛΑΒΙΔΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.168
0
0
33.168
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
7.867
9.2
6.957
6.07
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.163
0
0
33.163
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
3.611
4.16
8.447
3.943
5.151
6.948
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
33.141
0
0
33.141
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.233
0
0
0
0
0
0
7.3
6.9
8.633
0
2.103
5.971
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.035
0
0
33.035
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
5.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7.733
8.671
2.823
3.109
3.166
ΚΟΤΣΑΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.912
0
0
32.912
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
1.349
5.467
7.833
5.667
6.28
5.929
ΑΡΤΕΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.87
12.05
0
20.82
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1987
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.651
8.6
0
2.957
1.669
3.943
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.712
0
0
32.712
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
8.9
8.718
5.1
3.063
5.343
ΚΟΛΕΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.547
11.85
0
20.697
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.48
0
0
1.76
1.874
0
3.691
2.194
1.051
4.96
ΓΚΟΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.533
15.55
0
16.983
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1998
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.577
3.017
2.629
4.286
2.651
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.451
0
0
32.451
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
4.126
3.749
5.3
5.453
5.691
6.91
ΖΩΤΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.251
0
0
32.251
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1988
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.406
8.98
4.103
4.034
4.385
ΦΡΑΓΓΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.19
12.44
0
19.75
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.517
1.711
0.754
ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΛΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.163
0
0
32.163
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
2.034
3.234
4.594
6.069
5.311
4.686
5.949
ΜΕΙΜΑΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
32.161
9.05
0.705
22.406
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
7.8
9.6
2.103
0
ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
32.067
0
0
32.067
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.2
16
0
5.367
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
31.798
0
0
31.798
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.097
1.749
7.733
2.62
7.896
5.703
ΤΗΓΑΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.774
16.14
0
15.634
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
4.251
4.777
3.634
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.728
0
0
31.728
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1985
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.567
7.6
0
7.789
6.921
ΛΑΖΙΔΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.659
0
0
31.659
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1987
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
7.133
7.967
1.669
3.509
3.949
ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.533
5.2
0
26.333
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
7.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.344
8.45
0.725
22.169
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.651
4.069
4.937
5.769
2.731
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.245
0
0
31.245
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
8.267
7.742
2.4
4.64
4.763
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.217
11.99
0
19.227
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1984
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
2.537
2.149
4.9
3.074
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.171
0
0
31.171
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.3
9.6
6.994
3.934
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
31.148
12.11
0
19.038
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1986
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
3.12
2.24
3.554
3.257
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
31.096
6.09
0
25.006
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.143
3.44
6.48
4.914
3.029
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΠΕΛΟΨ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
31.007
0
0
31.007
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1986
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
7.1
8
0
3.211
5.462
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30.919
7.8
0
23.119
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
4.709
4.606
4.797
3.574
ΜΙΣΕΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.624
0
0
30.624
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
0
1.371
1.177
0.766
7.867
6.54
6.726
4.531
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.586
3.73
0
26.856
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1993
6.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.501
3.25
0
27.251
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.417
0.823
7.709
3.989
6.3
3.723
ΜΕΝΤΖΑΛΗΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.459
8.52
0.765
21.174
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1986
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
3.177
2.697
1.749
5.051
ΛΕΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.314
0
0
30.314
236
30.314
478
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
7.533
7.625
8.533
2.329
3.609
0
ΝΤΟΛΚΕΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.298
2.72
0
27.578
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
7.885
5.763
6.297
6.227
ΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.277
0
0
30.277
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.6
9.6
6.666
3.76
ΓΚΕΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.252
2.19
0
28.062
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
5.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
8.984
8.735
5.914
2.166
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
30.223
0
0
30.223
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
4.96
4.354
7.363
5.546
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.164
3.3
0
26.864
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
9.133
8.633
0
1.6
4.331
ΛΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
30.011
0
0
30.011
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1986
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
6.133
8
0
4.034
4.611
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΑΓΛΑΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.933
2.39
0
27.543
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
2.994
5.177
4.617
8.187
ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.854
7.82
0
22.034
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
4.514
5.497
5.451
3.017
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.815
11.26
0
18.555
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
6.227
3.591
5.651
1.257
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.674
0
0
29.674
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.633
5.842
3.014
3.26
ΚΟΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.62
14.02
0
15.6
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
4.651
5.52
2.309
ΠΑΠΑΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.609
14.62
0
14.989
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
5.434
3.291
2.709
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.551
11.6
0
17.951
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
1.154
3.909
4.366
3.783
3.517
0.8
ΓΚΟΡΙΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.483
0
0
29.483
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1992
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
0
0
0
0
0
2.914
7.733
4.189
2.53
6.997
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.339
0
0
29.339
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1975
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.941
7.7
8.5
8
0
2.849
0.846
ΑΤΣΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.287
14.11
0
15.177
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1993
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
3.954
5.029
3.086
ΑΔΑΜΑΡΕΤΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.241
13.35
0
15.891
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
6.269
5.611
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.187
0
0
29.187
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
5.726
5.646
6.443
5.006
ΑΛΕΥΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
29.036
0
0
29.036
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.433
2.571
3.634
6.383
6.203
4.251
ΑΨΕΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.894
5.51
0
23.384
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.707
0
0
0
0
0
0
3.167
8.233
0
2.671
2.606
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.885
0
1.21
27.675
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1985
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.55
5.889
3.314
7.043
2.88
ΤΣΑΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.829
0
0
28.829
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
4.697
2.857
4.917
6.243
6.594
ΜΑΝΩΛΗ
ΑΓΟΡΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.761
0
0
28.761
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1984
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
6.126
8.967
2.149
1.669
4.523
4.071
ΔΡΟΣΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.729
3.89
0
24.839
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
1.356
1.886
3.177
3.04
4.991
6.411
2.331
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
28.709
0
0
28.709
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
6.533
5.3
2.874
2.726
4.909
ΡΟΥΣΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.687
0
0
28.687
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.933
0
0
0
0
5.233
8.6
2.594
8.2
2.126
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.669
15.06
1.48
12.129
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1984
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.977
1.349
2.937
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
28.591
0
0
28.591
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.467
2.023
5.423
4.011
ΓΚΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.561
0
0
28.561
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.109
3.303
3.897
7.149
6.209
6.279
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.559
0
0
28.559
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1986
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
9.233
0
0
0.891
5.837
2.411
2.466
4.22
ΠΑΜΠΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.542
0
0.685
27.857
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
3.714
4.194
6.651
8.269
4.023
ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.401
9.67
0
18.731
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
1.726
5.231
5.249
4.731
ΣΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.359
0
0
28.359
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
6.9
9.633
6.773
4.024
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
28.255
0
0
28.255
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.772
5.326
5.097
5.049
6.011
ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.162
7.37
0
20.792
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.767
0
2.766
1.76
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.123
0
0
28.123
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.006
6.201
8.5
8.233
1.966
0.137
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.12
0
0
28.12
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1990
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.491
5.678
2.16
7.277
7.839
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
28.013
4
0.53
23.483
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
8.194
8.5
0
1.897
2.514
ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.975
0
0
27.975
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
0
0
0
8.467
0.96
0.549
9.133
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.947
5.2
0
22.747
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1994
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0.777
3.131
6.92
5.551
ΜΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.927
12.49
0
15.437
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2000
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.554
4.983
5.209
ΦΑΣΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.918
0
0
27.918
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.395
6.633
5.067
3.131
4.009
3.683
ΣΛΗΤΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.873
0
0
27.873
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
7.553
4.377
5.36
5.989
3.634
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.788
0
0
27.788
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1988
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
7.133
7.567
0
4.16
3.994
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.753
6.13
0
21.623
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.411
3.154
5.691
4.8
3.086
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.552
9.56
0
17.992
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
0
0
8.167
1.851
2.943
2.711
2.126
ΜΟΥΡΧΩΤΑ
ΝΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.505
0
0
27.505
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
8.4
8.4
5.133
2.36
2.526
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.406
0
0
27.406
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.417
5.28
6.034
4.674
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.394
10.97
1.075
15.349
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.891
6.006
4.451
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.291
0
0
27.291
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.5
8.3
1.737
2.423
5.4
ΤΟΜΠΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
27.241
6.25
0
20.991
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
3.36
3.771
3.406
4.034
4.626
ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.172
0
0
27.172
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1986
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
6.8
7.733
0
2.571
2.834
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.134
0
0
27.134
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1987
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8
3.667
2.614
4.02
ΔΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.123
0
0
27.123
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1990
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.251
7.017
8
1.829
3.603
2.423
ΣΕΦΕΡΗ
ΖΩΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.08
0
0
27.08
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
16.4
2.98
0.1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
27.066
0
0
27.066
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1987
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0
7.533
7.833
8.533
0
0
2.583
ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
27.054
2.54
0
24.514
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.4
0
3.351
4.163
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.915
0
0
26.915
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.894
0
0
26.894
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.2
5.943
5.251
ΛΑΝΤΖΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.841
5.41
0
21.431
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.016
0
0
0
0
0
0
0.743
7.467
0
7.4
0
0
0
2.377
1.429
ΡΟΥΤΖΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.834
0
0
26.834
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.349
3.291
5.34
3.931
5.78
4.789
ΚΑΡΥΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.803
0
0
26.803
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1987
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
2.217
0
0
4.046
0.533
0
0
4.194
4.9
5.713
ΔΑΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.798
0
0
26.798
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
7.8
3.24
4.07
3.954
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.781
0
0
26.781
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.107
7.76
0
0
1.714
2.514
0
2.949
1.486
1.349
2.903
0
ΡΗΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙNH
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.745
10.68
0
16.065
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.633
2.343
0
5.803
2.286
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.733
12.53
0
14.203
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
4.457
5.266
2.423
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.628
0
0
26.628
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
7.822
2.526
5.737
6.646
2.971
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.626
10.38
0
16.246
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
1.783
0.594
6.217
1.051
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.614
0
0
26.614
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
2.697
3.92
5.691
4.48
6.066
3.109
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.591
0
0
26.591
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.891
0
0
0
0
2.869
2.64
7.733
5.383
3.074
0
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.545
0
0
26.545
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0
6.633
5.606
4.251
6.386
3.074
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΘΕΚΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.537
0
0
26.537
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1989
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
4.446
8.64
3.451
3.229
2.474
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.49
0
0
26.49
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.133
4.25
5.34
ΜΑΤΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.313
6.49
0
19.823
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.109
3.92
3.383
4.531
2.549
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.217
0
0
26.217
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1990
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
6.186
3.303
4.297
6.406
5.546
ΒΟΥΖΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.157
0
0
26.157
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
7.069
8
1.989
2.963
2.069
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.107
0
0
26.107
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.767
5.357
6.05
ΣΙΓΑΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
26.047
0
0
26.047
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
7.032
7.981
5.211
2.657
2.503
ΧΑΜΠΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.991
9.93
0.015
16.046
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.629
4.194
3.291
2.811
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.978
10.07
0
15.908
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.984
1.552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
1.646
1.314
2.469
1.277
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.958
0
0
25.958
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.309
4.137
4.251
5.383
8.141
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.894
0
0
25.894
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1986
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
6.867
8.008
3.154
2.077
3.846
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.869
0
0
25.869
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.257
4.023
4.6
2.989
3.2
3.994
ΠΑΛΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.759
7.1
0
18.659
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
4.29
6.556
6.053
ΝΑΘΕΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.623
0
0
25.623
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
8.2
5.356
4.567
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.62
17.14
0
8.48
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
3.223
2.606
ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.61
9.69
0
15.92
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.354
3.977
5.509
2.754
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.427
0.71
0
24.717
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.657
7.8
5.417
4.843
ΞΑΝΘΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.417
0
0
25.417
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.829
3.2
3.137
8.417
6.834
ΜΠΙΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.363
0
0
25.363
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1988
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.367
5.3
0
3.014
3.249
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.296
0
0
25.296
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1985
7.39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.221
0
0
25.221
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1993
9.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.157
0.537
7.767
2.72
4.097
4.943
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.143
0
0
25.143
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1987
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.766
3.84
4.48
7.4
4.783
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.13
0
0
25.13
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
8.433
0
2.806
5.257
ΚΑΡΑΜΤΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.126
0
0
25.126
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
7.133
8.467
0
2.126
0
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.12
0
0
25.12
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
6.64
7.926
6.349
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
25.026
12.59
1.545
10.891
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
0.903
3.657
4.229
ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗ
ΑΓΑΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.958
0
0
24.958
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
6.6
7.967
0
3.814
2.877
ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.921
0
0
24.921
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.472
1.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.967
1.611
2.9
1.417
ΔΡΟΣΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.894
12.71
0
12.184
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
7.192
0
2.354
2.374
0
ΚΟΡΔΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.867
0
0
24.867
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.267
0
0
5.197
4.17
ΚΑΡΙΒΑΛΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.832
10.57
0
14.262
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
7.233
0
1.863
2.994
0.88
ΜΠΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
24.771
0
0
24.771
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1986
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
6.833
7.733
0
2.274
0.663
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.709
0
0
24.709
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
4.4
8.663
4.914
2.971
ΜΠΟΥΖΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.706
0
0
24.706
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.52
0.571
5.12
6.423
6.226
3.84
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.677
0
0
24.677
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.933
2.1
4.65
3.86
ΜΑΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.665
0
0
24.665
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1988
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
0
0.389
0
0
8.667
8.467
0
2.283
3.26
ΚΤΕΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.643
0
0
24.643
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.08
4.217
5.349
5.677
5.629
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.586
0
0
24.586
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.44
0
8.7
4.6
5.846
0
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.571
0
0
24.571
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
8.683
2.431
6.657
4.629
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.521
0
0
24.521
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΛΕΟΒ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.351
0
0
24.351
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.9
8
0
1.917
0
ΜΑΝΤΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.307
8.35
0
15.957
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.263
3.909
5.329
2.937
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.296
0
0
24.296
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
6.662
8
5.149
3.114
0
ΜΠΑΚΑΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.27
0
0
24.27
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
7.881
8.5
0
3.397
2.434
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.079
10.4
1.245
12.434
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/1993
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
1.783
4.64
2.857
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
24.07
0
0
24.07
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
5.189
7.733
4.317
2.933
1.371
ΜΑΛΑΚΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
24.055
0
0
24.055
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1986
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.538
5.3
2.469
4.663
3.086
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.018
0
0
24.018
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
5.95
4.663
3.611
4.491
3.269
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.001
8.07
0
15.931
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.08
5.851
ΨΥΧΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.847
0
0
23.847
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
5.233
2.54
6.026
9.133
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.836
12.43
0
11.406
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1992
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.28
2.137
1.76
3.097
1.074
ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.818
0
0
23.818
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1986
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.433
0
3.129
3.523
ΓΕΡΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.759
4.97
0
18.789
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1989
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
5.783
4.914
4.297
3.131
ΜΙΧΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.751
0
0
23.751
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
3.977
1.2
4.129
4.849
5.449
ΒΑΡΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.74
0
0
23.74
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.133
3.14
3.6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.7
12.82
0
10.88
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.754
4.057
2.114
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.494
16.82
0.22
6.454
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1995
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0.96
0
0
1.871
2.411
ΧΑΤΖΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.493
0
0
23.493
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
8.2
4.536
3.924
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.457
0
0
23.457
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΨΑΡΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.411
7.13
0.76
15.521
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
2.663
0.549
2.549
2.994
ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.409
0
0
23.409
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
0
0
0
0
6.6
0
5.063
5.26
5.16
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.29
5.69
0
17.6
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1987
5.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
6.4
1.326
3.874
1.44
1.737
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.266
0
0
23.266
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
1.989
2.366
5.074
5.029
6.774
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.22
0
0
23.22
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1985
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
3.646
5.644
2.994
4.363
1.44
ΒΛΑΧΟΥΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.211
15.19
0.59
7.431
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1989
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0.926
0.743
2.334
0
ΜΑΡΓΑΡΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.193
10.07
0
13.123
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1980
8.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.909
3.82
2.343
ΚΟΥΛΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.188
0
0
23.188
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
7.733
2.56
6.187
3.61
ΚΟΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.163
0
0
23.163
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.937
0
3.143
7.516
7.693
ΜΑΝΙΣΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.154
0
0
23.154
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
1.28
3.954
0
4.32
0
0
8
0
0
0
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.143
0
0
23.143
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.509
4.091
5.006
4.937
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
23.011
11.4
1.205
10.406
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1994
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
5.743
ΜΠΕΣΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.977
2.84
0
20.137
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.017
2.366
3.543
4.489
4.849
ΚΟΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.94
6.14
0
16.8
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.669
6.057
5.006
2.56
ΜΑΜΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.923
0
0
22.923
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/07/1984
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
3.817
5.729
5.457
4.217
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.913
16.01
0
6.903
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1991
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.491
2.583
ΠΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.867
0
0
22.867
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.589
7.167
8
0
1.483
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.834
15
0
7.834
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2002
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
5.251
1.051
ΝΙΚΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.777
5.28
0
17.497
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1987
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
0
0
0
0
0
4.469
3.04
0
2.914
5.257
ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.776
6.57
0
16.206
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.223
4.686
2.926
3.291
ΚΟΡΩΝΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.7
1.43
0
21.27
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1990
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.903
7.767
0
0
5.023
4.754
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.672
3.81
0
18.862
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1988
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
5.182
0.72
3.371
5.28
2.034
ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.639
15.69
0
6.949
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.377
2.503
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.621
0
0
22.621
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
0
2.834
0
0
3.486
3.314
2.309
1.074
0
2.537
0
ΧΑΤΖΗΑΥΓΕΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.62
11.5
0
11.12
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0.549
2.503
3.92
2.857
ΤΖΙΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.599
0
0
22.599
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1986
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.467
0
2.591
2.286
ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.594
16.16
0
6.434
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
1.909
1.771
ΚΙΝΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.581
15.85
0
6.731
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1990
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
0.08
0.869
3.051
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.579
13.29
1.455
7.834
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1985
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.949
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.557
0
0
22.557
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1995
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
4.503
2.389
2.88
2.786
5.523
3.026
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.517
0
0
22.517
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
5.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
7.167
6.19
0
2.194
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.455
11.79
0
10.665
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
9.133
ΛΙΓΓΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.434
0
0
22.434
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1999
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
2.526
6.08
4.731
4.971
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.399
7.89
0
14.509
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.723
5.974
2.857
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.387
0
0
22.387
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0.663
0.206
5.767
2.377
3.151
0.823
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.334
0
0
22.334
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1995
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.966
3.966
1.794
0.777
6.14
3.84
ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.24
14.6
0
7.64
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
1.04
0
0
0
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.189
0
0
22.189
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
7.633
3.507
5.301
3.53
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
22.124
0
0
22.124
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2002
6.13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.077
0
0
22.077
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1988
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
8.667
7.833
1.497
2.731
0
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.054
0
0.685
21.369
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
4.633
0
3.366
5.103
ΔΙΟΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.965
0
0
21.965
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
7.933
3.621
0
0
5.493
3.157
ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.939
4.62
1.41
15.909
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.966
3.2
3.417
4.56
1.989
ΘΩΜΑΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.878
0
0
21.878
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
6.433
5.033
2.42
1.943
3.043
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.803
0
0
21.803
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1996
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
4.069
5.131
6.026
4.977
ΤΕΡΤΣΟΥΔΗ
ΧΑΡΙΣΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.787
12.21
0
9.577
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.08
2.217
3.04
ΤΣΑΜΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.734
14.34
0
7.394
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1994
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
3.131
1.714
ΣΑΜΟΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.713
8.01
0
13.703
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1991
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.966
3.531
4.297
2.789
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΒΙΚΤΩΡ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.648
3.31
0
18.338
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
4.567
0
4.851
0.88
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.646
0
0
21.646
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1990
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.423
6.32
6.297
4.457
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.6
0
0
21.6
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1998
5.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΛΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.512
0
0
21.512
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
1.006
4.149
5.431
4.36
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.507
14.01
0
7.497
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1991
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.674
1.143
ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.503
0
0
21.503
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8
0.571
3.726
1.006
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.491
15.11
1.33
5.051
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1984
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
3.634
0
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.451
0
0
21.451
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/06/1987
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
6.667
3.8
0.663
2.589
0
ΚΟΥΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.44
0
0
21.44
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
4.914
5.303
5.086
2.4
ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.387
6.13
0
15.257
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
1.28
1.657
2.777
1.543
5.269
2.411
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.344
0
0
21.344
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
2.331
4.829
3.237
4.28
ΠΑΓΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.339
0
0
21.339
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1984
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0
0
0
8.767
1.291
0
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.312
0
0
21.312
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
0
0.274
0
0
7.75
8.5
0
1.509
0
ΝΑΝΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.303
7.38
0
13.923
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
1.143
1.52
4.786
3.074
ΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.273
14.77
0
6.503
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.909
2.594
0
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.051
0
0
21.051
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
4.994
5.509
4.046
2.103
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.041
9.35
0
11.691
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
4.286
4.4
1.051
ΓΑΡΔΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.029
0
0
21.029
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1992
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
3.909
2.206
4.606
4.64
4.114
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
21.025
0
0
21.025
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
5.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
6.533
1.486
2.137
6.72
2.183
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.966
11.32
0
9.646
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.4
4.914
1.074
ΛΑΜΠΡΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.953
0
0
20.953
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1996
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.365
2.491
3.326
3.451
5.269
3.051
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.946
0
0
20.946
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.066
1.703
4.251
4.551
4.374
ΘΩΜΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.936
16.01
0
4.926
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1990
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
1.726
1.074
ΚΑΤΗΦΟΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.933
0
0
20.933
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.3
8.533
0
2.82
3.28
ΖΗΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.921
0
0
20.921
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
7.967
0
1.417
3.037
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.906
2.51
0
18.396
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
6.867
0
0
2.583
1.68
ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.894
4.7
0
16.194
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
8.274
3.68
1.886
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.861
0
0
20.861
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
2.12
6.099
6.209
ΚΩΝΣΤΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.838
0
0
20.838
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1989
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
2.686
2.926
4.271
4.289
ΠΑΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.811
0
0
20.811
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.6
1.886
1.726
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.807
0
0
20.807
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1994
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.933
0
2.68
3.66
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.776
2.43
0.1
18.246
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1986
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.88
0
6.8
0.891
2.649
5.094
1.2
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.77
0
0
20.77
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6.533
4.633
0
1.863
2.74
ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.761
15.79
0
4.971
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
1.806
ΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.745
0
0
20.745
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1990
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
3.291
4.02
3.631
8.933
ΒΕΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.729
0.91
0
19.819
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.526
2.034
16.733
ΦΙΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.725
2.89
0
17.835
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
1.817
3.269
3.269
2.914
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.717
5.46
0
15.257
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.2
2.857
2.754
3.269
1.989
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.663
4.72
0
15.943
453
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0.983
3.051
2.834
4.24
3.211
0
ΝΤΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.643
14.94
0
5.703
454
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0.617
2.32
1.051
ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΣΤΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.626
0
0
20.626
455
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1989
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
4.76
7.484
6.153
ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.624
0
0
20.624
456
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
1.943
3.223
4.1
4.691
ΣΚΕΥΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.601
12.99
0
7.611
457
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
1.063
0.914
1.989
2.217
0
ΚΩΣΤΑΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.588
0
1.775
18.813
458
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1986
5.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.949
2.363
2.251
3.217
ΚΟΤΣΙΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.564
13.65
0
6.914
459
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1992
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.84
2.16
1.177
ΚΑΣΣΟΥ
ΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.554
12.16
1.24
7.154
460
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0.777
1.28
1.989
0.594
ΤΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.522
0
0
20.522
461
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
20.513
12.33
0
8.183
462
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.491
0.96
1.577
1.897
ΚΟΥΡΤΕΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.507
0
0
20.507
463
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1987
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0.72
0
4.457
1.314
0
0.526
1.289
2.834
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.489
9.22
0
11.269
464
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.291
3.52
2.286
ΡΕΝΤΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.478
0
0
20.478
465
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1988
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
5.377
6.667
0.046
2.423
2.649
2.963