ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΔΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.267
0
0
6.267
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1972
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.669
0
0
1.669
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1988
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
ΠΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.88
0
0
0.88
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
27/10/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
ΖΑΧΑΚΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΦΛΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/09/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
45.497
0
0
45.497
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
18.267
3.297
17.133
ΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
44.838
0
0
44.838
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
6.442
10.754
7.379
18
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
38.551
0
0
38.551
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
6.869
7.867
8.149
9.133
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
37.711
0
0
37.711
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
6.58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
37.171
0
0
37.171
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
2.903
8.2
9.969
8.633
ΚΑΓΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
37.015
0
0
37.015
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1980
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0
4.537
7.3
6.767
3.394
0
3.24
8.429
ΣΚΑΡΜΟΥΤΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
36.511
0
0
36.511
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
5.9
9.5
3.377
8.633
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.865
0
0
35.865
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6.316
9.167
3.249
9.133
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.9
0
0
34.9
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1989
5.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
6.1
7.6
0
2.066
16.7
ΚΙΖΕΡΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.347
0
0
34.347
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
6.44
17.907
ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
34.1
0
0
34.1
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
6.183
7.867
3.217
8.6
ΚΟΥΣΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
33.627
0
0
33.627
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.617
8.5
2.537
5.725
3.614
8.633
ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
32.836
0
0
32.836
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
2.194
4.867
6.041
1.874
1.76
8.633
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΑΡΕΤΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
32.47
0
0
32.47
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1986
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
0
3.211
0
0
0
0
9.033
2.891
9.133
ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.944
0
0
31.944
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
0
8.467
1.62
6.961
9.033
ΝΤΟΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.3
0
0
31.3
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/09/1990
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
8.2
9.067
5.767
0
0
0
ΡΗΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.813
0
0
29.813
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/1986
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
4.463
0
7
2.674
0
2.966
9.133
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.054
0
0
29.054
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
5.692
0
2.429
16.4
ΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.04
0
0
29.04
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1997
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.905
8.367
7.867
0
2.351
3.55
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.971
0
0
28.971
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
6.148
7.9
3.32
9.1
ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.817
0
0
28.817
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
7.633
2.09
5.074
11.574
ΣΜΕΡΔΗ-ΠΟΥΛΗ
ΜΑΛΑΜΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.229
0
0
28.229
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1983
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
9.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.411
5.352
0
2.329
3.134
ΠΡΕΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.229
0
0
28.229
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
2.137
2.96
3.9
1.497
1.634
8.633
ΚΑΛΦΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.156
0
0
28.156
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.32
0
0
5.886
5.029
3.289
8.633
ΜΗΤΚΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.013
0
0
27.013
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.815
0
7.467
0.937
0
0
12.794
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.922
0
0
26.922
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
6.01
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.92
0
0
26.92
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
7.9
1.52
8.633
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.971
0
0
25.971
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1996
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
6.933
2.97
4.534
3.5
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.911
0
0
25.911
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1996
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
8.867
3.545
9.5
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
25.815
0
0
25.815
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
8.337
3.611
8.633
ΜΑΡΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.901
0
0
24.901
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.921
0
6.514
1.76
0
1.406
8.3
ΖΑΡΚΑΛΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.772
0
0
24.772
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1979
5.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
7.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0.446
0
1.337
8.533
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.277
0
0
24.277
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/1991
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
8.7
0
0
0
8.667
ΒΑΣΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.789
0
0
23.789
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
3.086
2.534
5.65
8.725
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.541
0
0
23.541
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1998
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
9.133
2.894
8.633
ΖΑΠΡΙΑΝΗ
ΑΝΘΟΥΣΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.5
0
0
23.5
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
7.9
0
10.033
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.471
0
0
23.471
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
0.96
5.822
4.611
6.571
3.78
ΚΑΡΑΙΣΑΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.278
0
0
23.278
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
13/09/1993
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
4.171
8.143
3.197
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.929
0
0
22.929
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
5.891
0
0.934
10.804
ΝΤΑΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.812
0.43
0
22.382
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
0
4.133
1.463
8.233
0
0.686
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.564
0
0
22.564
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
0
0
0
9.367
4.534
6.963
ΛΕΜΟΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.415
0
0
22.415
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1983
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
4.048
3.616
1.44
1.696
4.254
7.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.369
0
0
22.369
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/08/1983
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.374
8.633
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.301
0
0
22.301
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
6.139
2.88
7.767
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.045
0
0
22.045
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
6.011
7.867
0
0
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.842
0
0
21.842
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1972
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
7.967
7.167
0
0
2.137
1.291
2.149
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.813
0
0
21.813
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.564
0
0
5.767
0
2.183
8.3
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.62
0
0
21.62
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
2.08
7.56
8.2
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.607
0
0
21.607
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.34
9.133
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.977
0
0
20.977
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1978
5.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.613
0
0
20.613
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2001
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.783
7.912
1.051
7.867
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.405
0
0
20.405
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
3.634
3.966
0
8.233
0.64
0
ΝΤΟΥΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.959
0
0
19.959
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
1.794
1.931
7.4
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.932
0
0
19.932
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
7.725
1.71
3.14
3.62
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.74
0
0
19.74
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
5.451
7.066
5.897
ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΩΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.557
0
0
19.557
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.439
5.035
2.823
1.257
3.211
1.791
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.903
0
0
17.903
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
8.4
0
0
0
0
3.2
1.223
0
1.28
0
ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.86
0
0
17.86
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
7.523
6.771
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.768
0
0
17.768
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
9.133
3.514
1.737
ΜΑΝΔΑΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.543
0
0
17.543
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.143
3.771
8.96
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.433
0
0
17.433
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
8.633
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.038
0
0
17.038
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
2.949
0
8.067
0
0
0
0
2.606
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.663
0
0
16.663
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1983
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.9
0
0
2.737
3.346
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.62
0
0
16.62
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.483
6.007
0
2.64
3.49
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.45
0
0
16.45
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1991
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.202
8.248
0
0
0
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.363
0
0
16.363
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
4.274
4
4.82
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.593
0
0
15.593
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
5.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0.377
3.257
0
2.826
0
ΚΑΛΦΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.425
0
0
15.425
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1988
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
7.733
0
3.646
0.229
1.189
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.378
0
0
15.378
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.217
1.566
2.629
0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.125
0
0
15.125
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1976
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
6.8
0.891
0
0
0
ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.991
0
0
14.991
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
2.091
0
4.633
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.829
0
0
13.829
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.554
0
0
0
0
1.269
1.646
3.806
2.56
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.671
0
0
13.671
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.111
2.914
1.714
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.349
0
0
13.349
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
3.086
2.263
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.26
6.22
0
7.04
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.04
0
0
ΚΑΥΚΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.16
0
0
13.16
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2000
6.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
3.257
6.097
2.263
ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.833
0
0
12.833
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1992
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0.571
1.211
4.217
0
ΘΩΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.723
0
0
12.723
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.897
0
0
0
0
2.969
2.857
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.362
0
0
12.362
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1989
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.829
5.533
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.115
0
0
12.115
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
4.149
ΚΑΡΑΓΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.99
0
0
11.99
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.65
3.96
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.91
0
0
11.91
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0
0
0
0
2.367
0
0
0
3.44
1.646
1.029
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.8
0
0
11.8
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.103
1.623
ΜΑΧΜΟΥΚΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.771
0
0
11.771
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1985
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
0
0
0
0
2.906
0
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.375
0
0
11.375
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1987
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.029
0
0
8.152
ΠΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.325
0
0
11.325
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/1993
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
0
0
3.233
3.783
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΛΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.234
0
0
11.234
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
4.937
1.12
3.646
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.229
0
0
11.229
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
7.8
0
0
ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.018
0
0
11.018
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1981
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
2.978
0
0
0.64
0
ΑΙΝΑΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.97
10.97
0
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1981
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.893
0
0
10.893
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
9.133
0
0
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.823
0
0
10.823
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
8.537
ΤΡΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.743
0
0
10.743
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1997
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.246
3.177
2.926
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.451
0
0
10.451
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/1988
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.5
2.591
2.971
ΠΕΤΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.215
0
0
10.215
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
0
0
0
0
2.749
0
ΚΩΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.171
0
0
10.171
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
5.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
4.411
0.446
2.971
0
ΑΔΑΜΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.154
0
0
10.154
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
2.454
0
ΑΠΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.069
0
0
10.069
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
1.726
1.006
0
1.577
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.541
0
0
9.541
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1983
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
2.674
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.511
0
0
9.511
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1992
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
0
0
0.777
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΚΡΙΒΗ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.1
0
0
9.1
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/08/1983
5.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.033
0
0
9.033
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
ΜΑΜΑΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.026
0
0
9.026
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.034
4.82
1.6
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.011
0
0
9.011
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1990
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
0
3.634
0
0
0
0
2.463
0.64
ΒΑΛΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.816
0
0
8.816
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.09
3.84
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.767
0
0
8.767
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1986
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΟΒΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.736
0
0
8.736
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1978
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
0
0
2.103
0
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.691
0
0
8.691
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.69
8.69
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.686
0
0
8.686
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.114
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.663
0
0
8.663
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
1.28
3.92
0.526
ΚΟΛΕΥΡΗ
ΖΩΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.54
0
0
8.54
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.229
2.797
ΚΛΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.465
0
0
8.465
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1984
5.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.46
0
0
8.46
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
0.617
3.02
1.051
ΚΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.431
0
0
8.431
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
0
1.074
4.329
ΦΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.41
8.41
0
0
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΣΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.32
8.32
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1996
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.303
7.72
0
0.583
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.28
0
0
8.28
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.994
0
2.286
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.194
0
0
8.194
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1986
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
2.274
1.109
0
2.149
0
ΤΣΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.13
8.13
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.91
7.91
0
0
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.886
0
0
7.886
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
1.52
1.737
2.149
ΤΣΑΜΑΤΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.863
0
0
7.863
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0.96
0
3.817
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.85
7.85
0
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.817
0
0
7.817
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
0
0
1.84
0.983
0.834
ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.703
0
0
7.703
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
1.12
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.6
0
0
7.6
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.103
1.497
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.56
7.56
0
0
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2000
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ-ΛΑΜΠΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.55
0
0
7.55
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.52
0
0
7.52
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.126
0
1.623
1.417
1.326
ΖΟΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΓΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.511
3.9
0
3.611
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΥΓΕΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.412
0
0
7.412
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1976
5.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
5.367
0
0
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.412
0
0
7.412
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
5.767
0
0
0
ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.35
7.35
0
0
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.31
7.31
0
0
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2003
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΦΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.21
7.21
0
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΤΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.171
0
0
7.171
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
0
0
0
2.317
2.374
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.126
0
0
7.126
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
0
3.686
0
ΡΟΥΧΩΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.106
0
0
7.106
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1995
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
2.843
0
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.1
7.1
0
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7
7
0
0
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.94
6.94
0
0
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.7
0
0
6.7
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.643
0
0
6.643
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
3.5
0.594
ΣΚΟΥΜΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.537
0
0
6.537
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.45
0
0
6.45
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/05/1982
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.367
0
0
6.367
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.35
6.35
0
0
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.28
6.28
0
0
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.23
6.23
0
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΖΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.211
0
0
6.211
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
3.149
1.646
ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.159
0.41
0
5.749
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1999
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
2.194
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.114
0
0
6.114
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/08/1980
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
2.651
0.891
ΖΙΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.806
0
0
5.806
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1980
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
4.023
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.803
0.1
0
5.703
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.823
0
0.48
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.76
0
0
5.76
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.229
1.554
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.646
0
0
5.646
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
2.697
0
1.154
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.634
0
0
5.634
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.737
0.617
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.623
0
0
5.623
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.006
ΤΖΕΜΟΥ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.62
0
0
5.62
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1975
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
2.946
0
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.451
0
0
5.451
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0.594
1.177
1.257
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.44
5.44
0
0
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.44
0
0
5.44
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2002
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.423
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.394
0
0
5.394
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.394
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.38
0
0
5.38
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
2.957
0
ΧΑΤΖΗΤΣΟΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.28
5.28
0
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.223
0
0
5.223
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.937
2.103
1.371
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.2
0
0
5.2
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.811
0.377
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.16
5.16
0
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.13
5.13
0
0
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1998
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.12
0
0
5.12
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1999
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.48
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.09
0
0
5.09
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.6
0
ΣΚΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.076
4.55
0
0.526
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.051
0
0
5.051
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
7.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
2.937
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.02
5.02
0
0
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1998
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.99
4.99
0
0
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.969
0
0
4.969
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
2.606
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.967
0
0
4.967
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ - ΑΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.94
4.94
0
0
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.937
0
0
4.937
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
1.966
0
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.903
0
0
4.903
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
2.263
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.9
4.9
0
0
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.89
4.89
0
0
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΓΚΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΟΥΛΗ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΣΑΝΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.823
0
0
4.823
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
0
0
0
0
0.617
0.48
ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.8
0
0
4.8
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.851
1.189
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΩΤΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.731
0
0
4.731
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1994
5.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
2.389
ΚΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.72
0
0
4.72
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.76
ΣΩΠΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.72
4.72
0
0
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.686
0
0
4.686
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.394
1.12
1.589
ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.667
0
0
4.667
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
0
0
ΠΟΡΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.66
4.66
0
0
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.47
4.47
0
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.446
0
0
4.446
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/1995
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
1.943
0
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.434
0
0
4.434
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2000
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.629
ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.41
4.41
0
0
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΥΒΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.39
4.39
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.38
0
0
4.38
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.44
ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.366
0
0
4.366
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
0
0
0
ΓΚΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.333
0
0
4.333
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
3.67
ΚΙΣΣΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.329
0
0
4.329
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946
1.383
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.32
4.32
0
0
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1998
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.3
4.3
0
0
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.257
0
0
4.257
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.183
0
0
4.183
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1988
5.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.463
0
0
ΚΑΡΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.167
0
0
4.167
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1980
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.16
4.16
0
0
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2003
8.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.126
0
0
4.126
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
0.48
0
0
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.081
0.31
0
3.771
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2003
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.286
ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.046
0
0
4.046
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0
ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.034
3.44
0
0.594
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1996
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.94
3.94
0
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.883
0
0
3.883
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.883
0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.82
3.82
0
0
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.7
3.7
0
0
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.699
3.07
0
0.629
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.634
0
0
3.634
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.594
1.234
0.571
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΪΔΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.557
0
0
3.557
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.557
ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.53
3.53
0
0
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1999
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.474
0
0
3.474
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
2.663
ΣΚΑΡΔΑΝΑ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.43
3.43
0
0
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΒΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.429
0
0
3.429
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.789
ΚΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.38
3.38
0
0
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1998
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.35
3.35
0
0
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
0
0
ΚΙΚΗ
ΒΑΙΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.143
0
0
3.143
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.143
0
0
3.143
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.13
3.13
0
0
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2001
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.11
3.11
0
0
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2003
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΥΡΙΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.006
0
0
3.006
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
1.257
0
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΖΩΗ
ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.006
0
0
3.006
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.97
2.97
0
0
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.92
0
0
2.92
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.91
2.91
0
0
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΒΑΣΙΛΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.903
0
0
2.903
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1977
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
ΣΜΗΛΤΙΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.857
0
0
2.857
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1988
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
1.577
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.857
0
0
2.857
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.82
2.82
0
0
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΑΚΟΥΣΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.81
2.81
0
0
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.766
0
0
2.766
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.646
ΤΕΡΖΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.76
2.28
0
0.48
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΣΑΛΑΠΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.686
0
0
2.686
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2001
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.651
0
0
2.651
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.28
ΤΟΨΗ
ΦΛΩΡΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.583
0
0
2.583
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.56
0
0
2.56
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.166
0.846
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.537
0
0
2.537
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1993
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0
0
0
ΠΟΠΕΣΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΛΙΒΙΑ
ΑΝΤΡΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.514
0
0
2.514
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
0
0
ΛΙΤΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.514
0
0
2.514
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.983
ΚΟΥΤΡΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.189
ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗΦ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.457
0
0
2.457
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.926
0
0
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ
ΘΕΤΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.457
0
0
2.457
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.326
0.549
ΛΥΚΟΥΡΑ - ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.434
0
0
2.434
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1982
6.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.423
0
0
2.423
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1996
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.474
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.423
0
0
2.423
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.851
0
ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.423
0
0
2.423
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0.549
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.394
2.12
0
0.274
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.343
0
0
2.343
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
0
ΖΗΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.331
0
0
2.331
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.263
0
0
2.263
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1999
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.217
0
0
2.217
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.211
0.503
ΜΠΑΤΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.19
2.19
0
0
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.183
0
0
2.183
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/1996
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.177
ΣΙΝΤΟΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.183
0
0
2.183
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
1.611
ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.16
0
0
2.16
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.074
ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.16
2.16
0
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΓΑΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.149
0
0
2.149
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0.457
0
0
ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.149
0
0
2.149
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0.903
ΡΟΥΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.149
0
0
2.149
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.623
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/05/1984
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0.434
0.64
0
0.16
ΑΝΔΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.531
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0.686
0
0.48
ΣΚΙΑΔΑ-ΚΑΣΙΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.069
0
0
2.069
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1983
5.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
2.011
0
0
2.011
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΤΣΙΤΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.989
0
0
1.989
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.943
0
0
1.943
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
1.691
ΡΑΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.891
0
0
1.891
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1977
5.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.891
0
ΚΟΥΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.84
0
0
1.84
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.246
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1998
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0.48
ΓΕΩΜΗΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.794
0
0
1.794
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.36
ΠΙΠΙΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.737
0
0
1.737
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1981
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.737
0
0
1.737
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΛΑΘΟΥΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.691
0
0
1.691
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0.48
ΜΕΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.64
1.64
0
0
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.623
0
0
1.623
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
0
0
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.6
0
0
1.6
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.006
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.589
0
0
1.589
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
0
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.577
0
0
1.577
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/1988
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.577
0
0
1.577
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.549
0.526
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.5
1.5
0
0
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΔΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.486
0
0
1.486
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΡΑΠΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.474
0
0
1.474
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
ΓΙΩΤΣΑ
ΧΑΪΔΩ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.417
0
0
1.417
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
5.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.457
ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.36
0
0
1.36
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0.754
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.35
1.35
0
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1999
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΙΩΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.349
0
0
1.349
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.617
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.8
0
ΠΡΙΦΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.303
0
0
1.303
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.291
0
0
1.291
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
5.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΜΑΚΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.28
1.28
0
0
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/1992
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.28
0
0
1.28
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.28
1.28
0
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΠΠΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.166
0
0
1.166
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2000
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.594
0
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.131
0
0
1.131
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.651
0
ΜΑΪΜΑΝΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.13
1.13
0
0
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΟΥΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.617
0
0
0
ΤΡΙΓΚΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.549
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1990
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΙΤΣΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΥΦΑΝΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.086
0
0
1.086
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
8.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.674
0
ΤΟΜΠΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.086
0
0
1.086
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.063
0
0
1.063
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0.034
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.051
0
0
1.051
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1987
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΖΕΡΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΚΡΙΤΣΙΛΙΔΟΥ
ΒΑΛΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.017
0
0
1.017
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
ΚΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΔΕΛΙΟΡΙΔΟΥ
ΜΥΡΟΦΟΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΡΟΥΒΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.971
0
0
0.971
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
5.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.949
0
0
0.949
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
0
0
0
0
ΜΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.937
0
0
0.937
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.48
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0.663
0
ΚΑΡΑΜΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΛΟΥΔΟΒΑΡΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
6.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΒΛΑΧΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.86
0.86
0
0
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.834
0
0
0.834
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2001
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
ΚΑΨΑΛΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1985
5.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.811
0
0
0.811
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
ΜΗΝΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0.16
ΠΕΤΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΠΑΣΧΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.766
0
0
0.766
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
0
0.137
ΜΠΑΚΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.731
0
0
0.731
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2000
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.731
0
0
0.731
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1985
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
ΚΑΚΙΩΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.606
0
0
0.606
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1994
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1988
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΜΗΛΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΧΑΤΖΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2002
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΔΟΓΟΡΙΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΔΕΣΛΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.59
0.59
0
0
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.583
0
0
0.583
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1992
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΛΥΤΡΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2002
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΛΟΥΠΑΚΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.56
0
0
0.56
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΡΟΥΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.56
0
0
0.56
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1998
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1998
5.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΔΑΛΙΗΛ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2000
5.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΛΙΑΓΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΖΗΣΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΙΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.53
0.53
0
0
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/2001
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΡΟΔΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΤΖΙΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΜΗΤΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2004
5.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΖΟΥΜΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΚΑΤΣΙΑΠΗ
ΑΓΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0.24
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.491
0
0
0.491
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
ΞΕΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1984
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1992
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΑΣΒΕΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΝΑ - ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΤΟΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΚΑΤΣΕΛΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2001
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΥΦΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΧΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1998
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΤΡΟΧΙΔΟΥ
ΞΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.366
0
0
0.366
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΦΕΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.343
0
0
0.343
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1996
5.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.286
0
0
0.286
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΖΩΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.274
0
0
0.274
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1996
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
ΚΑΖΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.263
0
0
0.263
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0
ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ
ΚΑΝΕΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.263
0
0
0.263
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0
ΓΙΩΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΜΑΡΤΣΙΚΑΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.25
0.25
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1992
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.24
0
0
0.24
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/08/1983
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΜΑΤΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
5.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΜΑΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΠΛΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.206
0
0
0.206
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
ΣΙΩΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.206
0
0
0.206
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΚΑΝΑΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
5.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΡΕΝΤΙΦΗ ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
ΚΩΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.15
0.15
0
0
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.15
0.15
0
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2002
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.14
0.14
0
0
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
5.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2004
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.13
0.13
0
0
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΙΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.126
0
0
0.126
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1975
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
0
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.126
0
0
0.126
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
5.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1987
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.08
0
0
0.08
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.069
0
0
0.069
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1999
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.01
0.01
0
0
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.6
1.6
0
0
435
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
436
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1987
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
0
0
0
0