ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.867
0
0
38.867
1
38.867
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΑΚΗ
ΑΡΕΤΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
38.496
0
0
38.496
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
5.4
7.567
8
2.95
3.54
9.233
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
28.401
0
0
28.401
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΚΑΠΕΛΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
26.366
0
0
26.366
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
0
0
9.5
4.396
9.133
ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ
ΥΒΟΝΑ
ΧΕΝΡΙ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
22.046
0
0
22.046
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
2.686
9.6
2.58
3.99
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
21.6
21.6
0
0
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.947
0
0
20.947
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1998
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
5.067
3.06
3
9.1
ΗΣΑΪΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.7
0
0
19.7
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1999
8.67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΦΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.504
0
0
17.504
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
5.054
9.43
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.25
17.25
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΦΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
17.061
0
0
17.061
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
6.791
7.77
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.93
0
0
16.93
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
4.59
9.3
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.6
0
0
16.6
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
9.233
ΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.594
0
0
16.594
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.094
7.867
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΙΕΤΑ
ΑΘΩΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.294
0
0
16.294
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.25
9.044
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.179
0
0
16.179
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
4.479
9.2
ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.865
0
0
15.865
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
5.401
8.413
ΚΟΥΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.286
0
0
15.286
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
5.887
6.329
ΞΑΝΘΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.263
0
0
15.263
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
5.863
9.091
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΚΛΕΙΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.171
0
0
15.171
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.92
7.201
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.816
0
0
14.816
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.829
4.04
8.513
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.413
0
0
14.413
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
5.584
6.309
ΙΑΤΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.203
0
0
14.203
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
2.201
4.4
5.316
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.629
0
0
13.629
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.397
7.261
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.05
0
0
13.05
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07
3.86
8.12
ΣΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.96
0
0
12.96
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1991
8.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.8
6.1
ΒΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.85
0
0
12.85
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.3
8.11
ΣΚΟΡΛΕΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.454
0
0
12.454
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
5.904
4.58
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.241
0
0
12.241
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.091
0
0
3.88
3.79
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.154
0
0
12.154
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/08/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.42
6.534
ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.14
0
0
12.14
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2000
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.38
5.22
ΓΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.109
0
0
12.109
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.85
5.299
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.043
0
0
12.043
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
4.47
5.123
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.86
0
0
11.86
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.33
5.23
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.84
0
0
11.84
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
5.39
4.1
ΠΑΛΑΙΣΤΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.793
0
0
11.793
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.514
3.87
3.98
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.574
0
0
11.574
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2000
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.06
6.514
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.53
0
0
11.53
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
3.83
5.65
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.43
2.35
0
9.08
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.01
3.98
4.09
ΤΣΙΟΥΚΑΝΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.3
4.08
0
7.22
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
3.58
ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.293
0
0
11.293
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
5.324
3.699
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.19
0
0
11.19
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.72
5.71
ΓΟΥΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.11
3.47
0
7.64
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.9
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.98
0
0
10.98
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.02
2.6
3.6
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.97
0
0
10.97
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.93
4.09
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.889
0
0
10.889
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.944
6.944
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.86
0
0
10.86
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.84
4.21
ΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.83
0
0
10.83
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1971
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.71
4.2
ΒΛΑΧΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.75
4.41
0
6.34
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
4.08
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.59
0
0
10.59
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1999
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.11
3.43
ΜΗΛΙΓΚΑ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.56
1.6
0
8.96
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.49
3.98
ΑΣΠΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.53
3.7
0
6.83
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.93
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.47
0
0
10.47
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
3.56
4.08
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.46
0
0
10.46
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.46
3.36
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.19
7.03
0
3.16
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΜΥΛΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.07
0
0
10.07
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2002
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.28
5.33
ΝΤΟΥΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.036
0
0
10.036
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
6.946
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.937
0
0
9.937
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
6.017
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.87
0
0
9.87
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
4.49
3.82
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.82
0
0
9.82
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
4.49
4.03
ΤΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.7
0
0
9.7
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.58
3.9
ΛΙΒΑΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.64
0.46
0
9.18
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.74
2.62
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.61
0
0
9.61
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
5.63
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.5
0
0
9.5
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
8.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.18
3.64
ΜΟΥΚΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.36
0
0
9.36
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.57
3.89
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.32
0
0
9.32
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.21
3.22
ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.32
0
0
9.32
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.02
4.08
ΚΩΔΟΥΝΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.281
0
0
9.281
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.154
0
1.566
0
2.71
ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.26
0
0
9.26
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.5
3.72
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.2
0
0
9.2
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
4
3.86
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.04
0
0
9.04
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.92
4.06
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9
0
0
9
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.51
3.58
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.96
0
0
8.96
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
3.01
3.31
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.913
0
0
8.913
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
5.733
ΛΙΑΓΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΠΟΛΥΒ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.71
0
0
8.71
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.91
3.94
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.69
0
0
8.69
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
4.15
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.657
0
0
8.657
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
2.34
4.1
ΓΕΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.65
0
0
8.65
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.23
2.64
ΚΕΡΚΕΖΗ
ΟΛΓΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.65
0
0
8.65
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.67
3.98
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.623
0
0
8.623
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
4.483
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.38
0
0
8.38
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.62
3.74
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.306
0
0
8.306
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
0.14
5.476
ΠΑΠΠΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.251
0
0
8.251
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1998
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.111
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.11
0
0
8.11
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
3.2
4.07
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.07
0
0
8.07
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.47
3.6
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.07
0
0
8.07
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
4.05
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8
0
0
8
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2001
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
1.82
3.68
ΓΑΓΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.977
0
0
7.977
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.207
3.77
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.94
0
0
7.94
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.6
2.7
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
ΣΩΖΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.87
0
0
7.87
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.86
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.87
0
0
7.87
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.93
ΔΑΦΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.8
0
0
7.8
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
3.83
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.799
0
0
7.799
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1998
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.171
0
0
2.47
2.7
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.75
0
0
7.75
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1991
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.79
ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.73
0
0
7.73
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
8.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.93
ΜΠΑΚΟΥΣΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.653
1.22
0
6.433
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.353
3.08
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.65
0
0
7.65
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.96
ΓΩΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.58
0
0
7.58
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.68
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.54
0
0
7.54
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.97
ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.46
0
0
7.46
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.7
ΔΙΠΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.39
0
0
7.39
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
3.95
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.34
4.08
0
3.26
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΑΝΤΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.33
0
0
7.33
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.81
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.27
0
0
7.27
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.06
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.24
0
0
7.24
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
4.03
ΦΙΟΡΕΝΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.21
2.75
0
4.46
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.14
ΣΑΡΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.2
0
0
7.2
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
3.86
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.169
0
0
7.169
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.959
1.21
0
ΣΚΟΥΡΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.13
0
0
7.13
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
4.02
ΒΡΕΤΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.09
0
0
7.09
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.8
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.09
0
0
7.09
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.3
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.03
0
0
7.03
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.71
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.95
0
0
6.95
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2002
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.66
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.92
0
0
6.92
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
4.12
ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.9
0
0
6.9
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.05
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.83
0
0
6.83
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1995
9.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
2.49
3.16
ΓΚΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.83
0
0
6.83
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.19
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.81
0
0
6.81
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1996
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.96
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.8
0
0
6.8
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
4.16
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.78
0
0
6.78
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0
0.48
1.9
0
ΣΑΕΡ
ΕΛΕΝΗ
ΦΟΥΑΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.78
0
0
6.78
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.85
ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.6
0
0
6.6
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.98
ΓΚΟΓΚΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.58
0
0
6.58
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.486
0
0
6.486
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1991
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
0
3.8
ΒΕΝΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.48
0
0
6.48
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.94
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.46
0
0
6.46
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1999
8.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
3.27
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.451
0
0
6.451
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.711
0
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.45
0
0
6.45
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.71
ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.43
0
0
6.43
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
2.81
ΣΔΡΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.34
0
0
6.34
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.46
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.19
0
0
6.19
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.59
ΚΡΑΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.18
0
0
6.18
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.26
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.14
0
0
6.14
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.66
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΜΑΡΘΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.09
0
0
6.09
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
3.73
ΔΙΨΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.024
0
0
6.024
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.514
1.85
ΒΙΔΑΛΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.02
0
0
6.02
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
3.72
ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.99
0
0
5.99
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.49
ΓΚΡΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.967
0
0
5.967
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.511
1.996
2.46
ΚΟΥΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.96
0
0
5.96
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.28
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.85
0
0
5.85
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.27
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.82
0
0
5.82
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
3.07
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.79
0
0
5.79
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.68
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.67
0
0
5.67
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.12
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.48
0
0
5.48
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2003
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
2.46
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.331
0
0
5.331
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.046
1.32
ΛΙΑΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.28
0
0
5.28
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.95
ΚΑΝΝΑΒΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΟΡΕΣΤΗ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.263
0
0
5.263
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
9.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.663
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.19
0
0
5.19
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.68
ΠΕΡΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.16
2.64
0
2.52
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.12
0
0
5.12
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
3.87
ΣΑΡΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.06
0
0
5.06
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2000
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.54
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.989
0
0
4.989
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451
2.537
ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.97
0
0
4.97
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.94
0
0
4.94
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.38
0
ΝΑΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.88
0
0
4.88
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
3.1
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.74
0
0
4.74
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
4.1
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.74
1.5
0
3.24
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΜΟΣΧΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.663
0
0
4.663
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.203
2.46
ΠΑΠΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.65
0
0
4.65
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.75
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.56
0
0
4.56
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
3.59
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.503
0
0
4.503
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
1.886
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.36
0
0
4.36
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
2.64
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.32
0
0
4.32
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.32
0
ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.294
0
0
4.294
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
3.274
0
ΡΑΔΙΤΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.29
0.79
0
3.5
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΓΟΥΣΕΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.28
1.91
0
2.37
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
ΤΟΥΝΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.1
0
0
4.1
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.04
0
0
4.04
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1998
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
ΜΠΙΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.02
0
0
4.02
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
ΘΛΙΒΕΡΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4
0.22
0
3.78
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.99
0
0
3.99
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
ΓΕΩΡΓΟΝΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.98
0
0
3.98
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΠΕΤΡΙΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.97
0.75
0
3.22
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.92
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.97
0
0
3.97
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΤΖΟΥΜΠΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.96
0
0
3.96
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.951
0
0
3.951
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.42
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.94
0
0
3.94
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
9.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.93
0
0
3.93
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
ΜΑΝΟΥΡΗ
ΛΕΥΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.91
0
0
3.91
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
9.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.89
0
0
3.89
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1998
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
ΧΡΥΣΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.87
0
0
3.87
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
ΖΜΠΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.85
0
0
3.85
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΔΟΥΖΕΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.85
0
0
3.85
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.84
0
0
3.84
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1994
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.83
0
0
3.83
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
ΤΣΑΜΑΚΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.77
0
0
3.77
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.761
0
0
3.761
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.761
ΤΑΝΣΑΡΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.76
0
0
3.76
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
9.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.75
0
0
3.75
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/12/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.75
0
0
3.75
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
1.28
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.74
0
0
3.74
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
9.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.7
0
0
3.7
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.67
0
0
3.67
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΣΙΑΤΕΡΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.65
0
0
3.65
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1980
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
0
ΓΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.65
0
0
3.65
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2.01
ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.64
0
0
3.64
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΦΑΛΚΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.58
0
0
3.58
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΜΠΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.55
0
0
3.55
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.31
3.24
ΚΑΖΑΝΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.49
0
0
3.49
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΜΙΧΑΛΕΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.45
0.97
0
2.48
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.4
0
0
3.4
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.37
0
0
3.37
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.36
0
0
3.36
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
1.88
ΛΑΝΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2001
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.9
ΧΟΡΤΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.34
0
0
3.34
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΜΑΡΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.3
0
0
3.3
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΣΕΪΤΑΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.29
0
0
3.29
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.28
0
0
3.28
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΝΥΜΦΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.26
0
0
3.26
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.26
0
0
3.26
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΠΑΓΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΛΙΟΥΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.24
0
0
3.24
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΧΑΡΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.18
0
0
3.18
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
9.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΤΣΑΓΚΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.16
0
0
3.16
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.16
0
0
3.16
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΕΦΕΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.15
0
0
3.15
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.12
0
0
3.12
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
1.86
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.07
0
0
3.07
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.06
0
0
3.06
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.82
ΣΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.05
0
0
3.05
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΖΑΓΚΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.05
0
0
3.05
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.9
0
0
2.9
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
2.54
ΠΑΤΤΑ
ΛΗΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.82
0
0
2.82
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΤΖΙΚΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.79
0
0
2.79
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
9.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.59
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ
ΧΑΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.783
0
0
2.783
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1985
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
2.326
0
ΠΑΤΣΙΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.75
0
0
2.75
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.7
0
0
2.7
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.7
0
0
2.7
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
9.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΜΟΥΤΟΥΣΗ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.68
0
0
2.68
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΡΑΝΤΕΒΑ -ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΓΚΕΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.68
0
0
2.68
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΑΡΙΣΤΕΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.66
0
0
2.66
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2003
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.63
0
0
2.63
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΖΑΝΕΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.62
0
0
2.62
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΚΑΤΣΙΦΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.61
0
0
2.61
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.61
0
0
2.61
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.6
0
0
2.6
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.32
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.6
0
0
2.6
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.58
0
0
2.58
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.579
0
0
2.579
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
2.03
ΚΑΤΤΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.57
0
0
2.57
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.56
0
0
2.56
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΣΙΜΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.55
0
0
2.55
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
ΓΚΕΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.54
0
0
2.54
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.53
0
0
2.53
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
ΚΑΓΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.52
0
0
2.52
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΚΑΦΕΝΤΑΡΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.51
0
0
2.51
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.21
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.49
0
0
2.49
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.44
0
0
2.44
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
9.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.43
0
0
2.43
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΚΟΨΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.32
0
0
2.32
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1997
8.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΟΣΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.251
0
0
2.251
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.22
0
0
2.22
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2001
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.2
0
0
2.2
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΚΟΤΣΩΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.091
0
0
2.091
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.01
0
0
2.01
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1998
8.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
ΚΕΦΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.99
0
0
1.99
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.95
0
0
1.95
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.95
0
0
1.95
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.94
0
0
1.94
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΛΙΛΛΗ
ΜΟΝΙΚΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.92
0
0
1.92
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2004
9.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΛΙΟΥΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.88
0
0
1.88
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2001
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΜΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.83
0
0
1.83
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.61
0
0
1.61
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.589
0
0
1.589
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1989
9.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.56
0
0
1.56
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0
0
0
ΝΤΟΥΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.406
0
0
1.406
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ
ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.32
0
0
1.32
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
ΠΟΔΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.29
0
0
1.29
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1999
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.29
ΠΥΡΓΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1
1
0
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.96
0
0
0.96
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2004
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΚΑΜΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.76
0
0
0.76
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
ΖΩΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.66
0
0
0.66
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
ΚΩΒΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.55
0
0
0.55
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
0
ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.5
0.5
0
0
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ
ΤΖΑΣΤΕΛΙΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.49
0
0
0.49
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.47
0
0
0.47
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.39
0
0
0.39
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2000
9.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.39
0
ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΩΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.38
0
0
0.38
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
9.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΜΙΚΑΛΕΦ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.34
0
0
0.34
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
9.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.27
0.27
0
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.18
0
0
0.18
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2003
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
0.14
0
0
0.14
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
9.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ08
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.88
0
0
3.88
289
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88