ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.933
0
0
28.933
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
5.7
9.5
4.933
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
33.473
0
0
33.473
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
3.2
7.581
8
0
2.826
8.633
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
32.267
0
0
32.267
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
6.633
7.833
0
0
8.567
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
31.878
0
0
31.878
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
0
0
0
19.333
3.82
8.633
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΟΥ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
31.631
0
0
31.631
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
3
2.48
0
0
7.967
5.133
2.537
8.633
ΣΙΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
31.133
0
0
31.133
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
7
8
0
0
8.6
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.461
0
0
29.461
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
9.433
3.04
0
0
0
8
0
0
8.633
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.375
0
0
29.375
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1987
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.971
1.486
3.051
1.989
0
0
0
7.967
0
1.414
8.6
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.084
0
0
28.084
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
5.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
3.886
7.833
0
6.833
8
0
1.12
0
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.033
0
0
28.033
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1987
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
4.133
0
0
7.567
0
0
8.633
ΠΛΑΚΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
27.488
0
0
27.488
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
2.72
9.6
3.171
3.063
ΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
25.246
0
0
25.246
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1990
8.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
4.149
0
0.651
0.731
3.634
4.766
6.366
3.543
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.603
0
0
24.603
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1987
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
2.537
0
0
9.667
1.394
8.833
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
23.567
0
0
23.567
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.533
8.167
0
0
0
0
ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.633
0
0
21.633
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
7.967
0
2.971
2.729
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.905
0
0
19.905
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
4.891
4.114
7.231
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.661
0
0
19.661
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
3.92
0
0
2.411
0
0
7.867
0
1.623
0
ΜΠΑΜΠΖΕΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.309
0
0
19.309
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.503
0
0
0
7.446
0
0
3
0
2.109
0.251
ΣΑΜΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.131
0
0
19.131
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
8.233
2.031
0
ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.355
0
0
18.355
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
4.56
2.88
0
0
0
7.967
0
0
0
ΒΟΥΛΑΜΑΝΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.045
0
0
18.045
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
8.033
0
0
8
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.967
0
0
17.967
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.967
8.733
0
6.833
0.433
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.51
0
0
17.51
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
8
0
0.617
0.526
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.342
0
0
17.342
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
8
0
0
1.509
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.072
0
0
17.072
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
5.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
7.8
0
2.606
0
ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.357
0
0
16.357
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1988
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.446
0
0
0
0
0
2.671
ΡΙΖΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.9
0
0
15.9
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
7.867
0
0
0
ΓΡΑΒΑΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.867
0
0
15.867
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1987
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.433
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΕΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.4
0
0
14.4
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
7.733
0
0
0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.6
0
0
13.6
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
5.533
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.069
0
0
12.069
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
1.029
0
0
3.14
ΚΑΙΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.651
0
0
11.651
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
8.033
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.872
0
0
9.872
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
0
0
0
0
0
2.206
ΒΕΡΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.964
0
0
8.964
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
7.867
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.58
0
0
8.58
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.851
3.026
1.68
ΣΜΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.68
0
0
7.68
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
1.531
0
3.131
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.048
0
0
6.048
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.823
0
0
5.823
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
2.989
0
ΠΑΓΚΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.51
5.51
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.366
0
0
5.366
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.366
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.851
0
0
3.851
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.371
0
0
3.371
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.206
0
0
3.206
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
ΤΣΑΛΟΥΧΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
ΒΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.709
0
0
2.709
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
1.44
0
ΡΑΠΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.554
0
0
1.554
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.376
0
0
1.376
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΠΠΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.629
0
0
0.629
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ
ΚΡΙΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.048
0
0
29.048
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
03/10/1989
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.194
8.6
2.32
5.467
8.467
0
0
0
ΤΣΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
27.482
0
0
27.482
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1999
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.967
1.8
6.496
3.22
ΒΑΡΔΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
26.262
0
0
26.262
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.914
3.097
2.103
0
0
3.131
0
0
8.833
5.074
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.673
0
0
24.673
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
6.9
8.233
3.84
0
ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
23.88
0
0
23.88
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
2.72
0
3.063
3.897
2.343
0
3.406
3.291
2.923
1.62
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.408
0
0
22.408
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4.051
0
2.023
0
0
8.3
ΛΙΟΔΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.933
0
0
12.933
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
4.6
0
0
0
ΝΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.517
0
0
12.517
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1994
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
9.5
ΠΑΝΑΚΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.307
4.81
0
4.497
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
2.934
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.3
0
0
9.3
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
4.8
3.94
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.983
0
0
8.983
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.309
2.994
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.802
0
0
8.802
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
7.133
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.317
0
0
8.317
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
1.234
1.029
0.526
1.029
ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.94
7.94
0
0
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.72
7.72
0
0
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.177
0
0
7.177
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.177
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.629
0
0
6.629
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
3.234
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.733
0
0
5.733
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1992
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
0
0
0
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΡΗΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.444
0
0
5.444
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.067
0
0
0
1.211
1.166
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.19
5.19
0
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΟΥΛΑΜΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.01
5.01
0
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
7.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΤΣΗ
ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.938
0
0
4.938
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.938
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.88
4.88
0
0
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.309
0
0
4.309
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
1.371
0
0
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.229
0
0
4.229
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.091
0
0
4.091
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
1.463
0
0
0
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.011
0
0
4.011
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΔΑΝΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.971
0
0
3.971
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.971
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.83
0
0
3.83
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
5.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
ΑΣΤΕΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.297
0
3.097
ΜΙΧΑΛΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.771
0
0
3.771
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
ΜΟΥΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.729
0
0
3.729
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.583
0
0
3.583
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.583
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.474
0
0
3.474
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1991
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΟΥΕΡ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΦΟΝΣΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.303
0
0
3.303
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
0
0
0
0.686
0
0
0
ΚΑΡΥΤΣΑΣ
ΑΡΙΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.257
0
0
3.257
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1992
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.097
0
0
3.097
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1992
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.937
0
0
2.937
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.857
0
0
2.857
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.85
2.85
0
0
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1992
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.8
0
0
2.8
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.743
0
0
2.743
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
ΣΑΣΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.7
2.7
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.66
2.66
0
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.62
0
0
2.62
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.571
0
0
2.571
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.38
2.38
0
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.229
0
0
2.229
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
0
ΣΟΪΛΕ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.16
2.16
0
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.12
2.12
0
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.034
0
0
2.034
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.691
0
0
1.691
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.63
1.63
0
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.45
1.45
0
0
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.42
1.42
0
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.063
0
0
1.063
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
ΑΡΑΚΛΗΣΙΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.051
0
0
1.051
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
ΦΑΦΑΛΗΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
ΑΙΒΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
0
0
ΤΣΑΤΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.85
0.85
0
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.55
0.55
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΡΗΓΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.514
0
0
0.514
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.389
0
0
0.389
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1997
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.13
0.13
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.057
0
0
0.057
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2001
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057